مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

دانلود فیلم گلها و خلاصه بازیهای ساسولو (ویدئو)

آخرین ویدئوهای ساسولو

خلاصه بازی ساسولو 0 - آاس رم 1
خلاصه بازی اینتر 1 - ساسولو 2
خلاصه بازی ساسولو 0 - لاتزیو 3
خلاصه بازی یوونتوس 7 - ساسولو 0 (هتریک هیگواین)
خلاصه بازی آاس رم 1 - ساسولو 1
خلاصه بازی ساسولو 0_2 آ ث میلان
خلاصه بازی ناپولی 3 - ساسولو 1
خلاصه بازی لاتزیو 6 - ساسولو 1
خلاصه بازی ساسولو 1 - یوونتوس 3 (هتریک دیبالا )
آث میلان 4 - 3 ساسولو
یوونتوس 3 - 1 ساسولو
صفحه قبلی
صفحه بعدی

پربازدیدترین ویدئوهای ساسولو

آث میلان 4 - 3 ساسولو
یوونتوس 3 - 1 ساسولو
خلاصه بازی ساسولو 1 - یوونتوس 3 (هتریک دیبالا )
خلاصه بازی ساسولو 0_2 آ ث میلان
خلاصه بازی لاتزیو 6 - ساسولو 1
خلاصه بازی یوونتوس 7 - ساسولو 0 (هتریک هیگواین)
خلاصه بازی ناپولی 3 - ساسولو 1
خلاصه بازی ساسولو 0 - لاتزیو 3
خلاصه بازی آاس رم 1 - ساسولو 1
خلاصه بازی ساسولو 0 - آاس رم 1
خلاصه بازی اینتر 1 - ساسولو 2