مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

سال نو مبارک

سال نو مبارک

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 28 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آث میلان 3 - کیه‌وو 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر ازبکستان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ازبکستان - لیگ برتر

شنبه, 4 فروردین 1397
14:30
AGMK
v
لوکوموتیو تاشکن
14:30
بنیادکور
v
باکسورو
14:30
کوکند 1912
v
ناوباهور
14:30
نسف قرشی
v
متالورگ بکوبود
14:30
پاختاکور
v
نفتچی
14:30
سوگدیانا
v
کویزیلکام زرافشون
شنبه, 11 فروردین 1397
15:30
باکسورو
v
پاختاکور
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
کوکند 1912
15:30
متالورگ بکوبود
v
سوگدیانا
15:30
ناوباهور
v
نسف قرشی
15:30
نفتچی
v
AGMK
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
بنیادکور
شنبه, 18 فروردین 1397
15:30
AGMK
v
کوکند 1912
15:30
بنیادکور
v
متالورگ بکوبود
15:30
نسف قرشی
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
نفتچی
v
باکسورو
15:30
پاختاکور
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
سوگدیانا
v
ناوباهور
شنبه, 25 فروردین 1397
15:30
باکسورو
v
AGMK
15:30
کوکند 1912
v
نسف قرشی
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
سوگدیانا
15:30
متالورگ بکوبود
v
پاختاکور
15:30
ناوباهور
v
بنیادکور
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
نفتچی
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
15:30
AGMK
v
نسف قرشی
15:30
بنیادکور
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
باکسورو
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
نفتچی
v
متالورگ بکوبود
15:30
پاختاکور
v
ناوباهور
15:30
سوگدیانا
v
کوکند 1912
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
15:30
کوکند 1912
v
بنیادکور
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
پاختاکور
15:30
متالورگ بکوبود
v
باکسورو
15:30
نسف قرشی
v
سوگدیانا
15:30
ناوباهور
v
نفتچی
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
AGMK
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
15:30
AGMK
v
سوگدیانا
15:30
بنیادکور
v
نسف قرشی
15:30
باکسورو
v
ناوباهور
15:30
نفتچی
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
پاختاکور
v
کوکند 1912
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
متالورگ بکوبود
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
15:30
کوکند 1912
v
نفتچی
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
باکسورو
15:30
متالورگ بکوبود
v
AGMK
15:30
نسف قرشی
v
پاختاکور
15:30
ناوباهور
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
سوگدیانا
v
بنیادکور
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
15:30
AGMK
v
بنیادکور
15:30
کوکند 1912
v
باکسورو
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
نسف قرشی
v
نفتچی
15:30
ناوباهور
v
متالورگ بکوبود
15:30
سوگدیانا
v
پاختاکور
شنبه, 5 خرداد 1397
15:30
باکسورو
v
نسف قرشی
15:30
متالورگ بکوبود
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
ناوباهور
v
AGMK
15:30
نفتچی
v
سوگدیانا
15:30
پاختاکور
v
بنیادکور
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
کوکند 1912
شنبه, 12 خرداد 1397
15:30
AGMK
v
پاختاکور
15:30
بنیادکور
v
نفتچی
15:30
کوکند 1912
v
متالورگ بکوبود
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
ناوباهور
15:30
نسف قرشی
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
سوگدیانا
v
باکسورو
شنبه, 19 خرداد 1397
15:30
باکسورو
v
بنیادکور
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
AGMK
15:30
متالورگ بکوبود
v
نسف قرشی
15:30
ناوباهور
v
کوکند 1912
15:30
نفتچی
v
پاختاکور
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
سوگدیانا
شنبه, 26 خرداد 1397
15:30
AGMK
v
نفتچی
15:30
بنیادکور
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
کوکند 1912
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
نسف قرشی
v
ناوباهور
15:30
پاختاکور
v
باکسورو
15:30
سوگدیانا
v
متالورگ بکوبود
شنبه, 2 تیر 1397
15:30
باکسورو
v
نفتچی
15:30
کوکند 1912
v
AGMK
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
نسف قرشی
15:30
متالورگ بکوبود
v
بنیادکور
15:30
ناوباهور
v
سوگدیانا
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
پاختاکور
شنبه, 9 تیر 1397
15:30
AGMK
v
باکسورو
15:30
بنیادکور
v
ناوباهور
15:30
نسف قرشی
v
کوکند 1912
15:30
نفتچی
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
پاختاکور
v
متالورگ بکوبود
15:30
سوگدیانا
v
لوکوموتیو تاشکن
شنبه, 16 تیر 1397
15:30
کوکند 1912
v
سوگدیانا
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
بنیادکور
15:30
متالورگ بکوبود
v
نفتچی
15:30
نسف قرشی
v
AGMK
15:30
ناوباهور
v
پاختاکور
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
باکسورو
شنبه, 23 تیر 1397
15:30
AGMK
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
بنیادکور
v
کوکند 1912
15:30
باکسورو
v
متالورگ بکوبود
15:30
نفتچی
v
ناوباهور
15:30
پاختاکور
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
سوگدیانا
v
نسف قرشی
شنبه, 30 تیر 1397
15:30
کوکند 1912
v
پاختاکور
15:30
لوکوموتیو تاشکن
v
نفتچی
15:30
متالورگ بکوبود
v
کویزیلکام زرافشون
15:30
نسف قرشی
v
بنیادکور
15:30
ناوباهور
v
باکسورو
15:30
سوگدیانا
v
AGMK
شنبه, 6 مرداد 1397
15:30
AGMK
v
متالورگ بکوبود
15:30
بنیادکور
v
سوگدیانا
15:30
باکسورو
v
لوکوموتیو تاشکن
15:30
نفتچی
v
کوکند 1912
15:30
پاختاکور
v
نسف قرشی
15:30
کویزیلکام زرافشون
v
ناوباهور