مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 27 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 3_1 المپیاکوس

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ ترکیه|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ترکیه - سوپر لیگ

جمعه, 28 مهر 1396
20:30
آنتالیا اسپور
v
کاسیم پاشا
20:30
گوزتپه
v
آلانیا اسپور
شنبه, 29 مهر 1396
14:30
عثمانلی اسپور
v
کارابوک اسپور
17:00
اکیسار بلدیه
v
گنچلربرلیگی
20:00
مالاتیاسپور
v
ترابوزان
یکشنبه, 30 مهر 1396
14:30
سیوا اسپور
v
بورسا اسپور
17:00
کیسری اسپور
v
کونیا اسپور
20:00
گالاتاسرای
v
فنرباغچه
دوشنبه, 1 آبان 1396
20:30
بشیکتاش
v
استانبول
جمعه, 5 آبان 1396
20:30
کاسیم پاشا
v
گوزتپه
شنبه, 6 آبان 1396
14:30
گنچلربرلیگی
v
مالاتیاسپور
17:00
استانبول
v
اکیسار بلدیه
20:00
آلانیا اسپور
v
بشیکتاش
یکشنبه, 7 آبان 1396
13:30
کارابوک اسپور
v
سیوا اسپور
13:30
کونیا اسپور
v
عثمانلی اسپور
16:00
بورسا اسپور
v
آنتالیا اسپور
19:00
ترابوزان
v
گالاتاسرای
دوشنبه, 8 آبان 1396
19:30
فنرباغچه
v
کیسری اسپور
جمعه, 12 آبان 1396
19:30
گالاتاسرای
v
گنچلربرلیگی
شنبه, 13 آبان 1396
13:30
کاسیم پاشا
v
بورسا اسپور
13:30
کیسری اسپور
v
ترابوزان
16:00
آنتالیا اسپور
v
کارابوک اسپور
19:00
عثمانلی اسپور
v
فنرباغچه
یکشنبه, 14 آبان 1396
13:30
اکیسار بلدیه
v
آلانیا اسپور
16:00
مالاتیاسپور
v
استانبول
19:00
گوزتپه
v
بشیکتاش
19:00
سیوا اسپور
v
کونیا اسپور
جمعه, 26 آبان 1396
19:30
بشیکتاش
v
اکیسار بلدیه
شنبه, 27 آبان 1396
13:30
بورسا اسپور
v
گوزتپه
16:00
کونیا اسپور
v
آنتالیا اسپور
19:00
استانبول
v
گالاتاسرای
یکشنبه, 28 آبان 1396
13:30
آلانیا اسپور
v
مالاتیاسپور
13:30
گنچلربرلیگی
v
کیسری اسپور
16:00
ترابوزان
v
عثمانلی اسپور
19:00
فنرباغچه
v
سیوا اسپور
دوشنبه, 29 آبان 1396
19:30
کارابوک اسپور
v
کاسیم پاشا
جمعه, 3 آذر 1396
19:30
عثمانلی اسپور
v
گنچلربرلیگی
شنبه, 4 آذر 1396
13:30
گوزتپه
v
اکیسار بلدیه
16:00
مالاتیاسپور
v
بشیکتاش
19:00
گالاتاسرای
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 5 آذر 1396
13:30
بورسا اسپور
v
کارابوک اسپور
13:30
سیوا اسپور
v
ترابوزان
16:00
کاسیم پاشا
v
کونیا اسپور
19:00
آنتالیا اسپور
v
فنرباغچه
دوشنبه, 6 آذر 1396
19:30
کیسری اسپور
v
استانبول
شنبه, 11 آذر 1396
13:30
اکیسار بلدیه
v
مالاتیاسپور
16:00
کارابوک اسپور
v
گوزتپه
19:00
بشیکتاش
v
گالاتاسرای
یکشنبه, 12 آذر 1396
13:30
گنچلربرلیگی
v
سیوا اسپور
13:30
کونیا اسپور
v
بورسا اسپور
16:00
استانبول
v
عثمانلی اسپور
19:00
فنرباغچه
v
کاسیم پاشا
دوشنبه, 13 آذر 1396
19:30
آلانیا اسپور
v
کیسری اسپور
19:30
ترابوزان
v
آنتالیا اسپور
جمعه, 17 آذر 1396
19:30
بورسا اسپور
v
فنرباغچه
شنبه, 18 آذر 1396
13:30
کاسیم پاشا
v
ترابوزان
13:30
مالاتیاسپور
v
گوزتپه
16:00
آنتالیا اسپور
v
گنچلربرلیگی
19:00
گالاتاسرای
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 19 آذر 1396
13:30
عثمانلی اسپور
v
آلانیا اسپور
16:00
سیوا اسپور
v
استانبول
19:00
کیسری اسپور
v
بشیکتاش
دوشنبه, 20 آذر 1396
19:30
کونیا اسپور
v
کارابوک اسپور
شنبه, 25 آذر 1396
13:30
گنچلربرلیگی
v
کاسیم پاشا
16:00
آلانیا اسپور
v
سیوا اسپور
19:00
ترابوزان
v
بورسا اسپور
یکشنبه, 26 آذر 1396
13:30
اکیسار بلدیه
v
کیسری اسپور
13:30
استانبول
v
آنتالیا اسپور
16:00
مالاتیاسپور
v
گالاتاسرای
19:00
بشیکتاش
v
عثمانلی اسپور
دوشنبه, 27 آذر 1396
19:30
فنرباغچه
v
کارابوک اسپور
19:30
گوزتپه
v
کونیا اسپور
جمعه, 1 دی 1396
19:30
آنتالیا اسپور
v
آلانیا اسپور
شنبه, 2 دی 1396
13:30
بورسا اسپور
v
گنچلربرلیگی
16:00
سیوا اسپور
v
بشیکتاش
19:00
کونیا اسپور
v
فنرباغچه
یکشنبه, 3 دی 1396
13:30
کارابوک اسپور
v
ترابوزان
13:30
کیسری اسپور
v
مالاتیاسپور
16:00
کاسیم پاشا
v
استانبول
19:00
گالاتاسرای
v
گوزتپه
دوشنبه, 4 دی 1396
19:30
عثمانلی اسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 1 بهمن 1396
20:30
آنتالیا اسپور
v
بشیکتاش
20:30
بورسا اسپور
v
استانبول
20:30
فنرباغچه
v
گوزتپه
20:30
کارابوک اسپور
v
گنچلربرلیگی
20:30
کاسیم پاشا
v
آلانیا اسپور
20:30
کیسری اسپور
v
گالاتاسرای
20:30
کونیا اسپور
v
ترابوزان
20:30
عثمانلی اسپور
v
مالاتیاسپور
20:30
سیوا اسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 8 بهمن 1396
20:30
اکیسار بلدیه
v
آنتالیا اسپور
20:30
آلانیا اسپور
v
بورسا اسپور
20:30
بشیکتاش
v
کاسیم پاشا
20:30
گالاتاسرای
v
عثمانلی اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
کونیا اسپور
20:30
گوزتپه
v
کیسری اسپور
20:30
استانبول
v
کارابوک اسپور
20:30
ترابوزان
v
فنرباغچه
20:30
مالاتیاسپور
v
سیوا اسپور
یکشنبه, 15 بهمن 1396
20:30
آنتالیا اسپور
v
مالاتیاسپور
20:30
بورسا اسپور
v
بشیکتاش
20:30
فنرباغچه
v
گنچلربرلیگی
20:30
کارابوک اسپور
v
آلانیا اسپور
20:30
کاسیم پاشا
v
اکیسار بلدیه
20:30
کونیا اسپور
v
استانبول
20:30
عثمانلی اسپور
v
کیسری اسپور
20:30
سیوا اسپور
v
گالاتاسرای
20:30
ترابوزان
v
گوزتپه
یکشنبه, 22 بهمن 1396
20:30
اکیسار بلدیه
v
بورسا اسپور
20:30
آلانیا اسپور
v
کونیا اسپور
20:30
بشیکتاش
v
کارابوک اسپور
20:30
گالاتاسرای
v
آنتالیا اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
ترابوزان
20:30
گوزتپه
v
عثمانلی اسپور
20:30
استانبول
v
فنرباغچه
20:30
کیسری اسپور
v
سیوا اسپور
20:30
مالاتیاسپور
v
کاسیم پاشا
یکشنبه, 29 بهمن 1396
20:30
آنتالیا اسپور
v
کیسری اسپور
20:30
بورسا اسپور
v
مالاتیاسپور
20:30
فنرباغچه
v
آلانیا اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
گوزتپه
20:30
کارابوک اسپور
v
اکیسار بلدیه
20:30
کاسیم پاشا
v
گالاتاسرای
20:30
کونیا اسپور
v
بشیکتاش
20:30
سیوا اسپور
v
عثمانلی اسپور
20:30
ترابوزان
v
استانبول
یکشنبه, 6 اسفند 1396
20:30
اکیسار بلدیه
v
کونیا اسپور
20:30
آلانیا اسپور
v
ترابوزان
20:30
بشیکتاش
v
فنرباغچه
20:30
گالاتاسرای
v
بورسا اسپور
20:30
گوزتپه
v
سیوا اسپور
20:30
استانبول
v
گنچلربرلیگی
20:30
کیسری اسپور
v
کاسیم پاشا
20:30
عثمانلی اسپور
v
آنتالیا اسپور
20:30
مالاتیاسپور
v
کارابوک اسپور
یکشنبه, 13 اسفند 1396
20:30
آنتالیا اسپور
v
سیوا اسپور
20:30
بورسا اسپور
v
کیسری اسپور
20:30
فنرباغچه
v
اکیسار بلدیه
20:30
گنچلربرلیگی
v
آلانیا اسپور
20:30
استانبول
v
گوزتپه
20:30
کارابوک اسپور
v
گالاتاسرای
20:30
کاسیم پاشا
v
عثمانلی اسپور
20:30
کونیا اسپور
v
مالاتیاسپور
20:30
ترابوزان
v
بشیکتاش
یکشنبه, 20 اسفند 1396
20:30
اکیسار بلدیه
v
ترابوزان
20:30
آلانیا اسپور
v
استانبول
20:30
بشیکتاش
v
گنچلربرلیگی
20:30
گالاتاسرای
v
کونیا اسپور
20:30
گوزتپه
v
آنتالیا اسپور
20:30
کیسری اسپور
v
کارابوک اسپور
20:30
عثمانلی اسپور
v
بورسا اسپور
20:30
سیوا اسپور
v
کاسیم پاشا
20:30
مالاتیاسپور
v
فنرباغچه
یکشنبه, 27 اسفند 1396
20:30
آلانیا اسپور
v
گوزتپه
20:30
بورسا اسپور
v
سیوا اسپور
20:30
فنرباغچه
v
گالاتاسرای
20:30
گنچلربرلیگی
v
اکیسار بلدیه
20:30
استانبول
v
بشیکتاش
20:30
کارابوک اسپور
v
عثمانلی اسپور
20:30
کاسیم پاشا
v
آنتالیا اسپور
20:30
کونیا اسپور
v
کیسری اسپور
20:30
ترابوزان
v
مالاتیاسپور
یکشنبه, 12 فروردین 1397
20:30
اکیسار بلدیه
v
استانبول
20:30
آنتالیا اسپور
v
بورسا اسپور
20:30
بشیکتاش
v
آلانیا اسپور
20:30
گالاتاسرای
v
ترابوزان
20:30
گوزتپه
v
کاسیم پاشا
20:30
کیسری اسپور
v
فنرباغچه
20:30
عثمانلی اسپور
v
کونیا اسپور
20:30
سیوا اسپور
v
کارابوک اسپور
20:30
مالاتیاسپور
v
گنچلربرلیگی
یکشنبه, 19 فروردین 1397
20:30
آلانیا اسپور
v
اکیسار بلدیه
20:30
بشیکتاش
v
گوزتپه
20:30
بورسا اسپور
v
کاسیم پاشا
20:30
فنرباغچه
v
عثمانلی اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
گالاتاسرای
20:30
استانبول
v
مالاتیاسپور
20:30
کارابوک اسپور
v
آنتالیا اسپور
20:30
کونیا اسپور
v
سیوا اسپور
20:30
ترابوزان
v
کیسری اسپور
یکشنبه, 26 فروردین 1397
20:30
اکیسار بلدیه
v
بشیکتاش
20:30
آنتالیا اسپور
v
کونیا اسپور
20:30
گالاتاسرای
v
استانبول
20:30
گوزتپه
v
بورسا اسپور
20:30
کاسیم پاشا
v
کارابوک اسپور
20:30
کیسری اسپور
v
گنچلربرلیگی
20:30
عثمانلی اسپور
v
ترابوزان
20:30
سیوا اسپور
v
فنرباغچه
20:30
مالاتیاسپور
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
20:30
اکیسار بلدیه
v
گوزتپه
20:30
آلانیا اسپور
v
گالاتاسرای
20:30
بشیکتاش
v
مالاتیاسپور
20:30
فنرباغچه
v
آنتالیا اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
عثمانلی اسپور
20:30
استانبول
v
کیسری اسپور
20:30
کارابوک اسپور
v
بورسا اسپور
20:30
کونیا اسپور
v
کاسیم پاشا
20:30
ترابوزان
v
سیوا اسپور
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
20:30
آنتالیا اسپور
v
ترابوزان
20:30
بورسا اسپور
v
کونیا اسپور
20:30
گالاتاسرای
v
بشیکتاش
20:30
گوزتپه
v
کارابوک اسپور
20:30
کاسیم پاشا
v
فنرباغچه
20:30
کیسری اسپور
v
آلانیا اسپور
20:30
عثمانلی اسپور
v
استانبول
20:30
سیوا اسپور
v
گنچلربرلیگی
20:30
مالاتیاسپور
v
اکیسار بلدیه
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
20:30
اکیسار بلدیه
v
گالاتاسرای
20:30
آلانیا اسپور
v
عثمانلی اسپور
20:30
بشیکتاش
v
کیسری اسپور
20:30
فنرباغچه
v
بورسا اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
آنتالیا اسپور
20:30
گوزتپه
v
مالاتیاسپور
20:30
استانبول
v
سیوا اسپور
20:30
کارابوک اسپور
v
کونیا اسپور
20:30
ترابوزان
v
کاسیم پاشا
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
20:30
آنتالیا اسپور
v
استانبول
20:30
بورسا اسپور
v
ترابوزان
20:30
گالاتاسرای
v
مالاتیاسپور
20:30
کارابوک اسپور
v
فنرباغچه
20:30
کاسیم پاشا
v
گنچلربرلیگی
20:30
کیسری اسپور
v
اکیسار بلدیه
20:30
کونیا اسپور
v
گوزتپه
20:30
عثمانلی اسپور
v
بشیکتاش
20:30
سیوا اسپور
v
آلانیا اسپور
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
20:30
اکیسار بلدیه
v
عثمانلی اسپور
20:30
آلانیا اسپور
v
آنتالیا اسپور
20:30
بشیکتاش
v
سیوا اسپور
20:30
فنرباغچه
v
کونیا اسپور
20:30
گنچلربرلیگی
v
بورسا اسپور
20:30
گوزتپه
v
گالاتاسرای
20:30
استانبول
v
کاسیم پاشا
20:30
ترابوزان
v
کارابوک اسپور
20:30
مالاتیاسپور
v
کیسری اسپور