بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم مونت پولیه

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9702174132112-0702-01
W
W
L
W
W
W
W
W
L
W
2نانتس96129541905-16L0-1
W
L
W
W
W
D
W
W
W
W
3آنژه9513161511610-2602-22
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
4بوردو9432151051505-02D1-1
W
D
W
L
W
-
D
W
D
L
5لیل943213941504-0512-14
W
D
W
D
D
W
W
W
W
D
6رنس94238441404-1810-19
L
D
W
L
W
-
D
W
D
L
7مونت پولیه942397214
W
D
W
L
W
L
W
W
W
W
8نیس94141213-113W2-103-21
L
W
L
D
L
-
W
L
W
D
9مارسی93421011-11303-14D1-1
W
D
D
D
L
-
L
W
D
D
10رن933387112L0-103-07
D
D
L
D
L
-
W
L
D
L
11آمیان93241214-21111-3001-11
D
W
L
D
W
W
L
D
L
W
12برست92521013-31112-2104-26
D
D
D
L
W
D
W
D
D
W
13سنت اتین9324813-51102-0811-23
D
L
L
W
W
-
D
D
L
W
14لیون923414959W1-005-09
D
L
D
L
L
-
W
D
L
L
15نیم9234911-29W1-004-11
D
W
L
L
D
-
L
W
W
L
16موناکو92341519-49W3-102-15
L
D
W
W
L
L
D
L
W
W
17استراسبورگ9234610-4902-29L0-1
L
W
L
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز9234915-6911-0905-23
D
L
L
D
L
-
W
W
L
L
19دیژون9225510-5801-2512-04
D
L
D
W
W
L
L
D
D
W
20متز9225814-6802-0511-02
L
L
W
D
L
-
W
L
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مونت پولیه