سایت دیتابورس

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

خلاصه بازی و گلهای گالاتاسرای 3 - ترابزون اسپور 1 (ویدئو)

خلاصه بازی گالاتاسرای 3 - ترابزون اسپور 1

بازدید: 631

ویدئوهای مرتبط

خلاصه بازی گالاتاسرای 2 - باشاک شهیر 1
خلاصه بازی گالاتاسارای 2 - بشیکتاش 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ترابزون اسپور 2 - آلانیا اسپور 0
خلاصه بازی ترابزون اسپور 5 - سیواس بلدیه اسپور 0 (درخشش امیری)
خلاصه بازی ترابزون اسپور 5 - سیواس بلدیه اسپور 0
خلاصه بازی گالاتاسارای 2 - پورتو 3
خلاصه بازی گالاتاسارای 0 - شالکه 0
خلاصه بازی پورتو 1 - گالاتاسرای 0