مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 25 تیر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز-تورنتو رپترز

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

بهترین بازیکن سال فوتبال امریکا

امریکا

سال بازیکن ملیت
2015 کارلوس سانچز اروگوئه اروگوئه
2014 تئوفیلو گوتیرز کلمبیا کلمبیا
2013 رونالدینیو برزیل برزیل
2012 نیمار برزیل برزیل
2011 نیمار برزیل برزیل
2010 آندرس دی الساندرو آرژانتین آرژانتین
2009 خوان سباستین ورون آرژانتین آرژانتین
2008 خوان سباستین ورون آرژانتین آرژانتین
2007 السالوادور کاباناس پاراگوئه پاراگوئه
2006 متی فرناندز شیلی شیلی
2005 کارلوس توز آرژانتین آرژانتین
2004 کارلوس توز آرژانتین آرژانتین
2003 کارلوس توز آرژانتین آرژانتین
2002 خوزه کاردوسو پاراگوئه پاراگوئه
2001 روم ریکلمه آرژانتین آرژانتین
2000 روماریو برزیل برزیل
1999 خاویر ساویولا آرژانتین آرژانتین
1998 مارتین پالرمو آرژانتین آرژانتین
1997 مارسلو سالاس شیلی شیلی
1996 خوزه لوئیس چیلاورت پاراگوئه پاراگوئه
1995 انزو فرانچسکولی اروگوئه اروگوئه
1994 کافو برزیل برزیل
1993 کارلوس والدراما کلمبیا کلمبیا
1992 رای برزیل برزیل
1991 اسکار روگری آرژانتین آرژانتین
1990 رائول آماریلا پاراگوئه پاراگوئه
1989 ببتو برزیل برزیل
1988 روبن پاز اروگوئه اروگوئه
1987 کارلوس والدراما کلمبیا کلمبیا
1986 آنتونیو آلزامندی اروگوئه اروگوئه
1985 خولیو رومرو پاراگوئه پاراگوئه
1984 انزو فرانچسکولی اروگوئه اروگوئه
1983 سقراط برزیل برزیل
1982 زیکو برزیل برزیل
1981 زیکو برزیل برزیل
1980 دیگو مارادونا آرژانتین آرژانتین
1979 دیگو مارادونا آرژانتین آرژانتین
1978 ماریو کمپس آرژانتین آرژانتین
1977 زیکو برزیل برزیل
1976 الیاس فیگوئرورآ شیلی شیلی
1975 الیاس فیگوئرورآ شیلی شیلی
1974 الیاس فیگوئرورآ شیلی شیلی
1973 پله برزیل برزیل
1972 تئوفیلو کوبیلاس پرو پرو
1971 توستائو برزیل برزیل