مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بادران 1 - پرسپولیس 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپرلیگ دانمارک|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

دانمارک - سوپرلیگ

یکشنبه, 22 بهمن 1396
17:30
هورسنس
v
میدیولند
17:30
کپنهاگن
v
راندرز
17:30
هوبرو
v
ای جی اف
17:30
لینگبای
v
برودبای
17:30
او بی اودنسه
v
هلسینگور
17:30
سیلکبورگ
v
آلبورگ
17:30
ساندرجلند
v
نوردیالند
یکشنبه, 29 بهمن 1396
17:30
ای جی اف
v
ساندرجلند
17:30
آلبورگ
v
برودبای
17:30
هلسینگور
v
هورسنس
17:30
میدیولند
v
کپنهاگن
17:30
نوردیالند
v
او بی اودنسه
17:30
راندرز
v
هوبرو
17:30
سیلکبورگ
v
لینگبای
یکشنبه, 6 اسفند 1396
17:30
هورسنس
v
راندرز
17:30
آلبورگ
v
نوردیالند
17:30
برودبای
v
هلسینگور
17:30
کپنهاگن
v
او بی اودنسه
17:30
هوبرو
v
میدیولند
17:30
لینگبای
v
ای جی اف
17:30
ساندرجلند
v
سیلکبورگ
چهارشنبه, 9 اسفند 1396
21:30
هورسنس
v
ای جی اف
21:30
میدیولند
v
برودبای
21:30
نوردیالند
v
سیلکبورگ
21:30
هوبرو
v
کپنهاگن
21:30
او بی اودنسه
v
لینگبای
21:30
راندرز
v
هلسینگور
21:30
ساندرجلند
v
آلبورگ
یکشنبه, 13 اسفند 1396
17:30
ای جی اف
v
کپنهاگن
17:30
آلبورگ
v
هورسنس
17:30
برودبای
v
او بی اودنسه
17:30
هلسینگور
v
ساندرجلند
17:30
لینگبای
v
هوبرو
17:30
راندرز
v
نوردیالند
17:30
سیلکبورگ
v
میدیولند
یکشنبه, 20 اسفند 1396
17:30
هورسنس
v
برودبای
17:30
آلبورگ
v
راندرز
17:30
کپنهاگن
v
هلسینگور
17:30
نوردیالند
v
میدیولند
17:30
هوبرو
v
سیلکبورگ
17:30
او بی اودنسه
v
ای جی اف
17:30
ساندرجلند
v
لینگبای
یکشنبه, 27 اسفند 1396
17:30
ای جی اف
v
آلبورگ
17:30
برودبای
v
هوبرو
17:30
هلسینگور
v
نوردیالند
17:30
میدیولند
v
ساندرجلند
17:30
لینگبای
v
هورسنس
17:30
راندرز
v
او بی اودنسه
17:30
سیلکبورگ
v
کپنهاگن