مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 27 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی استقلال تهران 2_1 نساجی مازندران

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر روسیه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

روسیه - لیگ برتر

شنبه, 29 مهر 1396
12:00
خاباروفسک
v
اف سی یوفا
14:30
توسنو
v
روستوف
17:00
رابین کازان
v
دینامو مسکو
19:30
اسپارتاک مسکو
v
امکار
یکشنبه, 30 مهر 1396
14:30
یورال اس ار
v
اف کی احمت
17:00
زسکا مسکو
v
زنیت
19:30
انژی
v
آرسنال
دوشنبه, 1 آبان 1396
20:00
لوکوموتیو مسکو
v
کراسنودار
جمعه, 5 آبان 1396
20:00
آرسنال
v
زسکا مسکو
شنبه, 6 آبان 1396
19:30
روستوف
v
اسپارتاک مسکو
یکشنبه, 7 آبان 1396
11:00
امکار
v
یورال اس ار
13:30
دینامو مسکو
v
توسنو
16:00
زنیت
v
لوکوموتیو مسکو
18:30
کراسنودار
v
خاباروفسک
دوشنبه, 8 آبان 1396
16:30
اف سی یوفا
v
رابین کازان
19:00
اف کی احمت
v
انژی
جمعه, 12 آبان 1396
17:00
یورال اس ار
v
دینامو مسکو
شنبه, 13 آبان 1396
16:00
توسنو
v
کراسنودار
18:30
اف کی احمت
v
روستوف
یکشنبه, 14 آبان 1396
10:30
خاباروفسک
v
آرسنال
13:30
امکار
v
انژی
16:00
لوکوموتیو مسکو
v
زسکا مسکو
18:30
رابین کازان
v
زنیت
18:30
اسپارتاک مسکو
v
اف سی یوفا
شنبه, 27 آبان 1396
10:30
خاباروفسک
v
زسکا مسکو
14:30
دینامو مسکو
v
اف کی احمت
16:00
کراسنودار
v
اسپارتاک مسکو
18:30
آرسنال
v
رابین کازان
یکشنبه, 28 آبان 1396
11:00
اف سی یوفا
v
یورال اس ار
13:30
انژی
v
لوکوموتیو مسکو
16:00
روستوف
v
امکار
18:30
زنیت
v
توسنو
جمعه, 3 آذر 1396
17:00
امکار
v
دینامو مسکو
شنبه, 4 آذر 1396
16:00
توسنو
v
آرسنال
18:30
اف کی احمت
v
اف سی یوفا
یکشنبه, 5 آذر 1396
11:00
یورال اس ار
v
کراسنودار
13:30
رابین کازان
v
زسکا مسکو
16:00
روستوف
v
انژی
دوشنبه, 6 آذر 1396
11:30
خاباروفسک
v
لوکوموتیو مسکو
19:00
اسپارتاک مسکو
v
زنیت
جمعه, 10 آذر 1396
19:00
آرسنال
v
اسپارتاک مسکو
19:00
زسکا مسکو
v
توسنو
شنبه, 11 آذر 1396
13:30
دینامو مسکو
v
روستوف
16:00
لوکوموتیو مسکو
v
رابین کازان
18:30
زنیت
v
یورال اس ار
یکشنبه, 12 آذر 1396
13:30
اف سی یوفا
v
امکار
16:00
کراسنودار
v
اف کی احمت
18:30
انژی
v
خاباروفسک
جمعه, 17 آذر 1396
17:00
یورال اس ار
v
آرسنال
شنبه, 18 آذر 1396
13:30
دینامو مسکو
v
انژی
16:00
رابین کازان
v
خاباروفسک
یکشنبه, 19 آذر 1396
13:30
امکار
v
کراسنودار
16:09
اسپارتاک مسکو
v
زسکا مسکو
18:30
روستوف
v
اف سی یوفا
دوشنبه, 20 آذر 1396
19:00
اف کی احمت
v
زنیت
19:00
توسنو
v
لوکوموتیو مسکو
یکشنبه, 13 اسفند 1396
15:30
انژی
v
رابین کازان
15:30
آرسنال
v
اف کی احمت
15:30
زسکا مسکو
v
یورال اس ار
15:30
کراسنودار
v
روستوف
15:30
اف سی یوفا
v
دینامو مسکو
15:30
لوکوموتیو مسکو
v
اسپارتاک مسکو
15:30
خاباروفسک
v
توسنو
15:30
زنیت
v
امکار
یکشنبه, 20 اسفند 1396
15:30
امکار
v
آرسنال
15:30
دینامو مسکو
v
کراسنودار
15:30
روستوف
v
زنیت
15:30
اف سی یوفا
v
انژی
15:30
اف کی احمت
v
زسکا مسکو
15:30
اسپارتاک مسکو
v
خاباروفسک
15:30
توسنو
v
رابین کازان
15:30
یورال اس ار
v
لوکوموتیو مسکو
یکشنبه, 27 اسفند 1396
15:30
انژی
v
توسنو
15:30
آرسنال
v
روستوف
15:30
زسکا مسکو
v
امکار
15:30
کراسنودار
v
اف سی یوفا
15:30
لوکوموتیو مسکو
v
اف کی احمت
15:30
رابین کازان
v
اسپارتاک مسکو
15:30
خاباروفسک
v
یورال اس ار
15:30
زنیت
v
دینامو مسکو
یکشنبه, 12 فروردین 1397
16:30
امکار
v
لوکوموتیو مسکو
16:30
دینامو مسکو
v
آرسنال
16:30
کراسنودار
v
انژی
16:30
روستوف
v
زسکا مسکو
16:30
اف سی یوفا
v
زنیت
16:30
اف کی احمت
v
خاباروفسک
16:30
اسپارتاک مسکو
v
توسنو
16:30
یورال اس ار
v
رابین کازان
یکشنبه, 19 فروردین 1397
16:30
انژی
v
اسپارتاک مسکو
16:30
آرسنال
v
اف سی یوفا
16:30
زسکا مسکو
v
دینامو مسکو
16:30
لوکوموتیو مسکو
v
روستوف
16:30
رابین کازان
v
اف کی احمت
16:30
خاباروفسک
v
امکار
16:30
توسنو
v
یورال اس ار
16:30
زنیت
v
کراسنودار
یکشنبه, 26 فروردین 1397
16:30
امکار
v
رابین کازان
16:30
دینامو مسکو
v
لوکوموتیو مسکو
16:30
کراسنودار
v
آرسنال
16:30
روستوف
v
خاباروفسک
16:30
اف سی یوفا
v
زسکا مسکو
16:30
اف کی احمت
v
توسنو
16:30
یورال اس ار
v
اسپارتاک مسکو
16:30
زنیت
v
انژی
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
16:30
انژی
v
یورال اس ار
16:30
آرسنال
v
زنیت
16:30
زسکا مسکو
v
کراسنودار
16:30
لوکوموتیو مسکو
v
اف سی یوفا
16:30
رابین کازان
v
روستوف
16:30
خاباروفسک
v
دینامو مسکو
16:30
اسپارتاک مسکو
v
اف کی احمت
16:30
توسنو
v
امکار
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
16:30
امکار
v
اسپارتاک مسکو
16:30
آرسنال
v
انژی
16:30
دینامو مسکو
v
رابین کازان
16:30
کراسنودار
v
لوکوموتیو مسکو
16:30
روستوف
v
توسنو
16:30
اف سی یوفا
v
خاباروفسک
16:30
اف کی احمت
v
یورال اس ار
16:30
زنیت
v
زسکا مسکو
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
16:30
انژی
v
اف کی احمت
16:30
زسکا مسکو
v
آرسنال
16:30
لوکوموتیو مسکو
v
زنیت
16:30
رابین کازان
v
اف سی یوفا
16:30
خاباروفسک
v
کراسنودار
16:30
اسپارتاک مسکو
v
روستوف
16:30
توسنو
v
دینامو مسکو
16:30
یورال اس ار
v
امکار
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
16:30
امکار
v
اف کی احمت
16:30
آرسنال
v
لوکوموتیو مسکو
16:30
زسکا مسکو
v
انژی
16:30
کراسنودار
v
رابین کازان
16:30
روستوف
v
یورال اس ار
16:30
اف سی یوفا
v
توسنو
16:30
زنیت
v
خاباروفسک
17:30
اسپارتاک مسکو
v
دینامو مسکو