مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

دانلود فیلم گلها و خلاصه بازیهای لاس پالماس (ویدئو)

آخرین ویدئوهای لاس پالماس

خلاصه بازی لاس پالماس 0 - رئال مادرید 3
خلاصه بازی لاس پالماس 1 - سویا 2
خلاصه بازی رئال مادرید 3_0 لاس پالماس (سوپر گل آسنسیو)
خلاصه بازی بارسلــونا 3 - لاس پالماس 0
خلاصه لاس پالماس 1-4 بارسلونا (هتریک نیمار)
خلاصه بازی لاس پالماس 0-5 اتلتیکومادرید
رئال مادرید 3 - 3 لاس پالماس
بارسلونا 5 - 0 لاس پالماس
لاس پالماس 2 - 2 رئال مادرید
صفحه قبلی
صفحه بعدی

پربازدیدترین ویدئوهای لاس پالماس

خلاصه بازی رئال مادرید 3_0 لاس پالماس (سوپر گل آسنسیو)
رئال مادرید 3 - 3 لاس پالماس
بارسلونا 5 - 0 لاس پالماس
لاس پالماس 2 - 2 رئال مادرید
خلاصه بازی بارسلــونا 3 - لاس پالماس 0
خلاصه لاس پالماس 1-4 بارسلونا (هتریک نیمار)
خلاصه بازی لاس پالماس 0 - رئال مادرید 3
خلاصه بازی لاس پالماس 0-5 اتلتیکومادرید
خلاصه بازی لاس پالماس 1 - سویا 2