سایت دیتابورس

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

خلاصه بازی و گلهای پاری سن ژرمن 6 - دینامو درسدن 1 (دوستانه) (ویدئو)

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - دینامو درسدن 1 (دوستانه)

بازدید: 1103

ویدئوهای مرتبط

خلاصه بازی رن 2 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - نیم المپیک 0 (لوشامپیونه)
خلاصه بازی پاری‌سن‌ژرمن 2 - رن 1 (سوپرکاپ‌فرانسه)
خلاصه بازی اف سی سیدنی 0 -پاری سن ژرمن 3
خلاصه بازی اف سی سیدنی 0 - پاری سن ژرمن 3(دوستانه)
خلاصه بازی دوستانه پاری سن ژرمن 1 - نورمبرگ 1
خلاصه بازی بنفیکا 3 - گوادالاخارا 0 (اینترنشنال کاپ)
خلاصه بازی نورنبرگ 1 - پاری سن ژرمن 1 ( دوستانه )