بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

    جـدول تحلیلـی تیـــم موناکو

جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن131003288203012-0101-12
W
W
W
L
W
W
W
L
W
W
2مارسی136431617-122L3-405-09
L
W
L
W
W
D
D
W
W
W
3آنژه13634171612102-0512-14
L
L
D
W
D
W
W
D
L
W
4سنت اتین136341517-22103-14L0-1
W
W
D
W
W
D
L
W
D
W
5لیل13544181351912-2103-21
D
L
W
L
D
W
W
D
W
D
6مونت پولیه13544141041902-15L1-3
W
L
D
D
W
W
W
W
D
W
7بوردو13544181531904-1811-24
W
L
L
W
D
W
D
L
L
W
8رنس135449631902-29D0-0
W
W
D
L
D
D
L
W
D
D
9نانتس136161112-11904-05W1-0
W
L
L
L
L
W
W
W
L
L
10رن125341613318W3-205-23
D
L
L
W
W
L
D
L
W
W
11موناکو135352022-218
L
W
W
L
W
L
W
W
W
W
12برست134541416-217W4-104-11
W
W
W
L
L
D
D
W
W
L
13نیس135261619-317W3-103-07
L
L
L
W
D
W
D
L
W
D
14لیون134452013716L0-304-26
L
D
W
W
L
D
L
L
D
W
15آمیان134451720-31612-0702-08
W
D
D
W
L
L
D
L
W
W
16استراسبورگ134361114-31501-25D2-2
L
L
W
L
W
D
W
W
W
W
17متز133461118-71305-02L0-3
L
W
L
D
D
L
L
D
W
D
18دیژون13337714-712W1-002-22
W
D
L
W
L
L
D
D
W
W
19تولوز133371525-101205-1612-04
L
W
L
L
L
W
L
L
W
L
20نیم122551116-511D2-202-01
L
D
D
D
L
L
W
W
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه موناکو
موناکو
3 - 0
لیون
1398-05-18
متز
0 - 3
موناکو
1398-05-26
موناکو
2 - 2
نیم
1398-06-03
استراسبورگ
2 - 2
موناکو
1398-06-10
موناکو
4 - 3
مارسی
1398-06-24
رنس
0 - 0
موناکو
1398-06-30
موناکو
1 - 3
نیس
1398-07-02
موناکو
1 - 4
برست
1398-07-06
مونت پولیه
1 - 3
موناکو
1398-07-13
موناکو
2 - 3
رن
1398-07-28
نانتس
1 - 0
موناکو
1398-08-03
سنت اتین
0 - 1
موناکو
1398-08-12
موناکو
0 - 1
دیژون
1398-08-18
    برنامــه بازیهـــای آینــده موناکو