بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم متز

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن1512033282436L0-204-05
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی16943221843112-1405-16
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو167542717102602-08L0-2
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل16745201552504-11D0-0
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین16745202002502-01W1-0
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه166642014624D2-202-05
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن157352016424L0-104-18
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-22405-23L0-3
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-223W1-002-15
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون16646241682202-22L0-2
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس15564118321D1-101-25
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست16565211922103-21L0-2
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-221W3-005-02
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-52005-0912-07
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-51801-11D1-1
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-71604-2612-21
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-916L1-202-29
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-815
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-121203-07D1-1
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-1412D2-203-14
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه متز
استراسبورگ
1 - 1
متز
1398-05-20
متز
0 - 3
موناکو
1398-05-26
آنژه
0 - 3
متز
1398-06-02
متز
2 - 0
پاریسن ژرمن
1398-06-08
بوردو
0 - 2
متز
1398-06-23
متز
2 - 1
آمیان
1398-06-30
سنت اتین
1 - 0
متز
1398-07-03
متز
2 - 2
تولوز
1398-07-06
برست
0 - 2
متز
1398-07-13
متز
0 - 1
نانتس
1398-07-27
لیون
0 - 2
متز
1398-08-04
متز
2 - 2
مونت پولیه
1398-08-11
لیل
0 - 0
متز
1398-08-18
متز
1 - 1
رنس
1398-09-02
نیم
1 - 1
متز
1398-09-09
متز
1 - 0
رن
1398-09-13
    برنامــه بازیهـــای آینــده متز
نیس
-
متز
1398-09-16
متز
-
مارسی
1398-09-23
دیژون
-
متز
1398-09-30
متز
-
استراسبورگ
1398-10-21
رنس
-
متز
1398-11-05
متز
-
سنت اتین
1398-11-12
مونت پولیه
-
متز
1398-11-16
متز
-
بوردو
1398-11-19
نانتس
-
متز
1398-11-26
متز
-
لیون
1398-12-03
آمیان
-
متز
1398-12-10
متز
-
نیم
1398-12-17
تولوز
-
متز
1398-12-24
متز
-
برست
1399-01-02
پاریسن ژرمن
-
متز
1399-01-17
متز
-
لیل
1399-01-23
رن
-
متز
1399-01-30
متز
-
دیژون
1399-02-07
موناکو
-
متز
1399-02-13
متز
-
نیس
1399-02-20
مارسی
-
متز
1399-02-27
متز
-
آنژه
1399-03-03