مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر اسکاتلند|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

اسکاتلند - لیگ برتر

شنبه, 25 آذر 1396
16:00
آبردین
v
هیبرنیان
18:30
اف سی داندی
v
پارتیک
18:30
همیلتون
v
رز کانتی
18:30
کیلمارنوک
v
مادرول
18:30
گلاسکو رنجرز
v
جان استون
یکشنبه, 26 آذر 1396
16:00
هرتس
v
سلتیک
چهارشنبه, 29 آذر 1396
23:15
سلتیک
v
پارتیک
شنبه, 2 دی 1396
16:00
کیلمارنوک
v
گلاسکو رنجرز
18:30
سلتیک
v
آبردین
18:30
هیبرنیان
v
رز کانتی
18:30
مادرول
v
اف سی داندی
18:30
پارتیک
v
همیلتون
18:30
جان استون
v
هرتس
سه شنبه, 5 دی 1396
16:00
اف سی داندی
v
سلتیک
چهارشنبه, 6 دی 1396
23:15
آبردین
v
پارتیک
23:15
همیلتون
v
کیلمارنوک
23:15
هرتس
v
هیبرنیان
23:15
گلاسکو رنجرز
v
مادرول
23:15
رز کانتی
v
جان استون
شنبه, 9 دی 1396
15:30
سلتیک
v
گلاسکو رنجرز
18:30
آبردین
v
هرتس
18:30
هیبرنیان
v
کیلمارنوک
18:30
مادرول
v
همیلتون
18:30
پارتیک
v
رز کانتی
18:30
جان استون
v
اف سی داندی
سه شنبه, 3 بهمن 1396
23:15
پارتیک
v
سلتیک
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
23:15
اف سی داندی
v
هیبرنیان
23:15
همیلتون
v
هرتس
23:15
کیلمارنوک
v
جان استون
23:15
مادرول
v
رز کانتی
23:15
گلاسکو رنجرز
v
آبردین
شنبه, 7 بهمن 1396
18:30
آبردین
v
کیلمارنوک
18:30
سلتیک
v
هیبرنیان
18:30
همیلتون
v
اف سی داندی
18:30
هرتس
v
مادرول
18:30
جان استون
v
پارتیک
یکشنبه, 8 بهمن 1396
17:30
رز کانتی
v
گلاسکو رنجرز
سه شنبه, 10 بهمن 1396
23:15
سلتیک
v
هرتس
چهارشنبه, 11 بهمن 1396
23:15
هیبرنیان
v
مادرول
23:15
کیلمارنوک
v
اف سی داندی
23:15
پارتیک
v
گلاسکو رنجرز
23:15
رز کانتی
v
آبردین
23:15
جان استون
v
همیلتون
شنبه, 14 بهمن 1396
18:30
آبردین
v
همیلتون
18:30
اف سی داندی
v
رز کانتی
18:30
هرتس
v
جان استون
18:30
کیلمارنوک
v
سلتیک
18:30
مادرول
v
پارتیک
18:30
گلاسکو رنجرز
v
هیبرنیان
سه شنبه, 17 بهمن 1396
23:15
مادرول
v
جان استون
شنبه, 28 بهمن 1396
18:30
سلتیک
v
جان استون
18:30
همیلتون
v
گلاسکو رنجرز
18:30
هیبرنیان
v
آبردین
18:30
مادرول
v
کیلمارنوک
18:30
پارتیک
v
اف سی داندی
18:30
رز کانتی
v
هرتس
شنبه, 5 اسفند 1396
18:30
آبردین
v
سلتیک
18:30
اف سی داندی
v
مادرول
18:30
همیلتون
v
پارتیک
18:30
کیلمارنوک
v
هیبرنیان
18:30
گلاسکو رنجرز
v
هرتس
18:30
جان استون
v
رز کانتی
چهارشنبه, 9 اسفند 1396
23:15
سلتیک
v
اف سی داندی
23:15
هرتس
v
کیلمارنوک
23:15
هیبرنیان
v
همیلتون
23:15
مادرول
v
آبردین
23:15
رز کانتی
v
پارتیک
23:15
جان استون
v
گلاسکو رنجرز
شنبه, 19 اسفند 1396
18:30
اف سی داندی
v
جان استون
18:30
همیلتون
v
مادرول
18:30
هیبرنیان
v
هرتس
18:30
کیلمارنوک
v
رز کانتی
18:30
پارتیک
v
آبردین
18:30
گلاسکو رنجرز
v
سلتیک
شنبه, 26 اسفند 1396
18:30
آبردین
v
اف سی داندی
18:30
هرتس
v
پارتیک
18:30
مادرول
v
سلتیک
18:30
گلاسکو رنجرز
v
کیلمارنوک
18:30
رز کانتی
v
همیلتون
18:30
جان استون
v
هیبرنیان
شنبه, 11 فروردین 1397
18:30
آبردین
v
جان استون
18:30
سلتیک
v
رز کانتی
18:30
اف سی داندی
v
هرتس
18:30
هیبرنیان
v
پارتیک
18:30
کیلمارنوک
v
همیلتون
18:30
مادرول
v
گلاسکو رنجرز
شنبه, 18 فروردین 1397
18:30
همیلتون
v
سلتیک
18:30
هرتس
v
آبردین
18:30
پارتیک
v
کیلمارنوک
18:30
گلاسکو رنجرز
v
اف سی داندی
18:30
رز کانتی
v
هیبرنیان
18:30
جان استون
v
مادرول