بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 26 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 1 - نیم المپیک 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ سوئیس|سایت توپ 90

برنامه بازیها

سوئیس - سوپر لیگ

شنبه, 31 شهریور 1397
20:30
گراس هاپرز
v
Xamax
20:30
سان
v
سیون
یکشنبه, 1 مهر 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
لوزرن
17:30
سنت گالن
v
لوگانو
17:30
یانگ بویز
v
بازل
سه شنبه, 3 مهر 1397
21:30
گراس هاپرز
v
سان
چهارشنبه, 4 مهر 1397
21:30
بازل
v
لوزرن
21:30
Xamax
v
لوگانو
21:30
یانگ بویز
v
سنت گالن
پنجشنبه, 5 مهر 1397
21:30
سیون
v
اف سی زوریخ
شنبه, 7 مهر 1397
20:30
سنت گالن
v
گراس هاپرز
20:30
سان
v
یانگ بویز
یکشنبه, 8 مهر 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
Xamax
17:30
لوگانو
v
بازل
17:30
لوزرن
v
سیون
شنبه, 14 مهر 1397
20:30
سنت گالن
v
بازل
20:30
یانگ بویز
v
لوزرن
یکشنبه, 15 مهر 1397
17:30
گراس هاپرز
v
لوگانو
17:30
سان
v
اف سی زوریخ
17:30
Xamax
v
سیون
شنبه, 28 مهر 1397
20:30
اف سی زوریخ
v
یانگ بویز
20:30
لوزرن
v
سان
یکشنبه, 29 مهر 1397
17:30
بازل
v
Xamax
17:30
لوگانو
v
سنت گالن
17:30
سیون
v
گراس هاپرز
شنبه, 5 آبان 1397
20:30
گراس هاپرز
v
بازل
20:30
یانگ بویز
v
سیون
یکشنبه, 6 آبان 1397
17:30
لوگانو
v
سان
17:30
سنت گالن
v
اف سی زوریخ
17:30
Xamax
v
لوزرن
شنبه, 12 آبان 1397
20:30
گراس هاپرز
v
یانگ بویز
20:30
سان
v
Xamax
یکشنبه, 13 آبان 1397
17:30
بازل
v
لوگانو
17:30
لوزرن
v
اف سی زوریخ
17:30
سیون
v
سنت گالن
شنبه, 19 آبان 1397
20:30
لوگانو
v
لوزرن
20:30
سان
v
بازل
یکشنبه, 20 آبان 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
سیون
17:30
سنت گالن
v
یانگ بویز
17:30
Xamax
v
گراس هاپرز
شنبه, 3 آذر 1397
20:30
Xamax
v
اف سی زوریخ
20:30
یانگ بویز
v
لوگانو
یکشنبه, 4 آذر 1397
17:30
گراس هاپرز
v
سنت گالن
17:30
لوزرن
v
بازل
17:30
سیون
v
سان
شنبه, 10 آذر 1397
20:30
سیون
v
لوزرن
20:30
سان
v
سنت گالن
یکشنبه, 11 آذر 1397
17:30
بازل
v
یانگ بویز
17:30
اف سی زوریخ
v
گراس هاپرز
17:30
لوگانو
v
Xamax
شنبه, 17 آذر 1397
20:30
سنت گالن
v
Xamax
20:30
یانگ بویز
v
سان
یکشنبه, 18 آذر 1397
17:30
بازل
v
اف سی زوریخ
17:30
گراس هاپرز
v
لوزرن
17:30
لوگانو
v
سیون
شنبه, 24 آذر 1397
20:30
سیون
v
بازل
20:30
سان
v
گراس هاپرز
یکشنبه, 25 آذر 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
لوگانو
17:30
لوزرن
v
سنت گالن
17:30
Xamax
v
یانگ بویز
شنبه, 13 بهمن 1397
17:30
گراس هاپرز
v
بازل
17:30
لوگانو
v
سان
17:30
سنت گالن
v
اف سی زوریخ
17:30
یانگ بویز
v
Xamax
19:30
لوزرن
v
سیون
شنبه, 20 بهمن 1397
17:30
بازل
v
سنت گالن
17:30
اف سی زوریخ
v
گراس هاپرز
17:30
سیون
v
لوگانو
17:30
سان
v
یانگ بویز
17:30
Xamax
v
لوزرن
شنبه, 27 بهمن 1397
17:30
بازل
v
سیون
17:30
گراس هاپرز
v
Xamax
17:30
لوزرن
v
لوگانو
17:30
سنت گالن
v
سان
17:30
یانگ بویز
v
اف سی زوریخ
شنبه, 4 اسفند 1397
17:30
اف سی زوریخ
v
لوزرن
17:30
لوگانو
v
یانگ بویز
17:30
سیون
v
سنت گالن
17:30
سان
v
گراس هاپرز
17:30
Xamax
v
بازل
شنبه, 11 اسفند 1397
17:30
بازل
v
سان
17:30
اف سی زوریخ
v
لوگانو
17:30
گراس هاپرز
v
لوزرن
17:30
سنت گالن
v
Xamax
17:30
یانگ بویز
v
سیون
شنبه, 18 اسفند 1397
17:30
گراس هاپرز
v
یانگ بویز
17:30
لوزرن
v
سنت گالن
17:30
سان
v
اف سی زوریخ
17:30
Xamax
v
سیون
19:30
لوگانو
v
بازل
شنبه, 25 اسفند 1397
17:30
بازل
v
یانگ بویز
17:30
سیون
v
گراس هاپرز
17:30
سنت گالن
v
لوگانو
17:30
سان
v
لوزرن
19:30
اف سی زوریخ
v
Xamax
شنبه, 10 فروردین 1398
17:30
گراس هاپرز
v
لوگانو
17:30
لوزرن
v
بازل
17:30
سیون
v
اف سی زوریخ
17:30
Xamax
v
سان
17:30
یانگ بویز
v
سنت گالن
چهارشنبه, 14 فروردین 1398
17:30
اف سی زوریخ
v
بازل
17:30
لوگانو
v
Xamax
17:30
لوزرن
v
یانگ بویز
17:30
سنت گالن
v
گراس هاپرز
17:30
سان
v
سیون
شنبه, 17 فروردین 1398
17:30
بازل
v
لوگانو
17:30
گراس هاپرز
v
اف سی زوریخ
17:30
سیون
v
لوزرن
17:30
Xamax
v
سنت گالن
17:30
یانگ بویز
v
سان
شنبه, 24 فروردین 1398
17:30
بازل
v
گراس هاپرز
17:30
اف سی زوریخ
v
یانگ بویز
17:30
لوگانو
v
سیون
17:30
لوزرن
v
Xamax
17:30
سان
v
سنت گالن
شنبه, 31 فروردین 1398
17:30
گراس هاپرز
v
سان
17:30
لوگانو
v
اف سی زوریخ
17:30
سیون
v
بازل
17:30
سنت گالن
v
لوزرن
17:30
Xamax
v
یانگ بویز
شنبه, 7 اردیبهشت 1398
17:30
اف سی زوریخ
v
سیون
17:30
لوزرن
v
سان
17:30
سنت گالن
v
بازل
17:30
Xamax
v
گراس هاپرز
17:30
یانگ بویز
v
لوگانو
شنبه, 14 اردیبهشت 1398
17:30
بازل
v
اف سی زوریخ
17:30
گراس هاپرز
v
سنت گالن
17:30
لوگانو
v
لوزرن
17:30
سیون
v
یانگ بویز
17:30
سان
v
Xamax
شنبه, 21 اردیبهشت 1398
17:30
لوزرن
v
گراس هاپرز
17:30
سنت گالن
v
سیون
17:30
سان
v
لوگانو
17:30
Xamax
v
اف سی زوریخ
17:30
یانگ بویز
v
بازل
چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1398
17:30
بازل
v
لوزرن
17:30
اف سی زوریخ
v
سان
17:30
لوگانو
v
سنت گالن
17:30
سیون
v
Xamax
17:30
یانگ بویز
v
گراس هاپرز
چهارشنبه, 1 خرداد 1398
17:30
گراس هاپرز
v
سیون
17:30
لوزرن
v
اف سی زوریخ
17:30
سنت گالن
v
یانگ بویز
17:30
سان
v
بازل
17:30
Xamax
v
لوگانو
شنبه, 4 خرداد 1398
17:30
بازل
v
Xamax
17:30
اف سی زوریخ
v
سنت گالن
17:30
لوگانو
v
گراس هاپرز
17:30
سیون
v
سان
17:30
یانگ بویز
v
لوزرن