مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 1 آبان 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی تاتنهام 4 - لیورپول 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر اوکراین|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اوکراین - لیگ برتر

شنبه, 6 آبان 1396
17:30
شاختار دونتسک
v
اشتال کامیانسک
یکشنبه, 7 آبان 1396
14:30
زیرکا
v
ورسکلا
17:30
ورس ریونه
v
المپیک دونتسک
17:30
زوریا
v
الکساندریا
20:00
کارپاتی
v
دیناموکیف
دوشنبه, 8 آبان 1396
19:30
چرنومورتس
v
ماریوپول
شنبه, 13 آبان 1396
14:30
ورس ریونه
v
زیرکا
17:30
الکساندریا
v
چرنومورتس
یکشنبه, 14 آبان 1396
14:30
ماریوپول
v
شاختار دونتسک
17:30
اشتال کامیانسک
v
کارپاتی
20:00
دیناموکیف
v
ورسکلا
20:00
المپیک دونتسک
v
زوریا
شنبه, 27 آبان 1396
20:30
چرنومورتس
v
المپیک دونتسک
20:30
کارپاتی
v
ماریوپول
20:30
شاختار دونتسک
v
الکساندریا
20:30
ورسکلا
v
اشتال کامیانسک
20:30
زیرکا
v
دیناموکیف
20:30
زوریا
v
ورس ریونه
شنبه, 4 آذر 1396
20:30
الکساندریا
v
کارپاتی
20:30
ماریوپول
v
ورسکلا
20:30
المپیک دونتسک
v
شاختار دونتسک
20:30
اشتال کامیانسک
v
دیناموکیف
20:30
ورس ریونه
v
چرنومورتس
20:30
زوریا
v
زیرکا
شنبه, 11 آذر 1396
20:30
چرنومورتس
v
زوریا
20:30
دیناموکیف
v
ماریوپول
20:30
کارپاتی
v
المپیک دونتسک
20:30
شاختار دونتسک
v
ورس ریونه
20:30
ورسکلا
v
الکساندریا
20:30
زیرکا
v
اشتال کامیانسک
شنبه, 18 آذر 1396
20:30
چرنومورتس
v
زیرکا
20:30
الکساندریا
v
دیناموکیف
20:30
ماریوپول
v
اشتال کامیانسک
20:30
المپیک دونتسک
v
ورسکلا
20:30
ورس ریونه
v
کارپاتی
20:30
زوریا
v
شاختار دونتسک
شنبه, 28 بهمن 1396
20:30
دیناموکیف
v
المپیک دونتسک
20:30
کارپاتی
v
زوریا
20:30
شاختار دونتسک
v
چرنومورتس
20:30
اشتال کامیانسک
v
الکساندریا
20:30
ورسکلا
v
ورس ریونه
20:30
زیرکا
v
ماریوپول
شنبه, 5 اسفند 1396
20:30
چرنومورتس
v
کارپاتی
20:30
الکساندریا
v
ماریوپول
20:30
المپیک دونتسک
v
اشتال کامیانسک
20:30
شاختار دونتسک
v
زیرکا
20:30
ورس ریونه
v
دیناموکیف
20:30
زوریا
v
ورسکلا
شنبه, 12 اسفند 1396
20:30
دیناموکیف
v
زوریا
20:30
کارپاتی
v
شاختار دونتسک
20:30
ماریوپول
v
المپیک دونتسک
20:30
اشتال کامیانسک
v
ورس ریونه
20:30
ورسکلا
v
چرنومورتس
20:30
زیرکا
v
الکساندریا