مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 2 بهمن 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 5 - رئال بتیس 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری ب ایتالیا|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

ایتالیا - سری ب

یکشنبه, 1 بهمن 1396
پایان
برشیا
2 - 3
آولینو
شنبه, 30 دی 1396
پایان
اسکولی
1 - 2
سیتادلا
پایان
کرموننسه
1 - 0
پارما
پایان
امپولی
2 - 1
ترنانا
پایان
فوجیا
0 - 1
پسکارا
پایان
فروسینون
4 - 0
ورچلی
پایان
نووارا
1 - 0
کارپی
پایان
پروجیا
2 - 0
اینتلا
پایان
سالرنیتانا
3 - 2
ونیز
پایان
اسپزیا
0 - 0
پالرمو
پایان
چزنا
1 - 1
باری
پنجشنبه, 7 دی 1396
پایان
آولینو
2 - 1
ترنانا
پایان
برشیا
0 - 1
اسکولی
پایان
کارپی
0 - 0
باری
پایان
کرموننسه
1 - 0
چزنا
پایان
اینتلا
2 - 1
نووارا
پایان
فوجیا
1 - 2
فروسینون
پایان
پالرمو
3 - 0
سالرنیتانا
پایان
پروجیا
2 - 4
امپولی
پایان
پسکارا
1 - 0
ونیز
پایان
ورچلی
1 - 2
سیتادلا
چهارشنبه, 6 دی 1396
پایان
پارما
0 - 0
اسپزیا
پنجشنبه, 30 آذر 1396
پایان
اسکولی
1 - 1
پسکارا
پایان
باری
0 - 0
پارما
پایان
سیتادلا
0 - 1
کارپی
پایان
امپولی
1 - 1
برشیا
پایان
فروسینون
4 - 3
اینتلا
پایان
نووارا
1 - 1
پروجیا
پایان
سالرنیتانا
0 - 3
فوجیا
پایان
اسپزیا
1 - 0
آولینو
پایان
ترنانا
4 - 3
ورچلی
پایان
چزنا
1 - 1
پالرمو
چهارشنبه, 29 آذر 1396
پایان
ونیز
1 - 1
کرموننسه
یکشنبه, 26 آذر 1396
پایان
برشیا
1 - 1
سیتادلا
پایان
پسکارا
1 - 0
نووارا
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
آولینو
1 - 1
اسکولی
پایان
کارپی
1 - 1
فروسینون
پایان
کرموننسه
1 - 1
امپولی
پایان
اینتلا
0 - 2
سالرنیتانا
پایان
پالرمو
1 - 0
ترنانا
پایان
پارما
0 - 0
چزنا
پایان
پروجیا
1 - 3
باری
پایان
ورچلی
0 - 2
اسپزیا
جمعه, 24 آذر 1396
پایان
فوجیا
2 - 2
ونیز
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
باری
0 - 3
پالرمو
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
سالرنیتانا
1 - 1
پروجیا
پایان
اسکولی
1 - 1
اینتلا
پایان
سیتادلا
2 - 2
آولینو
پایان
امپولی
1 - 0
کارپی
پایان
فروسینون
2 - 0
برشیا
پایان
ونیز
1 - 1
ورچلی
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
نووارا
1 - 1
کرموننسه
پایان
ترنانا
1 - 1
پارما
پایان
چزنا
4 - 2
پسکارا
پایان
اسپزیا
1 - 0
فوجیا
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
پروجیا
1 - 0
اسکولی
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
آولینو
1 - 1
کارپی
پایان
اینتلا
3 - 1
باری
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
برشیا
2 - 0
سالرنیتانا
پایان
کرموننسه
1 - 0
اسپزیا
پایان
فوجیا
1 - 3
سیتادلا
پایان
فروسینون
3 - 3
چزنا
پایان
پارما
3 - 0
ورچلی
پایان
پسکارا
3 - 3
ترنانا
پایان
نووارا
1 - 1
امپولی
پایان
پالرمو
0 - 0
ونیز
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
چزنا
1 - 0
برشیا
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
باری
1 - 0
فوجیا
پایان
ترنانا
1 - 1
پروجیا
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
اسکولی
0 - 0
کرموننسه
پایان
آولینو
1 - 3
پالرمو
پایان
کارپی
2 - 1
پارما
پایان
سیتادلا
2 - 1
سالرنیتانا
پایان
ورچلی
1 - 1
اینتلا
پایان
اسپزیا
4 - 0
پسکارا
پایان
ونیز
1 - 3
نووارا
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
امپولی
3 - 3
فروسینون
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
پالرمو
0 - 3
سیتادلا
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
سالرنیتانا
1 - 1
کرموننسه
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
برشیا
1 - 1
اسپزیا
پایان
امپولی
5 - 3
چزنا
پایان
اینتلا
0 - 0
ونیز
پایان
فوجیا
1 - 1
ترنانا
پایان
نووارا
1 - 2
باری
پایان
پارما
4 - 0
اسکولی
پایان
پروجیا
5 - 0
کارپی
پایان
پسکارا
3 - 1
ورچلی
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
فروسینون
1 - 1
آولینو
یکشنبه, 21 آبان 1396
پایان
ونیز
1 - 0
پروجیا
پایان
اسکولی
0 - 2
فوجیا
پایان
کارپی
1 - 1
برشیا
پایان
چزنا
3 - 3
سالرنیتانا
پایان
سیتادلا
1 - 2
پارما
پایان
کرموننسه
1 - 2
پالرمو
پایان
ترنانا
1 - 1
نووارا
پایان
باری
1 - 0
پسکارا
شنبه, 20 آبان 1396
پایان
ورچلی
2 - 1
امپولی
پایان
آولینو
0 - 0
اینتلا
پایان
اسپزیا
1 - 1
فروسینون
دوشنبه, 15 آبان 1396
پایان
پروجیا
1 - 1
آولینو
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
امپولی
1 - 1
اسپزیا
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
برشیا
1 - 2
ونیز
پایان
کارپی
4 - 2
اسکولی
پایان
سیتادلا
1 - 1
ترنانا
پایان
اینتلا
2 - 2
چزنا
پایان
فوجیا
2 - 3
کرموننسه
پایان
فروسینون
2 - 1
پارما
پایان
نووارا
0 - 1
ورچلی
پایان
سالرنیتانا
2 - 2
باری
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
پسکارا
2 - 2
پالرمو
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
ترنانا
0 - 0
کارپی
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
پارما
2 - 0
آولینو
پایان
ورچلی
1 - 4
فوجیا
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
باری
3 - 0
اسکولی
پایان
چزنا
2 - 2
نووارا
پایان
کرموننسه
3 - 3
پروجیا
پایان
پالرمو
2 - 0
اینتلا
پایان
پسکارا
0 - 3
برشیا
پایان
سالرنیتانا
2 - 1
امپولی
پایان
اسپزیا
0 - 0
سیتادلا
پایان
ونیز
1 - 1
فروسینون
سه شنبه, 2 آبان 1396
پایان
اسکولی
3 - 1
اسپزیا
پایان
آولینو
1 - 0
ورچلی
پایان
کارپی
1 - 3
پالرمو
پایان
سیتادلا
2 - 1
ونیز
پایان
امپولی
3 - 1
پسکارا
پایان
اینتلا
1 - 1
کرموننسه
پایان
فوجیا
0 - 3
پارما
پایان
فروسینون
4 - 2
ترنانا
پایان
نووارا
2 - 3
سالرنیتانا
پایان
پروجیا
0 - 3
چزنا
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
برشیا
2 - 1
باری
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
چزنا
3 - 3
فوجیا
پایان
پالرمو
0 - 2
نووارا
پایان
پارما
3 - 1
اینتلا
پایان
پسکارا
2 - 1
آولینو
پایان
ورچلی
0 - 0
کارپی
پایان
سالرنیتانا
1 - 1
فروسینون
پایان
اسپزیا
4 - 2
پروجیا
پایان
ترنانا
1 - 1
اسکولی
پایان
ونیز
1 - 0
امپولی
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
کرموننسه
2 - 0
برشیا
پایان
باری
4 - 2
سیتادلا
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
اینتلا
2 - 3
امپولی
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
آولینو
2 - 3
سالرنیتانا
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
اسکولی
3 - 3
ونیز
پایان
برشیا
0 - 1
نووارا
پایان
کارپی
2 - 1
چزنا
پایان
سیتادلا
1 - 2
کرموننسه
پایان
فروسینون
0 - 0
پالرمو
پایان
پارما
0 - 1
پسکارا
پایان
ورچلی
2 - 2
باری
پایان
ترنانا
4 - 2
اسپزیا
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
فوجیا
2 - 1
پروجیا
یکشنبه, 16 مهر 1396
پایان
پسکارا
1 - 2
سیتادلا
پایان
باری
2 - 1
آولینو
پایان
کرموننسه
3 - 3
ترنانا
پایان
امپولی
3 - 1
فوجیا
پایان
اینتلا
3 - 0
برشیا
پایان
پالرمو
1 - 1
پارما
پایان
پروجیا
1 - 5
ورچلی
پایان
ونیز
2 - 0
کارپی
پایان
نووارا
2 - 1
فروسینون
شنبه, 15 مهر 1396
پایان
سالرنیتانا
0 - 0
اسکولی
پایان
چزنا
1 - 0
اسپزیا
سه شنبه, 11 مهر 1396
پایان
ترنانا
1 - 1
برشیا
دوشنبه, 10 مهر 1396
پایان
فروسینون
0 - 0
کرموننسه
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
فوجیا
2 - 2
نووارا
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
اسکولی
0 - 0
پالرمو
پایان
آولینو
3 - 2
امپولی
پایان
برشیا
2 - 1
پروجیا
پایان
کارپی
0 - 1
پسکارا
پایان
سیتادلا
0 - 1
اینتلا
پایان
ورچلی
5 - 2
چزنا
پایان
اسپزیا
1 - 0
باری
پایان
ترنانا
2 - 3
ونیز
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
پارما
2 - 2
سالرنیتانا
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
پالرمو
2 - 1
ورچلی
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
چزنا
0 - 2
اسکولی
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
باری
3 - 0
ترنانا
پایان
برشیا
2 - 2
فوجیا
پایان
کرموننسه
0 - 0
پسکارا
پایان
امپولی
0 - 1
سیتادلا
پایان
اینتلا
0 - 0
کارپی
پایان
نووارا
1 - 2
آولینو
پایان
پروجیا
1 - 0
فروسینون
پایان
سالرنیتانا
2 - 0
اسپزیا
پایان
ونیز
0 - 1
پارما
سه شنبه, 28 شهریور 1396
پایان
اسکولی
0 - 1
فروسینون
پایان
باری
1 - 0
کرموننسه
پایان
کارپی
1 - 3
فوجیا
پایان
سیتادلا
4 - 0
چزنا
پایان
پالرمو
1 - 0
پروجیا
پایان
پارما
1 - 2
امپولی
پایان
پسکارا
2 - 2
اینتلا
پایان
ورچلی
1 - 1
سالرنیتانا
پایان
اسپزیا
1 - 0
نووارا
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
آولینو
1 - 1
ونیز
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
برشیا
0 - 0
ورچلی
پایان
کرموننسه
1 - 1
کارپی
پایان
امپولی
3 - 0
اسکولی
پایان
اینتلا
3 - 1
ترنانا
پایان
فوجیا
1 - 1
پالرمو
پایان
فروسینون
3 - 2
باری
پایان
نووارا
1 - 0
سیتادلا
پایان
پروجیا
3 - 0
پارما
پایان
سالرنیتانا
2 - 2
پسکارا
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
ونیز
0 - 0
اسپزیا
پایان
چزنا
3 - 1
آولینو
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
سیتادلا
1 - 1
پروجیا
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
پارما
0 - 1
برشیا
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
اسکولی
1 - 2
نووارا
پایان
آولینو
5 - 1
فوجیا
پایان
باری
0 - 2
ونیز
پایان
کارپی
1 - 0
سالرنیتانا
پایان
پالرمو
3 - 3
امپولی
پایان
ورچلی
1 - 4
کرموننسه
پایان
اسپزیا
2 - 1
اینتلا
پایان
ترنانا
1 - 0
چزنا
جمعه, 17 شهریور 1396
پایان
پسکارا
3 - 3
فروسینون
دوشنبه, 13 شهریور 1396
پایان
سالرنیتانا
3 - 3
ترنانا
یکشنبه, 12 شهریور 1396
پایان
امپولی
3 - 2
باری
پایان
اسکولی
1 - 0
ورچلی
پایان
چزنا
0 - 0
ونیز
پایان
کرموننسه
3 - 1
آولینو
پایان
فوجیا
1 - 1
اینتلا
پایان
فروسینون
2 - 1
سیتادلا
پایان
نووارا
0 - 1
پارما
پایان
پروجیا
4 - 2
پسکارا
پایان
اسپزیا
0 - 1
کارپی
شنبه, 11 شهریور 1396
پایان
برشیا
0 - 0
پالرمو
دوشنبه, 6 شهریور 1396
پایان
باری
3 - 0
چزنا
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
پسکارا
5 - 1
فوجیا
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
آولینو
2 - 1
برشیا
پایان
کارپی
1 - 0
نووارا
پایان
سیتادلا
3 - 2
اسکولی
پایان
اینتلا
1 - 5
پروجیا
پایان
پالرمو
2 - 0
اسپزیا
پایان
ورچلی
0 - 2
فروسینون
پایان
ترنانا
1 - 1
امپولی
پایان
ونیز
0 - 0
سالرنیتانا
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
پارما
1 - 0
کرموننسه