بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم نیم

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن151203328243605-23L0-3
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی16943221843102-2912-21
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو167542717102603-21L0-6
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل16745201552504-26D2-2
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین167452020025L0-101-25
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه16664201462404-11L0-1
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن15735201642401-1502-22
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-22402-15L0-1
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-22312-1403-14
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون16646241682212-0604-05
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس1556411832101-11D0-0
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست165652119221W3-005-16
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-22102-01D2-2
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-520L1-202-08
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-51805-09L1-4
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-71602-05D0-0
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-916D1-104-18
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-815D1-103-07
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-1212
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-1412W1-005-02
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نیم
پاریسن ژرمن
0 - 3
نیم
1398-05-20
نیم
2 - 1
نیس
1398-05-26
موناکو
2 - 2
نیم
1398-06-03
نیم
0 - 3
برست
1398-06-09
دیژون
0 - 0
نیم
1398-06-23
نیم
0 - 1
تولوز
1398-06-30
مونت پولیه
0 - 1
نیم
1398-07-03
نیم
1 - 0
سنت اتین
1398-07-07
لیل
2 - 2
نیم
1398-07-14
نیم
1 - 1
آمیان
1398-07-27
رنس
0 - 0
نیم
1398-08-04
استراسبورگ
1 - 4
نیم
1398-08-18
آنژه
0 - 1
نیم
1398-09-02
نیم
1 - 1
متز
1398-09-09
بوردو
0 - 6
نیم
1398-09-12
    برنامــه بازیهـــای آینــده نیم
نیم
-
رن
1398-10-25
نیم
-
لیون
1398-09-15
نیم
-
نانتس
1398-09-23
مارسی
-
نیم
1398-09-30
نیم
-
رنس
1398-10-21
سنت اتین
-
نیم
1398-11-05
نیم
-
موناکو
1398-11-12
نیم
-
دیژون
1398-11-16
نیس
-
نیم
1398-11-19
نیم
-
آنژه
1398-11-26
رن
-
نیم
1398-12-03
نیم
-
مارسی
1398-12-10
متز
-
نیم
1398-12-17
نانتس
-
نیم
1398-12-24
نیم
-
بوردو
1399-01-02
لیون
-
نیم
1399-01-17
نیم
-
مونت پولیه
1399-01-23
آمیان
-
نیم
1399-01-30
نیم
-
لیل
1399-02-07
تولوز
-
نیم
1399-02-13
نیم
-
استراسبورگ
1399-02-20
برست
-
نیم
1399-02-27
نیم
-
پاریسن ژرمن
1399-03-03