بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

خلاصه بازی و گلهای لهستان 2 - مقدونیه0 (مقدماتی یورو) (ویدئو)

ویدئوهای مرتبط

خلاصه بازی ایرلندشمالی 0 - هلند 0
خلاصه بازی بلاروس 1 - هلند2 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی قزاقستان 0 - بلژیک 2 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی انگلیس 5 - 3 کوزوو
خلاصه بازی آلمان 8 - استونی 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی آلمان 8 - استونی 0
خلاصه بازی بلژیک 3 - اسکاتلند 0 ( گزارش اختصاصی آنتن)
خلاصه بازی هلند 4 - بلاروس 0