مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 22 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ سوئیس|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

سوئیس - سوپر لیگ

شنبه, 25 آذر 1396
21:30
سنت گالن
v
سیون
21:30
سان
v
لوگانو
یکشنبه, 26 آذر 1396
18:30
گراس هاپرز
v
بازل
18:30
لائوسین
v
اف سی زوریخ
18:30
لوزرن
v
یانگ بویز
شنبه, 14 بهمن 1396
17:30
بازل
v
لوگانو
17:30
اف سی زوریخ
v
سان
17:30
لوزرن
v
لائوسین
17:30
سیون
v
گراس هاپرز
17:30
یانگ بویز
v
سنت گالن
شنبه, 21 بهمن 1396
17:30
گراس هاپرز
v
لوزرن
17:30
لائوسین
v
یانگ بویز
17:30
لوگانو
v
سیون
17:30
سنت گالن
v
اف سی زوریخ
17:30
سان
v
بازل
شنبه, 28 بهمن 1396
17:30
بازل
v
سنت گالن
17:30
اف سی زوریخ
v
لوزرن
17:30
لوگانو
v
گراس هاپرز
17:30
سیون
v
لائوسین
17:30
یانگ بویز
v
سان
شنبه, 5 اسفند 1396
17:30
گراس هاپرز
v
اف سی زوریخ
17:30
لائوسین
v
بازل
17:30
لوزرن
v
سان
17:30
سنت گالن
v
لوگانو
17:30
یانگ بویز
v
سیون
شنبه, 12 اسفند 1396
17:30
بازل
v
اف سی زوریخ
17:30
گراس هاپرز
v
لائوسین
17:30
لوگانو
v
یانگ بویز
17:30
سیون
v
لوزرن
17:30
سان
v
سنت گالن
شنبه, 19 اسفند 1396
17:30
اف سی زوریخ
v
لوگانو
17:30
لائوسین
v
سنت گالن
17:30
لوزرن
v
بازل
17:30
سیون
v
سان
17:30
یانگ بویز
v
گراس هاپرز
شنبه, 26 اسفند 1396
17:30
بازل
v
سیون
17:30
اف سی زوریخ
v
یانگ بویز
17:30
لوگانو
v
لوزرن
17:30
سنت گالن
v
گراس هاپرز
17:30
سان
v
لائوسین
شنبه, 11 فروردین 1397
17:30
گراس هاپرز
v
سان
17:30
لائوسین
v
لوگانو
17:30
لوزرن
v
سنت گالن
17:30
سیون
v
اف سی زوریخ
17:30
یانگ بویز
v
بازل
شنبه, 18 فروردین 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
گراس هاپرز
17:30
لائوسین
v
سیون
17:30
لوگانو
v
بازل
17:30
سنت گالن
v
یانگ بویز
17:30
سان
v
لوزرن
شنبه, 25 فروردین 1397
17:30
بازل
v
لائوسین
17:30
گراس هاپرز
v
سنت گالن
17:30
لوگانو
v
سان
17:30
لوزرن
v
سیون
17:30
یانگ بویز
v
اف سی زوریخ
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
17:30
بازل
v
گراس هاپرز
17:30
اف سی زوریخ
v
سنت گالن
17:30
لائوسین
v
لوزرن
17:30
سیون
v
لوگانو
17:30
سان
v
یانگ بویز
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
17:30
گراس هاپرز
v
لوگانو
17:30
لوزرن
v
اف سی زوریخ
17:30
سیون
v
بازل
17:30
سنت گالن
v
سان
17:30
یانگ بویز
v
لائوسین
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
17:30
بازل
v
سان
17:30
اف سی زوریخ
v
سیون
17:30
لائوسین
v
گراس هاپرز
17:30
لوگانو
v
سنت گالن
17:30
یانگ بویز
v
لوزرن
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
لائوسین
17:30
لوزرن
v
لوگانو
17:30
سیون
v
یانگ بویز
17:30
سنت گالن
v
بازل
17:30
سان
v
گراس هاپرز
چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397
17:30
بازل
v
یانگ بویز
17:30
گراس هاپرز
v
سیون
17:30
لوگانو
v
لائوسین
17:30
سنت گالن
v
لوزرن
17:30
سان
v
اف سی زوریخ
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
بازل
17:30
لائوسین
v
سان
17:30
لوزرن
v
گراس هاپرز
17:30
سیون
v
سنت گالن
17:30
یانگ بویز
v
لوگانو
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
17:30
بازل
v
لوزرن
17:30
گراس هاپرز
v
یانگ بویز
17:30
لوگانو
v
اف سی زوریخ
17:30
سنت گالن
v
لائوسین
17:30
سان
v
سیون