بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم آمیان

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن151203328243602-1512-21
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
2مارسی169432218431W3-103-07
W
W
W
W
W
D
W
W
W
W
3بوردو1675427171026L1-304-11
W
D
W
D
W
L
L
W
W
W
4لیل167452015525W1-005-16
L
D
L
W
W
W
D
W
D
W
5سنت اتین16745202002505-02D2-2
W
W
D
L
W
W
D
W
D
W
6مونت پولیه16664201462401-11L2-4
D
W
D
W
D
W
W
D
W
W
7رن15735201642404-05L1-3
W
W
L
W
W
D
L
W
W
W
8آنژه167361921-22403-14D1-1
W
D
W
L
L
D
L
W
W
L
9نانتس167271416-223L1-204-26
L
L
D
W
L
W
W
L
L
W
10لیون166462416822D2-202-05
W
L
W
W
L
L
D
W
W
L
11رنس1556411832112-0405-09
D
L
D
D
D
L
W
D
D
D
12برست165652119221W1-001-25
L
L
D
L
W
W
W
L
D
W
13موناکو156362325-22102-0812-07
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
14نیس166282126-52005-23L1-2
W
D
L
W
L
D
L
W
D
W
15استراسبورگ165381621-518L0-402-22
L
W
W
L
L
W
W
W
W
L
16دیژون164481118-71612-1403-21
W
L
W
L
D
D
W
W
W
D
17آمیان154471928-916
D
W
L
L
L
D
L
W
W
L
18متز163671321-81502-29W2-1
D
D
D
D
L
D
W
D
D
L
19نیم152671224-121204-18D1-1
D
L
L
D
L
W
W
L
D
D
20تولوز1633101731-141202-01L0-2
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آمیان
نیس
1 - 2
آمیان
1398-05-19
آمیان
0 - 1
لیل
1398-05-26
آمیان
2 - 1
نانتس
1398-06-02
تولوز
0 - 2
آمیان
1398-06-09
آمیان
2 - 2
لیون
1398-06-22
متز
2 - 1
آمیان
1398-06-30
آمیان
3 - 1
بوردو
1398-07-03
آنژه
1 - 1
آمیان
1398-07-06
آمیان
1 - 3
مارسی
1398-07-12
نیم
1 - 1
آمیان
1398-07-27
سنت اتین
2 - 2
آمیان
1398-08-05
آمیان
0 - 1
برست
1398-08-11
رن
1 - 3
آمیان
1398-08-19
آمیان
4 - 0
استراسبورگ
1398-09-02
مونت پولیه
2 - 4
آمیان
1398-09-09
    برنامــه بازیهـــای آینــده آمیان