بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم لیون

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن1512033282436L0-102-09
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی16943221843104-19L1-2
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو1675427171026D1-101-11
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل167452015525L0-103-07
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین16745202002502-29L0-1
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه16664201462405-09L0-1
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن15735201642412-1503-21
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-224W6-005-16
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-223L0-104-11
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون166462416822
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس1556411832103-1412-21
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست16565211922105-23D2-2
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-22104-26W3-0
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-520W2-102-01
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-51802-15W2-1
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-716D0-005-02
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-91602-05D2-2
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-815W2-002-22
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-121204-0512-06
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-141201-25W3-2
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیون
موناکو
3 - 0
لیون
1398-05-18
لیون
0 - 6
آنژه
1398-05-25
مونت پولیه
0 - 1
لیون
1398-06-05
لیون
1 - 1
بوردو
1398-06-09
آمیان
2 - 2
لیون
1398-06-22
لیون
1 - 0
پاریسن ژرمن
1398-06-31
برست
2 - 2
لیون
1398-07-03
لیون
1 - 0
نانتس
1398-07-06
سنت اتین
0 - 1
لیون
1398-07-14
لیون
0 - 0
دیژون
1398-07-27
لیون
0 - 2
متز
1398-08-04
تولوز
3 - 2
لیون
1398-08-11
مارسی
1 - 2
لیون
1398-08-19
لیون
1 - 2
نیس
1398-09-02
استراسبورگ
2 - 1
لیون
1398-09-09
لیون
1 - 0
لیل
1398-09-12
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیون
نیم
-
لیون
1398-09-15
لیون
-
رن
1398-09-24
رنس
-
لیون
1398-09-30
بوردو
-
لیون
1398-10-21
لیون
-
تولوز
1398-11-05
نیس
-
لیون
1398-11-12
لیون
-
آمیان
1398-11-16
پاریسن ژرمن
-
لیون
1398-11-20
لیون
-
استراسبورگ
1398-11-26
متز
-
لیون
1398-12-03
لیون
-
سنت اتین
1398-12-10
لیل
-
لیون
1398-12-17
لیون
-
رنس
1398-12-24
رن
-
لیون
1399-01-02
لیون
-
نیم
1399-01-17
نانتس
-
لیون
1399-01-23
لیون
-
مارسی
1399-01-31
لیون
-
موناکو
1399-02-07
دیژون
-
لیون
1399-02-13
لیون
-
مونت پولیه
1399-02-20
آنژه
-
لیون
1399-02-27
لیون
-
برست
1399-03-03