مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

پیروزی - 29 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی استقلال تهران 2_1 نساجی مازندران

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ سوئیس|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

سوئیس - سوپر لیگ

شنبه, 29 مهر 1396
20:30
بازل
v
سان
20:30
اف سی زوریخ
v
گراس هاپرز
یکشنبه, 30 مهر 1396
17:30
لوزرن
v
یانگ بویز
17:30
سیون
v
لوگانو
17:30
سنت گالن
v
لائوسین
شنبه, 6 آبان 1396
20:30
اف سی زوریخ
v
بازل
20:30
لائوسین
v
سان
یکشنبه, 7 آبان 1396
17:30
لوگانو
v
لوزرن
17:30
سنت گالن
v
گراس هاپرز
17:30
یانگ بویز
v
سیون
شنبه, 13 آبان 1396
20:30
گراس هاپرز
v
لائوسین
20:30
سیون
v
اف سی زوریخ
یکشنبه, 14 آبان 1396
17:30
بازل
v
یانگ بویز
17:30
لوزرن
v
سنت گالن
17:30
سان
v
لوگانو
شنبه, 27 آبان 1396
20:30
بازل
v
سیون
20:30
سنت گالن
v
لوگانو
یکشنبه, 28 آبان 1396
17:30
گراس هاپرز
v
سان
17:30
لائوسین
v
لوزرن
17:30
یانگ بویز
v
اف سی زوریخ
شنبه, 4 آذر 1396
20:30
لوزرن
v
بازل
20:30
سان
v
سنت گالن
یکشنبه, 5 آذر 1396
17:30
اف سی زوریخ
v
لائوسین
17:30
لوگانو
v
یانگ بویز
17:30
سیون
v
گراس هاپرز
شنبه, 11 آذر 1396
20:30
لائوسین
v
بازل
20:30
لوزرن
v
سیون
یکشنبه, 12 آذر 1396
17:30
گراس هاپرز
v
لوگانو
17:30
سنت گالن
v
اف سی زوریخ
17:30
سان
v
یانگ بویز
شنبه, 18 آذر 1396
20:30
بازل
v
سنت گالن
20:30
سیون
v
سان
یکشنبه, 19 آذر 1396
17:30
اف سی زوریخ
v
لوزرن
17:30
لوگانو
v
لائوسین
17:30
یانگ بویز
v
گراس هاپرز
شنبه, 25 آذر 1396
20:30
سنت گالن
v
سیون
20:30
سان
v
لوگانو
یکشنبه, 26 آذر 1396
17:30
گراس هاپرز
v
بازل
17:30
لائوسین
v
اف سی زوریخ
17:30
لوزرن
v
یانگ بویز
شنبه, 14 بهمن 1396
16:30
بازل
v
لوگانو
16:30
اف سی زوریخ
v
سان
16:30
لوزرن
v
لائوسین
16:30
سیون
v
گراس هاپرز
16:30
یانگ بویز
v
سنت گالن
شنبه, 21 بهمن 1396
16:30
گراس هاپرز
v
لوزرن
16:30
لائوسین
v
یانگ بویز
16:30
لوگانو
v
سیون
16:30
سنت گالن
v
اف سی زوریخ
16:30
سان
v
بازل
شنبه, 28 بهمن 1396
16:30
بازل
v
سنت گالن
16:30
اف سی زوریخ
v
لوزرن
16:30
لوگانو
v
گراس هاپرز
16:30
سیون
v
لائوسین
16:30
یانگ بویز
v
سان
شنبه, 5 اسفند 1396
16:30
گراس هاپرز
v
اف سی زوریخ
16:30
لائوسین
v
بازل
16:30
لوزرن
v
سان
16:30
سنت گالن
v
لوگانو
16:30
یانگ بویز
v
سیون
شنبه, 12 اسفند 1396
16:30
بازل
v
اف سی زوریخ
16:30
گراس هاپرز
v
لائوسین
16:30
لوگانو
v
یانگ بویز
16:30
سیون
v
لوزرن
16:30
سان
v
سنت گالن
شنبه, 19 اسفند 1396
16:30
اف سی زوریخ
v
لوگانو
16:30
لائوسین
v
سنت گالن
16:30
لوزرن
v
بازل
16:30
سیون
v
سان
16:30
یانگ بویز
v
گراس هاپرز
شنبه, 26 اسفند 1396
16:30
بازل
v
سیون
16:30
اف سی زوریخ
v
یانگ بویز
16:30
لوگانو
v
لوزرن
16:30
سنت گالن
v
گراس هاپرز
16:30
سان
v
لائوسین
شنبه, 11 فروردین 1397
16:30
گراس هاپرز
v
سان
16:30
لائوسین
v
لوگانو
16:30
لوزرن
v
سنت گالن
16:30
سیون
v
اف سی زوریخ
16:30
یانگ بویز
v
بازل
شنبه, 18 فروردین 1397
16:30
اف سی زوریخ
v
گراس هاپرز
16:30
لائوسین
v
سیون
16:30
لوگانو
v
بازل
16:30
سنت گالن
v
یانگ بویز
16:30
سان
v
لوزرن
شنبه, 25 فروردین 1397
16:30
بازل
v
لائوسین
16:30
گراس هاپرز
v
سنت گالن
16:30
لوگانو
v
سان
16:30
لوزرن
v
سیون
16:30
یانگ بویز
v
اف سی زوریخ
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
16:30
بازل
v
گراس هاپرز
16:30
اف سی زوریخ
v
سنت گالن
16:30
لائوسین
v
لوزرن
16:30
سیون
v
لوگانو
16:30
سان
v
یانگ بویز
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
16:30
گراس هاپرز
v
لوگانو
16:30
لوزرن
v
اف سی زوریخ
16:30
سیون
v
بازل
16:30
سنت گالن
v
سان
16:30
یانگ بویز
v
لائوسین
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
16:30
بازل
v
سان
16:30
اف سی زوریخ
v
سیون
16:30
لائوسین
v
گراس هاپرز
16:30
لوگانو
v
سنت گالن
16:30
یانگ بویز
v
لوزرن
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
16:30
اف سی زوریخ
v
لائوسین
16:30
لوزرن
v
لوگانو
16:30
سیون
v
یانگ بویز
16:30
سنت گالن
v
بازل
16:30
سان
v
گراس هاپرز
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397
16:30
بازل
v
یانگ بویز
16:30
گراس هاپرز
v
سیون
16:30
لوگانو
v
لائوسین
16:30
سنت گالن
v
لوزرن
16:30
سان
v
اف سی زوریخ
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
16:30
اف سی زوریخ
v
بازل
16:30
لائوسین
v
سان
16:30
لوزرن
v
گراس هاپرز
16:30
سیون
v
سنت گالن
16:30
یانگ بویز
v
لوگانو
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
16:30
بازل
v
لوزرن
16:30
گراس هاپرز
v
یانگ بویز
16:30
لوگانو
v
اف سی زوریخ
16:30
سنت گالن
v
لائوسین
16:30
سان
v
سیون