سایت دیتابورس

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

دانلود فیلم گلها و خلاصه بازیهای پورتو (ویدئو)

آخرین ویدئوهای پورتو

خلاصه بازی پورتو 2 - کراسنودار 3 ( حذف پورتو)
خلاصه بازی پورتو 3 - چلسی 1 (فینال لیگ جوانان اروپا)
خلاصه بازی پورتو 1 - لیورپول 4
خلاصه بازی لیورپول 2 - پورتو 0
خلاصه‌بازی پورتو 3 - آاس‌رم 1
خلاصه بازی پورتو 1 -بنفیکا 2
خلاصه بازی آاس رم 2 - پورتو 1
خلاصه بازی بنفیکا 1 - پورتو 3 (جام اتحادیه)
خلاصه بازی گالاتاسارای 2 - پورتو 3
خلاصه بازی پورتو 3 - شالکه 1
خلاصه بازی لوکوموتیو 1 - پورتو 3
خلاصه بازی پورتو 1 - گالاتاسرای 0
خلاصه بازی شالکه 1 - پورتو 1 (لیگ قهرمانان اروپا)
خلاصه بازی بنفیکا 0 -پورتو 1
خلاصه بازی پورتو 5 - ریو آوه 0
گلهای بازی موناکو 0 - پورتو 3
صفحه قبلی
صفحه بعدی

پربازدیدترین ویدئوهای پورتو

خلاصه بازی لیورپول 2 - پورتو 0
خلاصه بازی بنفیکا 0 -پورتو 1
خلاصه بازی پورتو 1 - لیورپول 4
خلاصه‌بازی پورتو 3 - آاس‌رم 1
گلهای بازی موناکو 0 - پورتو 3
خلاصه بازی آاس رم 2 - پورتو 1
خلاصه بازی پورتو 5 - ریو آوه 0
خلاصه بازی بنفیکا 1 - پورتو 3 (جام اتحادیه)
خلاصه بازی پورتو 3 - چلسی 1 (فینال لیگ جوانان اروپا)
خلاصه بازی گالاتاسارای 2 - پورتو 3
خلاصه بازی پورتو 1 - گالاتاسرای 0
خلاصه بازی پورتو 1 -بنفیکا 2