مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 30 تیر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آ.اس.رم 1 - آولینو 1 ( دوستانه )

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپرلیگ دانمارک|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

دانمارک - سوپرلیگ

شنبه, 30 تیر 1397
18:30
اسبجرگ
v
Vendsyssel FF
یکشنبه, 31 تیر 1397
14:30
هورسنس
v
راندرز
16:30
او بی اودنسه
v
ساندرجلند
18:30
ای جی اف
v
نوردیالند
20:30
برودبای
v
Vejle Boldklub
دوشنبه, 1 مرداد 1397
21:30
هوبرو
v
کپنهاگن
جمعه, 5 مرداد 1397
21:30
ساندرجلند
v
هورسنس
شنبه, 6 مرداد 1397
18:30
میدیولند
v
اسبجرگ
یکشنبه, 7 مرداد 1397
14:30
نوردیالند
v
Vendsyssel FF
16:30
راندرز
v
او بی اودنسه
18:30
هوبرو
v
برودبای
20:30
کپنهاگن
v
آلبورگ
دوشنبه, 8 مرداد 1397
21:30
Vejle Boldklub
v
ای جی اف
جمعه, 12 مرداد 1397
21:30
ای جی اف
v
ساندرجلند
شنبه, 13 مرداد 1397
18:30
اسبجرگ
v
راندرز
21:30
Vejle Boldklub
v
میدیولند
یکشنبه, 14 مرداد 1397
16:30
هورسنس
v
هوبرو
18:30
او بی اودنسه
v
کپنهاگن
20:30
برودبای
v
نوردیالند
دوشنبه, 15 مرداد 1397
21:30
Vendsyssel FF
v
آلبورگ
جمعه, 19 مرداد 1397
21:30
Vendsyssel FF
v
Vejle Boldklub
شنبه, 20 مرداد 1397
18:30
هوبرو
v
او بی اودنسه
21:30
میدیولند
v
هورسنس
یکشنبه, 21 مرداد 1397
16:30
آلبورگ
v
نوردیالند
18:30
کپنهاگن
v
برودبای
20:30
راندرز
v
ای جی اف
دوشنبه, 22 مرداد 1397
21:30
اسبجرگ
v
ساندرجلند
جمعه, 26 مرداد 1397
21:30
ساندرجلند
v
Vendsyssel FF
شنبه, 27 مرداد 1397
18:30
او بی اودنسه
v
میدیولند
یکشنبه, 28 مرداد 1397
14:30
نوردیالند
v
Vejle Boldklub
16:30
راندرز
v
هوبرو
18:30
ای جی اف
v
کپنهاگن
20:30
برودبای
v
اسبجرگ
دوشنبه, 29 مرداد 1397
21:30
هورسنس
v
آلبورگ
جمعه, 2 شهریور 1397
21:30
هوبرو
v
ای جی اف
شنبه, 3 شهریور 1397
18:30
میدیولند
v
راندرز
یکشنبه, 4 شهریور 1397
14:30
نوردیالند
v
هورسنس
16:30
Vejle Boldklub
v
او بی اودنسه
18:30
Vendsyssel FF
v
برودبای
20:30
کپنهاگن
v
ساندرجلند
دوشنبه, 5 شهریور 1397
21:30
آلبورگ
v
اسبجرگ
جمعه, 9 شهریور 1397
21:30
هورسنس
v
Vejle Boldklub
شنبه, 10 شهریور 1397
18:30
ساندرجلند
v
هوبرو
یکشنبه, 11 شهریور 1397
14:30
او بی اودنسه
v
نوردیالند
16:30
راندرز
v
آلبورگ
18:30
اسبجرگ
v
کپنهاگن
20:30
ای جی اف
v
Vendsyssel FF
22:30
برودبای
v
میدیولند
یکشنبه, 25 شهریور 1397
17:30
هورسنس
v
ای جی اف
17:30
آلبورگ
v
Vejle Boldklub
17:30
برودبای
v
ساندرجلند
17:30
اسبجرگ
v
او بی اودنسه
17:30
میدیولند
v
کپنهاگن
17:30
نوردیالند
v
راندرز
17:30
Vendsyssel FF
v
هوبرو
یکشنبه, 1 مهر 1397
17:30
ای جی اف
v
برودبای
17:30
کپنهاگن
v
نوردیالند
17:30
هوبرو
v
آلبورگ
17:30
او بی اودنسه
v
هورسنس
17:30
راندرز
v
Vendsyssel FF
17:30
ساندرجلند
v
میدیولند
17:30
Vejle Boldklub
v
اسبجرگ
یکشنبه, 8 مهر 1397
17:30
آلبورگ
v
او بی اودنسه
17:30
برودبای
v
هورسنس
17:30
اسبجرگ
v
ای جی اف
17:30
میدیولند
v
هوبرو
17:30
نوردیالند
v
ساندرجلند
17:30
Vejle Boldklub
v
راندرز
17:30
Vendsyssel FF
v
کپنهاگن
یکشنبه, 15 مهر 1397
17:30
هورسنس
v
اسبجرگ
17:30
آلبورگ
v
برودبای
17:30
کپنهاگن
v
راندرز
17:30
میدیولند
v
Vendsyssel FF
17:30
هوبرو
v
نوردیالند
17:30
او بی اودنسه
v
ای جی اف
17:30
ساندرجلند
v
Vejle Boldklub
یکشنبه, 29 مهر 1397
17:30
ای جی اف
v
آلبورگ
17:30
برودبای
v
او بی اودنسه
17:30
اسبجرگ
v
هوبرو
17:30
نوردیالند
v
میدیولند
17:30
راندرز
v
ساندرجلند
17:30
Vejle Boldklub
v
کپنهاگن
17:30
Vendsyssel FF
v
هورسنس
یکشنبه, 6 آبان 1397
17:30
هورسنس
v
نوردیالند
17:30
آلبورگ
v
Vendsyssel FF
17:30
کپنهاگن
v
ای جی اف
17:30
میدیولند
v
برودبای
17:30
هوبرو
v
Vejle Boldklub
17:30
راندرز
v
اسبجرگ
17:30
ساندرجلند
v
او بی اودنسه
یکشنبه, 13 آبان 1397
17:30
ای جی اف
v
راندرز
17:30
برودبای
v
کپنهاگن
17:30
اسبجرگ
v
میدیولند
17:30
نوردیالند
v
آلبورگ
17:30
او بی اودنسه
v
هوبرو
17:30
Vejle Boldklub
v
هورسنس
17:30
Vendsyssel FF
v
ساندرجلند
یکشنبه, 20 آبان 1397
17:30
هورسنس
v
ساندرجلند
17:30
آلبورگ
v
کپنهاگن
17:30
برودبای
v
ای جی اف
17:30
میدیولند
v
Vejle Boldklub
17:30
هوبرو
v
Vendsyssel FF
17:30
او بی اودنسه
v
اسبجرگ
17:30
راندرز
v
نوردیالند
یکشنبه, 4 آذر 1397
17:30
ای جی اف
v
هورسنس
17:30
کپنهاگن
v
میدیولند
17:30
نوردیالند
v
او بی اودنسه
17:30
هوبرو
v
راندرز
17:30
ساندرجلند
v
برودبای
17:30
Vejle Boldklub
v
آلبورگ
17:30
Vendsyssel FF
v
اسبجرگ
یکشنبه, 11 آذر 1397
17:30
هورسنس
v
کپنهاگن
17:30
ای جی اف
v
Vejle Boldklub
17:30
برودبای
v
هوبرو
17:30
اسبجرگ
v
آلبورگ
17:30
او بی اودنسه
v
Vendsyssel FF
17:30
راندرز
v
میدیولند
17:30
ساندرجلند
v
نوردیالند
یکشنبه, 18 آذر 1397
17:30
آلبورگ
v
هورسنس
17:30
کپنهاگن
v
اسبجرگ
17:30
میدیولند
v
او بی اودنسه
17:30
نوردیالند
v
ای جی اف
17:30
هوبرو
v
ساندرجلند
17:30
Vejle Boldklub
v
برودبای
17:30
Vendsyssel FF
v
راندرز
یکشنبه, 25 آذر 1397
17:30
هورسنس
v
میدیولند
17:30
ای جی اف
v
هوبرو
17:30
برودبای
v
Vendsyssel FF
17:30
اسبجرگ
v
نوردیالند
17:30
او بی اودنسه
v
آلبورگ
17:30
راندرز
v
Vejle Boldklub
17:30
ساندرجلند
v
کپنهاگن
یکشنبه, 21 بهمن 1397
17:30
ای جی اف
v
اسبجرگ
17:30
آلبورگ
v
راندرز
17:30
کپنهاگن
v
او بی اودنسه
17:30
نوردیالند
v
برودبای
17:30
هوبرو
v
هورسنس
17:30
Vejle Boldklub
v
ساندرجلند
17:30
Vendsyssel FF
v
میدیولند
یکشنبه, 28 بهمن 1397
17:30
هورسنس
v
Vendsyssel FF
17:30
اسبجرگ
v
برودبای
17:30
میدیولند
v
آلبورگ
17:30
نوردیالند
v
هوبرو
17:30
او بی اودنسه
v
Vejle Boldklub
17:30
راندرز
v
کپنهاگن
17:30
ساندرجلند
v
ای جی اف
یکشنبه, 5 اسفند 1397
17:30
هورسنس
v
او بی اودنسه
17:30
ای جی اف
v
میدیولند
17:30
آلبورگ
v
ساندرجلند
17:30
برودبای
v
راندرز
17:30
کپنهاگن
v
Vendsyssel FF
17:30
هوبرو
v
اسبجرگ
17:30
Vejle Boldklub
v
نوردیالند
یکشنبه, 12 اسفند 1397
17:30
آلبورگ
v
هوبرو
17:30
اسبجرگ
v
هورسنس
17:30
کپنهاگن
v
Vejle Boldklub
17:30
میدیولند
v
نوردیالند
17:30
او بی اودنسه
v
برودبای
17:30
ساندرجلند
v
راندرز
17:30
Vendsyssel FF
v
ای جی اف
یکشنبه, 19 اسفند 1397
17:30
ای جی اف
v
او بی اودنسه
17:30
برودبای
v
آلبورگ
17:30
نوردیالند
v
کپنهاگن
17:30
هوبرو
v
میدیولند
17:30
راندرز
v
هورسنس
17:30
ساندرجلند
v
اسبجرگ
17:30
Vejle Boldklub
v
Vendsyssel FF
یکشنبه, 26 اسفند 1397
17:30
هورسنس
v
برودبای
17:30
آلبورگ
v
ای جی اف
17:30
اسبجرگ
v
Vejle Boldklub
17:30
کپنهاگن
v
هوبرو
17:30
میدیولند
v
ساندرجلند
17:30
او بی اودنسه
v
راندرز
17:30
Vendsyssel FF
v
نوردیالند