مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 25 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌بازی دی‌سی‌یونایتد 4 - پرتلند 1(دبل وین‌رونی)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر روسیه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

روسیه - لیگ برتر

جمعه, 26 مرداد 1397
21:00
انژی
v
اف سی اورنبرگ
شنبه, 27 مرداد 1397
18:00
زسکا مسکو
v
آرسنال
20:30
کراسنودار
v
اسپارتاک مسکو
23:00
اف کی احمت
v
رابین کازان
یکشنبه, 28 مرداد 1397
18:00
کریلیا
v
لوکوموتیو مسکو
20:30
زنیت
v
یورال اس ار
23:00
روستوف
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
دوشنبه, 29 مرداد 1397
21:00
دینامو مسکو
v
اف سی یوفا
جمعه, 2 شهریور 1397
21:00
آرسنال
v
روستوف
شنبه, 3 شهریور 1397
15:30
یورال اس ار
v
اف کی احمت
18:00
رابین کازان
v
زسکا مسکو
20:30
اسپارتاک مسکو
v
دینامو مسکو
یکشنبه, 4 شهریور 1397
15:30
اف سی اورنبرگ
v
کراسنودار
18:00
اف سی یوفا
v
زنیت
20:30
لوکوموتیو مسکو
v
انژی
دوشنبه, 5 شهریور 1397
19:00
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
کریلیا
جمعه, 9 شهریور 1397
21:00
روستوف
v
رابین کازان
شنبه, 10 شهریور 1397
15:30
کریلیا
v
انژی
18:00
زسکا مسکو
v
یورال اس ار
20:30
کراسنودار
v
لوکوموتیو مسکو
یکشنبه, 11 شهریور 1397
15:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
آرسنال
18:00
دینامو مسکو
v
اف سی اورنبرگ
20:30
زنیت
v
اسپارتاک مسکو
23:00
اف کی احمت
v
اف سی یوفا
یکشنبه, 25 شهریور 1397
17:30
انژی
v
کراسنودار
17:30
آرسنال
v
کریلیا
17:30
اف سی اورنبرگ
v
زنیت
17:30
اف سی یوفا
v
زسکا مسکو
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
دینامو مسکو
17:30
رابین کازان
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
اسپارتاک مسکو
v
اف کی احمت
17:30
یورال اس ار
v
روستوف
یکشنبه, 1 مهر 1397
17:30
آرسنال
v
رابین کازان
17:30
زسکا مسکو
v
اسپارتاک مسکو
17:30
دینامو مسکو
v
انژی
17:30
روستوف
v
اف سی یوفا
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
یورال اس ار
17:30
اف کی احمت
v
اف سی اورنبرگ
17:30
کریلیا
v
کراسنودار
17:30
زنیت
v
لوکوموتیو مسکو
یکشنبه, 8 مهر 1397
17:30
انژی
v
زنیت
17:30
کراسنودار
v
دینامو مسکو
17:30
اف سی اورنبرگ
v
زسکا مسکو
17:30
اف سی یوفا
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
اف کی احمت
17:30
رابین کازان
v
کریلیا
17:30
اسپارتاک مسکو
v
روستوف
17:30
یورال اس ار
v
آرسنال
یکشنبه, 15 مهر 1397
17:30
آرسنال
v
اف سی یوفا
17:30
زسکا مسکو
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
روستوف
v
اف سی اورنبرگ
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
اسپارتاک مسکو
17:30
اف کی احمت
v
انژی
17:30
کریلیا
v
دینامو مسکو
17:30
رابین کازان
v
یورال اس ار
17:30
زنیت
v
کراسنودار
یکشنبه, 29 مهر 1397
17:30
انژی
v
زسکا مسکو
17:30
دینامو مسکو
v
زنیت
17:30
کراسنودار
v
اف کی احمت
17:30
اف سی اورنبرگ
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
اف سی یوفا
v
رابین کازان
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
روستوف
17:30
اسپارتاک مسکو
v
آرسنال
17:30
یورال اس ار
v
کریلیا
یکشنبه, 6 آبان 1397
17:30
آرسنال
v
اف سی اورنبرگ
17:30
زسکا مسکو
v
کراسنودار
17:30
روستوف
v
انژی
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
اف کی احمت
v
دینامو مسکو
17:30
کریلیا
v
زنیت
17:30
رابین کازان
v
اسپارتاک مسکو
17:30
یورال اس ار
v
اف سی یوفا
یکشنبه, 13 آبان 1397
17:30
انژی
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
دینامو مسکو
v
زسکا مسکو
17:30
کراسنودار
v
روستوف
17:30
اف سی اورنبرگ
v
رابین کازان
17:30
اف سی یوفا
v
کریلیا
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
آرسنال
17:30
اسپارتاک مسکو
v
یورال اس ار
17:30
زنیت
v
اف کی احمت
یکشنبه, 20 آبان 1397
17:30
آرسنال
v
انژی
17:30
زسکا مسکو
v
زنیت
17:30
روستوف
v
دینامو مسکو
17:30
اف سی یوفا
v
اسپارتاک مسکو
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
کراسنودار
17:30
کریلیا
v
اف کی احمت
17:30
رابین کازان
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
یورال اس ار
v
اف سی اورنبرگ
یکشنبه, 4 آذر 1397
17:30
انژی
v
رابین کازان
17:30
دینامو مسکو
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
کراسنودار
v
آرسنال
17:30
اف سی اورنبرگ
v
اف سی یوفا
17:30
اف کی احمت
v
زسکا مسکو
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
یورال اس ار
17:30
اسپارتاک مسکو
v
کریلیا
17:30
زنیت
v
روستوف
یکشنبه, 11 آذر 1397
17:30
انژی
v
اف سی یوفا
17:30
آرسنال
v
زنیت
17:30
کراسنودار
v
یورال اس ار
17:30
اف سی اورنبرگ
v
کریلیا
17:30
روستوف
v
زسکا مسکو
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
اف کی احمت
17:30
رابین کازان
v
دینامو مسکو
17:30
اسپارتاک مسکو
v
لوکوموتیو مسکو
یکشنبه, 18 آذر 1397
17:30
انژی
v
اسپارتاک مسکو
17:30
زسکا مسکو
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
دینامو مسکو
v
یورال اس ار
17:30
کراسنودار
v
اف سی یوفا
17:30
اف کی احمت
v
آرسنال
17:30
کریلیا
v
روستوف
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
اف سی اورنبرگ
17:30
زنیت
v
رابین کازان
یکشنبه, 12 اسفند 1397
17:30
آرسنال
v
زسکا مسکو
17:30
اف سی اورنبرگ
v
انژی
17:30
اف سی یوفا
v
دینامو مسکو
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
روستوف
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
کریلیا
17:30
رابین کازان
v
اف کی احمت
17:30
اسپارتاک مسکو
v
کراسنودار
17:30
یورال اس ار
v
زنیت
یکشنبه, 19 اسفند 1397
17:30
انژی
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
زسکا مسکو
v
رابین کازان
17:30
دینامو مسکو
v
اسپارتاک مسکو
17:30
کراسنودار
v
اف سی اورنبرگ
17:30
روستوف
v
آرسنال
17:30
اف کی احمت
v
یورال اس ار
17:30
کریلیا
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
زنیت
v
اف سی یوفا
یکشنبه, 26 اسفند 1397
17:30
انژی
v
کریلیا
17:30
آرسنال
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
اف سی اورنبرگ
v
دینامو مسکو
17:30
اف سی یوفا
v
اف کی احمت
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
کراسنودار
17:30
رابین کازان
v
روستوف
17:30
اسپارتاک مسکو
v
زنیت
17:30
یورال اس ار
v
زسکا مسکو
یکشنبه, 11 فروردین 1398
17:30
زسکا مسکو
v
اف سی یوفا
17:30
دینامو مسکو
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
کراسنودار
v
انژی
17:30
روستوف
v
یورال اس ار
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
رابین کازان
17:30
اف کی احمت
v
اسپارتاک مسکو
17:30
کریلیا
v
آرسنال
17:30
زنیت
v
اف سی اورنبرگ
یکشنبه, 18 فروردین 1398
17:30
انژی
v
دینامو مسکو
17:30
کراسنودار
v
کریلیا
17:30
اف سی اورنبرگ
v
اف کی احمت
17:30
اف سی یوفا
v
روستوف
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
زنیت
17:30
رابین کازان
v
آرسنال
17:30
اسپارتاک مسکو
v
زسکا مسکو
17:30
یورال اس ار
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
یکشنبه, 25 فروردین 1398
17:30
آرسنال
v
یورال اس ار
17:30
زسکا مسکو
v
اف سی اورنبرگ
17:30
دینامو مسکو
v
کراسنودار
17:30
روستوف
v
اسپارتاک مسکو
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
اف سی یوفا
17:30
اف کی احمت
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
کریلیا
v
رابین کازان
17:30
زنیت
v
انژی
یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398
17:30
انژی
v
اف کی احمت
17:30
دینامو مسکو
v
کریلیا
17:30
کراسنودار
v
زنیت
17:30
اف سی اورنبرگ
v
روستوف
17:30
اف سی یوفا
v
آرسنال
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
زسکا مسکو
17:30
اسپارتاک مسکو
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
یورال اس ار
v
رابین کازان
چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398
17:30
آرسنال
v
اسپارتاک مسکو
17:30
زسکا مسکو
v
انژی
17:30
روستوف
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
اف سی اورنبرگ
17:30
اف کی احمت
v
کراسنودار
17:30
کریلیا
v
یورال اس ار
17:30
رابین کازان
v
اف سی یوفا
17:30
زنیت
v
دینامو مسکو
یکشنبه, 8 اردیبهشت 1398
17:30
انژی
v
روستوف
17:30
دینامو مسکو
v
اف کی احمت
17:30
کراسنودار
v
زسکا مسکو
17:30
اف سی اورنبرگ
v
آرسنال
17:30
اف سی یوفا
v
یورال اس ار
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
اسپارتاک مسکو
v
رابین کازان
17:30
زنیت
v
کریلیا
یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
17:30
آرسنال
v
لوکوموتیو مسکو
17:30
زسکا مسکو
v
دینامو مسکو
17:30
روستوف
v
کراسنودار
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
انژی
17:30
اف کی احمت
v
زنیت
17:30
کریلیا
v
اف سی یوفا
17:30
رابین کازان
v
اف سی اورنبرگ
17:30
یورال اس ار
v
اسپارتاک مسکو
یکشنبه, 22 اردیبهشت 1398
17:30
انژی
v
آرسنال
17:30
دینامو مسکو
v
روستوف
17:30
کراسنودار
v
FC Yenisey Krasnoyarsk
17:30
اف سی اورنبرگ
v
یورال اس ار
17:30
اف کی احمت
v
کریلیا
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
رابین کازان
17:30
اسپارتاک مسکو
v
اف سی یوفا
17:30
زنیت
v
زسکا مسکو
یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398
17:30
آرسنال
v
کراسنودار
17:30
زسکا مسکو
v
اف کی احمت
17:30
روستوف
v
زنیت
17:30
اف سی یوفا
v
اف سی اورنبرگ
17:30
FC Yenisey Krasnoyarsk
v
دینامو مسکو
17:30
کریلیا
v
اسپارتاک مسکو
17:30
رابین کازان
v
انژی
17:30
یورال اس ار
v
لوکوموتیو مسکو
یکشنبه, 5 خرداد 1398
17:30
انژی
v
یورال اس ار
17:30
زسکا مسکو
v
کریلیا
17:30
دینامو مسکو
v
آرسنال
17:30
کراسنودار
v
رابین کازان
17:30
اف سی اورنبرگ
v
اسپارتاک مسکو
17:30
اف کی احمت
v
روستوف
17:30
لوکوموتیو مسکو
v
اف سی یوفا
17:30
زنیت
v
FC Yenisey Krasnoyarsk