مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 22 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج کی لیگ کره جنوبی|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

کره جنوبی - کی لیگ

یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
اف سی سئول
3 - 2
ججو یونایتد
پایان
گانگون
1 - 2
اولسان هیوندای
پایان
جونبوک
2 - 3
ساوان بلووینگز
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
دایگو
1 - 0
جئونام دراگونز
پایان
گوانجو
0 - 4
پوهانگ استیلرز
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 0
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
جئونام دراگونز
2 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
اولسان هیوندای
1 - 2
جونبوک
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
دایگو
2 - 0
گوانجو
پایان
گانگون
4 - 0
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
3 - 4
پوهانگ استیلرز
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
گوانجو
پایان
جونبوک
3 - 0
ججو یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 1
گانگون
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
اف سی سئول
3 - 0
اولسان هیوندای
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 2
دایگو
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 0
جئونام دراگونز
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
گانگون
0 - 4
جونبوک
پایان
گوانجو
1 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
0 - 1
ججو یونایتد
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
دایگو
0 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
اف سی سئول
2 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
پوهانگ استیلرز
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
جونبوک
0 - 0
اف سی سئول
پایان
جئونام دراگونز
2 - 4
گوانجو
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 0
اولسان هیوندای
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
ججو یونایتد
1 - 0
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
5 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 2
دایگو
یکشنبه, 16 مهر 1396
پایان
گانگون
2 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
گوانجو
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
0 - 1
جونبوک
پایان
جئونام دراگونز
1 - 4
دایگو
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
اف سی سئول
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
گانگون
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
1 - 1
گوانجو
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 1
جونبوک
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
دایگو
1 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
0 - 1
اف سی سئول
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 2
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
اف سی سئول
1 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
جونبوک
1 - 1
دایگو
پایان
گوانجو
1 - 1
گانگون
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
جئونام دراگونز
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 2
ججو یونایتد
چهارشنبه, 29 شهریور 1396
پایان
گوانجو
1 - 4
اف سی سئول
پایان
جونبوک
1 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
جئونام دراگونز
0 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
پوهانگ استیلرز
5 - 2
گانگون
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 3
ججو یونایتد
پایان
اولسان هیوندای
3 - 2
دایگو
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
2 - 1
اولسان هیوندای
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 4
جونبوک
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
گانگون
3 - 3
جئونام دراگونز
پایان
دایگو
0 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
سانگجو سانگمو
3 - 2
گوانجو
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 0
جئونام دراگونز
پایان
جونبوک
4 - 3
گانگون
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
گوانجو
پایان
دایگو
2 - 1
پوهانگ استیلرز
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
اف سی سئول
0 - 0
ججو یونایتد
پایان
اولسان هیوندای
4 - 2
سانگجو سانگمو
شنبه, 11 شهریور 1396
پایان
گوانجو
0 - 1
ججو یونایتد
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
دایگو
2 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 0
پوهانگ استیلرز
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
اف سی سئول
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
3 - 1
جئونام دراگونز
پایان
جونبوک
3 - 1
گوانجو
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 3
گانگون
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
گانگون
0 - 2
ججو یونایتد
پایان
گوانجو
0 - 1
دایگو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
پوهانگ استیلرز
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
جئونام دراگونز
1 - 1
جونبوک
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 1
اف سی سئول
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
جونبوک
0 - 1
اولسان هیوندای
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
گانگون
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
دایگو
2 - 2
اف سی سئول
پایان
گوانجو
0 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
ججو یونایتد
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
پایان
جئونام دراگونز
2 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اف سی سئول
3 - 1
گانگون
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 3
جونبوک
پایان
پوهانگ استیلرز
3 - 2
گوانجو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
ججو یونایتد
2 - 0
دایگو
یکشنبه, 1 مرداد 1396
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اف سی سئول
1 - 2
جونبوک
پایان
گانگون
0 - 1
دایگو
شنبه, 31 تیر 1396
پایان
گوانجو
2 - 1
جئونام دراگونز
پایان
ججو یونایتد
3 - 2
پوهانگ استیلرز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
اینچئون یونایتد
چهارشنبه, 28 تیر 1396
پایان
جونبوک
3 - 1
گوانجو
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 3
ججو یونایتد
پایان
دایگو
3 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
گانگون
0 - 1
اولسان هیوندای
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 5
اف سی سئول
پایان
ساوان بلووینگز
4 - 1
جئونام دراگونز
یکشنبه, 25 تیر 1396
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 1
گانگون
پایان
ججو یونایتد
1 - 2
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 3
جونبوک
شنبه, 24 تیر 1396
پایان
جئونام دراگونز
4 - 3
دایگو
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 3
ساوان بلووینگز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
گوانجو
چهارشنبه, 21 تیر 1396
پایان
گوانجو
1 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
دایگو
1 - 3
اولسان هیوندای
پایان
اف سی سئول
1 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
گانگون
2 - 2
جئونام دراگونز
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
ججو یونایتد
2 - 1
جونبوک
یکشنبه, 18 تیر 1396
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 0
ججو یونایتد
پایان
گانگون
2 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
گوانجو
3 - 2
اف سی سئول
شنبه, 17 تیر 1396
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
دایگو
پایان
جونبوک
4 - 0
اولسان هیوندای
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 1
جئونام دراگونز
یکشنبه, 11 تیر 1396
پایان
اف سی سئول
2 - 1
جونبوک
پایان
جئونام دراگونز
2 - 2
ججو یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
پوهانگ استیلرز
شنبه, 10 تیر 1396
پایان
دایگو
1 - 2
گانگون
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 0
گوانجو
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
ساوان بلووینگز
چهارشنبه, 7 تیر 1396
پایان
جئونام دراگونز
2 - 2
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 0
اولسان هیوندای
پایان
دایگو
0 - 3
ساوان بلووینگز
پایان
گانگون
2 - 2
گوانجو
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 3
جونبوک
پایان
ججو یونایتد
1 - 1
اینچئون یونایتد
یکشنبه, 4 تیر 1396
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 3
گانگون
پایان
اف سی سئول
1 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
جونبوک
2 - 2
دایگو
شنبه, 3 تیر 1396
پایان
ججو یونایتد
3 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
گوانجو
1 - 2
جئونام دراگونز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 2
اینچئون یونایتد
چهارشنبه, 31 خرداد 1396
پایان
گوانجو
0 - 3
ساوان بلووینگز
پایان
جونبوک
4 - 1
گانگون
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
اف سی سئول
0 - 0
دایگو
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 3
پوهانگ استیلرز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
ججو یونایتد
یکشنبه, 28 خرداد 1396
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 2
اف سی سئول
پایان
گانگون
2 - 1
ججو یونایتد
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 1
سانگجو سانگمو
شنبه, 27 خرداد 1396
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 2
اولسان هیوندای
پایان
دایگو
2 - 2
گوانجو
پایان
جئونام دراگونز
0 - 3
جونبوک
یکشنبه, 7 خرداد 1396
پایان
دایگو
2 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
جئونام دراگونز
3 - 2
اینچئون یونایتد
شنبه, 6 خرداد 1396
پایان
جونبوک
2 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 2
گانگون
پایان
اف سی سئول
0 - 0
اولسان هیوندای
یکشنبه, 31 اردیبهشت 1396
پایان
جونبوک
1 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
گوانجو
1 - 2
پوهانگ استیلرز
شنبه, 30 اردیبهشت 1396
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
جئونام دراگونز
پایان
دایگو
1 - 2
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
2 - 3
گانگون
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 3
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 24 اردیبهشت 1396
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
ججو یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 2
اف سی سئول
پایان
اولسان هیوندای
0 - 0
جونبوک
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
ساوان بلووینگز
شنبه, 23 اردیبهشت 1396
پایان
گانگون
2 - 1
دایگو
پایان
گوانجو
0 - 0
اینچئون یونایتد
یکشنبه, 17 اردیبهشت 1396
پایان
گانگون
2 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
5 - 0
گوانجو
شنبه, 16 اردیبهشت 1396
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 2
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
4 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
پوهانگ استیلرز
3 - 2
اف سی سئول
پایان
دایگو
0 - 2
جونبوک
چهارشنبه, 13 اردیبهشت 1396
پایان
اف سی سئول
1 - 0
جئونام دراگونز
پایان
گوانجو
1 - 1
گانگون
پایان
جونبوک
0 - 4
ججو یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
دایگو
یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396
پایان
دایگو
2 - 1
اف سی سئول
پایان
گوانجو
1 - 0
جونبوک
پایان
ججو یونایتد
1 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 2
اولسان هیوندای
شنبه, 9 اردیبهشت 1396
پایان
جئونام دراگونز
2 - 1
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 2
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 3 اردیبهشت 1396
پایان
جونبوک
2 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 0
گوانجو
شنبه, 2 اردیبهشت 1396
پایان
گانگون
1 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
ججو یونایتد
4 - 2
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
5 - 0
اولسان هیوندای
پایان
اف سی سئول
3 - 0
اینچئون یونایتد
یکشنبه, 27 فروردین 1396
پایان
ججو یونایتد
1 - 2
گانگون
پایان
جونبوک
4 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
گوانجو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
اف سی سئول
شنبه, 26 فروردین 1396
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 3
جئونام دراگونز
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
دایگو
یکشنبه, 20 فروردین 1396
پایان
دایگو
2 - 1
جئونام دراگونز
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 0
اینچئون یونایتد
شنبه, 19 فروردین 1396
پایان
اف سی سئول
0 - 0
ججو یونایتد
پایان
گوانجو
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
گانگون
1 - 1
جونبوک
یکشنبه, 13 فروردین 1396
پایان
ججو یونایتد
1 - 1
گوانجو
پایان
جونبوک
1 - 0
اف سی سئول
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
گانگون
شنبه, 12 فروردین 1396
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 3
ساوان بلووینگز
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
پوهانگ استیلرز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 1
دایگو
یکشنبه, 29 اسفند 1395
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 1
دایگو
پایان
اولسان هیوندای
0 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
اف سی سئول
2 - 1
گوانجو
پایان
ججو یونایتد
2 - 0
جئونام دراگونز
شنبه, 28 اسفند 1395
پایان
گانگون
2 - 2
پوهانگ استیلرز
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
جونبوک
یکشنبه, 22 اسفند 1395
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
سانگجو سانگمو
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 0
گوانجو
شنبه, 21 اسفند 1395
پایان
دایگو
2 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
0 - 1
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
3 - 0
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 2
جونبوک
یکشنبه, 15 اسفند 1395
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
جونبوک
2 - 1
جئونام دراگونز
پایان
اف سی سئول
1 - 1
ساوان بلووینگز
شنبه, 14 اسفند 1395
پایان
گوانجو
1 - 0
دایگو
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
گانگون
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
پوهانگ استیلرز