مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 25 تیر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه فینال تنیس ویمبلدون 2018 جکوویچ - اندرسون

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج کی لیگ کره جنوبی|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

کره جنوبی - کی لیگ

یکشنبه, 24 تیر 1397
پایان
اف سی سئول
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
ججو یونایتد
1 - 2
دایگو
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 0
گانگون
شنبه, 23 تیر 1397
پایان
جئونگنام
3 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
2 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 3
جونبوک
چهارشنبه, 20 تیر 1397
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 3
گانگون
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
جئونگنام
پایان
جئونام دراگونز
0 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 3
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 1
دایگو
پایان
اولسان هیوندای
0 - 2
جونبوک
یکشنبه, 17 تیر 1397
پایان
گانگون
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
دایگو
2 - 2
اف سی سئول
پایان
سانگجو سانگمو
2 - 3
اولسان هیوندای
شنبه, 16 تیر 1397
پایان
جئونگنام
2 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
جونبوک
3 - 3
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 3
ججو یونایتد
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 1
اولسان هیوندای
پایان
سانگجو سانگمو
0 - 0
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
0 - 4
جونبوک
پایان
پوهانگ استیلرز
1 - 1
ساوان بلووینگز
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
پایان
جئونگنام
0 - 1
گانگون
پایان
جئونام دراگونز
1 - 1
دایگو
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
پایان
سانگجو سانگمو
3 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 0
دایگو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
جئونگنام
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
پایان
گانگون
1 - 1
اف سی سئول
پایان
جونبوک
0 - 3
پوهانگ استیلرز
پایان
ججو یونایتد
1 - 0
جئونام دراگونز
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
پایان
دایگو
0 - 2
جئونگنام
پایان
اینچئون یونایتد
1 - 2
ججو یونایتد
پایان
جئونام دراگونز
0 - 0
جونبوک
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
اف سی سئول
2 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
سانگجو سانگمو
3 - 0
گانگون
چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1397
پایان
جونبوک
2 - 1
دایگو
پایان
جئونگنام
0 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
3 - 5
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 0
اینچئون یونایتد
پایان
سانگجو سانگمو
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
اولسان هیوندای
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
جونبوک
2 - 0
ساوان بلووینگز
پایان
گانگون
0 - 0
پوهانگ استیلرز
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 3
جئونگنام
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
دایگو
1 - 4
ججو یونایتد
پایان
اف سی سئول
0 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 1
جئونام دراگونز
چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
پایان
دایگو
1 - 2
سانگجو سانگمو
پایان
جئونام دراگونز
2 - 1
اف سی سئول
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
3 - 1
جئونگنام
پایان
اولسان هیوندای
2 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
0 - 2
جونبوک
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 1
جونبوک
پایان
جئونگنام
0 - 0
اولسان هیوندای
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 3
ساوان بلووینگز
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
اف سی سئول
3 - 0
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
1 - 4
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 2
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
دایگو
2 - 1
گانگون
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
جئونگنام
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
ساوان بلووینگز
2 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
1 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
4 - 2
اینچئون یونایتد
پایان
جونبوک
3 - 0
جئونام دراگونز
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
پایان
دایگو
0 - 2
اولسان هیوندای
پایان
اف سی سئول
2 - 1
پوهانگ استیلرز
پایان
جئونگنام
0 - 4
جونبوک
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
جئونام دراگونز
0 - 3
ججو یونایتد
پایان
گانگون
2 - 3
ساوان بلووینگز
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
پوهانگ استیلرز
0 - 2
جونبوک
پایان
ساوان بلووینگز
0 - 0
اف سی سئول
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
سانگجو سانگمو
پایان
اولسان هیوندای
3 - 1
گانگون
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
اینچئون یونایتد
2 - 2
جئونام دراگونز
پایان
جئونگنام
1 - 1
دایگو
یکشنبه, 12 فروردین 1397
پایان
اف سی سئول
1 - 1
اینچئون یونایتد
پایان
گانگون
1 - 3
جئونگنام
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
ججو یونایتد
0 - 1
ساوان بلووینگز
پایان
پوهانگ استیلرز
2 - 1
اولسان هیوندای
پایان
دایگو
1 - 1
جئونام دراگونز
پایان
جونبوک
1 - 0
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
جونبوک
2 - 1
اف سی سئول
پایان
اولسان هیوندای
0 - 1
ججو یونایتد
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 1
پوهانگ استیلرز
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
گانگون
2 - 1
سانگجو سانگمو
پایان
اینچئون یونایتد
0 - 0
دایگو
پایان
جئونام دراگونز
1 - 3
جئونگنام
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
جئونام دراگونز
2 - 3
پوهانگ استیلرز
پایان
اف سی سئول
1 - 2
گانگون
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
دایگو
0 - 2
ساوان بلووینگز
پایان
جئونگنام
2 - 0
ججو یونایتد
پایان
اینچئون یونایتد
3 - 2
جونبوک
پایان
اولسان هیوندای
0 - 2
سانگجو سانگمو
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
جئونگنام
3 - 1
سانگجو سانگمو
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
پوهانگ استیلرز
3 - 0
دایگو
پایان
گانگون
2 - 1
اینچئون یونایتد
پنجشنبه, 10 اسفند 1396
پایان
جونبوک
2 - 0
اولسان هیوندای
پایان
ساوان بلووینگز
1 - 2
جئونام دراگونز
پایان
ججو یونایتد
0 - 0
اف سی سئول