مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بادران 1 - پرسپولیس 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ژوپیتر بلژیک|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

بلژیک - ژوپیتر

جمعه, 24 آذر 1396
23:00
رویال اکسل
v
استند
شنبه, 25 آذر 1396
20:30
استاندارد لیژ
v
گنت
22:30
یوپن
v
ترویدن
22:30
کورتریج
v
مچلن
23:00
لوکرن
v
واسلند بورن
یکشنبه, 26 آذر 1396
17:00
کلوب بروژ
v
اندرلخت
20:30
اسپورتینگ چارلروی
v
گنک
22:30
زولته
v
Royal آنتورپ
چهارشنبه, 29 آذر 1396
23:00
مچلن
v
کلوب بروژ
پنجشنبه, 30 آذر 1396
23:00
گنت
v
اسپورتینگ چارلروی
23:00
Royal آنتورپ
v
لوکرن
جمعه, 1 دی 1396
23:00
اندرلخت
v
یوپن
23:00
واسلند بورن
v
استند
شنبه, 2 دی 1396
20:30
رویال اکسل
v
زولته
22:30
گنک
v
کورتریج
23:00
استاندارد لیژ
v
ترویدن
سه شنبه, 5 دی 1396
17:00
کلوب بروژ
v
رویال اکسل
17:00
یوپن
v
واسلند بورن
17:00
لوکرن
v
مچلن
20:30
زولته
v
اسپورتینگ چارلروی
23:00
اندرلخت
v
گنت
چهارشنبه, 6 دی 1396
20:30
استند
v
گنک
23:00
کورتریج
v
استاندارد لیژ
23:00
ترویدن
v
Royal آنتورپ
جمعه, 29 دی 1396
23:00
اسپورتینگ چارلروی
v
رویال اکسل
شنبه, 30 دی 1396
20:30
استاندارد لیژ
v
یوپن
22:30
استند
v
کورتریج
22:30
واسلند بورن
v
ترویدن
23:00
مچلن
v
زولته
یکشنبه, 1 بهمن 1396
17:00
Royal آنتورپ
v
کلوب بروژ
20:30
گنک
v
اندرلخت
22:30
گنت
v
لوکرن
سه شنبه, 3 بهمن 1396
23:00
رویال اکسل
v
کورتریج
23:00
ترویدن
v
مچلن
23:00
زولته
v
استاندارد لیژ
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
23:00
اندرلخت
v
واسلند بورن
23:00
یوپن
v
اسپورتینگ چارلروی
23:00
لوکرن
v
گنک
23:00
Royal آنتورپ
v
گنت
پنجشنبه, 5 بهمن 1396
23:00
کلوب بروژ
v
استند
جمعه, 6 بهمن 1396
23:00
مچلن
v
رویال اکسل
شنبه, 7 بهمن 1396
20:30
اسپورتینگ چارلروی
v
Royal آنتورپ
22:30
کورتریج
v
یوپن
22:30
واسلند بورن
v
زولته
23:00
گنک
v
ترویدن
یکشنبه, 8 بهمن 1396
20:30
گنت
v
کلوب بروژ
20:30
استاندارد لیژ
v
اندرلخت
22:30
استند
v
لوکرن
جمعه, 13 بهمن 1396
22:30
اندرلخت
v
مچلن
22:30
کلوب بروژ
v
اسپورتینگ چارلروی
22:30
یوپن
v
گنت
22:30
لوکرن
v
استاندارد لیژ
22:30
Royal آنتورپ
v
واسلند بورن
22:30
رویال اکسل
v
گنک
22:30
ترویدن
v
کورتریج
22:30
زولته
v
استند
جمعه, 20 بهمن 1396
22:30
گنک
v
زولته
22:30
گنت
v
ترویدن
22:30
مچلن
v
یوپن
22:30
کورتریج
v
Royal آنتورپ
22:30
استند
v
اندرلخت
22:30
اسپورتینگ چارلروی
v
لوکرن
22:30
استاندارد لیژ
v
رویال اکسل
22:30
واسلند بورن
v
کلوب بروژ
جمعه, 27 بهمن 1396
22:30
کلوب بروژ
v
گنک
22:30
گنت
v
مچلن
22:30
لوکرن
v
کورتریج
22:30
Royal آنتورپ
v
استند
22:30
رویال اکسل
v
واسلند بورن
22:30
اسپورتینگ چارلروی
v
استاندارد لیژ
22:30
ترویدن
v
اندرلخت
22:30
زولته
v
یوپن
جمعه, 4 اسفند 1396
22:30
اندرلخت
v
رویال اکسل
22:30
یوپن
v
لوکرن
22:30
گنک
v
Royal آنتورپ
22:30
مچلن
v
اسپورتینگ چارلروی
22:30
کورتریج
v
زولته
22:30
استند
v
ترویدن
22:30
استاندارد لیژ
v
کلوب بروژ
22:30
واسلند بورن
v
گنت
شنبه, 12 اسفند 1396
22:30
کلوب بروژ
v
کورتریج
22:30
گنت
v
استند
22:30
Royal آنتورپ
v
یوپن
22:30
رویال اکسل
v
لوکرن
22:30
اسپورتینگ چارلروی
v
ترویدن
22:30
استاندارد لیژ
v
مچلن
22:30
واسلند بورن
v
گنک
22:30
زولته
v
اندرلخت
شنبه, 19 اسفند 1396
22:30
اندرلخت
v
Royal آنتورپ
22:30
یوپن
v
رویال اکسل
22:30
گنک
v
گنت
22:30
مچلن
v
واسلند بورن
22:30
کورتریج
v
اسپورتینگ چارلروی
22:30
لوکرن
v
زولته
22:30
استند
v
استاندارد لیژ
22:30
ترویدن
v
کلوب بروژ