بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم آنژه

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن151203328243604-11L0-4
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی169432218431L0-201-25
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو1675427171026W3-105-09
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل16745201552502-08L1-2
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین167452020025W4-104-26
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه16664201462402-22D0-0
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن15735201642405-0212-07
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-224
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-22303-0712-21
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون16646241682205-16L0-6
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس1556411832102-01D0-0
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست165652119221L0-102-29
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-22112-1402-05
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-52001-11L1-3
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-518W1-004-05
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-716W2-004-18
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-916D1-103-14
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-815W3-005-23
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-1212W1-002-15
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-141203-21W2-0
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آنژه
آنژه
1 - 3
بوردو
1398-05-19
لیون
0 - 6
آنژه
1398-05-25
آنژه
0 - 3
متز
1398-06-02
آنژه
0 - 2
دیژون
1398-06-09
لیل
1 - 2
آنژه
1398-06-22
آنژه
1 - 4
سنت اتین
1398-06-31
تولوز
2 - 0
آنژه
1398-07-03
آنژه
1 - 1
آمیان
1398-07-06
پاریسن ژرمن
0 - 4
آنژه
1398-07-13
آنژه
1 - 0
برست
1398-07-27
مونت پولیه
0 - 0
آنژه
1398-08-04
آنژه
0 - 1
استراسبورگ
1398-08-11
رنس
0 - 0
آنژه
1398-08-18
آنژه
0 - 1
نیم
1398-09-02
نیس
1 - 3
آنژه
1398-09-09
آنژه
2 - 0
مارسی
1398-09-12
    برنامــه بازیهـــای آینــده آنژه
رن
-
آنژه
1398-09-16
آنژه
-
موناکو
1398-09-23
نانتس
-
آنژه
1398-09-30
آنژه
-
نیس
1398-10-21
مارسی
-
آنژه
1398-11-05
آنژه
-
رنس
1398-11-12
موناکو
-
آنژه
1398-11-16
آنژه
-
لیل
1398-11-19
نیم
-
آنژه
1398-11-26
آنژه
-
مونت پولیه
1398-12-03
برست
-
آنژه
1398-12-10
آنژه
-
نانتس
1398-12-17
آمیان
-
آنژه
1398-12-24
آنژه
-
تولوز
1399-01-02
استراسبورگ
-
آنژه
1399-01-17
آنژه
-
پاریسن ژرمن
1399-01-23
دیژون
-
آنژه
1399-01-30
سنت اتین
-
آنژه
1399-02-07
آنژه
-
رن
1399-02-13
بوردو
-
آنژه
1399-02-20
آنژه
-
لیون
1399-02-27
متز
-
آنژه
1399-03-03