مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 4 اردیبهشت 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی لیورپول 5 - آ اس رم 2 ( درخشش صلاح )

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر اوکراین|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

اوکراین - لیگ برتر

سه شنبه, 15 اسفند 1396
پایان
زیرکا
0 - 0
الکساندریا
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
ماریوپول
1 - 0
المپیک دونتسک
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 1
ورس ریونه
پایان
دیناموکیف
3 - 2
زوریا
پایان
کارپاتی
0 - 3
شاختار دونتسک
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
ورسکلا
2 - 1
چرنومورتس
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
المپیک دونتسک
2 - 0
اشتال کامیانسک
پایان
زوریا
3 - 0
ورسکلا
پایان
شاختار دونتسک
5 - 0
زیرکا
پایان
ورس ریونه
3 - 1
دیناموکیف
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
چرنومورتس
0 - 0
کارپاتی
پایان
الکساندریا
1 - 0
ماریوپول
چهارشنبه, 2 اسفند 1396
پایان
کارپاتی
2 - 1
المپیک دونتسک
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
کارپاتی
0 - 2
زوریا
پایان
زیرکا
0 - 3
ماریوپول
پایان
دیناموکیف
1 - 0
المپیک دونتسک
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
اشتال کامیانسک
2 - 0
الکساندریا
پایان
ورسکلا
1 - 0
ورس ریونه
جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
شاختار دونتسک
5 - 0
چرنومورتس
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
الکساندریا
0 - 0
دیناموکیف
پایان
زوریا
2 - 1
شاختار دونتسک
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
چرنومورتس
3 - 3
زیرکا
پایان
ماریوپول
4 - 2
اشتال کامیانسک
پایان
ورس ریونه
2 - 2
کارپاتی
پایان
المپیک دونتسک
1 - 4
ورسکلا
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
زیرکا
1 - 0
اشتال کامیانسک
پایان
ورسکلا
3 - 1
الکساندریا
پایان
دیناموکیف
5 - 1
ماریوپول
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
چرنومورتس
1 - 1
زوریا
پایان
شاختار دونتسک
2 - 0
ورس ریونه
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
ورس ریونه
3 - 1
چرنومورتس
پایان
الکساندریا
3 - 0
کارپاتی
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 2
دیناموکیف
پایان
زوریا
1 - 0
زیرکا
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
ماریوپول
0 - 1
ورسکلا
پایان
المپیک دونتسک
2 - 4
شاختار دونتسک
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
ورسکلا
1 - 1
اشتال کامیانسک
پایان
چرنومورتس
2 - 1
المپیک دونتسک
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
زیرکا
0 - 2
دیناموکیف
پایان
زوریا
1 - 1
ورس ریونه
پایان
کارپاتی
0 - 1
ماریوپول
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
شاختار دونتسک
1 - 2
الکساندریا
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
ماریوپول
1 - 3
شاختار دونتسک
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 0
کارپاتی
پایان
المپیک دونتسک
3 - 3
زوریا
پایان
دیناموکیف
2 - 1
ورسکلا
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
ورس ریونه
0 - 0
زیرکا
پایان
الکساندریا
0 - 0
چرنومورتس
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
چرنومورتس
0 - 0
ماریوپول
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
زیرکا
1 - 0
ورسکلا
پایان
ورس ریونه
1 - 1
المپیک دونتسک
پایان
زوریا
2 - 2
الکساندریا
پایان
کارپاتی
1 - 1
دیناموکیف
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
شاختار دونتسک
1 - 1
اشتال کامیانسک
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
اشتال کامیانسک
1 - 1
چرنومورتس
پایان
ماریوپول
2 - 5
زوریا
پایان
دیناموکیف
0 - 0
شاختار دونتسک
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
المپیک دونتسک
1 - 0
زیرکا
پایان
الکساندریا
1 - 1
ورس ریونه
پایان
ورسکلا
0 - 1
کارپاتی
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
زیرکا
0 - 0
کارپاتی
پایان
المپیک دونتسک
1 - 0
الکساندریا
پایان
چرنومورتس
2 - 1
دیناموکیف
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 1
زوریا
پایان
ورس ریونه
1 - 1
ماریوپول
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
شاختار دونتسک
3 - 2
ورسکلا
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
چرنومورتس
0 - 3
ورسکلا
پایان
شاختار دونتسک
2 - 0
کارپاتی
پایان
ورس ریونه
1 - 1
اشتال کامیانسک
پایان
زوریا
4 - 4
دیناموکیف
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
المپیک دونتسک
3 - 2
ماریوپول
پایان
الکساندریا
0 - 0
زیرکا
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
اشتال کامیانسک
1 - 1
المپیک دونتسک
پایان
ماریوپول
1 - 1
الکساندریا
پایان
کارپاتی
1 - 1
چرنومورتس
پایان
ورسکلا
1 - 1
زوریا
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
زیرکا
2 - 4
شاختار دونتسک
پایان
دیناموکیف
0 - 0
ورس ریونه
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
زوریا
0 - 0
کارپاتی
پایان
چرنومورتس
0 - 0
شاختار دونتسک
پایان
المپیک دونتسک
1 - 2
دیناموکیف
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
الکساندریا
4 - 1
اشتال کامیانسک
پایان
ماریوپول
1 - 0
زیرکا
پایان
ورس ریونه
1 - 0
ورسکلا
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
زیرکا
0 - 1
چرنومورتس
پایان
کارپاتی
1 - 6
ورس ریونه
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 1
ماریوپول
پایان
دیناموکیف
3 - 0
الکساندریا
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
شاختار دونتسک
3 - 1
زوریا
پایان
ورسکلا
1 - 1
المپیک دونتسک
یکشنبه, 5 شهریور 1396
A
A
W
ماریوپول
3 - 0
دیناموکیف
پایان
ورس ریونه
1 - 2
شاختار دونتسک
پایان
الکساندریا
0 - 1
ورسکلا
پایان
زوریا
5 - 0
چرنومورتس
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 1
زیرکا
پایان
المپیک دونتسک
0 - 0
کارپاتی
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
زیرکا
2 - 1
زوریا
پایان
کارپاتی
0 - 0
الکساندریا
پایان
دیناموکیف
4 - 1
اشتال کامیانسک
پایان
ورسکلا
1 - 0
ماریوپول
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
چرنومورتس
0 - 1
ورس ریونه
پایان
شاختار دونتسک
2 - 0
المپیک دونتسک
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
ماریوپول
3 - 0
کارپاتی
پایان
المپیک دونتسک
1 - 0
چرنومورتس
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
اشتال کامیانسک
0 - 1
ورسکلا
پایان
ورس ریونه
0 - 1
زوریا
پایان
الکساندریا
1 - 2
شاختار دونتسک
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
دیناموکیف
3 - 0
زیرکا
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
چرنومورتس
2 - 2
الکساندریا
پایان
زیرکا
1 - 3
ورس ریونه
پایان
ورسکلا
0 - 0
دیناموکیف
پایان
زوریا
0 - 2
المپیک دونتسک
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
کارپاتی
3 - 1
اشتال کامیانسک
پایان
شاختار دونتسک
3 - 1
ماریوپول
یکشنبه, 8 مرداد 1396
پایان
ماریوپول
3 - 0
چرنومورتس
پایان
الکساندریا
1 - 1
زوریا
پایان
المپیک دونتسک
0 - 0
ورس ریونه
شنبه, 7 مرداد 1396
پایان
اشتال کامیانسک
1 - 2
شاختار دونتسک
پایان
دیناموکیف
5 - 0
کارپاتی
پایان
ورسکلا
2 - 1
زیرکا
یکشنبه, 1 مرداد 1396
پایان
کارپاتی
1 - 3
ورسکلا
پایان
زیرکا
0 - 0
المپیک دونتسک
پایان
زوریا
1 - 1
ماریوپول
شنبه, 31 تیر 1396
پایان
چرنومورتس
0 - 1
اشتال کامیانسک
پایان
ورس ریونه
0 - 0
الکساندریا
پایان
شاختار دونتسک
0 - 1
دیناموکیف
سه شنبه, 27 تیر 1396
پایان
دیناموکیف
2 - 1
چرنومورتس
پایان
ورسکلا
0 - 3
شاختار دونتسک
یکشنبه, 25 تیر 1396
پایان
ماریوپول
0 - 0
ورس ریونه
پایان
کارپاتی
1 - 1
زیرکا
پایان
الکساندریا
0 - 2
المپیک دونتسک
پایان
زوریا
0 - 1
اشتال کامیانسک