مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 30 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی روسیه 3 - مصر 1 (جام جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول سوئد|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

سوئد - لیگ دسته اول

سه شنبه, 12 تیر 1397
21:30
سیریوس
v
ساندسوال
شنبه, 16 تیر 1397
18:30
سیریوس
v
مالمو
20:30
Dalkurd FF
v
بروما پوجکارنا
20:30
هاکن
v
ساندسوال
20:30
Trelleborgs FF
v
آیک
یکشنبه, 17 تیر 1397
17:30
گوتنبرگ
v
کالمار
20:00
جورگاردن
v
نورکوپینگ
20:00
اوربرو
v
الفسبورگ
دوشنبه, 18 تیر 1397
21:30
هاماربای
v
اوسترساند
شنبه, 23 تیر 1397
20:30
بروما پوجکارنا
v
سیریوس
20:30
Dalkurd FF
v
Trelleborgs FF
20:30
مالمو
v
اوسترساند
22:30
گوتنبرگ
v
اوربرو
یکشنبه, 24 تیر 1397
16:30
ساندسوال
v
آیک
16:30
نورکوپینگ
v
هاکن
16:30
کالمار
v
جورگاردن
دوشنبه, 25 تیر 1397
21:30
الفسبورگ
v
هاماربای
شنبه, 30 تیر 1397
18:30
اوربرو
v
مالمو
18:30
اوسترساند
v
Trelleborgs FF
20:30
کالمار
v
ساندسوال
یکشنبه, 31 تیر 1397
17:30
آیک
v
بروما پوجکارنا
17:30
جورگاردن
v
هاکن
20:00
سیریوس
v
گوتنبرگ
دوشنبه, 1 مرداد 1397
21:30
هاماربای
v
Dalkurd FF
21:30
نورکوپینگ
v
الفسبورگ
شنبه, 6 مرداد 1397
18:30
گوتنبرگ
v
بروما پوجکارنا
18:30
اوسترساند
v
الفسبورگ
20:30
Dalkurd FF
v
سیریوس
20:30
مالمو
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 7 مرداد 1397
17:30
آیک
v
کالمار
17:30
جورگاردن
v
ساندسوال
20:00
هاکن
v
اوربرو
دوشنبه, 8 مرداد 1397
21:30
Trelleborgs FF
v
هاماربای
شنبه, 13 مرداد 1397
18:30
بروما پوجکارنا
v
Dalkurd FF
18:30
کالمار
v
گوتنبرگ
یکشنبه, 14 مرداد 1397
17:30
هاماربای
v
Trelleborgs FF
20:00
اوربرو
v
هاکن
دوشنبه, 15 مرداد 1397
21:30
الفسبورگ
v
اوسترساند
21:30
ساندسوال
v
نورکوپینگ
جمعه, 19 مرداد 1397
21:30
گوتنبرگ
v
سیریوس
شنبه, 20 مرداد 1397
18:30
Dalkurd FF
v
مالمو
20:30
اوربرو
v
بروما پوجکارنا
یکشنبه, 21 مرداد 1397
17:30
هاکن
v
جورگاردن
17:30
اوسترساند
v
کالمار
20:00
آیک
v
الفسبورگ
دوشنبه, 22 مرداد 1397
21:30
نورکوپینگ
v
هاماربای
21:30
Trelleborgs FF
v
ساندسوال
جمعه, 26 مرداد 1397
21:30
سیریوس
v
Dalkurd FF
شنبه, 27 مرداد 1397
18:30
مالمو
v
Trelleborgs FF
یکشنبه, 28 مرداد 1397
17:30
الفسبورگ
v
نورکوپینگ
17:30
ساندسوال
v
هاکن
20:00
بروما پوجکارنا
v
آیک
20:00
جورگاردن
v
کالمار
دوشنبه, 29 مرداد 1397
21:30
هاماربای
v
اوربرو
21:30
گوتنبرگ
v
اوسترساند
شنبه, 3 شهریور 1397
18:30
مالمو
v
سیریوس
یکشنبه, 4 شهریور 1397
17:30
هاکن
v
بروما پوجکارنا
17:30
اوسترساند
v
ساندسوال
20:00
آیک
v
Trelleborgs FF
20:00
جورگاردن
v
الفسبورگ
دوشنبه, 5 شهریور 1397
21:30
Dalkurd FF
v
هاماربای
21:30
نورکوپینگ
v
گوتنبرگ
21:30
کالمار
v
اوربرو
جمعه, 9 شهریور 1397
21:30
Trelleborgs FF
v
نورکوپینگ
شنبه, 10 شهریور 1397
18:30
آیک
v
هاکن
18:30
بروما پوجکارنا
v
مالمو
20:30
اوربرو
v
اوسترساند
یکشنبه, 11 شهریور 1397
17:30
Dalkurd FF
v
گوتنبرگ
17:30
هاماربای
v
جورگاردن
20:00
الفسبورگ
v
کالمار
20:00
ساندسوال
v
سیریوس
شنبه, 24 شهریور 1397
18:30
اوربرو
v
ساندسوال
20:30
اوسترساند
v
مالمو
یکشنبه, 25 شهریور 1397
17:30
نورکوپینگ
v
آیک
20:00
جورگاردن
v
بروما پوجکارنا
20:00
گوتنبرگ
v
الفسبورگ
دوشنبه, 26 شهریور 1397
21:30
هاکن
v
Trelleborgs FF
21:30
کالمار
v
Dalkurd FF
21:30
سیریوس
v
هاماربای
جمعه, 30 شهریور 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
ساندسوال
شنبه, 31 شهریور 1397
18:30
الفسبورگ
v
اوربرو
18:30
سیریوس
v
اوسترساند
18:30
Trelleborgs FF
v
جورگاردن
20:30
Dalkurd FF
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 1 مهر 1397
17:30
آیک
v
هاماربای
20:00
مالمو
v
کالمار
دوشنبه, 2 مهر 1397
21:30
هاکن
v
گوتنبرگ
سه شنبه, 3 مهر 1397
21:30
اوربرو
v
سیریوس
چهارشنبه, 4 مهر 1397
21:30
ساندسوال
v
جورگاردن
21:30
هاماربای
v
الفسبورگ
21:30
نورکوپینگ
v
مالمو
21:30
اوسترساند
v
بروما پوجکارنا
21:30
Trelleborgs FF
v
Dalkurd FF
پنجشنبه, 5 مهر 1397
21:30
گوتنبرگ
v
آیک
21:30
کالمار
v
هاکن
شنبه, 7 مهر 1397
18:30
سیریوس
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 8 مهر 1397
17:30
Dalkurd FF
v
آیک
17:30
کالمار
v
بروما پوجکارنا
20:00
جورگاردن
v
اوسترساند
دوشنبه, 9 مهر 1397
21:30
الفسبورگ
v
هاکن
21:30
هاماربای
v
گوتنبرگ
21:30
مالمو
v
ساندسوال
21:30
اوربرو
v
Trelleborgs FF
جمعه, 13 مهر 1397
21:30
اوسترساند
v
Dalkurd FF
شنبه, 14 مهر 1397
16:30
سیریوس
v
الفسبورگ
18:30
گوتنبرگ
v
Trelleborgs FF
یکشنبه, 15 مهر 1397
17:30
ساندسوال
v
کالمار
17:30
هاکن
v
مالمو
20:00
آیک
v
اوربرو
20:00
بروما پوجکارنا
v
هاماربای
20:00
نورکوپینگ
v
جورگاردن
شنبه, 28 مهر 1397
18:30
Dalkurd FF
v
اوربرو
یکشنبه, 29 مهر 1397
17:30
جورگاردن
v
آیک
17:30
هاکن
v
اوسترساند
20:00
الفسبورگ
v
ساندسوال
20:00
کالمار
v
نورکوپینگ
20:00
Trelleborgs FF
v
سیریوس
دوشنبه, 30 مهر 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
گوتنبرگ
21:30
مالمو
v
هاماربای
جمعه, 4 آبان 1397
21:30
Trelleborgs FF
v
الفسبورگ
شنبه, 5 آبان 1397
16:30
Dalkurd FF
v
هاکن
18:30
گوتنبرگ
v
ساندسوال
یکشنبه, 6 آبان 1397
17:30
هاماربای
v
کالمار
17:30
اوربرو
v
جورگاردن
20:00
نورکوپینگ
v
اوسترساند
20:00
سیریوس
v
بروما پوجکارنا
دوشنبه, 7 آبان 1397
21:30
آیک
v
مالمو
سه شنبه, 8 آبان 1397
21:30
الفسبورگ
v
Dalkurd FF
چهارشنبه, 9 آبان 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
نورکوپینگ
21:30
جورگاردن
v
گوتنبرگ
21:30
ساندسوال
v
هاماربای
21:30
هاکن
v
سیریوس
21:30
کالمار
v
Trelleborgs FF
پنجشنبه, 10 آبان 1397
21:30
مالمو
v
اوربرو
21:30
اوسترساند
v
آیک
یکشنبه, 13 آبان 1397
21:30
آیک
v
ساندسوال
21:30
Dalkurd FF
v
جورگاردن
21:30
الفسبورگ
v
بروما پوجکارنا
21:30
هاماربای
v
هاکن
21:30
گوتنبرگ
v
مالمو
21:30
نورکوپینگ
v
اوربرو
21:30
سیریوس
v
کالمار
21:30
Trelleborgs FF
v
اوسترساند
یکشنبه, 20 آبان 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
Trelleborgs FF
21:30
جورگاردن
v
سیریوس
21:30
ساندسوال
v
Dalkurd FF
21:30
هاکن
v
نورکوپینگ
21:30
کالمار
v
آیک
21:30
مالمو
v
الفسبورگ
21:30
اوربرو
v
گوتنبرگ
21:30
اوسترساند
v
هاماربای