بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول گلزنان برتر ادوار گذشته جام ملتهای آمریکای جنوبی (کوپا امریکا)

سال گل بازیکن تیم
20166Eduardo Vargasلوگوی تیم شیلیشیلی
20154Paolo Guerreroلوگوی تیم پروپرو
4Eduardo Vargasلوگوی تیم شیلیشیلی
20115Paolo Guerreroلوگوی تیم پروپرو
20076Robinhoلوگوی تیم برزیلبرزیل
20047Adrianoلوگوی تیم برزیلبرزیل
20016Victor Aristizabalلوگوی تیم کلمبیاکلمبیا
19995Ronaldoلوگوی تیم برزیلبرزیل
5Rivaldoلوگوی تیم برزیلبرزیل
19976Luis Hernándezلوگوی تیم مکزیکمکزیک
19954Luis Garciaلوگوی تیم مکزیکمکزیک
4Gabriel Batistutaلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
19934José Luis Dolguettaلوگوی تیم _  __ _
19916Gabriel Batistutaلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
19896Bebetoلوگوی تیم برزیلبرزیل
19874Arnoldo Iguaránلوگوی تیم _  __ _
19833Roberto Dinamiteلوگوی تیم برزیلبرزیل
3Jorge Burruchagaلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
3Carlos Aguileraلوگوی تیم _  __ _
19794Jorge Peredoلوگوی تیم شیلیشیلی
4Eugenio Morelلوگوی تیم _  __ _
19754Leopoldo Luquéلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
4Ernesto Diazلوگوی تیم _  __ _
19675Luis Artimeلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
19636Carlos Raffoلوگوی تیم _  __ _
1959 - II6José Sanfilippoلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
1959 - I8Peléلوگوی تیم برزیلبرزیل
19579Javier Ambroisلوگوی تیم _  __ _
9Humberto Maschioلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
19564Enrique Hormazábalلوگوی تیم شیلیشیلی
19558Rodolfo Micheliلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
19537Francisco Molinaلوگوی تیم _  __ _
19499Jaïrلوگوی تیم برزیلبرزیل
19478Nicolás Faleroلوگوی تیم _  __ _
19467 Medinaلوگوی تیم _  __ _
19456 Heleno de Freitasلوگوی تیم برزیلبرزیل
19427Herminio Masantonioلوگوی تیم آرژانتینآرژانتین
  سهم باشگاه ها از گلزنان
_ _
10 گلـزن
برزیل
9 گلـزن
آرژانتین
9 گلـزن
شیلی
4 گلـزن
مکزیک
2 گلـزن
پرو
2 گلـزن
کلمبیا
1 گلـزن