مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی اینتر 3 - زنیت 3

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 رومانی|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

رومانی - لیگ 1

شنبه, 30 تیر 1397
19:30
Hermannstadt
v
سپسی
22:30
آسترا
v
استوا بخارست
یکشنبه, 31 تیر 1397
19:30
ویتورال کانستانتا
v
FC Dunarea Calarasi
22:30
دینامو بخارست
v
ولونتاری
دوشنبه, 1 مرداد 1397
19:30
متان مدیاس
v
کونکوردیا
22:30
کرایووا
v
یاسی
جمعه, 5 مرداد 1397
22:30
بوتوسانی
v
Hermannstadt
شنبه, 6 مرداد 1397
19:30
یاسی
v
آسترا
19:30
FC Dunarea Calarasi
v
کلوژ
یکشنبه, 7 مرداد 1397
19:30
سپسی
v
کرایووا
22:30
استوا بخارست
v
دینامو بخارست
دوشنبه, 8 مرداد 1397
19:30
ولونتاری
v
متان مدیاس
22:30
کونکوردیا
v
ویتورال کانستانتا
شنبه, 13 مرداد 1397
22:30
آسترا
v
سپسی
22:30
کلوژ
v
کونکوردیا
22:30
کرایووا
v
بوتوسانی
22:30
استوا بخارست
v
یاسی
22:30
ویتورال کانستانتا
v
ولونتاری
22:30
متان مدیاس
v
دینامو بخارست
22:30
Hermannstadt
v
FC Dunarea Calarasi
شنبه, 20 مرداد 1397
22:30
بوتوسانی
v
آسترا
22:30
کونکوردیا
v
Hermannstadt
22:30
دینامو بخارست
v
ویتورال کانستانتا
22:30
FC Dunarea Calarasi
v
کرایووا
22:30
ولونتاری
v
کلوژ
22:30
متان مدیاس
v
استوا بخارست
22:30
سپسی
v
یاسی
شنبه, 27 مرداد 1397
22:30
آسترا
v
FC Dunarea Calarasi
22:30
کلوژ
v
دینامو بخارست
22:30
کرایووا
v
کونکوردیا
22:30
یاسی
v
بوتوسانی
22:30
استوا بخارست
v
سپسی
22:30
ویتورال کانستانتا
v
متان مدیاس
22:30
Hermannstadt
v
ولونتاری
شنبه, 3 شهریور 1397
22:30
بوتوسانی
v
سپسی
22:30
کونکوردیا
v
آسترا
22:30
دینامو بخارست
v
Hermannstadt
22:30
FC Dunarea Calarasi
v
یاسی
22:30
ویتورال کانستانتا
v
استوا بخارست
22:30
ولونتاری
v
کرایووا
22:30
متان مدیاس
v
کلوژ
شنبه, 10 شهریور 1397
22:30
آسترا
v
ولونتاری
22:30
کلوژ
v
ویتورال کانستانتا
22:30
کرایووا
v
دینامو بخارست
22:30
یاسی
v
کونکوردیا
22:30
استوا بخارست
v
بوتوسانی
22:30
Hermannstadt
v
متان مدیاس
22:30
سپسی
v
FC Dunarea Calarasi
شنبه, 24 شهریور 1397
22:30
کلوژ
v
استوا بخارست
22:30
کونکوردیا
v
سپسی
22:30
دینامو بخارست
v
آسترا
22:30
FC Dunarea Calarasi
v
بوتوسانی
22:30
ویتورال کانستانتا
v
Hermannstadt
22:30
ولونتاری
v
یاسی
22:30
متان مدیاس
v
کرایووا
شنبه, 31 شهریور 1397
22:30
آسترا
v
متان مدیاس
22:30
بوتوسانی
v
کونکوردیا
22:30
کرایووا
v
ویتورال کانستانتا
22:30
یاسی
v
دینامو بخارست
22:30
استوا بخارست
v
FC Dunarea Calarasi
22:30
Hermannstadt
v
کلوژ
22:30
سپسی
v
ولونتاری
شنبه, 7 مهر 1397
22:30
کلوژ
v
کرایووا
22:30
کونکوردیا
v
FC Dunarea Calarasi
22:30
دینامو بخارست
v
سپسی
22:30
ویتورال کانستانتا
v
آسترا
22:30
ولونتاری
v
بوتوسانی
22:30
متان مدیاس
v
یاسی
22:30
Hermannstadt
v
استوا بخارست
شنبه, 14 مهر 1397
22:30
آسترا
v
کلوژ
22:30
بوتوسانی
v
دینامو بخارست
22:30
کرایووا
v
Hermannstadt
22:30
یاسی
v
ویتورال کانستانتا
22:30
FC Dunarea Calarasi
v
ولونتاری
22:30
استوا بخارست
v
کونکوردیا
22:30
سپسی
v
متان مدیاس
شنبه, 28 مهر 1397
22:30
کلوژ
v
یاسی
22:30
کرایووا
v
استوا بخارست
22:30
دینامو بخارست
v
FC Dunarea Calarasi
22:30
ویتورال کانستانتا
v
سپسی
22:30
ولونتاری
v
کونکوردیا
22:30
متان مدیاس
v
بوتوسانی
22:30
Hermannstadt
v
آسترا
شنبه, 5 آبان 1397
22:30
آسترا
v
کرایووا
22:30
بوتوسانی
v
ویتورال کانستانتا
22:30
یاسی
v
Hermannstadt
22:30
کونکوردیا
v
دینامو بخارست
22:30
FC Dunarea Calarasi
v
متان مدیاس
22:30
استوا بخارست
v
ولونتاری
22:30
سپسی
v
کلوژ
شنبه, 12 آبان 1397
21:30
بوتوسانی
v
کلوژ
21:30
یاسی
v
کرایووا
21:30
کونکوردیا
v
متان مدیاس
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
ویتورال کانستانتا
21:30
استوا بخارست
v
آسترا
21:30
ولونتاری
v
دینامو بخارست
21:30
سپسی
v
Hermannstadt
شنبه, 19 آبان 1397
21:30
آسترا
v
یاسی
21:30
کلوژ
v
FC Dunarea Calarasi
21:30
کرایووا
v
سپسی
21:30
دینامو بخارست
v
استوا بخارست
21:30
ویتورال کانستانتا
v
کونکوردیا
21:30
متان مدیاس
v
ولونتاری
21:30
Hermannstadt
v
بوتوسانی
شنبه, 3 آذر 1397
21:30
بوتوسانی
v
کرایووا
21:30
یاسی
v
استوا بخارست
21:30
کونکوردیا
v
کلوژ
21:30
دینامو بخارست
v
متان مدیاس
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
Hermannstadt
21:30
ولونتاری
v
ویتورال کانستانتا
21:30
سپسی
v
آسترا
شنبه, 10 آذر 1397
21:30
آسترا
v
بوتوسانی
21:30
کلوژ
v
ولونتاری
21:30
کرایووا
v
FC Dunarea Calarasi
21:30
یاسی
v
سپسی
21:30
استوا بخارست
v
متان مدیاس
21:30
ویتورال کانستانتا
v
دینامو بخارست
21:30
Hermannstadt
v
کونکوردیا
چهارشنبه, 14 آذر 1397
21:30
بوتوسانی
v
یاسی
21:30
کونکوردیا
v
کرایووا
21:30
دینامو بخارست
v
کلوژ
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
آسترا
21:30
ولونتاری
v
Hermannstadt
21:30
متان مدیاس
v
ویتورال کانستانتا
21:30
سپسی
v
استوا بخارست
شنبه, 17 آذر 1397
21:30
آسترا
v
کونکوردیا
21:30
کلوژ
v
متان مدیاس
21:30
کرایووا
v
ولونتاری
21:30
یاسی
v
FC Dunarea Calarasi
21:30
استوا بخارست
v
ویتورال کانستانتا
21:30
Hermannstadt
v
دینامو بخارست
21:30
سپسی
v
بوتوسانی
شنبه, 24 آذر 1397
21:30
بوتوسانی
v
استوا بخارست
21:30
کونکوردیا
v
یاسی
21:30
دینامو بخارست
v
کرایووا
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
سپسی
21:30
ویتورال کانستانتا
v
کلوژ
21:30
ولونتاری
v
آسترا
21:30
متان مدیاس
v
Hermannstadt
پنجشنبه, 29 آذر 1397
21:30
آسترا
v
دینامو بخارست
21:30
بوتوسانی
v
FC Dunarea Calarasi
21:30
کرایووا
v
متان مدیاس
21:30
یاسی
v
ولونتاری
21:30
استوا بخارست
v
کلوژ
21:30
Hermannstadt
v
ویتورال کانستانتا
21:30
سپسی
v
کونکوردیا
شنبه, 13 بهمن 1397
21:30
کلوژ
v
Hermannstadt
21:30
کونکوردیا
v
بوتوسانی
21:30
دینامو بخارست
v
یاسی
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
استوا بخارست
21:30
ویتورال کانستانتا
v
کرایووا
21:30
ولونتاری
v
سپسی
21:30
متان مدیاس
v
آسترا
شنبه, 20 بهمن 1397
21:30
آسترا
v
ویتورال کانستانتا
21:30
بوتوسانی
v
ولونتاری
21:30
کرایووا
v
کلوژ
21:30
یاسی
v
متان مدیاس
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
کونکوردیا
21:30
استوا بخارست
v
Hermannstadt
21:30
سپسی
v
دینامو بخارست
شنبه, 27 بهمن 1397
21:30
کلوژ
v
آسترا
21:30
کونکوردیا
v
استوا بخارست
21:30
دینامو بخارست
v
بوتوسانی
21:30
ویتورال کانستانتا
v
یاسی
21:30
ولونتاری
v
FC Dunarea Calarasi
21:30
متان مدیاس
v
سپسی
21:30
Hermannstadt
v
کرایووا
شنبه, 4 اسفند 1397
21:30
آسترا
v
Hermannstadt
21:30
بوتوسانی
v
متان مدیاس
21:30
یاسی
v
کلوژ
21:30
کونکوردیا
v
ولونتاری
21:30
FC Dunarea Calarasi
v
دینامو بخارست
21:30
استوا بخارست
v
کرایووا
21:30
سپسی
v
ویتورال کانستانتا
شنبه, 11 اسفند 1397
21:30
کلوژ
v
سپسی
21:30
کرایووا
v
آسترا
21:30
دینامو بخارست
v
کونکوردیا
21:30
ویتورال کانستانتا
v
بوتوسانی
21:30
ولونتاری
v
استوا بخارست
21:30
متان مدیاس
v
FC Dunarea Calarasi
21:30
Hermannstadt
v
یاسی