بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم لیل

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن151203328243601-26L0-2
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی16943221843102-15L1-2
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو1675427171026W3-005-23
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل167452015525
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین167452020025W3-005-09
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه16664201462412-1304-05
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن15735201642402-05D1-1
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-224W2-102-08
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-223W2-102-29
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون16646241682203-07W1-0
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس1556411832105-02L0-2
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست16565211922112-0603-14
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-22103-2112-21
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-52004-18D1-1
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-518W2-002-01
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-716W1-001-11
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-91605-16L0-1
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-815D0-004-11
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-1212D2-204-26
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-141202-22L1-2
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیل
لیل
1 - 2
نانتس
1398-05-20
آمیان
0 - 1
لیل
1398-05-26
لیل
0 - 3
سنت اتین
1398-06-06
رنس
0 - 2
لیل
1398-06-10
لیل
1 - 2
آنژه
1398-06-22
رن
1 - 1
لیل
1398-06-31
لیل
0 - 2
استراسبورگ
1398-07-03
نیس
1 - 1
لیل
1398-07-06
لیل
2 - 2
نیم
1398-07-14
تولوز
1 - 2
لیل
1398-07-27
لیل
0 - 3
بوردو
1398-08-04
مارسی
1 - 2
لیل
1398-08-11
لیل
0 - 0
متز
1398-08-18
پاریسن ژرمن
0 - 2
لیل
1398-09-01
لیل
0 - 1
دیژون
1398-09-09
لیون
1 - 0
لیل
1398-09-12
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیل
لیل
-
برست
1398-09-15
لیل
-
مونت پولیه
1398-09-22
موناکو
-
لیل
1398-09-30
دیژون
-
لیل
1398-10-21
لیل
-
پاریسن ژرمن
1398-11-06
استراسبورگ
-
لیل
1398-11-12
لیل
-
رن
1398-11-16
آنژه
-
لیل
1398-11-19
لیل
-
مارسی
1398-11-26
لیل
-
تولوز
1398-12-03
نانتس
-
لیل
1398-12-10
لیل
-
لیون
1398-12-17
برست
-
لیل
1398-12-24
لیل
-
موناکو
1399-01-02
مونت پولیه
-
لیل
1399-01-17
متز
-
لیل
1399-01-23
لیل
-
نیس
1399-01-30
نیم
-
لیل
1399-02-07
لیل
-
رنس
1399-02-13
سنت اتین
-
لیل
1399-02-20
لیل
-
آمیان
1399-02-27
بوردو
-
لیل
1399-03-03