بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم رن

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن1512033282436W2-105-16
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی16943221843101-11D1-1
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو167542717102612-2103-14
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل167452015525D1-102-05
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین167452020025W2-104-11
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه16664201462403-07W1-0
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن157352016424
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-22412-0705-02
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-22302-01L0-1
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون16646241682203-2112-15
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس15564118321L0-102-15
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست16565211922102-08D0-0
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-22105-23L2-3
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-520L1-201-25
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-51804-26W2-0
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-71605-09L1-2
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-916W3-104-05
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-81504-18W1-0
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-121202-2201-15
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-1412W3-202-29
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه رن
مونت پولیه
1 - 0
رن
1398-05-19
رن
1 - 2
پاریسن ژرمن
1398-05-27
استراسبورگ
2 - 0
رن
1398-06-03
رن
2 - 1
نیس
1398-06-10
برست
0 - 0
رن
1398-06-23
رن
1 - 1
لیل
1398-06-31
نانتس
0 - 1
رن
1398-07-03
مارسی
1 - 1
رن
1398-07-07
رن
1 - 0
رنس
1398-07-14
موناکو
2 - 3
رن
1398-07-28
رن
2 - 3
تولوز
1398-08-05
رن
1 - 3
آمیان
1398-08-19
دیژون
1 - 2
رن
1398-09-02
رن
1 - 2
سنت اتین
1398-09-10
متز
1 - 0
رن
1398-09-13
    برنامــه بازیهـــای آینــده رن
نیم
-
رن
1398-10-25
رن
-
آنژه
1398-09-16
لیون
-
رن
1398-09-24
رن
-
بوردو
1398-09-30
رن
-
مارسی
1398-10-21
نیس
-
رن
1398-11-05
رن
-
نانتس
1398-11-12
لیل
-
رن
1398-11-16
رن
-
برست
1398-11-19
رنس
-
رن
1398-11-26
رن
-
نیم
1398-12-03
تولوز
-
رن
1398-12-10
رن
-
مونت پولیه
1398-12-17
بوردو
-
رن
1398-12-24
رن
-
لیون
1399-01-02
آمیان
-
رن
1399-01-17
سنت اتین
-
رن
1399-01-23
رن
-
متز
1399-01-30
رن
-
استراسبورگ
1399-02-07
آنژه
-
رن
1399-02-13
رن
-
دیژون
1399-02-20
پاریسن ژرمن
-
رن
1399-02-27
رن
-
موناکو
1399-03-03