مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 2 بهمن 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 5 - رئال بتیس 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری آ برزیل|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

برزیل - سری آ

یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
اسپورت Recife
1 - 0
کورنتیانس
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 1
فلامینزه
پایان
اتلتیکو مینیرو
4 - 3
گرمیو
پایان
اتلتیکو پاراننزه
3 - 0
پالمیراس
پایان
بوتافوگو
2 - 2
کروزیرو
پایان
چاپکوئنزه
2 - 1
کوریتیبا
پایان
سانتوس
1 - 1
آوایی
پایان
سائوپائولو
1 - 1
باهیا
پایان
واسکا دوگاما
2 - 1
پونته پرتا
پایان
ویتوریا
1 - 2
فلامینگو
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
پالمیراس
2 - 0
بوتافوگو
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
آوایی
1 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
کورنتیانس
2 - 2
اتلتیکو مینیرو
پایان
کوریتیبا
1 - 2
سائوپائولو
پایان
کروزیرو
0 - 1
واسکا دوگاما
پایان
گرمیو
1 - 1
اتلتیکو گویانزه
پایان
پونته پرتا
2 - 3
ویتوریا
پایان
فلامینگو
1 - 2
سانتوس
پایان
باهیا
0 - 1
چاپکوئنزه
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
فلامینزه
1 - 2
اسپورت Recife
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
فلامینزه
2 - 0
پونته پرتا
پایان
آوایی
2 - 1
پالمیراس
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 1
چاپکوئنزه
پایان
فلامینگو
3 - 0
کورنتیانس
پایان
سائوپائولو
0 - 0
بوتافوگو
پایان
اسپورت Recife
1 - 0
باهیا
پایان
ویتوریا
1 - 1
کروزیرو
پایان
اتلتیکو مینیرو
3 - 0
کوریتیبا
پایان
اتلتیکو پاراننزه
3 - 1
واسکا دوگاما
پایان
سانتوس
1 - 0
گرمیو
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
باهیا
3 - 1
سانتوس
پایان
کوریتیبا
1 - 0
فلامینگو
پنجشنبه, 25 آبان 1396
پایان
کورنتیانس
3 - 1
فلامینزه
پایان
واسکا دوگاما
1 - 1
اتلتیکو مینیرو
پایان
بوتافوگو
1 - 2
اتلتیکو گویانزه
پایان
چاپکوئنزه
2 - 1
ویتوریا
پایان
پالمیراس
5 - 1
اسپورت Recife
چهارشنبه, 24 آبان 1396
پایان
پونته پرتا
2 - 1
اتلتیکو پاراننزه
پایان
کروزیرو
2 - 2
آوایی
پایان
گرمیو
1 - 0
سائوپائولو
دوشنبه, 22 آبان 1396
پایان
چاپکوئنزه
2 - 0
سانتوس
یکشنبه, 21 آبان 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
2 - 0
اسپورت Recife
پایان
گرمیو
1 - 1
ویتوریا
پایان
پالمیراس
2 - 0
فلامینگو
پایان
واسکا دوگاما
1 - 1
سائوپائولو
پایان
باهیا
2 - 2
اتلتیکو مینیرو
پایان
کوریتیبا
1 - 1
پونته پرتا
پایان
کروزیرو
3 - 1
فلامینزه
شنبه, 20 آبان 1396
پایان
بوتافوگو
0 - 1
اتلتیکو پاراننزه
پایان
کورنتیانس
1 - 0
آوایی
جمعه, 19 آبان 1396
پایان
فلامینزه
2 - 2
کوریتیبا
پنجشنبه, 18 آبان 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 1
کورنتیانس
پایان
اسپورت Recife
1 - 2
بوتافوگو
پایان
فلامینگو
2 - 0
کروزیرو
پایان
سانتوس
1 - 2
واسکا دوگاما
پایان
ویتوریا
3 - 1
پالمیراس
پایان
اتلتیکو مینیرو
3 - 2
اتلتیکو گویانزه
پایان
سائوپائولو
2 - 2
چاپکوئنزه
چهارشنبه, 17 آبان 1396
پایان
آوایی
1 - 2
باهیا
پایان
پونته پرتا
0 - 1
گرمیو
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
کوریتیبا
4 - 0
آوایی
پایان
کورنتیانس
3 - 2
پالمیراس
پایان
کروزیرو
1 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
گرمیو
3 - 1
فلامینگو
پایان
باهیا
2 - 0
پونته پرتا
پایان
چاپکوئنزه
1 - 1
اسپورت Recife
پایان
واسکا دوگاما
1 - 1
ویتوریا
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
سانتوس
3 - 1
اتلتیکو مینیرو
پایان
اتلتیکو گویانزه
0 - 1
سائوپائولو
پایان
بوتافوگو
1 - 2
فلامینزه
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
پالمیراس
2 - 2
کروزیرو
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 0
چاپکوئنزه
پایان
اتلتیکو مینیرو
0 - 0
بوتافوگو
پایان
فلامینزه
1 - 1
باهیا
پایان
پونته پرتا
1 - 0
کورنتیانس
پایان
اسپورت Recife
3 - 4
کوریتیبا
پایان
ویتوریا
1 - 1
اتلتیکو گویانزه
پایان
آوایی
2 - 2
گرمیو
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
سائوپائولو
2 - 1
سانتوس
پایان
فلامینگو
0 - 0
واسکا دوگاما
سه شنبه, 2 آبان 1396
پایان
بوتافوگو
2 - 1
کورنتیانس
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
2 - 1
اسپورت Recife
پایان
باهیا
2 - 1
ویتوریا
پایان
کروزیرو
1 - 3
اتلتیکو مینیرو
پایان
گرمیو
1 - 3
پالمیراس
پایان
سانتوس
1 - 0
اتلتیکو گویانزه
پایان
سائوپائولو
2 - 0
فلامینگو
پایان
چاپکوئنزه
2 - 0
فلامینزه
پایان
پونته پرتا
1 - 2
آوایی
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
واسکا دوگاما
1 - 1
کوریتیبا
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
پالمیراس
2 - 0
پونته پرتا
پایان
ویتوریا
2 - 3
اتلتیکو پاراننزه
پایان
فلامینگو
4 - 1
باهیا
پایان
اسپورت Recife
1 - 1
سانتوس
پنجشنبه, 27 مهر 1396
پایان
اتلتیکو مینیرو
2 - 3
چاپکوئنزه
پایان
آوایی
1 - 1
بوتافوگو
پایان
کورنتیانس
0 - 0
گرمیو
پایان
فلامینزه
3 - 1
سائوپائولو
چهارشنبه, 26 مهر 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
0 - 1
واسکا دوگاما
پایان
کوریتیبا
1 - 0
کروزیرو
سه شنبه, 25 مهر 1396
پایان
سانتوس
2 - 2
ویتوریا
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
واسکا دوگاما
1 - 0
بوتافوگو
پایان
سائوپائولو
2 - 1
اتلتیکو پاراننزه
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 3
پالمیراس
پایان
چاپکوئنزه
0 - 1
فلامینگو
پایان
فلامینزه
1 - 0
آوایی
پایان
اسپورت Recife
1 - 1
اتلتیکو مینیرو
پایان
باهیا
2 - 0
کورنتیانس
پایان
کوریتیبا
0 - 1
گرمیو
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
پالمیراس
2 - 2
باهیا
پنجشنبه, 20 مهر 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
2 - 2
اتلتیکو گویانزه
پایان
بوتافوگو
2 - 1
چاپکوئنزه
پایان
کورنتیانس
3 - 1
کوریتیبا
پایان
اتلتیکو مینیرو
1 - 0
سائوپائولو
پایان
آوایی
1 - 2
واسکا دوگاما
پایان
گرمیو
0 - 1
کروزیرو
پایان
فلامینگو
1 - 1
فلامینزه
پایان
پونته پرتا
1 - 1
سانتوس
پایان
ویتوریا
1 - 2
اسپورت Recife
شنبه, 15 مهر 1396
پایان
کروزیرو
2 - 1
پونته پرتا
سه شنبه, 11 مهر 1396
پایان
پونته پرتا
1 - 0
فلامینگو
دوشنبه, 10 مهر 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 2
اتلتیکو مینیرو
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
پالمیراس
0 - 1
سانتوس
پایان
بوتافوگو
2 - 3
ویتوریا
پایان
کروزیرو
1 - 1
کورنتیانس
پایان
گرمیو
1 - 0
فلامینزه
پایان
سائوپائولو
1 - 0
اسپورت Recife
پایان
آوایی
0 - 2
اتلتیکو گویانزه
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
باهیا
1 - 1
کوریتیبا
پایان
واسکا دوگاما
1 - 1
چاپکوئنزه
سه شنبه, 4 مهر 1396
پایان
اسپورت Recife
1 - 1
واسکا دوگاما
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
اتلتیکو مینیرو
1 - 3
ویتوریا
پایان
باهیا
1 - 0
گرمیو
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
فلامینگو
1 - 1
آوایی
پایان
سانتوس
1 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
سائوپائولو
1 - 1
کورنتیانس
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 2
کروزیرو
پایان
چاپکوئنزه
1 - 0
پونته پرتا
پایان
کوریتیبا
2 - 3
بوتافوگو
پایان
فلامینزه
0 - 1
پالمیراس
سه شنبه, 28 شهریور 1396
پایان
پالمیراس
1 - 0
کوریتیبا
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
کروزیرو
1 - 0
باهیا
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
بوتافوگو
2 - 0
سانتوس
پایان
پونته پرتا
1 - 3
اتلتیکو گویانزه
پایان
آوایی
1 - 1
اتلتیکو مینیرو
پایان
اتلتیکو پاراننزه
3 - 1
فلامینزه
پایان
کورنتیانس
1 - 0
واسکا دوگاما
پایان
فلامینگو
2 - 0
اسپورت Recife
پایان
گرمیو
0 - 1
چاپکوئنزه
پایان
ویتوریا
1 - 2
سائوپائولو
سه شنبه, 21 شهریور 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 1
باهیا
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
بوتافوگو
2 - 0
فلامینگو
پایان
چاپکوئنزه
1 - 2
کروزیرو
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
سائوپائولو
2 - 2
پونته پرتا
پایان
اتلتیکو پاراننزه
1 - 1
کوریتیبا
پایان
سانتوس
2 - 0
کورنتیانس
پایان
اسپورت Recife
0 - 1
آوایی
پایان
ویتوریا
2 - 2
فلامینزه
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
اتلتیکو مینیرو
1 - 1
پالمیراس
پایان
واسکا دوگاما
1 - 0
گرمیو
شنبه, 11 شهریور 1396
پایان
گرمیو
5 - 0
اسپورت Recife
سه شنبه, 7 شهریور 1396
پایان
کوریتیبا
0 - 1
ویتوریا
دوشنبه, 6 شهریور 1396
پایان
آوایی
1 - 0
چاپکوئنزه
پایان
کروزیرو
1 - 1
سانتوس
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
کورنتیانس
0 - 1
اتلتیکو گویانزه
پایان
باهیا
1 - 2
بوتافوگو
پایان
فلامینگو
2 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
پالمیراس
4 - 2
سائوپائولو
پایان
پونته پرتا
1 - 2
اتلتیکو مینیرو
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
فلامینزه
0 - 1
واسکا دوگاما
پنجشنبه, 2 شهریور 1396
پایان
چاپکوئنزه
0 - 1
کورنتیانس
سه شنبه, 31 مرداد 1396
پایان
فلامینزه
2 - 1
اتلتیکو مینیرو
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
کوریتیبا
0 - 0
سانتوس
پایان
پالمیراس
0 - 2
چاپکوئنزه
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
فلامینگو
2 - 0
اتلتیکو گویانزه
پایان
گرمیو
0 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
آوایی
1 - 1
سائوپائولو
پایان
باهیا
3 - 0
واسکا دوگاما
پایان
کروزیرو
2 - 0
اسپورت Recife
پایان
پونته پرتا
2 - 1
بوتافوگو
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
کورنتیانس
0 - 1
ویتوریا
سه شنبه, 24 مرداد 1396
پایان
سانتوس
0 - 0
فلامینزه
دوشنبه, 23 مرداد 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
4 - 1
باهیا
پایان
بوتافوگو
1 - 0
گرمیو
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
ویتوریا
0 - 1
آوایی
پایان
سائوپائولو
3 - 2
کروزیرو
پایان
اتلتیکو مینیرو
2 - 0
فلامینگو
پایان
اسپورت Recife
0 - 0
پونته پرتا
پایان
واسکا دوگاما
1 - 1
پالمیراس
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 0
کوریتیبا
پنجشنبه, 19 مرداد 1396
پایان
پونته پرتا
0 - 0
فلامینزه
دوشنبه, 16 مرداد 1396
پایان
آوایی
0 - 0
سانتوس
پایان
پونته پرتا
0 - 0
واسکا دوگاما
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
کورنتیانس
3 - 1
اسپورت Recife
پایان
فلامینزه
3 - 1
اتلتیکو گویانزه
پایان
فلامینگو
0 - 2
ویتوریا
پایان
باهیا
2 - 1
سائوپائولو
پایان
کوریتیبا
2 - 0
چاپکوئنزه
پایان
کروزیرو
0 - 0
بوتافوگو
پایان
گرمیو
2 - 0
اتلتیکو مینیرو
پایان
پالمیراس
0 - 1
اتلتیکو پاراننزه
جمعه, 13 مرداد 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
5 - 0
آوایی
پایان
سائوپائولو
1 - 2
کوریتیبا
پایان
واسکا دوگاما
0 - 3
کروزیرو
پنجشنبه, 12 مرداد 1396
پایان
چاپکوئنزه
1 - 1
باهیا
پایان
اسپورت Recife
2 - 2
فلامینزه
پایان
اتلتیکو مینیرو
0 - 2
کورنتیانس
پایان
ویتوریا
3 - 1
پونته پرتا
پایان
اتلتیکو گویانزه
0 - 1
گرمیو
پایان
بوتافوگو
1 - 2
پالمیراس
پایان
سانتوس
3 - 2
فلامینگو
سه شنبه, 10 مرداد 1396
پایان
واسکا دوگاما
0 - 1
اتلتیکو پاراننزه
دوشنبه, 9 مرداد 1396
پایان
کروزیرو
0 - 0
ویتوریا
پایان
گرمیو
1 - 1
سانتوس
یکشنبه, 8 مرداد 1396
پایان
پالمیراس
2 - 0
آوایی
پایان
چاپکوئنزه
1 - 2
اتلتیکو گویانزه
پایان
باهیا
1 - 3
اسپورت Recife
پایان
کوریتیبا
0 - 2
اتلتیکو مینیرو
پایان
کورنتیانس
1 - 1
فلامینگو
شنبه, 7 مرداد 1396
پایان
بوتافوگو
3 - 4
سائوپائولو
سه شنبه, 3 مرداد 1396
پایان
سائوپائولو
1 - 1
گرمیو
دوشنبه, 2 مرداد 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 1
بوتافوگو
پایان
اتلتیکو مینیرو
1 - 2
واسکا دوگاما
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 2
پونته پرتا
یکشنبه, 1 مرداد 1396
پایان
فلامینگو
2 - 1
کوریتیبا
پایان
سانتوس
3 - 0
باهیا
پایان
آوایی
1 - 0
کروزیرو
پایان
فلامینزه
0 - 1
کورنتیانس
پایان
اسپورت Recife
0 - 2
پالمیراس
شنبه, 31 تیر 1396
پایان
ویتوریا
1 - 2
چاپکوئنزه
جمعه, 30 تیر 1396
پایان
فلامینزه
1 - 1
کروزیرو
پایان
اسپورت Recife
4 - 0
اتلتیکو گویانزه
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 0
بوتافوگو
پنجشنبه, 29 تیر 1396
پایان
سانتوس
1 - 0
چاپکوئنزه
پایان
ویتوریا
1 - 3
گرمیو
پایان
آوایی
0 - 0
کورنتیانس
پایان
پونته پرتا
4 - 0
کوریتیبا
پایان
اتلتیکو مینیرو
0 - 2
باهیا
پایان
فلامینگو
2 - 2
پالمیراس
پایان
سائوپائولو
1 - 0
واسکا دوگاما
سه شنبه, 27 تیر 1396
پایان
بوتافوگو
2 - 1
اسپورت Recife
دوشنبه, 26 تیر 1396
پایان
باهیا
1 - 1
آوایی
پایان
کوریتیبا
1 - 2
فلامینزه
یکشنبه, 25 تیر 1396
پایان
کورنتیانس
2 - 2
اتلتیکو پاراننزه
پایان
پالمیراس
4 - 2
ویتوریا
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 2
اتلتیکو مینیرو
پایان
چاپکوئنزه
2 - 0
سائوپائولو
پایان
کروزیرو
1 - 1
فلامینگو
پایان
گرمیو
3 - 1
پونته پرتا
پایان
واسکا دوگاما
0 - 0
سانتوس
جمعه, 23 تیر 1396
پایان
فلامینگو
0 - 1
گرمیو
پایان
سائوپائولو
2 - 2
اتلتیکو گویانزه
پایان
اسپورت Recife
3 - 0
چاپکوئنزه
پایان
آوایی
1 - 4
کوریتیبا
پنجشنبه, 22 تیر 1396
پایان
اتلتیکو مینیرو
0 - 1
سانتوس
پایان
پونته پرتا
0 - 3
باهیا
پایان
فلامینزه
0 - 1
بوتافوگو
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 2
کروزیرو
پایان
پالمیراس
0 - 2
کورنتیانس
پایان
ویتوریا
1 - 4
واسکا دوگاما
سه شنبه, 20 تیر 1396
پایان
کوریتیبا
0 - 3
اسپورت Recife
دوشنبه, 19 تیر 1396
پایان
بوتافوگو
1 - 1
اتلتیکو مینیرو
پایان
سانتوس
3 - 2
سائوپائولو
یکشنبه, 18 تیر 1396
پایان
کورنتیانس
2 - 0
پونته پرتا
پایان
چاپکوئنزه
1 - 1
اتلتیکو پاراننزه
پایان
باهیا
1 - 1
فلامینزه
پایان
کروزیرو
3 - 1
پالمیراس
پایان
گرمیو
0 - 2
آوایی
شنبه, 17 تیر 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 2
ویتوریا
پایان
واسکا دوگاما
0 - 1
فلامینگو
سه شنبه, 13 تیر 1396
پایان
فلامینزه
3 - 3
چاپکوئنزه
دوشنبه, 12 تیر 1396
پایان
آوایی
0 - 0
پونته پرتا
پایان
کوریتیبا
2 - 2
واسکا دوگاما
یکشنبه, 11 تیر 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
1 - 1
سانتوس
پایان
اتلتیکو مینیرو
3 - 1
کروزیرو
پایان
کورنتیانس
1 - 0
بوتافوگو
پایان
فلامینگو
2 - 0
سائوپائولو
پایان
اسپورت Recife
1 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
ویتوریا
0 - 0
باهیا
شنبه, 10 تیر 1396
پایان
پالمیراس
1 - 0
گرمیو
سه شنبه, 6 تیر 1396
پایان
بوتافوگو
0 - 2
آوایی
دوشنبه, 5 تیر 1396
پایان
چاپکوئنزه
0 - 1
اتلتیکو مینیرو
یکشنبه, 4 تیر 1396
پایان
سانتوس
0 - 1
اسپورت Recife
پایان
واسکا دوگاما
1 - 0
اتلتیکو گویانزه
پایان
اتلتیکو پاراننزه
4 - 1
ویتوریا
پایان
کروزیرو
2 - 0
کوریتیبا
پایان
گرمیو
0 - 1
کورنتیانس
پایان
پونته پرتا
1 - 2
پالمیراس
پایان
سائوپائولو
1 - 1
فلامینزه
پایان
باهیا
0 - 1
فلامینگو
جمعه, 2 تیر 1396
پایان
کورنتیانس
3 - 0
باهیا
پایان
پونته پرتا
1 - 0
کروزیرو
پایان
فلامینگو
5 - 1
چاپکوئنزه
پایان
گرمیو
2 - 0
کوریتیبا
پنجشنبه, 1 تیر 1396
پایان
ویتوریا
0 - 2
سانتوس
پایان
بوتافوگو
3 - 1
واسکا دوگاما
پایان
پالمیراس
1 - 0
اتلتیکو گویانزه
پایان
اتلتیکو مینیرو
2 - 2
اسپورت Recife
پایان
اتلتیکو پاراننزه
1 - 0
سائوپائولو
پایان
آوایی
0 - 3
فلامینزه
سه شنبه, 30 خرداد 1396
پایان
کروزیرو
3 - 3
گرمیو
دوشنبه, 29 خرداد 1396
پایان
اسپورت Recife
1 - 3
ویتوریا
یکشنبه, 28 خرداد 1396
پایان
واسکا دوگاما
1 - 0
آوایی
پایان
سانتوس
0 - 0
پونته پرتا
پایان
کوریتیبا
0 - 0
کورنتیانس
پایان
باهیا
2 - 4
پالمیراس
پایان
چاپکوئنزه
0 - 2
بوتافوگو
پایان
فلامینزه
2 - 2
فلامینگو
پایان
سائوپائولو
1 - 2
اتلتیکو مینیرو
شنبه, 27 خرداد 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
0 - 1
اتلتیکو پاراننزه
جمعه, 26 خرداد 1396
پایان
فلامینزه
0 - 2
گرمیو
پنجشنبه, 25 خرداد 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
3 - 1
آوایی
پایان
اتلتیکو مینیرو
0 - 1
اتلتیکو پاراننزه
پایان
اسپورت Recife
0 - 0
سائوپائولو
پایان
ویتوریا
2 - 2
بوتافوگو
پایان
فلامینگو
2 - 0
پونته پرتا
پایان
چاپکوئنزه
2 - 1
واسکا دوگاما
پایان
کورنتیانس
1 - 0
کروزیرو
پایان
سانتوس
1 - 0
پالمیراس
پایان
کوریتیبا
0 - 0
باهیا
سه شنبه, 23 خرداد 1396
پایان
گرمیو
1 - 0
باهیا
دوشنبه, 22 خرداد 1396
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 2
سانتوس
یکشنبه, 21 خرداد 1396
پایان
واسکا دوگاما
2 - 1
اسپورت Recife
پایان
بوتافوگو
2 - 2
کوریتیبا
پایان
آوایی
1 - 1
فلامینگو
پایان
کورنتیانس
3 - 2
سائوپائولو
پایان
پونته پرتا
3 - 2
چاپکوئنزه
پایان
ویتوریا
2 - 0
اتلتیکو مینیرو
پایان
کروزیرو
2 - 0
اتلتیکو گویانزه
شنبه, 20 خرداد 1396
پایان
پالمیراس
3 - 1
فلامینزه
جمعه, 19 خرداد 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
3 - 0
پونته پرتا
پایان
سائوپائولو
2 - 0
ویتوریا
پایان
چاپکوئنزه
3 - 6
گرمیو
پایان
باهیا
1 - 0
کروزیرو
پنجشنبه, 18 خرداد 1396
پایان
اتلتیکو مینیرو
1 - 0
آوایی
پایان
کوریتیبا
1 - 0
پالمیراس
پایان
سانتوس
1 - 0
بوتافوگو
پایان
اسپورت Recife
2 - 0
فلامینگو
پایان
واسکا دوگاما
2 - 5
کورنتیانس
چهارشنبه, 17 خرداد 1396
پایان
فلامینزه
1 - 1
اتلتیکو پاراننزه
سه شنبه, 16 خرداد 1396
پایان
باهیا
3 - 0
اتلتیکو گویانزه
دوشنبه, 15 خرداد 1396
پایان
کروزیرو
0 - 2
چاپکوئنزه
یکشنبه, 14 خرداد 1396
پایان
کورنتیانس
2 - 0
سانتوس
پایان
آوایی
1 - 0
اسپورت Recife
پایان
فلامینگو
0 - 0
بوتافوگو
پایان
گرمیو
2 - 0
واسکا دوگاما
پایان
پالمیراس
0 - 0
اتلتیکو مینیرو
پایان
پونته پرتا
1 - 0
سائوپائولو
شنبه, 13 خرداد 1396
پایان
کوریتیبا
1 - 0
اتلتیکو پاراننزه
پایان
فلامینزه
2 - 1
ویتوریا
سه شنبه, 9 خرداد 1396
پایان
چاپکوئنزه
2 - 0
آوایی
دوشنبه, 8 خرداد 1396
پایان
بوتافوگو
1 - 0
باهیا
یکشنبه, 7 خرداد 1396
پایان
سائوپائولو
2 - 0
پالمیراس
پایان
ویتوریا
0 - 1
کوریتیبا
پایان
اتلتیکو مینیرو
2 - 2
پونته پرتا
پایان
اتلتیکو گویانزه
0 - 1
کورنتیانس
پایان
اتلتیکو پاراننزه
1 - 1
فلامینگو
پایان
سانتوس
0 - 1
کروزیرو
پایان
اسپورت Recife
4 - 3
گرمیو
شنبه, 6 خرداد 1396
پایان
واسکا دوگاما
3 - 2
فلامینزه
سه شنبه, 2 خرداد 1396
پایان
سائوپائولو
2 - 0
آوایی
دوشنبه, 1 خرداد 1396
پایان
اسپورت Recife
1 - 1
کروزیرو
یکشنبه, 31 اردیبهشت 1396
پایان
اتلتیکو گویانزه
0 - 3
فلامینگو
پایان
چاپکوئنزه
1 - 0
پالمیراس
پایان
واسکا دوگاما
2 - 1
باهیا
پایان
اتلتیکو مینیرو
1 - 2
فلامینزه
پایان
اتلتیکو پاراننزه
0 - 2
گرمیو
پایان
ویتوریا
0 - 1
کورنتیانس
پایان
بوتافوگو
2 - 0
پونته پرتا
شنبه, 30 اردیبهشت 1396
پایان
سانتوس
1 - 0
کوریتیبا
سه شنبه, 26 اردیبهشت 1396
پایان
کوریتیبا
4 - 1
اتلتیکو گویانزه
دوشنبه, 25 اردیبهشت 1396
پایان
گرمیو
2 - 0
بوتافوگو
یکشنبه, 24 اردیبهشت 1396
پایان
کورنتیانس
1 - 1
چاپکوئنزه
پایان
فلامینزه
3 - 2
سانتوس
پایان
آوایی
0 - 0
ویتوریا
پایان
کروزیرو
1 - 0
سائوپائولو
پایان
پونته پرتا
4 - 0
اسپورت Recife
پایان
باهیا
6 - 2
اتلتیکو پاراننزه
پایان
پالمیراس
4 - 0
واسکا دوگاما
شنبه, 23 اردیبهشت 1396
پایان
فلامینگو
1 - 1
اتلتیکو مینیرو