مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی انگلیس 6 - پاناما 1 (جام‌جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ ترکیه|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

ترکیه - سوپر لیگ

شنبه, 29 اردیبهشت 1397
پایان
بشیکتاش
5 - 1
سیوا اسپور
پایان
فنرباغچه
3 - 2
کونیا اسپور
پایان
گوزتپه
0 - 1
گالاتاسرای
پایان
استانبول
3 - 2
کاسیم پاشا
جمعه, 28 اردیبهشت 1397
پایان
اکیسار بلدیه
2 - 1
عثمانلی اسپور
پایان
آلانیا اسپور
3 - 2
آنتالیا اسپور
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 0
بورسا اسپور
پایان
ترابوزان
3 - 0
کارابوک اسپور
پایان
مالاتیاسپور
3 - 2
کیسری اسپور
دوشنبه, 24 اردیبهشت 1397
پایان
کارابوک اسپور
0 - 7
فنرباغچه
پایان
کیسری اسپور
1 - 2
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
پایان
بورسا اسپور
1 - 3
ترابوزان
پایان
عثمانلی اسپور
2 - 3
بشیکتاش
پایان
سیوا اسپور
2 - 2
آلانیا اسپور
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
پایان
کاسیم پاشا
3 - 1
گنچلربرلیگی
پایان
گالاتاسرای
2 - 0
مالاتیاسپور
پایان
کونیا اسپور
1 - 1
گوزتپه
جمعه, 21 اردیبهشت 1397
پایان
آنتالیا اسپور
0 - 2
استانبول
دوشنبه, 17 اردیبهشت 1397
پایان
بشیکتاش
2 - 0
کیسری اسپور
پایان
گوزتپه
0 - 0
مالاتیاسپور
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
پایان
فنرباغچه
2 - 1
بورسا اسپور
پایان
گنچلربرلیگی
0 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 2
گالاتاسرای
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
پایان
کارابوک اسپور
0 - 1
کونیا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
1 - 1
عثمانلی اسپور
پایان
ترابوزان
2 - 5
کاسیم پاشا
جمعه, 14 اردیبهشت 1397
پایان
استانبول
1 - 1
سیوا اسپور
دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
پایان
بورسا اسپور
2 - 1
کونیا اسپور
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
مالاتیاسپور
0 - 0
اکیسار بلدیه
پایان
عثمانلی اسپور
1 - 4
استانبول
پایان
گالاتاسرای
2 - 0
بشیکتاش
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
کیسری اسپور
1 - 2
آلانیا اسپور
پایان
سیوا اسپور
1 - 0
گنچلربرلیگی
پایان
آنتالیا اسپور
1 - 2
ترابوزان
پایان
کاسیم پاشا
1 - 4
فنرباغچه
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
پایان
گوزتپه
5 - 0
کارابوک اسپور
دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397
پایان
فنرباغچه
4 - 1
آنتالیا اسپور
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 1
گوزتپه
پایان
کونیا اسپور
2 - 0
کاسیم پاشا
پایان
بشیکتاش
3 - 1
مالاتیاسپور
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
گنچلربرلیگی
0 - 3
عثمانلی اسپور
پایان
کارابوک اسپور
1 - 4
بورسا اسپور
پایان
ترابوزان
0 - 2
سیوا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
2 - 3
گالاتاسرای
جمعه, 31 فروردین 1397
پایان
استانبول
3 - 1
کیسری اسپور
دوشنبه, 27 فروردین 1397
پایان
عثمانلی اسپور
3 - 3
ترابوزان
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
کیسری اسپور
3 - 2
گنچلربرلیگی
پایان
آنتالیا اسپور
0 - 0
کونیا اسپور
پایان
گوزتپه
2 - 1
بورسا اسپور
پایان
گالاتاسرای
2 - 0
استانبول
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
کاسیم پاشا
2 - 0
کارابوک اسپور
پایان
مالاتیاسپور
1 - 1
آلانیا اسپور
پایان
سیوا اسپور
1 - 2
فنرباغچه
جمعه, 24 فروردین 1397
پایان
اکیسار بلدیه
0 - 3
بشیکتاش
دوشنبه, 20 فروردین 1397
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 0
گالاتاسرای
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
کونیا اسپور
5 - 0
سیوا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
3 - 1
اکیسار بلدیه
پایان
بورسا اسپور
0 - 1
کاسیم پاشا
پایان
فنرباغچه
2 - 0
عثمانلی اسپور
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
کارابوک اسپور
1 - 2
آنتالیا اسپور
پایان
ترابوزان
4 - 0
کیسری اسپور
پایان
بشیکتاش
5 - 1
گوزتپه
جمعه, 17 فروردین 1397
پایان
استانبول
1 - 0
مالاتیاسپور
دوشنبه, 13 فروردین 1397
پایان
کیسری اسپور
0 - 5
فنرباغچه
یکشنبه, 12 فروردین 1397
پایان
گوزتپه
0 - 2
کاسیم پاشا
پایان
عثمانلی اسپور
0 - 0
کونیا اسپور
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 2
استانبول
پایان
گالاتاسرای
2 - 1
ترابوزان
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
مالاتیاسپور
4 - 1
گنچلربرلیگی
پایان
آنتالیا اسپور
2 - 0
بورسا اسپور
پایان
بشیکتاش
1 - 0
آلانیا اسپور
جمعه, 10 فروردین 1397
پایان
سیوا اسپور
1 - 0
کارابوک اسپور
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
آلانیا اسپور
1 - 1
گوزتپه
پایان
کونیا اسپور
2 - 0
کیسری اسپور
پایان
ترابوزان
4 - 1
مالاتیاسپور
پایان
استانبول
1 - 0
بشیکتاش
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 1
اکیسار بلدیه
پایان
بورسا اسپور
1 - 0
سیوا اسپور
پایان
فنرباغچه
0 - 0
گالاتاسرای
جمعه, 25 اسفند 1396
پایان
کارابوک اسپور
0 - 4
عثمانلی اسپور
پایان
کاسیم پاشا
2 - 3
آنتالیا اسپور
دوشنبه, 21 اسفند 1396
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 3
ترابوزان
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
گوزتپه
2 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
کیسری اسپور
3 - 2
کارابوک اسپور
پایان
مالاتیاسپور
0 - 2
فنرباغچه
پایان
گالاتاسرای
2 - 1
کونیا اسپور
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
سیوا اسپور
2 - 2
کاسیم پاشا
پایان
عثمانلی اسپور
2 - 1
بورسا اسپور
پایان
بشیکتاش
1 - 0
گنچلربرلیگی
جمعه, 18 اسفند 1396
پایان
آلانیا اسپور
4 - 1
استانبول
دوشنبه, 14 اسفند 1396
پایان
ترابوزان
0 - 2
بشیکتاش
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
گنچلربرلیگی
0 - 1
آلانیا اسپور
پایان
کونیا اسپور
0 - 1
مالاتیاسپور
پایان
آنتالیا اسپور
1 - 4
سیوا اسپور
پایان
فنرباغچه
2 - 3
اکیسار بلدیه
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
کاسیم پاشا
1 - 1
عثمانلی اسپور
پایان
استانبول
2 - 0
گوزتپه
پایان
کارابوک اسپور
0 - 7
گالاتاسرای
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
بورسا اسپور
1 - 0
کیسری اسپور
دوشنبه, 7 اسفند 1396
پایان
استانبول
1 - 1
گنچلربرلیگی
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
عثمانلی اسپور
0 - 0
آنتالیا اسپور
پایان
مالاتیاسپور
3 - 1
کارابوک اسپور
پایان
گوزتپه
1 - 0
سیوا اسپور
پایان
بشیکتاش
3 - 1
فنرباغچه
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
کیسری اسپور
3 - 2
کاسیم پاشا
پایان
آلانیا اسپور
1 - 2
ترابوزان
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
اکیسار بلدیه
3 - 0
کونیا اسپور
پایان
گالاتاسرای
5 - 0
بورسا اسپور
دوشنبه, 30 بهمن 1396
پایان
گنچلربرلیگی
3 - 0
گوزتپه
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
بورسا اسپور
0 - 0
مالاتیاسپور
پایان
کارابوک اسپور
0 - 3
اکیسار بلدیه
پایان
ترابوزان
0 - 1
استانبول
پایان
کاسیم پاشا
2 - 1
گالاتاسرای
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
آنتالیا اسپور
2 - 1
کیسری اسپور
پایان
سیوا اسپور
3 - 2
عثمانلی اسپور
پایان
فنرباغچه
3 - 0
آلانیا اسپور
جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
کونیا اسپور
1 - 1
بشیکتاش
دوشنبه, 23 بهمن 1396
پایان
گالاتاسرای
3 - 0
آنتالیا اسپور
یکشنبه, 22 بهمن 1396
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 0
بورسا اسپور
پایان
کیسری اسپور
1 - 1
سیوا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
1 - 2
کونیا اسپور
پایان
استانبول
0 - 2
فنرباغچه
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
گوزتپه
3 - 3
عثمانلی اسپور
پایان
گنچلربرلیگی
0 - 0
ترابوزان
پایان
بشیکتاش
5 - 0
کارابوک اسپور
جمعه, 20 بهمن 1396
پایان
مالاتیاسپور
1 - 1
کاسیم پاشا
دوشنبه, 16 بهمن 1396
پایان
ترابوزان
0 - 0
گوزتپه
یکشنبه, 15 بهمن 1396
پایان
کاسیم پاشا
2 - 0
اکیسار بلدیه
پایان
عثمانلی اسپور
0 - 1
کیسری اسپور
پایان
کونیا اسپور
1 - 1
استانبول
پایان
سیوا اسپور
2 - 1
گالاتاسرای
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
کارابوک اسپور
1 - 0
آلانیا اسپور
پایان
آنتالیا اسپور
3 - 1
مالاتیاسپور
پایان
فنرباغچه
2 - 2
گنچلربرلیگی
جمعه, 13 بهمن 1396
پایان
بورسا اسپور
2 - 2
بشیکتاش
دوشنبه, 9 بهمن 1396
پایان
استانبول
5 - 0
کارابوک اسپور
یکشنبه, 8 بهمن 1396
پایان
مالاتیاسپور
1 - 0
سیوا اسپور
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
ترابوزان
1 - 1
فنرباغچه
شنبه, 7 بهمن 1396
پایان
آلانیا اسپور
3 - 1
بورسا اسپور
پایان
گوزتپه
1 - 1
کیسری اسپور
پایان
گالاتاسرای
2 - 0
عثمانلی اسپور
جمعه, 6 بهمن 1396
پایان
بشیکتاش
2 - 1
کاسیم پاشا
پایان
گنچلربرلیگی
2 - 1
کونیا اسپور
دوشنبه, 2 بهمن 1396
پایان
کیسری اسپور
1 - 3
گالاتاسرای
یکشنبه, 1 بهمن 1396
پایان
کونیا اسپور
2 - 2
ترابوزان
پایان
سیوا اسپور
1 - 1
اکیسار بلدیه
پایان
بورسا اسپور
0 - 3
استانبول
پایان
آنتالیا اسپور
1 - 2
بشیکتاش
شنبه, 30 دی 1396
پایان
کارابوک اسپور
0 - 2
گنچلربرلیگی
پایان
عثمانلی اسپور
0 - 0
مالاتیاسپور
پایان
فنرباغچه
2 - 1
گوزتپه
جمعه, 29 دی 1396
پایان
کاسیم پاشا
3 - 2
آلانیا اسپور
دوشنبه, 4 دی 1396
پایان
عثمانلی اسپور
3 - 2
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 3 دی 1396
پایان
کارابوک اسپور
1 - 1
ترابوزان
پایان
کیسری اسپور
0 - 1
مالاتیاسپور
پایان
کاسیم پاشا
1 - 2
استانبول
پایان
گالاتاسرای
3 - 1
گوزتپه
شنبه, 2 دی 1396
پایان
بورسا اسپور
1 - 1
گنچلربرلیگی
پایان
سیوا اسپور
2 - 1
بشیکتاش
پایان
کونیا اسپور
1 - 1
فنرباغچه
جمعه, 1 دی 1396
پایان
آنتالیا اسپور
3 - 1
آلانیا اسپور
دوشنبه, 27 آذر 1396
پایان
فنرباغچه
2 - 0
کارابوک اسپور
پایان
گوزتپه
1 - 0
کونیا اسپور
یکشنبه, 26 آذر 1396
پایان
اکیسار بلدیه
0 - 2
کیسری اسپور
پایان
استانبول
4 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
مالاتیاسپور
2 - 1
گالاتاسرای
پایان
بشیکتاش
5 - 1
عثمانلی اسپور
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
گنچلربرلیگی
0 - 0
کاسیم پاشا
پایان
آلانیا اسپور
1 - 1
سیوا اسپور
پایان
ترابوزان
1 - 0
بورسا اسپور
دوشنبه, 20 آذر 1396
پایان
کونیا اسپور
2 - 0
کارابوک اسپور
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
عثمانلی اسپور
3 - 0
آلانیا اسپور
پایان
سیوا اسپور
1 - 0
استانبول
پایان
کیسری اسپور
1 - 1
بشیکتاش
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
کاسیم پاشا
0 - 3
ترابوزان
پایان
مالاتیاسپور
2 - 3
گوزتپه
پایان
آنتالیا اسپور
1 - 1
گنچلربرلیگی
پایان
گالاتاسرای
4 - 2
اکیسار بلدیه
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
بورسا اسپور
0 - 1
فنرباغچه
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
آلانیا اسپور
1 - 2
کیسری اسپور
پایان
ترابوزان
3 - 0
آنتالیا اسپور
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
گنچلربرلیگی
4 - 0
سیوا اسپور
پایان
کونیا اسپور
0 - 3
بورسا اسپور
پایان
استانبول
1 - 0
عثمانلی اسپور
پایان
فنرباغچه
4 - 2
کاسیم پاشا
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
اکیسار بلدیه
0 - 0
مالاتیاسپور
پایان
کارابوک اسپور
0 - 1
گوزتپه
پایان
بشیکتاش
3 - 0
گالاتاسرای
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
کیسری اسپور
1 - 1
استانبول
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
بورسا اسپور
2 - 1
کارابوک اسپور
پایان
سیوا اسپور
1 - 2
ترابوزان
پایان
کاسیم پاشا
2 - 1
کونیا اسپور
پایان
آنتالیا اسپور
0 - 1
فنرباغچه
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
گوزتپه
2 - 0
اکیسار بلدیه
پایان
مالاتیاسپور
0 - 0
بشیکتاش
پایان
گالاتاسرای
2 - 0
آلانیا اسپور
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
عثمانلی اسپور
2 - 0
گنچلربرلیگی
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
کارابوک اسپور
0 - 2
کاسیم پاشا
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
آلانیا اسپور
1 - 0
مالاتیاسپور
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 2
کیسری اسپور
پایان
ترابوزان
4 - 3
عثمانلی اسپور
پایان
فنرباغچه
4 - 1
سیوا اسپور
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
بورسا اسپور
0 - 0
گوزتپه
پایان
کونیا اسپور
1 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
استانبول
5 - 1
گالاتاسرای
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
بشیکتاش
0 - 0
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
اکیسار بلدیه
0 - 4
آلانیا اسپور
پایان
مالاتیاسپور
0 - 2
استانبول
پایان
گوزتپه
1 - 3
بشیکتاش
پایان
سیوا اسپور
2 - 1
کونیا اسپور
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
کاسیم پاشا
2 - 2
بورسا اسپور
پایان
کیسری اسپور
0 - 0
ترابوزان
پایان
آنتالیا اسپور
2 - 1
کارابوک اسپور
پایان
عثمانلی اسپور
1 - 1
فنرباغچه
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
گالاتاسرای
5 - 1
گنچلربرلیگی
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
فنرباغچه
3 - 3
کیسری اسپور
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
کارابوک اسپور
0 - 1
سیوا اسپور
پایان
کونیا اسپور
1 - 0
عثمانلی اسپور
پایان
بورسا اسپور
4 - 0
آنتالیا اسپور
پایان
ترابوزان
2 - 1
گالاتاسرای
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
گنچلربرلیگی
0 - 1
مالاتیاسپور
پایان
استانبول
2 - 1
اکیسار بلدیه
پایان
آلانیا اسپور
1 - 2
بشیکتاش
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
کاسیم پاشا
3 - 1
گوزتپه
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
بشیکتاش
1 - 1
استانبول
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
سیوا اسپور
0 - 0
بورسا اسپور
پایان
کیسری اسپور
2 - 1
کونیا اسپور
پایان
گالاتاسرای
0 - 0
فنرباغچه
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
عثمانلی اسپور
3 - 0
کارابوک اسپور
پایان
اکیسار بلدیه
3 - 3
گنچلربرلیگی
پایان
مالاتیاسپور
1 - 0
ترابوزان
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
آنتالیا اسپور
2 - 1
کاسیم پاشا
پایان
گوزتپه
3 - 3
آلانیا اسپور
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
بورسا اسپور
3 - 1
عثمانلی اسپور
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
کاسیم پاشا
2 - 3
سیوا اسپور
پایان
ترابوزان
1 - 6
اکیسار بلدیه
پایان
فنرباغچه
3 - 1
مالاتیاسپور
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
کارابوک اسپور
1 - 0
کیسری اسپور
پایان
آنتالیا اسپور
1 - 3
گوزتپه
پایان
استانبول
2 - 1
آلانیا اسپور
پایان
کونیا اسپور
0 - 2
گالاتاسرای
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
گنچلربرلیگی
2 - 1
بشیکتاش
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
مالاتیاسپور
1 - 1
کونیا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
4 - 1
گنچلربرلیگی
پایان
بشیکتاش
2 - 2
ترابوزان
پایان
گوزتپه
1 - 2
استانبول
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
عثمانلی اسپور
3 - 0
کاسیم پاشا
پایان
سیوا اسپور
3 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
کیسری اسپور
3 - 1
بورسا اسپور
پایان
گالاتاسرای
3 - 2
کارابوک اسپور
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 0
فنرباغچه
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
آنتالیا اسپور
3 - 0
عثمانلی اسپور
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
کارابوک اسپور
2 - 4
مالاتیاسپور
پایان
سیوا اسپور
2 - 3
گوزتپه
پایان
کاسیم پاشا
1 - 1
کیسری اسپور
پایان
بورسا اسپور
1 - 2
گالاتاسرای
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
کونیا اسپور
2 - 0
اکیسار بلدیه
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 0
استانبول
پایان
فنرباغچه
2 - 1
بشیکتاش
جمعه, 31 شهریور 1396
پایان
ترابوزان
3 - 4
آلانیا اسپور
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
بشیکتاش
2 - 0
کونیا اسپور
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
استانبول
2 - 2
ترابوزان
پایان
عثمانلی اسپور
2 - 4
سیوا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
1 - 4
فنرباغچه
پایان
گوزتپه
3 - 2
گنچلربرلیگی
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
مالاتیاسپور
2 - 4
بورسا اسپور
پایان
اکیسار بلدیه
2 - 1
کارابوک اسپور
پایان
گالاتاسرای
2 - 0
کاسیم پاشا
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
کیسری اسپور
2 - 0
آنتالیا اسپور
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
کاسیم پاشا
3 - 2
مالاتیاسپور
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
عثمانلی اسپور
0 - 2
گوزتپه
پایان
ترابوزان
3 - 1
گنچلربرلیگی
پایان
آنتالیا اسپور
1 - 1
گالاتاسرای
پایان
بورسا اسپور
3 - 0
اکیسار بلدیه
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
کارابوک اسپور
0 - 1
بشیکتاش
پایان
سیوا اسپور
0 - 2
کیسری اسپور
پایان
فنرباغچه
2 - 3
استانبول
پایان
کونیا اسپور
0 - 2
آلانیا اسپور
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
استانبول
2 - 1
کونیا اسپور
پایان
اکیسار بلدیه
2 - 1
کاسیم پاشا
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 2
فنرباغچه
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
بشیکتاش
2 - 1
بورسا اسپور
پایان
مالاتیاسپور
1 - 1
آنتالیا اسپور
پایان
گوزتپه
3 - 2
ترابوزان
پایان
کیسری اسپور
2 - 2
عثمانلی اسپور
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
گالاتاسرای
3 - 0
سیوا اسپور
پایان
آلانیا اسپور
1 - 1
کارابوک اسپور
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
کونیا اسپور
3 - 0
گنچلربرلیگی
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
کیسری اسپور
1 - 0
گوزتپه
پایان
آنتالیا اسپور
2 - 2
اکیسار بلدیه
پایان
فنرباغچه
2 - 2
ترابوزان
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
کارابوک اسپور
3 - 1
استانبول
پایان
بورسا اسپور
3 - 2
آلانیا اسپور
پایان
عثمانلی اسپور
1 - 3
گالاتاسرای
پایان
سیوا اسپور
2 - 0
مالاتیاسپور
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
کاسیم پاشا
2 - 2
بشیکتاش
دوشنبه, 23 مرداد 1396
پایان
گالاتاسرای
4 - 1
کیسری اسپور
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
ترابوزان
2 - 1
کونیا اسپور
پایان
مالاتیاسپور
3 - 1
عثمانلی اسپور
پایان
بشیکتاش
2 - 0
آنتالیا اسپور
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
اکیسار بلدیه
1 - 0
سیوا اسپور
پایان
گنچلربرلیگی
1 - 1
کارابوک اسپور
پایان
گوزتپه
2 - 2
فنرباغچه
پایان
آلانیا اسپور
1 - 3
کاسیم پاشا
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
استانبول
1 - 0
بورسا اسپور