مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 22 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول هلند|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

هلند - لیگ دسته اول

سه شنبه, 21 آذر 1396
پایان
بردا
1 - 2
توئنته
پایان
زوواله
1 - 1
الکمار
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
رودا
2 - 2
خرونینگن
پایان
آژاکس
3 - 0
آیندهوون
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
هیرنفین
2 - 2
ونلو
پایان
الکمار
5 - 0
هراکلس
پایان
اکسلسیر
1 - 2
زوواله
پایان
توئنته
2 - 3
دن هاخ
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
ویلم
1 - 1
بردا
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
ونلو
0 - 2
الکمار
پایان
آیندهوون
1 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
رودا
2 - 1
هیرنفین
پایان
بردا
3 - 1
اکسلسیر
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
دن هاخ
0 - 3
خرونینگن
پایان
توئنته
3 - 3
آژاکس
پایان
فاینورد
1 - 0
ویتسه
پایان
ویلم
3 - 1
هراکلس
جمعه, 10 آذر 1396
پایان
زوواله
1 - 1
اوترخت
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
آژاکس
5 - 1
رودا
پایان
اکسلسیر
1 - 2
آیندهوون
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 3
اوترخت
پایان
ویتسه
2 - 0
دن هاخ
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
ونلو
3 - 3
ویلم
پایان
خرونینگن
0 - 2
فاینورد
پایان
هراکلس
2 - 1
بردا
پایان
هیرنفین
1 - 2
زوواله
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
الکمار
2 - 0
توئنته
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
دن هاخ
4 - 1
هراکلس
پایان
خرونینگن
4 - 2
ویتسه
پایان
اوترخت
3 - 1
اکسلسیر
پایان
زوواله
0 - 1
آیندهوون
پایان
رودا
0 - 1
الکمار
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
توئنته
0 - 4
هیرنفین
پایان
فاینورد
1 - 1
ونلو
پایان
بردا
0 - 8
آژاکس
پایان
ویلم
2 - 2
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
دن هاخ
2 - 2
فاینورد
پایان
آژاکس
1 - 2
اوترخت
پایان
ویتسه
0 - 0
زوواله
پایان
آیندهوون
4 - 3
توئنته
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
الکمار
3 - 2
ویلم
پایان
اکسلسیر
1 - 0
رودا
پایان
هراکلس
2 - 1
خرونینگن
پایان
ونلو
0 - 0
بردا
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
اسپارتا روتردام
0 - 0
هیرنفین
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
ویتسه
2 - 4
آیندهوون
پایان
اوترخت
2 - 2
بردا
پایان
اسپارتا روتردام
2 - 1
خرونینگن
پایان
هیرنفین
1 - 2
الکمار
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
هراکلس
3 - 0
ونلو
پایان
رودا
1 - 1
فاینورد
پایان
زوواله
2 - 0
دن هاخ
پایان
ویلم
1 - 3
آژاکس
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
توئنته
1 - 3
اکسلسیر
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
آیندهوون
3 - 0
هراکلس
پایان
الکمار
3 - 0
اوترخت
پایان
فاینورد
1 - 4
آژاکس
پایان
هیرنفین
0 - 4
ویتسه
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
بردا
0 - 2
زوواله
پایان
اکسلسیر
1 - 1
اسپارتا روتردام
پایان
ونلو
0 - 2
دن هاخ
پایان
توئنته
3 - 0
رودا
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
خرونینگن
0 - 1
ویلم
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
هراکلس
1 - 1
ویتسه
پایان
خرونینگن
1 - 1
الکمار
پایان
ونلو
2 - 5
آیندهوون
پایان
ویلم
3 - 1
توئنته
پایان
دن هاخ
1 - 2
اکسلسیر
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
آژاکس
4 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
رودا
1 - 0
بردا
پایان
اوترخت
3 - 1
هیرنفین
پایان
فاینورد
0 - 0
زوواله
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
الکمار
0 - 4
فاینورد
پایان
هیرنفین
0 - 4
آژاکس
پایان
ویتسه
1 - 1
اوترخت
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 2
رودا
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
بردا
0 - 1
دن هاخ
پایان
زوواله
3 - 2
خرونینگن
پایان
آیندهوون
4 - 0
ویلم
پایان
اکسلسیر
0 - 2
ونلو
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
توئنته
2 - 1
هراکلس
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
اوترخت
1 - 7
آیندهوون
پایان
آژاکس
1 - 2
ویتسه
پایان
خرونینگن
1 - 0
توئنته
پایان
ونلو
1 - 1
زوواله
پایان
الکمار
0 - 2
اکسلسیر
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
ویلم
1 - 2
هیرنفین
پایان
فاینورد
0 - 2
بردا
پایان
هراکلس
2 - 1
رودا
پایان
دن هاخ
1 - 0
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
دن هاخ
1 - 1
آژاکس
پایان
توئنته
4 - 0
اوترخت
پایان
آیندهوون
1 - 0
فاینورد
پایان
ویتسه
1 - 1
ونلو
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
اکسلسیر
1 - 2
هیرنفین
پایان
بردا
2 - 1
خرونینگن
پایان
رودا
1 - 3
ویلم
پایان
زوواله
2 - 1
هراکلس
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
اسپارتا روتردام
0 - 2
الکمار
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
هیرنفین
2 - 0
آیندهوون
پایان
الکمار
2 - 1
بردا
پایان
اوترخت
2 - 0
رودا
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 0
توئنته
پایان
خرونینگن
1 - 1
ونلو
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
هراکلس
2 - 4
فاینورد
پایان
ویلم
1 - 2
دن هاخ
پایان
آژاکس
3 - 0
زوواله
پایان
اکسلسیر
0 - 3
ویتسه
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
فاینورد
5 - 0
ویلم
پایان
ونلو
0 - 2
آژاکس
پایان
خرونینگن
2 - 1
اوترخت
پایان
آیندهوون
2 - 0
رودا
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
ویتسه
1 - 2
الکمار
پایان
دن هاخ
1 - 2
هیرنفین
پایان
زوواله
2 - 0
توئنته
پایان
هراکلس
2 - 2
اکسلسیر
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
بردا
2 - 2
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
اکسلسیر
0 - 1
فاینورد
پایان
آژاکس
3 - 1
خرونینگن
پایان
اوترخت
2 - 0
ویلم
پایان
بردا
1 - 4
آیندهوون
پایان
اسپارتا روتردام
1 - 1
زوواله
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
توئنته
1 - 2
ونلو
پایان
الکمار
2 - 0
دن هاخ
پایان
هیرنفین
1 - 1
هراکلس
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
رودا
1 - 3
ویتسه
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
زوواله
4 - 2
رودا
پایان
فاینورد
2 - 1
توئنته
پایان
ویلم
1 - 2
اکسلسیر
پایان
خرونینگن
3 - 3
هیرنفین
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
آیندهوون
3 - 2
الکمار
پایان
ونلو
3 - 0
اسپارتا روتردام
پایان
هراکلس
2 - 1
آژاکس
پایان
ویتسه
4 - 1
بردا
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
دن هاخ
0 - 3
اوترخت