مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ قهرمانان اروپا | سایت توپ 90

Loading ....

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ

اروپا - لیگ قهرمانان

سال تیم
2017لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2016لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2015لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2014لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2013لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2012لوگوی تیم چلسیچلسی
2011لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2010لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2009لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2008لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2007لوگوی تیم آث میلانآث میلان
2006لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
2005لوگوی تیم لیورپوللیورپول
2004لوگوی تیم پورتوپورتو
2003لوگوی تیم آث میلانآث میلان
2002لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
2001لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
2000لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1999لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1998لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1997لوگوی تیم بورسیادورتمندبورسیادورتمند
1996لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1995لوگوی تیم آژاکسآژاکس
1994لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1993لوگوی تیم مارسیمارسی
1992لوگوی تیم بارسلونابارسلونا
1991لوگوی تیم ستاره سرخ بلگرادستاره سرخ بلگراد
1990لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1989لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1988لوگوی تیم آیندهوونآیندهوون
1987لوگوی تیم پورتوپورتو
1986لوگوی تیم استوا بخارستاستوا بخارست
1985لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1984لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1983لوگوی تیم هامبورگهامبورگ
1982لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1981لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1980لوگوی تیم ناتینگهام فارستناتینگهام فارست
1979لوگوی تیم ناتینگهام فارستناتینگهام فارست
1978لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1977لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1976لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1975لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1974لوگوی تیم بایرن مونیخبایرن مونیخ
1973لوگوی تیم آژاکسآژاکس
1972لوگوی تیم آژاکسآژاکس
1971لوگوی تیم آژاکسآژاکس
1970لوگوی تیم فاینوردفاینورد
1969لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1968لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1967لوگوی تیم سلتیکسلتیک
1966لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1965لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1964لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1963لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1962لوگوی تیم بنفیکابنفیکا
1961لوگوی تیم بنفیکابنفیکا
1960لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1959لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1958لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1957لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
1956لوگوی تیم رئال مادریدرئال مادرید
    تعداد قهرمانی باشگاه های اروپا
رئال مادرید
12 بار قهرمانی
آث میلان
7 بار قهرمانی
لیورپول
5 بار قهرمانی
بارسلونا
5 بار قهرمانی
بایرن مونیخ
5 بار قهرمانی
آژاکس
4 بار قهرمانی
منچستریونایتد
3 بار قهرمانی
اینترمیلان
3 بار قهرمانی
بنفیکا
2 بار قهرمانی
پورتو
2 بار قهرمانی
ناتینگهام فارست
2 بار قهرمانی
یوونتوس
2 بار قهرمانی
آیندهوون
1 بار قهرمانی
فاینورد
1 بار قهرمانی
سلتیک
1 بار قهرمانی
استوا بخارست
1 بار قهرمانی
ستاره سرخ بلگراد
1 بار قهرمانی
مارسی
1 بار قهرمانی
استون ویلا
1 بار قهرمانی
چلسی
1 بار قهرمانی
هامبورگ
1 بار قهرمانی
بورسیادورتمند
1 بار قهرمانی