مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی فرانسه 1 - پرو 0 (جام جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول هلند|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

هلند - لیگ دسته اول

یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
پایان
الکمار
6 - 0
زوواله
پایان
اکسلسیر
1 - 2
آژاکس
پایان
توئنته
1 - 1
بردا
پایان
اوترخت
1 - 0
ونلو
پایان
آیندهوون
0 - 0
خرونینگن
پایان
رودا
2 - 3
دن هاخ
پایان
هیرنفین
2 - 3
فاینورد
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 5
هراکلس
پایان
ویلم
2 - 2
ویتسه
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
دن هاخ
3 - 3
آیندهوون
پایان
آژاکس
3 - 0
الکمار
پایان
خرونینگن
4 - 0
اکسلسیر
پایان
فاینورد
3 - 1
اسپارتا روتردام
پایان
هراکلس
2 - 2
اوترخت
پایان
بردا
3 - 0
هیرنفین
پایان
زوواله
0 - 1
ویلم
پایان
ونلو
1 - 4
رودا
پایان
ویتسه
5 - 0
توئنته
پنجشنبه, 30 فروردین 1397
پایان
اوترخت
1 - 1
خرونینگن
پایان
آژاکس
4 - 1
ونلو
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
پایان
الکمار
4 - 3
ویتسه
پایان
رودا
2 - 2
آیندهوون
پایان
اکسلسیر
2 - 2
هراکلس
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 1
بردا
پایان
ویلم
1 - 5
فاینورد
سه شنبه, 28 فروردین 1397
پایان
توئنته
2 - 0
زوواله
پایان
هیرنفین
2 - 0
دن هاخ
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
بردا
1 - 2
ویلم
پایان
خرونینگن
2 - 1
رودا
پایان
فاینورد
3 - 1
اوترخت
پایان
آیندهوون
3 - 0
آژاکس
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
دن هاخ
2 - 1
توئنته
پایان
ونلو
0 - 2
هیرنفین
پایان
ویتسه
7 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
زوواله
1 - 1
اکسلسیر
جمعه, 24 فروردین 1397
پایان
هراکلس
0 - 3
الکمار
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
اوترخت
3 - 3
دن هاخ
پایان
توئنته
1 - 3
فاینورد
پایان
هیرنفین
1 - 1
خرونینگن
پایان
آژاکس
1 - 0
هراکلس
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
بردا
1 - 0
ویتسه
پایان
الکمار
2 - 3
آیندهوون
پایان
رودا
3 - 2
زوواله
پایان
اسپارتا روتردام
3 - 2
ونلو
جمعه, 17 فروردین 1397
پایان
اکسلسیر
2 - 1
ویلم
یکشنبه, 12 فروردین 1397
پایان
ونلو
0 - 0
توئنته
پایان
خرونینگن
1 - 2
آژاکس
پایان
هراکلس
1 - 2
هیرنفین
پایان
فاینورد
5 - 0
اکسلسیر
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
زوواله
2 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
ویتسه
0 - 3
رودا
پایان
آیندهوون
5 - 1
بردا
پایان
دن هاخ
0 - 3
الکمار
پایان
ویلم
3 - 2
اوترخت
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
الکمار
3 - 2
خرونینگن
پایان
بردا
0 - 1
رودا
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 5
آژاکس
پایان
زوواله
3 - 4
فاینورد
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
توئنته
2 - 2
ویلم
پایان
آیندهوون
3 - 0
ونلو
پایان
ویتسه
0 - 0
هراکلس
پایان
هیرنفین
2 - 2
اوترخت
جمعه, 25 اسفند 1396
پایان
اکسلسیر
1 - 2
دن هاخ
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
خرونینگن
2 - 0
زوواله
پایان
آژاکس
4 - 1
هیرنفین
پایان
اوترخت
5 - 1
ویتسه
پایان
فاینورد
2 - 1
الکمار
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
دن هاخ
0 - 2
بردا
پایان
ونلو
2 - 3
اکسلسیر
پایان
ویلم
5 - 0
آیندهوون
پایان
رودا
0 - 2
اسپارتا روتردام
جمعه, 18 اسفند 1396
پایان
هراکلس
2 - 1
توئنته
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
زوواله
1 - 1
ونلو
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 1
دن هاخ
پایان
ویتسه
3 - 2
آژاکس
پایان
توئنته
1 - 1
خرونینگن
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
اکسلسیر
1 - 2
الکمار
پایان
آیندهوون
3 - 0
اوترخت
پایان
بردا
2 - 1
فاینورد
پایان
هیرنفین
2 - 0
ویلم
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
رودا
0 - 3
هراکلس
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
آژاکس
0 - 0
دن هاخ
پایان
فاینورد
1 - 3
آیندهوون
پایان
ویلم
1 - 0
رودا
پایان
اوترخت
3 - 1
توئنته
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
الکمار
2 - 1
اسپارتا روتردام
پایان
هراکلس
2 - 1
زوواله
پایان
هیرنفین
0 - 1
اکسلسیر
پایان
ونلو
2 - 2
ویتسه
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
خرونینگن
1 - 1
بردا
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
رودا
1 - 4
اوترخت
پایان
توئنته
1 - 1
اسپارتا روتردام
پایان
فاینورد
1 - 0
هراکلس
پایان
زوواله
0 - 1
آژاکس
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
ویتسه
1 - 2
اکسلسیر
پایان
بردا
1 - 3
الکمار
پایان
آیندهوون
2 - 2
هیرنفین
پایان
دن هاخ
2 - 1
ویلم
جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
ونلو
1 - 1
خرونینگن
یکشنبه, 22 بهمن 1396
پایان
آژاکس
2 - 1
توئنته
پایان
اکسلسیر
0 - 0
بردا
پایان
ویتسه
3 - 1
فاینورد
پایان
خرونینگن
0 - 0
دن هاخ
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
اوترخت
2 - 1
زوواله
پایان
هراکلس
1 - 0
ویلم
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 2
آیندهوون
پایان
الکمار
0 - 0
ونلو
پایان
هیرنفین
1 - 1
رودا
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
پایان
دن هاخ
1 - 0
ویتسه
پایان
فاینورد
3 - 0
خرونینگن
چهارشنبه, 18 بهمن 1396
پایان
اوترخت
1 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
آیندهوون
1 - 0
اکسلسیر
پایان
توئنته
0 - 4
الکمار
پایان
بردا
6 - 1
هراکلس
پایان
رودا
2 - 4
آژاکس
پایان
ویلم
3 - 0
ونلو
سه شنبه, 17 بهمن 1396
پایان
زوواله
3 - 2
هیرنفین
یکشنبه, 15 بهمن 1396
پایان
اکسلسیر
2 - 2
اوترخت
پایان
الکمار
2 - 2
رودا
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 0
ویلم
پایان
ونلو
1 - 0
فاینورد
پایان
آژاکس
3 - 1
بردا
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
هیرنفین
1 - 0
توئنته
پایان
آیندهوون
4 - 0
زوواله
پایان
هراکلس
1 - 1
دن هاخ
جمعه, 13 بهمن 1396
پایان
ویتسه
2 - 0
خرونینگن
یکشنبه, 8 بهمن 1396
پایان
اوترخت
0 - 0
آژاکس
پایان
فاینورد
3 - 1
دن هاخ
پایان
رودا
2 - 1
اکسلسیر
پایان
ویلم
0 - 2
الکمار
شنبه, 7 بهمن 1396
پایان
خرونینگن
3 - 3
هراکلس
پایان
توئنته
0 - 2
آیندهوون
پایان
زوواله
1 - 2
ویتسه
پایان
بردا
0 - 1
ونلو
جمعه, 6 بهمن 1396
پایان
هیرنفین
2 - 1
اسپارتا روتردام
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
پایان
اوترخت
1 - 1
فاینورد
یکشنبه, 1 بهمن 1396
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 3
اکسلسیر
پایان
آژاکس
2 - 0
فاینورد
پایان
ویلم
1 - 1
خرونینگن
پایان
هراکلس
1 - 2
آیندهوون
شنبه, 30 دی 1396
پایان
رودا
1 - 1
توئنته
پایان
دن هاخ
1 - 1
ونلو
پایان
زوواله
1 - 0
بردا
پایان
ویتسه
1 - 1
هیرنفین
جمعه, 29 دی 1396
پایان
اوترخت
1 - 1
الکمار
سه شنبه, 26 دی 1396
پایان
اسپارتا روتردام
0 - 1
ویتسه
یکشنبه, 3 دی 1396
پایان
خرونینگن
4 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
آژاکس
3 - 1
ویلم
پایان
ونلو
3 - 1
هراکلس
پایان
فاینورد
5 - 1
رودا
شنبه, 2 دی 1396
پایان
بردا
3 - 1
اوترخت
پایان
الکمار
3 - 1
هیرنفین
پایان
آیندهوون
2 - 1
ویتسه
پایان
اکسلسیر
0 - 0
توئنته
جمعه, 1 دی 1396
پایان
دن هاخ
4 - 0
زوواله
یکشنبه, 26 آذر 1396
پایان
اسپارتا روتردام
0 - 7
فاینورد
پایان
الکمار
1 - 2
آژاکس
پایان
اوترخت
1 - 1
هراکلس
پایان
اکسلسیر
2 - 0
خرونینگن
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
هیرنفین
1 - 0
بردا
پایان
ویلم
2 - 3
زوواله
پایان
آیندهوون
3 - 0
دن هاخ
پایان
توئنته
1 - 1
ویتسه
پایان
رودا
0 - 1
ونلو
پنجشنبه, 23 آذر 1396
پایان
هراکلس
3 - 2
اسپارتا روتردام
پایان
آژاکس
3 - 1
اکسلسیر
چهارشنبه, 22 آذر 1396
پایان
خرونینگن
3 - 3
آیندهوون
پایان
ویتسه
2 - 2
ویلم
پایان
ونلو
0 - 1
اوترخت
پایان
دن هاخ
3 - 2
رودا
پایان
فاینورد
1 - 1
هیرنفین
سه شنبه, 21 آذر 1396
پایان
بردا
1 - 2
توئنته
پایان
زوواله
1 - 1
الکمار
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
رودا
2 - 2
خرونینگن
پایان
آژاکس
3 - 0
آیندهوون
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
هیرنفین
2 - 2
ونلو
پایان
الکمار
5 - 0
هراکلس
پایان
اکسلسیر
1 - 2
زوواله
پایان
توئنته
2 - 3
دن هاخ
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
ویلم
1 - 1
بردا
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
ونلو
0 - 2
الکمار
پایان
آیندهوون
1 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
رودا
2 - 1
هیرنفین
پایان
بردا
3 - 1
اکسلسیر
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
دن هاخ
0 - 3
خرونینگن
پایان
توئنته
3 - 3
آژاکس
پایان
فاینورد
1 - 0
ویتسه
پایان
ویلم
3 - 1
هراکلس
جمعه, 10 آذر 1396
پایان
زوواله
1 - 1
اوترخت
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
آژاکس
5 - 1
رودا
پایان
اکسلسیر
1 - 2
آیندهوون
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 3
اوترخت
پایان
ویتسه
2 - 0
دن هاخ
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
ونلو
3 - 3
ویلم
پایان
خرونینگن
0 - 2
فاینورد
پایان
هراکلس
2 - 1
بردا
پایان
هیرنفین
1 - 2
زوواله
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
الکمار
2 - 0
توئنته
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
دن هاخ
4 - 1
هراکلس
پایان
خرونینگن
4 - 2
ویتسه
پایان
اوترخت
3 - 1
اکسلسیر
پایان
زوواله
0 - 1
آیندهوون
پایان
رودا
0 - 1
الکمار
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
توئنته
0 - 4
هیرنفین
پایان
فاینورد
1 - 1
ونلو
پایان
بردا
0 - 8
آژاکس
پایان
ویلم
2 - 2
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
دن هاخ
2 - 2
فاینورد
پایان
آژاکس
1 - 2
اوترخت
پایان
ویتسه
0 - 0
زوواله
پایان
آیندهوون
4 - 3
توئنته
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
الکمار
3 - 2
ویلم
پایان
اکسلسیر
1 - 0
رودا
پایان
هراکلس
2 - 1
خرونینگن
پایان
ونلو
0 - 0
بردا
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
اسپارتا روتردام
0 - 0
هیرنفین
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
ویتسه
2 - 4
آیندهوون
پایان
اوترخت
2 - 2
بردا
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 1
خرونینگن
پایان
هیرنفین
1 - 2
الکمار
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
هراکلس
3 - 0
ونلو
پایان
رودا
1 - 1
فاینورد
پایان
زوواله
2 - 0
دن هاخ
پایان
ویلم
1 - 3
آژاکس
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
توئنته
1 - 3
اکسلسیر
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
آیندهوون
3 - 0
هراکلس
پایان
الکمار
3 - 0
اوترخت
پایان
فاینورد
1 - 4
آژاکس
پایان
هیرنفین
0 - 4
ویتسه
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
بردا
0 - 2
زوواله
پایان
اکسلسیر
1 - 1
اسپارتا روتردام
پایان
ونلو
0 - 2
دن هاخ
پایان
توئنته
3 - 0
رودا
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
خرونینگن
0 - 1
ویلم
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
هراکلس
1 - 1
ویتسه
پایان
خرونینگن
1 - 1
الکمار
پایان
ونلو
2 - 5
آیندهوون
پایان
ویلم
3 - 1
توئنته
پایان
دن هاخ
1 - 2
اکسلسیر
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
آژاکس
4 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
رودا
1 - 0
بردا
پایان
اوترخت
3 - 1
هیرنفین
پایان
فاینورد
0 - 0
زوواله
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
الکمار
0 - 4
فاینورد
پایان
هیرنفین
0 - 4
آژاکس
پایان
ویتسه
1 - 1
اوترخت
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 2
رودا
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
بردا
0 - 1
دن هاخ
پایان
زوواله
3 - 2
خرونینگن
پایان
آیندهوون
4 - 0
ویلم
پایان
اکسلسیر
0 - 2
ونلو
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
توئنته
2 - 1
هراکلس
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
اوترخت
1 - 7
آیندهوون
پایان
آژاکس
1 - 2
ویتسه
پایان
خرونینگن
1 - 0
توئنته
پایان
ونلو
1 - 1
زوواله
پایان
الکمار
0 - 2
اکسلسیر
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
ویلم
1 - 2
هیرنفین
پایان
فاینورد
0 - 2
بردا
پایان
هراکلس
2 - 1
رودا
پایان
دن هاخ
1 - 0
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
دن هاخ
1 - 1
آژاکس
پایان
توئنته
4 - 0
اوترخت
پایان
آیندهوون
1 - 0
فاینورد
پایان
ویتسه
1 - 1
ونلو
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
اکسلسیر
1 - 2
هیرنفین
پایان
بردا
2 - 1
خرونینگن
پایان
رودا
1 - 3
ویلم
پایان
زوواله
2 - 1
هراکلس
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
اسپارتا روتردام
0 - 2
الکمار
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
هیرنفین
2 - 0
آیندهوون
پایان
الکمار
2 - 1
بردا
پایان
اوترخت
2 - 0
رودا
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 0
توئنته
پایان
خرونینگن
1 - 1
ونلو
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
هراکلس
2 - 4
فاینورد
پایان
ویلم
1 - 2
دن هاخ
پایان
آژاکس
3 - 0
زوواله
پایان
اکسلسیر
0 - 3
ویتسه
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
فاینورد
5 - 0
ویلم
پایان
ونلو
0 - 2
آژاکس
پایان
خرونینگن
2 - 1
اوترخت
پایان
آیندهوون
2 - 0
رودا
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
ویتسه
1 - 2
الکمار
پایان
دن هاخ
1 - 2
هیرنفین
پایان
زوواله
2 - 0
توئنته
پایان
هراکلس
2 - 2
اکسلسیر
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
بردا
2 - 2
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
اکسلسیر
0 - 1
فاینورد
پایان
آژاکس
3 - 1
خرونینگن
پایان
اوترخت
2 - 0
ویلم
پایان
بردا
1 - 4
آیندهوون
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 1
زوواله
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
توئنته
1 - 2
ونلو
پایان
الکمار
2 - 0
دن هاخ
پایان
هیرنفین
1 - 1
هراکلس
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
رودا
1 - 3
ویتسه
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
زوواله
4 - 2
رودا
پایان
فاینورد
2 - 1
توئنته
پایان
ویلم
1 - 2
اکسلسیر
پایان
خرونینگن
3 - 3
هیرنفین
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
آیندهوون
3 - 2
الکمار
پایان
ونلو
3 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
هراکلس
2 - 1
آژاکس
پایان
ویتسه
4 - 1
بردا
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
دن هاخ
0 - 3
اوترخت