مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ اروپا | سایت توپ 90

Loading ....

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ

اروپا - لیگ

سال تیم
2017لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2016لوگوی تیم سویاسویا
2015لوگوی تیم سویاسویا
2014لوگوی تیم سویاسویا
2013لوگوی تیم چلسیچلسی
2012لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
2011لوگوی تیم پورتوپورتو
2010لوگوی تیم اتلتیکومادریداتلتیکومادرید
2009لوگوی تیم شاختار دونتسکشاختار دونتسک
2008لوگوی تیم زنیتزنیت
2007لوگوی تیم سویاسویا
2006لوگوی تیم سویاسویا
2005لوگوی تیم زسکا مسکوزسکا مسکو
2004لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
2003لوگوی تیم پورتوپورتو
2002لوگوی تیم فاینوردفاینورد
2001لوگوی تیم لیورپوللیورپول
2000لوگوی تیم گالاتاسرایگالاتاسرای
1999لوگوی تیم پارماپارما
1998لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1997لوگوی تیم شالکهشالکه
1996لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1995لوگوی تیم پارماپارما
1994لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1993لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1992لوگوی تیم آژاکسآژاکس
1991لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1990لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1989لوگوی تیم ناپولیناپولی
1988لوگوی تیم بایرن لورکوزنبایرن لورکوزن
1987لوگوی تیم گوتبرگگوتبرگ
1986لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1985لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1984لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1983لوگوی تیم اندرلختاندرلخت
1982لوگوی تیم گوتبرگگوتبرگ
1981لوگوی تیم ایپسوییچایپسوییچ
1980لوگوی تیم اینتراخت فرانکفورتاینتراخت فرانکفورت
1979لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1978لوگوی تیم آیندهوونآیندهوون
1977لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1976لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1975لوگوی تیم مونشن گلادباخمونشن گلادباخ
1974لوگوی تیم فاینوردفاینورد
1973لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1972لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1971 (Fairs Cup)لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1970 (Fairs Cup)لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1969 (Fairs Cup)لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1968 (Fairs Cup)لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1967 (Fairs Cup)لوگوی تیم دینامو زاگربدینامو زاگرب
1966 (Fairs Cup)لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1965 (Fairs Cup)لوگوی تیم فرنس وروشیفرنس وروشی
1964 (Fairs Cup)لوگوی تیم زاراگوزازاراگوزا
1963 (Fairs Cup)لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
1962 (Fairs Cup)لوگوی تیم والنسیاوالنسیا
1961 (Fairs Cup)لوگوی تیم آاس رمآاس رم
1960 (Fairs Cup)لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1958 (Fairs Cup)لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
    تعداد قهرمانی باشگاه های اروپا
سویا
5 بار قهرمانی
لیورپول
3 بار قهرمانی
والنسیا
3 بار قهرمانی
بارسلونا
3 بار قهرمانی
یوونتوس
3 بار قهرمانی
اینترمیلان
3 بار قهرمانی
فاینورد
2 بار قهرمانی
گوتبرگ
2 بار قهرمانی
پورتو
2 بار قهرمانی
اتلتیکومادرید
2 بار قهرمانی
تاتنهام
2 بار قهرمانی
لیدز یونایتد
2 بار قهرمانی
رئال مادرید
2 بار قهرمانی
پارما
2 بار قهرمانی
مونشن گلادباخ
2 بار قهرمانی
آژاکس
1 بار قهرمانی
آیندهوون
1 بار قهرمانی
زنیت
1 بار قهرمانی
زسکا مسکو
1 بار قهرمانی
شاختار دونتسک
1 بار قهرمانی
اندرلخت
1 بار قهرمانی
فرنس وروشی
1 بار قهرمانی
دینامو زاگرب
1 بار قهرمانی
گالاتاسرای
1 بار قهرمانی
ناپولی
1 بار قهرمانی
ایپسوییچ
1 بار قهرمانی
آرسنال
1 بار قهرمانی
نیوکاسل
1 بار قهرمانی
چلسی
1 بار قهرمانی
منچستریونایتد
1 بار قهرمانی
زاراگوزا
1 بار قهرمانی
آاس رم
1 بار قهرمانی
بایرن لورکوزن
1 بار قهرمانی
بایرن مونیخ
1 بار قهرمانی
شالکه
1 بار قهرمانی
اینتراخت فرانکفورت
1 بار قهرمانی