مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 17 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - بارسلونا 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج ژوپیتر بلژیک|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

بلژیک - ژوپیتر

جمعه, 28 مهر 1396
22:00
رویال اکسل
v
استاندارد لیژ
شنبه, 29 مهر 1396
19:30
لوکرن
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
یوپن
v
مچلن
21:30
ترویدن
v
استند
22:00
کورتریج
v
گنت
یکشنبه, 30 مهر 1396
16:00
کلوب بروژ
v
Royal آنتورپ
19:30
اندرلخت
v
گنک
21:30
زولته
v
واسلند بورن
سه شنبه, 2 آبان 1396
22:00
گنت
v
یوپن
22:00
مچلن
v
لوکرن
22:00
استند
v
اسپورتینگ چارلروی
چهارشنبه, 3 آبان 1396
22:00
اندرلخت
v
زولته
22:00
گنک
v
کلوب بروژ
22:00
واسلند بورن
v
کورتریج
پنجشنبه, 4 آبان 1396
22:00
Royal آنتورپ
v
استاندارد لیژ
22:00
ترویدن
v
رویال اکسل
جمعه, 5 آبان 1396
22:00
اسپورتینگ چارلروی
v
گنت
شنبه, 6 آبان 1396
19:30
یوپن
v
اندرلخت
21:30
لوکرن
v
استند
21:30
زولته
v
مچلن
22:00
کورتریج
v
گنک
یکشنبه, 7 آبان 1396
16:00
کلوب بروژ
v
ترویدن
19:30
استاندارد لیژ
v
واسلند بورن
21:30
رویال اکسل
v
Royal آنتورپ
جمعه, 12 آبان 1396
22:00
گنت
v
استاندارد لیژ
شنبه, 13 آبان 1396
19:30
گنک
v
لوکرن
21:30
مچلن
v
کورتریج
21:30
ترویدن
v
یوپن
22:00
واسلند بورن
v
رویال اکسل
یکشنبه, 14 آبان 1396
16:00
Royal آنتورپ
v
اسپورتینگ چارلروی
19:30
اندرلخت
v
کلوب بروژ
21:30
استند
v
زولته
جمعه, 26 آبان 1396
22:00
اسپورتینگ چارلروی
v
مچلن
شنبه, 27 آبان 1396
19:30
رویال اکسل
v
اندرلخت
21:30
یوپن
v
Royal آنتورپ
21:30
کورتریج
v
ترویدن
22:00
استاندارد لیژ
v
استند
یکشنبه, 28 آبان 1396
16:00
زولته
v
گنک
19:30
کلوب بروژ
v
واسلند بورن
21:30
لوکرن
v
گنت
جمعه, 3 آذر 1396
22:00
گنت
v
رویال اکسل
شنبه, 4 آذر 1396
19:30
Royal آنتورپ
v
مچلن
21:30
استند
v
یوپن
21:30
ترویدن
v
لوکرن
22:00
واسلند بورن
v
اسپورتینگ چارلروی
یکشنبه, 5 آذر 1396
16:00
گنک
v
استاندارد لیژ
19:30
اندرلخت
v
کورتریج
21:30
کلوب بروژ
v
زولته
جمعه, 10 آذر 1396
22:00
اسپورتینگ چارلروی
v
استند
شنبه, 11 آذر 1396
19:30
لوکرن
v
اندرلخت
21:30
کورتریج
v
واسلند بورن
21:30
رویال اکسل
v
ترویدن
22:00
مچلن
v
گنک
یکشنبه, 12 آذر 1396
16:00
استاندارد لیژ
v
Royal آنتورپ
19:30
یوپن
v
کلوب بروژ
21:30
زولته
v
گنت
جمعه, 17 آذر 1396
22:00
واسلند بورن
v
استاندارد لیژ
شنبه, 18 آذر 1396
19:30
استند
v
مچلن
21:30
گنک
v
یوپن
21:30
Royal آنتورپ
v
رویال اکسل
22:00
گنت
v
کورتریج
یکشنبه, 19 آذر 1396
16:00
کلوب بروژ
v
لوکرن
19:30
اندرلخت
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
ترویدن
v
زولته
جمعه, 24 آذر 1396
21:30
کلوب بروژ
v
اندرلخت
21:30
یوپن
v
ترویدن
21:30
کورتریج
v
مچلن
21:30
لوکرن
v
واسلند بورن
21:30
رویال اکسل
v
استند
21:30
اسپورتینگ چارلروی
v
گنک
21:30
استاندارد لیژ
v
گنت
21:30
زولته
v
Royal آنتورپ
چهارشنبه, 29 آذر 1396
21:30
اندرلخت
v
یوپن
21:30
گنک
v
کورتریج
21:30
گنت
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
مچلن
v
کلوب بروژ
21:30
Royal آنتورپ
v
لوکرن
21:30
رویال اکسل
v
زولته
21:30
استاندارد لیژ
v
ترویدن
21:30
واسلند بورن
v
استند
سه شنبه, 5 دی 1396
21:30
اندرلخت
v
گنت
21:30
کلوب بروژ
v
رویال اکسل
21:30
یوپن
v
واسلند بورن
21:30
کورتریج
v
استاندارد لیژ
21:30
لوکرن
v
مچلن
21:30
استند
v
گنک
21:30
ترویدن
v
Royal آنتورپ
21:30
زولته
v
اسپورتینگ چارلروی
جمعه, 29 دی 1396
21:30
گنک
v
اندرلخت
21:30
گنت
v
لوکرن
21:30
مچلن
v
زولته
21:30
استند
v
کورتریج
21:30
Royal آنتورپ
v
کلوب بروژ
21:30
اسپورتینگ چارلروی
v
رویال اکسل
21:30
استاندارد لیژ
v
یوپن
21:30
واسلند بورن
v
ترویدن
سه شنبه, 3 بهمن 1396
21:30
اندرلخت
v
واسلند بورن
21:30
کلوب بروژ
v
استند
21:30
یوپن
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
لوکرن
v
گنک
21:30
Royal آنتورپ
v
گنت
21:30
رویال اکسل
v
کورتریج
21:30
ترویدن
v
مچلن
21:30
زولته
v
استاندارد لیژ
جمعه, 6 بهمن 1396
21:30
گنک
v
ترویدن
21:30
گنت
v
کلوب بروژ
21:30
مچلن
v
رویال اکسل
21:30
کورتریج
v
یوپن
21:30
استند
v
لوکرن
21:30
اسپورتینگ چارلروی
v
Royal آنتورپ
21:30
استاندارد لیژ
v
اندرلخت
21:30
واسلند بورن
v
زولته
جمعه, 13 بهمن 1396
21:30
اندرلخت
v
مچلن
21:30
کلوب بروژ
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
یوپن
v
گنت
21:30
لوکرن
v
استاندارد لیژ
21:30
Royal آنتورپ
v
واسلند بورن
21:30
رویال اکسل
v
گنک
21:30
ترویدن
v
کورتریج
21:30
زولته
v
استند
جمعه, 20 بهمن 1396
21:30
گنک
v
زولته
21:30
گنت
v
ترویدن
21:30
مچلن
v
یوپن
21:30
کورتریج
v
Royal آنتورپ
21:30
استند
v
اندرلخت
21:30
اسپورتینگ چارلروی
v
لوکرن
21:30
استاندارد لیژ
v
رویال اکسل
21:30
واسلند بورن
v
کلوب بروژ
جمعه, 27 بهمن 1396
21:30
کلوب بروژ
v
گنک
21:30
گنت
v
مچلن
21:30
لوکرن
v
کورتریج
21:30
Royal آنتورپ
v
استند
21:30
رویال اکسل
v
واسلند بورن
21:30
اسپورتینگ چارلروی
v
استاندارد لیژ
21:30
ترویدن
v
اندرلخت
21:30
زولته
v
یوپن
جمعه, 4 اسفند 1396
21:30
اندرلخت
v
رویال اکسل
21:30
یوپن
v
لوکرن
21:30
گنک
v
Royal آنتورپ
21:30
مچلن
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
کورتریج
v
زولته
21:30
استند
v
ترویدن
21:30
استاندارد لیژ
v
کلوب بروژ
21:30
واسلند بورن
v
گنت
شنبه, 12 اسفند 1396
21:30
کلوب بروژ
v
کورتریج
21:30
گنت
v
استند
21:30
Royal آنتورپ
v
یوپن
21:30
رویال اکسل
v
لوکرن
21:30
اسپورتینگ چارلروی
v
ترویدن
21:30
استاندارد لیژ
v
مچلن
21:30
واسلند بورن
v
گنک
21:30
زولته
v
اندرلخت
شنبه, 19 اسفند 1396
21:30
اندرلخت
v
Royal آنتورپ
21:30
یوپن
v
رویال اکسل
21:30
گنک
v
گنت
21:30
مچلن
v
واسلند بورن
21:30
کورتریج
v
اسپورتینگ چارلروی
21:30
لوکرن
v
زولته
21:30
استند
v
استاندارد لیژ
21:30
ترویدن
v
کلوب بروژ