بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 21 آذر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 0 - دورتموند 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج کی لیگ کره جنوبی|سایت توپ 90

نتایج بازیها

کره جنوبی - کی لیگ

یکشنبه, 11 آذر 1397
پایان
جونبوک
1 - 1
جئونگنام
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 3
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 2
ججو یونایتد
شنبه, 10 آذر 1397
پایان
گانگون
0 - 1
دایگو
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 1
جئونام دراگونز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 0
اف سی سئول
یکشنبه, 4 آذر 1397
پایان
جئونگنام
2 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
اولسان هیوندای
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 1
جونبوک
شنبه, 3 آذر 1397
پایان
اف سی سئول
0 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
1 - 2
دایگو
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
گانگون
یکشنبه, 20 آبان 1397
پایان
دایگو
0 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اف سی سئول
3 - 2
جئونام دراگونز
شنبه, 19 آبان 1397
پایان
گانگون
2 - 3
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 3
اولسان هیوندای
پایان
جئونگنام
1 - 2
پوهانگ استیلرز
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
جونبوک
یکشنبه, 13 آبان 1397
پایان
دایگو
1 - 1
اف سی سئول
پایان
جونبوک
3 - 1
اولسان هیوندای
پایان
گانگون
1 - 0
جئونام دراگونز
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 3
پوهانگ استیلرز
شنبه, 12 آبان 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 1
جئونگنام
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 1
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 6 آبان 1397
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 1
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
0 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
جونبوک
2 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
جئونگنام
شنبه, 5 آبان 1397
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 2
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
1 - 1
گانگون
شنبه, 28 مهر 1397
پایان
دایگو
2 - 1
جئونام دراگونز
پایان
جئونگنام
2 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
ججو یونایتد
1 - 0
اف سی سئول
پایان
جونبوک
3 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
اولسان هیوندای
2 - 0
گانگون
یکشنبه, 15 مهر 1397
پایان
جئونگنام
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
اولسان هیوندای
2 - 2
جونبوک
شنبه, 14 مهر 1397
پایان
دایگو
1 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
1 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
جئونام دراگونز
1 - 0
اف سی سئول
یکشنبه, 8 مهر 1397
پایان
اف سی سئول
2 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 2
جئونگنام
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
دایگو
شنبه, 7 مهر 1397
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 2
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
1 - 0
جئونام دراگونز
پایان
جونبوک
3 - 2
گانگون
چهارشنبه, 4 مهر 1397
پایان
دایگو
2 - 2
جئونگنام
پایان
گانگون
1 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
پوهانگ استیلرز
پایان
اولسان هیوندای
3 - 2
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
1 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
جونبوک
1 - 0
جئونام دراگونز
یکشنبه, 1 مهر 1397
پایان
ججو یونایتد
2 - 2
گانگون
پایان
جئونام دراگونز
1 - 0
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
جونبوک
شنبه, 31 شهریور 1397
پایان
جئونگنام
2 - 1
اف سی سئول
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 5
دایگو
یکشنبه, 25 شهریور 1397
پایان
جئونام دراگونز
3 - 3
جئونگنام
پایان
اف سی سئول
0 - 2
دایگو
پایان
گانگون
2 - 3
سانگجو سانگمو
شنبه, 24 شهریور 1397
پایان
جونبوک
4 - 0
ججو یونایتد
پایان
اولسان هیوندای
2 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
ساوان بلووینگز
شنبه, 17 شهریور 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 11 شهریور 1397
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 2
اولسان هیوندای
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 2
ججو یونایتد
پایان
دایگو
4 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
جئونگنام
0 - 3
جونبوک
شنبه, 10 شهریور 1397
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
جئونام دراگونز
پایان
گانگون
0 - 0
اف سی سئول
یکشنبه, 4 شهریور 1397
پایان
دایگو
2 - 0
گانگون
پایان
جئونام دراگونز
3 - 2
پوهانگ استیلرز
شنبه, 3 شهریور 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 0
جئونگنام
پایان
اولسان هیوندای
4 - 1
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 2
جونبوک
چهارشنبه, 31 مرداد 1397
پایان
جونبوک
2 - 1
دایگو
پایان
اف سی سئول
0 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
جئونگنام
2 - 1
گانگون
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 1
جئونام دراگونز
پایان
اولسان هیوندای
4 - 1
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 28 مرداد 1397
پایان
اف سی سئول
0 - 2
جونبوک
پایان
گانگون
7 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
6 - 4
ساوان بلووینگز
شنبه, 27 مرداد 1397
پایان
دایگو
0 - 2
اولسان هیوندای
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 3
جئونگنام
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 1
ججو یونایتد
چهارشنبه, 24 مرداد 1397
پایان
ججو یونایتد
2 - 3
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
0 - 1
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
5 - 2
جونبوک
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 2
اف سی سئول
پایان
جئونگنام
3 - 3
اولسان هیوندای
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 21 مرداد 1397
پایان
جئونگنام
3 - 0
جئونام دراگونز
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 2
اف سی سئول
شنبه, 20 مرداد 1397
پایان
دایگو
2 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
جونبوک
3 - 1
گانگون
یکشنبه, 14 مرداد 1397
پایان
گانگون
1 - 3
دایگو
پایان
جونبوک
0 - 1
جئونگنام
پایان
جئونام دراگونز
1 - 2
اولسان هیوندای
شنبه, 13 مرداد 1397
پایان
اف سی سئول
3 - 0
ججو یونایتد
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 2
پوهانگ استیلرز
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 1
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 7 مرداد 1397
پایان
دایگو
1 - 3
جونبوک
پایان
ججو یونایتد
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 0
گانگون
شنبه, 6 مرداد 1397
پایان
اف سی سئول
2 - 3
جئونگنام
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
اینچئون یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 1
پوهانگ استیلرز
یکشنبه, 31 تیر 1397
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 1
اف سی سئول
پایان
اولسان هیوندای
2 - 0
دایگو
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 2
جونبوک
شنبه, 30 تیر 1397
پایان
جئونگنام
2 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
پوهانگ استیلرز
3 - 1
جئونام دراگونز
پایان
گانگون
3 - 1
ججو یونایتد
چهارشنبه, 27 تیر 1397
پایان
جونبوک
1 - 0
ججو یونایتد
پایان
دایگو
0 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
اف سی سئول
2 - 1
جئونام دراگونز
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
جئونگنام
پایان
ساوان بلووینگز
5 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
3 - 3
اولسان هیوندای
یکشنبه, 24 تیر 1397
پایان
اف سی سئول
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
1 - 2
دایگو
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 0
گانگون
شنبه, 23 تیر 1397
پایان
جئونگنام
3 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
2 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 3
جونبوک
چهارشنبه, 20 تیر 1397
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 3
گانگون
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
جئونگنام
پایان
جئونام دراگونز
0 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 3
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
دایگو
پایان
اولسان هیوندای
0 - 2
جونبوک
یکشنبه, 17 تیر 1397
پایان
گانگون
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
دایگو
2 - 2
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 3
اولسان هیوندای
شنبه, 16 تیر 1397
پایان
جئونگنام
2 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
جونبوک
3 - 3
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 3
ججو یونایتد
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 0
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
0 - 4
جونبوک
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 1
ساوان بلووینگز
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
پایان
جئونگنام
0 - 1
گانگون
پایان
جئونام دراگونز
1 - 1
دایگو
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
پایان
سانگجو سانگمو
3 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 0
دایگو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
جئونگنام
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
پایان
گانگون
1 - 1
اف سی سئول
پایان
جونبوک
0 - 3
پوهانگ استیلرز
پایان
ججو یونایتد
1 - 0
جئونام دراگونز
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
پایان
دایگو
0 - 2
جئونگنام
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 2
ججو یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
0 - 0
جونبوک
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
اف سی سئول
2 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
سانگجو سانگمو
3 - 0
گانگون
چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1397
پایان
جونبوک
2 - 1
دایگو
پایان
جئونگنام
0 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
3 - 5
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
اولسان هیوندای
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
جونبوک
2 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
گانگون
0 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 3
جئونگنام
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
دایگو
1 - 4
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
0 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
جئونام دراگونز
چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
پایان
دایگو
1 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
جئونام دراگونز
2 - 1
اف سی سئول
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 1
جئونگنام
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
0 - 2
جونبوک
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 1
جونبوک
پایان
جئونگنام
0 - 0
اولسان هیوندای
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 3
ساوان بلووینگز
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
اف سی سئول
3 - 0
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
1 - 4
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 2
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
دایگو
2 - 1
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
جئونگنام
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
4 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
جونبوک
3 - 0
جئونام دراگونز
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
پایان
دایگو
0 - 2
اولسان هیوندای
پایان
اف سی سئول
2 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
جئونگنام
0 - 4
جونبوک
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
جئونام دراگونز
0 - 3
ججو یونایتد
پایان
گانگون
2 - 3
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 2
جونبوک
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
3 - 1
گانگون
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 2
جئونام دراگونز
پایان
جئونگنام
1 - 1
دایگو
یکشنبه, 12 فروردین 1397
پایان
اف سی سئول
1 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
1 - 3
جئونگنام
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
اولسان هیوندای
پایان
دایگو
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
جونبوک
1 - 0
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
جونبوک
2 - 1
اف سی سئول
پایان
اولسان هیوندای
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 1
پوهانگ استیلرز
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
گانگون
2 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
جئونگنام
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
جئونام دراگونز
2 - 3
پوهانگ استیلرز
پایان
اف سی سئول
1 - 2
گانگون
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
دایگو
0 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
جئونگنام
2 - 0
ججو یونایتد
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 2
جونبوک
پایان
اولسان هیوندای
0 - 2
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
جئونگنام
3 - 1
سانگجو سانگمو
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
پوهانگ استیلرز
3 - 0
دایگو
پایان
گانگون
2 - 1
اینچئون یونایتد
پنجشنبه, 10 اسفند 1396
پایان
جونبوک
2 - 0
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 2
جئونام دراگونز
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
اف سی سئول