مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 21 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - صنعت نفت آبادان 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول سوئد|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

سوئد - لیگ دسته اول

یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 3
سیریوس
پایان
هاماربای
1 - 3
هالمستاد
پایان
گوتنبرگ
0 - 3
ساندسوال
پایان
جانکوپینگ
0 - 0
اوسترساند
پایان
کالمار
0 - 2
جورگاردن
پایان
مالمو
1 - 2
هاکن
پایان
اوربرو
1 - 2
آیک
پایان
الفسبورگ
3 - 3
نورکوپینگ
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
آیک
2 - 1
گوتنبرگ
پایان
نورکوپینگ
2 - 0
اوربرو
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
ساندسوال
1 - 4
هاماربای
پایان
سیریوس
0 - 4
مالمو
پایان
جورگاردن
0 - 0
جانکوپینگ
پایان
هاکن
2 - 0
کالمار
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
اوسترساند
4 - 1
الفسبورگ
پایان
هالمستاد
1 - 1
اسکیل استونا
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
هاماربای
3 - 3
سیریوس
پایان
جانکوپینگ
2 - 0
کالمار
پایان
مالمو
0 - 0
آیک
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
ساندسوال
2 - 2
نورکوپینگ
پایان
گوتنبرگ
0 - 1
اوسترساند
پایان
جورگاردن
1 - 1
هاکن
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
اسکیل استونا
2 - 3
الفسبورگ
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
اوربرو
0 - 1
هالمستاد
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
نورکوپینگ
1 - 3
مالمو
پایان
کالمار
2 - 0
هاماربای
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
آیک
2 - 0
جانکوپینگ
پایان
الفسبورگ
2 - 1
ساندسوال
پایان
سیریوس
2 - 0
جورگاردن
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
هالمستاد
1 - 2
گوتنبرگ
پایان
هاکن
3 - 0
اسکیل استونا
پایان
اوسترساند
3 - 0
اوربرو
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
ساندسوال
0 - 5
جورگاردن
پایان
مالمو
2 - 0
هالمستاد
پایان
اوسترساند
0 - 0
هاکن
پایان
آیک
5 - 2
الفسبورگ
پایان
هاماربای
0 - 2
نورکوپینگ
پایان
اوربرو
1 - 0
کالمار
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 1
جانکوپینگ
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
گوتنبرگ
4 - 0
سیریوس
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 0
گوتنبرگ
پایان
مالمو
6 - 0
الفسبورگ
پایان
سیریوس
3 - 4
اوربرو
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
کالمار
2 - 1
اوسترساند
پایان
جورگاردن
1 - 1
هاماربای
پایان
هاکن
1 - 6
آیک
پایان
جانکوپینگ
2 - 2
ساندسوال
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
هالمستاد
2 - 1
نورکوپینگ
پنجشنبه, 30 شهریور 1396
پایان
اوربرو
2 - 3
اسکیل استونا
پایان
ساندسوال
0 - 0
آیک
چهارشنبه, 29 شهریور 1396
پایان
هالمستاد
1 - 1
کالمار
پایان
هاماربای
2 - 1
گوتنبرگ
پایان
جانکوپینگ
3 - 1
سیریوس
پایان
اوسترساند
2 - 2
مالمو
سه شنبه, 28 شهریور 1396
پایان
الفسبورگ
2 - 2
جورگاردن
پایان
نورکوپینگ
4 - 1
هاکن
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 2
ساندسوال
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
آیک
4 - 1
هالمستاد
پایان
سیریوس
0 - 5
اوسترساند
پایان
مالمو
4 - 0
هاماربای
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
جانکوپینگ
پایان
جورگاردن
4 - 1
اوربرو
پایان
هاکن
3 - 0
الفسبورگ
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
کالمار
1 - 1
نورکوپینگ
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
گوتنبرگ
1 - 3
جورگاردن
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
الفسبورگ
2 - 2
کالمار
پایان
هالمستاد
0 - 3
هاکن
پایان
هاماربای
1 - 1
آیک
پایان
اوربرو
2 - 1
مالمو
پایان
جانکوپینگ
1 - 2
نورکوپینگ
پایان
سیریوس
0 - 1
ساندسوال
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
اوسترساند
3 - 0
اسکیل استونا
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
آیک
1 - 1
جورگاردن
پایان
هاکن
3 - 1
جانکوپینگ
پایان
نورکوپینگ
0 - 2
اوسترساند
پایان
کالمار
4 - 2
سیریوس
پایان
الفسبورگ
1 - 0
هالمستاد
پایان
ساندسوال
2 - 1
اوربرو
پایان
مالمو
2 - 2
گوتنبرگ
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
اسکیل استونا
0 - 0
هاماربای
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
ساندسوال
1 - 3
کالمار
پایان
اوربرو
0 - 3
هاماربای
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
جورگاردن
2 - 1
هالمستاد
پایان
اوسترساند
0 - 3
آیک
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
هاکن
پایان
سیریوس
0 - 1
نورکوپینگ
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
اسکیل استونا
3 - 1
مالمو
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
جانکوپینگ
2 - 2
الفسبورگ
دوشنبه, 23 مرداد 1396
پایان
الفسبورگ
1 - 2
گوتنبرگ
پایان
هاکن
2 - 0
ساندسوال
یکشنبه, 22 مرداد 1396
پایان
آیک
1 - 1
اسکیل استونا
پایان
هاماربای
2 - 2
اوسترساند
پایان
نورکوپینگ
0 - 1
جورگاردن
پایان
جانکوپینگ
1 - 2
اوربرو
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
هالمستاد
0 - 3
سیریوس
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
مالمو
6 - 0
کالمار
پنجشنبه, 19 مرداد 1396
پایان
گوتنبرگ
2 - 1
آیک
دوشنبه, 16 مرداد 1396
پایان
جورگاردن
0 - 1
مالمو
پایان
نورکوپینگ
1 - 0
اسکیل استونا
یکشنبه, 15 مرداد 1396
پایان
ساندسوال
1 - 1
اوسترساند
پایان
هاماربای
1 - 2
هاکن
پایان
کالمار
1 - 0
گوتنبرگ
پایان
سیریوس
1 - 4
آیک
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
هالمستاد
6 - 1
جانکوپینگ
پایان
اوربرو
2 - 2
الفسبورگ
دوشنبه, 9 مرداد 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 2
جورگاردن
پایان
هاکن
1 - 1
اوربرو
یکشنبه, 8 مرداد 1396
پایان
گوتنبرگ
4 - 1
نورکوپینگ
پایان
اوسترساند
0 - 0
هالمستاد
پایان
آیک
0 - 1
کالمار
شنبه, 7 مرداد 1396
پایان
الفسبورگ
0 - 2
سیریوس
پایان
جانکوپینگ
1 - 0
هاماربای
پایان
ساندسوال
0 - 1
مالمو
دوشنبه, 2 مرداد 1396
پایان
هاماربای
2 - 1
الفسبورگ
یکشنبه, 1 مرداد 1396
پایان
جورگاردن
3 - 0
اوسترساند
پایان
گوتنبرگ
2 - 2
اوربرو
پایان
کالمار
2 - 0
اسکیل استونا
شنبه, 31 تیر 1396
پایان
هالمستاد
2 - 2
ساندسوال
پایان
مالمو
2 - 0
جانکوپینگ
پایان
سیریوس
2 - 2
هاکن
دوشنبه, 26 تیر 1396
پایان
الفسبورگ
3 - 0
هاماربای
پایان
جانکوپینگ
0 - 1
هاکن
یکشنبه, 25 تیر 1396
پایان
اوربرو
4 - 2
گوتنبرگ
پایان
آیک
1 - 0
نورکوپینگ
پایان
اوسترساند
2 - 1
جورگاردن
شنبه, 24 تیر 1396
پایان
اسکیل استونا
2 - 1
کالمار
پایان
ساندسوال
1 - 0
هالمستاد
پایان
مالمو
3 - 3
سیریوس
دوشنبه, 19 تیر 1396
پایان
جورگاردن
2 - 1
ساندسوال
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
هالمستاد
یکشنبه, 18 تیر 1396
پایان
نورکوپینگ
1 - 3
الفسبورگ
پایان
کالمار
0 - 1
آیک
پایان
اوسترساند
1 - 1
جانکوپینگ
شنبه, 17 تیر 1396
پایان
هاماربای
3 - 1
اوربرو
پایان
سیریوس
1 - 0
اسکیل استونا
پایان
هاکن
0 - 1
مالمو
دوشنبه, 12 تیر 1396
پایان
جورگاردن
4 - 1
کالمار
پایان
هاکن
2 - 0
هاماربای
یکشنبه, 11 تیر 1396
پایان
جانکوپینگ
0 - 2
گوتنبرگ
پایان
آیک
2 - 2
اوسترساند
پایان
اوربرو
4 - 2
نورکوپینگ
شنبه, 10 تیر 1396
پایان
ساندسوال
1 - 2
سیریوس
پایان
مالمو
3 - 2
اسکیل استونا
پایان
هالمستاد
1 - 1
الفسبورگ
یکشنبه, 14 خرداد 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 3
آیک
پایان
هاماربای
3 - 1
جورگاردن
پایان
نورکوپینگ
2 - 0
گوتنبرگ
پایان
سیریوس
2 - 1
هالمستاد
شنبه, 13 خرداد 1396
پایان
کالمار
0 - 1
اوربرو
پایان
اوسترساند
3 - 1
ساندسوال
پایان
جانکوپینگ
1 - 2
مالمو
جمعه, 12 خرداد 1396
پایان
الفسبورگ
2 - 0
هاکن
پنجشنبه, 11 خرداد 1396
پایان
نورکوپینگ
0 - 0
آیک
دوشنبه, 8 خرداد 1396
پایان
آیک
0 - 1
مالمو
پایان
هاکن
0 - 1
اوسترساند
پایان
اوربرو
2 - 1
سیریوس
یکشنبه, 7 خرداد 1396
پایان
هاماربای
2 - 2
جانکوپینگ
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
الفسبورگ
شنبه, 6 خرداد 1396
پایان
جورگاردن
4 - 1
اسکیل استونا
پایان
کالمار
3 - 0
ساندسوال
پایان
نورکوپینگ
3 - 2
هالمستاد
دوشنبه, 1 خرداد 1396
پایان
جورگاردن
0 - 1
آیک
پایان
الفسبورگ
3 - 0
جانکوپینگ
پایان
ساندسوال
0 - 4
گوتنبرگ
یکشنبه, 31 اردیبهشت 1396
پایان
اسکیل استونا
0 - 0
هاکن
پایان
سیریوس
1 - 1
هاماربای
پایان
مالمو
1 - 2
نورکوپینگ
شنبه, 30 اردیبهشت 1396
پایان
اوسترساند
2 - 1
کالمار
پایان
هالمستاد
0 - 0
اوربرو
پنجشنبه, 28 اردیبهشت 1396
پایان
الفسبورگ
2 - 1
اسکیل استونا
پایان
جانکوپینگ
1 - 1
جورگاردن
چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396
پایان
هاکن
2 - 1
هالمستاد
پایان
هاماربای
1 - 1
مالمو
پایان
اوربرو
0 - 2
ساندسوال
پایان
اوسترساند
0 - 0
سیریوس
سه شنبه, 26 اردیبهشت 1396
پایان
نورکوپینگ
2 - 0
کالمار
دوشنبه, 25 اردیبهشت 1396
پایان
جورگاردن
1 - 0
گوتنبرگ
یکشنبه, 24 اردیبهشت 1396
پایان
ساندسوال
0 - 0
جانکوپینگ
پایان
هالمستاد
1 - 2
هاماربای
پایان
مالمو
2 - 1
اوسترساند
پایان
سیریوس
4 - 1
الفسبورگ
شنبه, 23 اردیبهشت 1396
پایان
آیک
1 - 0
اوربرو
پایان
کالمار
0 - 1
هاکن
جمعه, 22 اردیبهشت 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 2
نورکوپینگ
دوشنبه, 18 اردیبهشت 1396
پایان
الفسبورگ
1 - 2
مالمو
پایان
نورکوپینگ
0 - 0
ساندسوال
یکشنبه, 17 اردیبهشت 1396
پایان
گوتنبرگ
3 - 0
کالمار
پایان
اوسترساند
2 - 1
هاماربای
پایان
جانکوپینگ
1 - 0
اسکیل استونا
پایان
اوربرو
0 - 4
جورگاردن
شنبه, 16 اردیبهشت 1396
پایان
هالمستاد
0 - 1
آیک
جمعه, 15 اردیبهشت 1396
پایان
هاکن
2 - 2
سیریوس
سه شنبه, 12 اردیبهشت 1396
پایان
الفسبورگ
4 - 4
اوسترساند
پایان
هاکن
4 - 0
گوتنبرگ
دوشنبه, 11 اردیبهشت 1396
پایان
کالمار
2 - 0
هالمستاد
پایان
مالمو
2 - 1
اوربرو
پایان
جورگاردن
3 - 3
نورکوپینگ
پایان
سیریوس
1 - 1
جانکوپینگ
یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396
پایان
آیک
0 - 0
ساندسوال
شنبه, 9 اردیبهشت 1396
پایان
هاماربای
4 - 0
اسکیل استونا
پنجشنبه, 7 اردیبهشت 1396
پایان
آیک
1 - 0
سیریوس
پایان
هالمستاد
0 - 1
جورگاردن
پایان
نورکوپینگ
3 - 0
جانکوپینگ
پایان
کالمار
0 - 0
مالمو
چهارشنبه, 6 اردیبهشت 1396
پایان
اسکیل استونا
1 - 3
اوسترساند
پایان
ساندسوال
1 - 1
الفسبورگ
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
هاماربای
پایان
اوربرو
0 - 0
هاکن
دوشنبه, 4 اردیبهشت 1396
پایان
مالمو
3 - 2
جورگاردن
پایان
سیریوس
3 - 0
کالمار
یکشنبه, 3 اردیبهشت 1396
پایان
هاکن
1 - 2
نورکوپینگ
پایان
هاماربای
0 - 0
ساندسوال
پایان
اسکیل استونا
0 - 0
هالمستاد
پایان
اوسترساند
1 - 1
گوتنبرگ
شنبه, 2 اردیبهشت 1396
پایان
جانکوپینگ
2 - 1
آیک
پنجشنبه, 31 فروردین 1396
پایان
الفسبورگ
3 - 0
اوربرو
دوشنبه, 28 فروردین 1396
پایان
آیک
1 - 2
هاماربای
پایان
کالمار
1 - 3
جانکوپینگ
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
اسکیل استونا
پایان
نورکوپینگ
0 - 2
سیریوس
یکشنبه, 27 فروردین 1396
پایان
هالمستاد
0 - 3
مالمو
پایان
اوربرو
2 - 1
اوسترساند
پایان
جورگاردن
3 - 0
الفسبورگ
پایان
ساندسوال
1 - 2
هاکن
سه شنبه, 22 فروردین 1396
پایان
مالمو
2 - 0
ساندسوال
دوشنبه, 21 فروردین 1396
پایان
الفسبورگ
1 - 2
آیک
یکشنبه, 20 فروردین 1396
پایان
هاماربای
1 - 1
کالمار
پایان
اوسترساند
1 - 0
نورکوپینگ
پایان
جانکوپینگ
2 - 2
هالمستاد
پایان
سیریوس
0 - 2
گوتنبرگ
پایان
هاکن
0 - 0
جورگاردن
شنبه, 19 فروردین 1396
پایان
اسکیل استونا
2 - 2
اوربرو
دوشنبه, 14 فروردین 1396
پایان
جورگاردن
0 - 2
سیریوس
پایان
کالمار
1 - 5
الفسبورگ
پایان
اوربرو
2 - 1
جانکوپینگ
یکشنبه, 13 فروردین 1396
پایان
آیک
0 - 0
هاکن
پایان
ساندسوال
3 - 1
اسکیل استونا
پایان
نورکوپینگ
2 - 1
هاماربای
شنبه, 12 فروردین 1396
پایان
گوتنبرگ
1 - 1
مالمو
پایان
هالمستاد
1 - 0
اوسترساند