مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 29 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی استقلال تهران 2_1 نساجی مازندران

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر اسکاتلند|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اسکاتلند - لیگ برتر

شنبه, 29 مهر 1396
17:30
هرتس
v
جان استون
17:30
پارتیک
v
اف سی داندی
17:30
رز کانتی
v
همیلتون
سه شنبه, 2 آبان 1396
22:15
همیلتون
v
پارتیک
22:15
هیبرنیان
v
هرتس
22:15
جان استون
v
رز کانتی
چهارشنبه, 3 آبان 1396
22:15
آبردین
v
سلتیک
22:15
اف سی داندی
v
مادرول
22:15
گلاسکو رنجرز
v
کیلمارنوک
شنبه, 6 آبان 1396
15:00
هرتس
v
گلاسکو رنجرز
17:30
آبردین
v
رز کانتی
17:30
سلتیک
v
کیلمارنوک
17:30
اف سی داندی
v
همیلتون
17:30
مادرول
v
هیبرنیان
17:30
پارتیک
v
جان استون
سه شنبه, 9 آبان 1396
22:15
کیلمارنوک
v
هیبرنیان
شنبه, 13 آبان 1396
15:00
جان استون
v
سلتیک
17:30
همیلتون
v
آبردین
17:30
هیبرنیان
v
اف سی داندی
17:30
گلاسکو رنجرز
v
پارتیک
17:30
رز کانتی
v
مادرول
یکشنبه, 14 آبان 1396
17:30
هرتس
v
کیلمارنوک
شنبه, 27 آبان 1396
15:00
رز کانتی
v
سلتیک
17:30
آبردین
v
مادرول
17:30
اف سی داندی
v
کیلمارنوک
17:30
هیبرنیان
v
جان استون
17:30
گلاسکو رنجرز
v
همیلتون
یکشنبه, 28 آبان 1396
17:30
هرتس
v
پارتیک
جمعه, 3 آذر 1396
22:15
اف سی داندی
v
گلاسکو رنجرز
شنبه, 4 آذر 1396
17:30
سلتیک
v
پارتیک
17:30
همیلتون
v
هیبرنیان
17:30
هرتس
v
رز کانتی
17:30
مادرول
v
جان استون
یکشنبه, 5 آذر 1396
15:00
کیلمارنوک
v
آبردین
چهارشنبه, 8 آذر 1396
22:15
مادرول
v
سلتیک
22:15
گلاسکو رنجرز
v
آبردین
شنبه, 11 آذر 1396
17:30
سلتیک
v
مادرول
17:30
هرتس
v
همیلتون
17:30
پارتیک
v
هیبرنیان
17:30
رز کانتی
v
اف سی داندی
17:30
جان استون
v
کیلمارنوک
یکشنبه, 12 آذر 1396
15:00
آبردین
v
گلاسکو رنجرز
جمعه, 17 آذر 1396
22:15
اف سی داندی
v
آبردین
شنبه, 18 آذر 1396
17:30
همیلتون
v
جان استون
17:30
هرتس
v
مادرول
17:30
کیلمارنوک
v
پارتیک
17:30
گلاسکو رنجرز
v
رز کانتی
یکشنبه, 19 آذر 1396
15:00
هیبرنیان
v
سلتیک
سه شنبه, 21 آذر 1396
22:15
هرتس
v
اف سی داندی
چهارشنبه, 22 آذر 1396
22:15
سلتیک
v
همیلتون
22:15
هیبرنیان
v
گلاسکو رنجرز
22:15
پارتیک
v
مادرول
22:15
رز کانتی
v
کیلمارنوک
22:15
جان استون
v
آبردین
شنبه, 25 آذر 1396
15:00
آبردین
v
هیبرنیان
17:30
اف سی داندی
v
پارتیک
17:30
همیلتون
v
رز کانتی
17:30
کیلمارنوک
v
مادرول
17:30
گلاسکو رنجرز
v
جان استون
یکشنبه, 26 آذر 1396
15:00
هرتس
v
سلتیک
شنبه, 2 دی 1396
15:00
کیلمارنوک
v
گلاسکو رنجرز
17:30
سلتیک
v
آبردین
17:30
هیبرنیان
v
رز کانتی
17:30
مادرول
v
اف سی داندی
17:30
پارتیک
v
همیلتون
17:30
جان استون
v
هرتس
سه شنبه, 5 دی 1396
15:00
اف سی داندی
v
سلتیک
چهارشنبه, 6 دی 1396
22:15
آبردین
v
پارتیک
22:15
همیلتون
v
کیلمارنوک
22:15
هرتس
v
هیبرنیان
22:15
گلاسکو رنجرز
v
مادرول
22:15
رز کانتی
v
جان استون
شنبه, 9 دی 1396
14:30
سلتیک
v
گلاسکو رنجرز
17:30
آبردین
v
هرتس
17:30
هیبرنیان
v
کیلمارنوک
17:30
مادرول
v
همیلتون
17:30
پارتیک
v
رز کانتی
17:30
جان استون
v
اف سی داندی
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
22:15
اف سی داندی
v
هیبرنیان
22:15
همیلتون
v
هرتس
22:15
کیلمارنوک
v
جان استون
22:15
مادرول
v
رز کانتی
22:15
پارتیک
v
سلتیک
22:15
گلاسکو رنجرز
v
آبردین
شنبه, 7 بهمن 1396
17:30
آبردین
v
کیلمارنوک
17:30
سلتیک
v
هیبرنیان
17:30
همیلتون
v
اف سی داندی
17:30
هرتس
v
مادرول
17:30
رز کانتی
v
گلاسکو رنجرز
17:30
جان استون
v
پارتیک
چهارشنبه, 11 بهمن 1396
22:15
سلتیک
v
هرتس
22:15
هیبرنیان
v
مادرول
22:15
کیلمارنوک
v
اف سی داندی
22:15
پارتیک
v
گلاسکو رنجرز
22:15
رز کانتی
v
آبردین
22:15
جان استون
v
همیلتون
شنبه, 14 بهمن 1396
17:30
آبردین
v
همیلتون
17:30
اف سی داندی
v
رز کانتی
17:30
هرتس
v
جان استون
17:30
کیلمارنوک
v
سلتیک
17:30
مادرول
v
پارتیک
17:30
گلاسکو رنجرز
v
هیبرنیان
شنبه, 28 بهمن 1396
17:30
سلتیک
v
جان استون
17:30
همیلتون
v
گلاسکو رنجرز
17:30
هیبرنیان
v
آبردین
17:30
مادرول
v
کیلمارنوک
17:30
پارتیک
v
اف سی داندی
17:30
رز کانتی
v
هرتس
شنبه, 5 اسفند 1396
17:30
آبردین
v
سلتیک
17:30
اف سی داندی
v
مادرول
17:30
همیلتون
v
پارتیک
17:30
کیلمارنوک
v
هیبرنیان
17:30
گلاسکو رنجرز
v
هرتس
17:30
جان استون
v
رز کانتی
چهارشنبه, 9 اسفند 1396
22:15
سلتیک
v
اف سی داندی
22:15
هرتس
v
کیلمارنوک
22:15
هیبرنیان
v
همیلتون
22:15
مادرول
v
آبردین
22:15
رز کانتی
v
پارتیک
22:15
جان استون
v
گلاسکو رنجرز
شنبه, 19 اسفند 1396
17:30
اف سی داندی
v
جان استون
17:30
همیلتون
v
مادرول
17:30
هیبرنیان
v
هرتس
17:30
کیلمارنوک
v
رز کانتی
17:30
پارتیک
v
آبردین
17:30
گلاسکو رنجرز
v
سلتیک
شنبه, 26 اسفند 1396
17:30
آبردین
v
اف سی داندی
17:30
هرتس
v
پارتیک
17:30
مادرول
v
سلتیک
17:30
گلاسکو رنجرز
v
کیلمارنوک
17:30
رز کانتی
v
همیلتون
17:30
جان استون
v
هیبرنیان
شنبه, 11 فروردین 1397
17:30
آبردین
v
جان استون
17:30
سلتیک
v
رز کانتی
17:30
اف سی داندی
v
هرتس
17:30
هیبرنیان
v
پارتیک
17:30
کیلمارنوک
v
همیلتون
17:30
مادرول
v
گلاسکو رنجرز
شنبه, 18 فروردین 1397
17:30
همیلتون
v
سلتیک
17:30
هرتس
v
آبردین
17:30
پارتیک
v
کیلمارنوک
17:30
گلاسکو رنجرز
v
اف سی داندی
17:30
رز کانتی
v
هیبرنیان
17:30
جان استون
v
مادرول