مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

آخـرین ویدئـوهـای ورزشی

دانلود فیلم گلها و خلاصه بازیهای اینتر میلان (ویدئو)

آخرین ویدئوهای اینتر میلان

خلاصه بازی اینتر 2 - بولونیا 1
خلاصه بازی اینتر 1 - آاس رم 1
خلاصه بازی کروتونه 0 - اینترمیلان 2
صفحه قبلی
صفحه بعدی

پربازدیدترین ویدئوهای اینتر میلان

خلاصه بازی اینتر 1 - آاس رم 1
خلاصه بازی کروتونه 0 - اینترمیلان 2
خلاصه بازی اینتر 2 - بولونیا 1