مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 29 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی استقلال تهران 2_1 نساجی مازندران

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 1 رومانی|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

رومانی - لیگ 1

شنبه, 29 مهر 1396
18:30
یوونتوس بخارست
v
سپسی
21:15
ویتورال کانستانتا
v
کونکوردیا
یکشنبه, 30 مهر 1396
18:30
آسترا
v
ولونتاری
21:15
استوا بخارست
v
تیمیسوارا
دوشنبه, 1 آبان 1396
21:15
بوتوسانی
v
دینامو بخارست
جمعه, 5 آبان 1396
21:15
یاسی
v
متان مدیاس
شنبه, 6 آبان 1396
18:30
ولونتاری
v
یوونتوس بخارست
21:15
کونکوردیا
v
کلوژ
یکشنبه, 7 آبان 1396
18:30
تیمیسوارا
v
آسترا
21:15
کرایووا
v
استوا بخارست
دوشنبه, 8 آبان 1396
18:30
سپسی
v
بوتوسانی
21:15
دینامو بخارست
v
ویتورال کانستانتا
شنبه, 13 آبان 1396
21:00
آسترا
v
کرایووا
21:00
بوتوسانی
v
ولونتاری
21:00
کونکوردیا
v
یاسی
21:00
استوا بخارست
v
متان مدیاس
21:00
ویتورال کانستانتا
v
سپسی
21:00
کلوژ
v
دینامو بخارست
21:00
یوونتوس بخارست
v
تیمیسوارا
شنبه, 27 آبان 1396
21:00
تیمیسوارا
v
بوتوسانی
21:00
کرایووا
v
یوونتوس بخارست
21:00
یاسی
v
استوا بخارست
21:00
متان مدیاس
v
آسترا
21:00
دینامو بخارست
v
کونکوردیا
21:00
ولونتاری
v
ویتورال کانستانتا
21:00
سپسی
v
کلوژ
شنبه, 4 آذر 1396
21:00
آسترا
v
استوا بخارست
21:00
بوتوسانی
v
کرایووا
21:00
کونکوردیا
v
سپسی
21:00
دینامو بخارست
v
یاسی
21:00
ویتورال کانستانتا
v
تیمیسوارا
21:00
کلوژ
v
ولونتاری
21:00
یوونتوس بخارست
v
متان مدیاس
شنبه, 11 آذر 1396
21:00
تیمیسوارا
v
کلوژ
21:00
کرایووا
v
ویتورال کانستانتا
21:00
یاسی
v
آسترا
21:00
متان مدیاس
v
بوتوسانی
21:00
استوا بخارست
v
یوونتوس بخارست
21:00
ولونتاری
v
کونکوردیا
21:00
سپسی
v
دینامو بخارست
شنبه, 18 آذر 1396
21:00
بوتوسانی
v
استوا بخارست
21:00
کونکوردیا
v
تیمیسوارا
21:00
دینامو بخارست
v
ولونتاری
21:00
ویتورال کانستانتا
v
متان مدیاس
21:00
کلوژ
v
کرایووا
21:00
یوونتوس بخارست
v
آسترا
21:00
سپسی
v
یاسی
شنبه, 25 آذر 1396
21:00
تیمیسوارا
v
دینامو بخارست
21:00
آسترا
v
بوتوسانی
21:00
کرایووا
v
کونکوردیا
21:00
یاسی
v
یوونتوس بخارست
21:00
متان مدیاس
v
کلوژ
21:00
استوا بخارست
v
ویتورال کانستانتا
21:00
ولونتاری
v
سپسی
شنبه, 14 بهمن 1396
21:00
بوتوسانی
v
یوونتوس بخارست
21:00
کونکوردیا
v
متان مدیاس
21:00
دینامو بخارست
v
کرایووا
21:00
ویتورال کانستانتا
v
آسترا
21:00
ولونتاری
v
یاسی
21:00
کلوژ
v
استوا بخارست
21:00
سپسی
v
تیمیسوارا
شنبه, 21 بهمن 1396
21:00
تیمیسوارا
v
ولونتاری
21:00
آسترا
v
کلوژ
21:00
کرایووا
v
سپسی
21:00
یاسی
v
بوتوسانی
21:00
متان مدیاس
v
دینامو بخارست
21:00
استوا بخارست
v
کونکوردیا
21:00
یوونتوس بخارست
v
ویتورال کانستانتا
شنبه, 28 بهمن 1396
21:00
تیمیسوارا
v
یاسی
21:00
کونکوردیا
v
آسترا
21:00
دینامو بخارست
v
استوا بخارست
21:00
ویتورال کانستانتا
v
بوتوسانی
21:00
ولونتاری
v
کرایووا
21:00
کلوژ
v
یوونتوس بخارست
21:00
سپسی
v
متان مدیاس
شنبه, 5 اسفند 1396
21:00
آسترا
v
دینامو بخارست
21:00
بوتوسانی
v
کلوژ
21:00
کرایووا
v
تیمیسوارا
21:00
یاسی
v
ویتورال کانستانتا
21:00
متان مدیاس
v
ولونتاری
21:00
استوا بخارست
v
سپسی
21:00
یوونتوس بخارست
v
کونکوردیا