مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 29 بهمن 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی ناپولی 1 - اسپال 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول سوئد|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

سوئد - لیگ دسته اول

یکشنبه, 12 فروردین 1397
17:30
هاکن
v
کالمار
17:30
هاماربای
v
سیریوس
20:00
اوسترساند
v
جورگاردن
20:00
Trelleborgs FF
v
گوتنبرگ
دوشنبه, 13 فروردین 1397
17:30
آیک
v
Dalkurd FF
17:30
نورکوپینگ
v
بروما پوجکارنا
20:00
الفسبورگ
v
مالمو
20:00
ساندسوال
v
اوربرو
شنبه, 18 فروردین 1397
18:30
اوربرو
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 19 فروردین 1397
17:30
جورگاردن
v
Trelleborgs FF
17:30
کالمار
v
الفسبورگ
20:00
Dalkurd FF
v
اوسترساند
20:00
سیریوس
v
ساندسوال
دوشنبه, 20 فروردین 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
هاکن
21:30
مالمو
v
آیک
سه شنبه, 21 فروردین 1397
21:30
گوتنبرگ
v
هاماربای
جمعه, 24 فروردین 1397
21:30
ساندسوال
v
مالمو
21:30
Trelleborgs FF
v
اوربرو
شنبه, 25 فروردین 1397
16:30
الفسبورگ
v
سیریوس
18:30
هاکن
v
Dalkurd FF
یکشنبه, 26 فروردین 1397
17:30
آیک
v
جورگاردن
17:30
نورکوپینگ
v
کالمار
20:00
اوسترساند
v
گوتنبرگ
دوشنبه, 27 فروردین 1397
21:30
هاماربای
v
بروما پوجکارنا
سه شنبه, 28 فروردین 1397
21:30
ساندسوال
v
Trelleborgs FF
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
21:30
جورگاردن
v
مالمو
21:30
کالمار
v
اوسترساند
21:30
اوربرو
v
آیک
21:30
سیریوس
v
هاکن
پنجشنبه, 30 فروردین 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
الفسبورگ
21:30
هاماربای
v
نورکوپینگ
21:30
گوتنبرگ
v
Dalkurd FF
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
18:30
اوسترساند
v
اوربرو
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
17:30
Dalkurd FF
v
ساندسوال
17:30
هاکن
v
هاماربای
20:00
آیک
v
گوتنبرگ
20:00
Trelleborgs FF
v
کالمار
دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397
21:30
الفسبورگ
v
جورگاردن
21:30
نورکوپینگ
v
سیریوس
21:30
مالمو
v
بروما پوجکارنا
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
21:30
آیک
v
سیریوس
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
18:30
گوتنبرگ
v
هاکن
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
17:30
جورگاردن
v
هاماربای
17:30
ساندسوال
v
الفسبورگ
20:00
نورکوپینگ
v
Trelleborgs FF
20:00
کالمار
v
مالمو
دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
18:30
بروما پوجکارنا
v
اوسترساند
20:30
اوربرو
v
Dalkurd FF
چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1397
21:30
سیریوس
v
آیک
پنجشنبه, 13 اردیبهشت 1397
21:30
مالمو
v
جورگاردن
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
16:30
هاماربای
v
ساندسوال
18:30
اوسترساند
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
17:30
بروما پوجکارنا
v
جورگاردن
17:30
Dalkurd FF
v
کالمار
20:00
الفسبورگ
v
آیک
20:00
Trelleborgs FF
v
هاکن
دوشنبه, 17 اردیبهشت 1397
21:30
مالمو
v
گوتنبرگ
21:30
سیریوس
v
اوربرو
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
18:30
جورگاردن
v
Dalkurd FF
20:30
ساندسوال
v
بروما پوجکارنا
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
17:30
گوتنبرگ
v
نورکوپینگ
20:00
اوربرو
v
هاماربای
20:00
Trelleborgs FF
v
مالمو
دوشنبه, 24 اردیبهشت 1397
21:30
آیک
v
اوسترساند
21:30
هاکن
v
الفسبورگ
21:30
کالمار
v
سیریوس
چهارشنبه, 26 اردیبهشت 1397
21:30
هاماربای
v
مالمو
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
21:30
جورگاردن
v
اوربرو
جمعه, 28 اردیبهشت 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
کالمار
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
18:30
ساندسوال
v
اوسترساند
18:30
سیریوس
v
Trelleborgs FF
20:30
نورکوپینگ
v
Dalkurd FF
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
17:30
هاماربای
v
آیک
20:00
مالمو
v
هاکن
دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
21:30
الفسبورگ
v
گوتنبرگ
سه شنبه, 1 خرداد 1397
21:30
اوربرو
v
کالمار
چهارشنبه, 2 خرداد 1397
21:30
هاکن
v
آیک
21:30
نورکوپینگ
v
ساندسوال
21:30
اوسترساند
v
سیریوس
پنجشنبه, 3 خرداد 1397
21:30
Dalkurd FF
v
الفسبورگ
21:30
گوتنبرگ
v
جورگاردن
21:30
Trelleborgs FF
v
بروما پوجکارنا
شنبه, 5 خرداد 1397
18:30
آیک
v
نورکوپینگ
20:30
اوسترساند
v
هاکن
یکشنبه, 6 خرداد 1397
17:30
ساندسوال
v
گوتنبرگ
17:30
کالمار
v
هاماربای
17:30
مالمو
v
Dalkurd FF
20:00
بروما پوجکارنا
v
اوربرو
20:00
الفسبورگ
v
Trelleborgs FF
20:00
سیریوس
v
جورگاردن
یکشنبه, 17 تیر 1397
21:30
Dalkurd FF
v
بروما پوجکارنا
21:30
جورگاردن
v
نورکوپینگ
21:30
هاکن
v
ساندسوال
21:30
هاماربای
v
اوسترساند
21:30
گوتنبرگ
v
کالمار
21:30
اوربرو
v
الفسبورگ
21:30
سیریوس
v
مالمو
21:30
Trelleborgs FF
v
آیک
یکشنبه, 24 تیر 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
سیریوس
21:30
Dalkurd FF
v
Trelleborgs FF
21:30
الفسبورگ
v
هاماربای
21:30
ساندسوال
v
آیک
21:30
گوتنبرگ
v
اوربرو
21:30
نورکوپینگ
v
هاکن
21:30
کالمار
v
جورگاردن
21:30
مالمو
v
اوسترساند
یکشنبه, 31 تیر 1397
21:30
آیک
v
بروما پوجکارنا
21:30
جورگاردن
v
هاکن
21:30
هاماربای
v
Dalkurd FF
21:30
نورکوپینگ
v
الفسبورگ
21:30
کالمار
v
ساندسوال
21:30
اوربرو
v
مالمو
21:30
اوسترساند
v
Trelleborgs FF
21:30
سیریوس
v
گوتنبرگ
یکشنبه, 7 مرداد 1397
21:30
آیک
v
کالمار
21:30
Dalkurd FF
v
سیریوس
21:30
جورگاردن
v
ساندسوال
21:30
هاکن
v
اوربرو
21:30
گوتنبرگ
v
بروما پوجکارنا
21:30
مالمو
v
نورکوپینگ
21:30
اوسترساند
v
الفسبورگ
21:30
Trelleborgs FF
v
هاماربای
یکشنبه, 14 مرداد 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
Dalkurd FF
21:30
الفسبورگ
v
اوسترساند
21:30
ساندسوال
v
نورکوپینگ
21:30
هاماربای
v
Trelleborgs FF
21:30
کالمار
v
گوتنبرگ
21:30
اوربرو
v
هاکن
یکشنبه, 21 مرداد 1397
21:30
آیک
v
الفسبورگ
21:30
Dalkurd FF
v
مالمو
21:30
هاکن
v
جورگاردن
21:30
گوتنبرگ
v
سیریوس
21:30
نورکوپینگ
v
هاماربای
21:30
اوربرو
v
بروما پوجکارنا
21:30
اوسترساند
v
کالمار
21:30
Trelleborgs FF
v
ساندسوال
یکشنبه, 28 مرداد 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
آیک
21:30
جورگاردن
v
کالمار
21:30
الفسبورگ
v
نورکوپینگ
21:30
ساندسوال
v
هاکن
21:30
هاماربای
v
اوربرو
21:30
گوتنبرگ
v
اوسترساند
21:30
مالمو
v
Trelleborgs FF
21:30
سیریوس
v
Dalkurd FF
یکشنبه, 4 شهریور 1397
21:30
آیک
v
Trelleborgs FF
21:30
Dalkurd FF
v
هاماربای
21:30
جورگاردن
v
الفسبورگ
21:30
هاکن
v
بروما پوجکارنا
21:30
نورکوپینگ
v
گوتنبرگ
21:30
کالمار
v
اوربرو
21:30
مالمو
v
سیریوس
21:30
اوسترساند
v
ساندسوال
یکشنبه, 11 شهریور 1397
21:30
آیک
v
هاکن
21:30
بروما پوجکارنا
v
مالمو
21:30
Dalkurd FF
v
گوتنبرگ
21:30
الفسبورگ
v
کالمار
21:30
ساندسوال
v
سیریوس
21:30
هاماربای
v
جورگاردن
21:30
اوربرو
v
اوسترساند
21:30
Trelleborgs FF
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 25 شهریور 1397
21:30
جورگاردن
v
بروما پوجکارنا
21:30
هاکن
v
Trelleborgs FF
21:30
گوتنبرگ
v
الفسبورگ
21:30
نورکوپینگ
v
آیک
21:30
کالمار
v
Dalkurd FF
21:30
اوربرو
v
ساندسوال
21:30
اوسترساند
v
مالمو
21:30
سیریوس
v
هاماربای
یکشنبه, 1 مهر 1397
21:30
آیک
v
هاماربای
21:30
بروما پوجکارنا
v
ساندسوال
21:30
Dalkurd FF
v
نورکوپینگ
21:30
الفسبورگ
v
اوربرو
21:30
هاکن
v
گوتنبرگ
21:30
مالمو
v
کالمار
21:30
سیریوس
v
اوسترساند
21:30
Trelleborgs FF
v
جورگاردن
چهارشنبه, 4 مهر 1397
21:30
ساندسوال
v
جورگاردن
21:30
هاماربای
v
الفسبورگ
21:30
گوتنبرگ
v
آیک
21:30
نورکوپینگ
v
مالمو
21:30
کالمار
v
هاکن
21:30
اوربرو
v
سیریوس
21:30
اوسترساند
v
بروما پوجکارنا
21:30
Trelleborgs FF
v
Dalkurd FF
یکشنبه, 8 مهر 1397
21:30
Dalkurd FF
v
آیک
21:30
جورگاردن
v
اوسترساند
21:30
الفسبورگ
v
هاکن
21:30
هاماربای
v
گوتنبرگ
21:30
کالمار
v
بروما پوجکارنا
21:30
مالمو
v
ساندسوال
21:30
اوربرو
v
Trelleborgs FF
21:30
سیریوس
v
نورکوپینگ
یکشنبه, 15 مهر 1397
21:30
آیک
v
اوربرو
21:30
بروما پوجکارنا
v
هاماربای
21:30
ساندسوال
v
کالمار
21:30
هاکن
v
مالمو
21:30
گوتنبرگ
v
Trelleborgs FF
21:30
نورکوپینگ
v
جورگاردن
21:30
اوسترساند
v
Dalkurd FF
21:30
سیریوس
v
الفسبورگ
یکشنبه, 29 مهر 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
گوتنبرگ
21:30
Dalkurd FF
v
اوربرو
21:30
جورگاردن
v
آیک
21:30
الفسبورگ
v
ساندسوال
21:30
هاکن
v
اوسترساند
21:30
کالمار
v
نورکوپینگ
21:30
مالمو
v
هاماربای
21:30
Trelleborgs FF
v
سیریوس
یکشنبه, 6 آبان 1397
21:30
آیک
v
مالمو
21:30
Dalkurd FF
v
هاکن
21:30
هاماربای
v
کالمار
21:30
گوتنبرگ
v
ساندسوال
21:30
نورکوپینگ
v
اوسترساند
21:30
اوربرو
v
جورگاردن
21:30
سیریوس
v
بروما پوجکارنا
21:30
Trelleborgs FF
v
الفسبورگ
چهارشنبه, 9 آبان 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
نورکوپینگ
21:30
جورگاردن
v
گوتنبرگ
21:30
الفسبورگ
v
Dalkurd FF
21:30
ساندسوال
v
هاماربای
21:30
هاکن
v
سیریوس
21:30
کالمار
v
Trelleborgs FF
21:30
مالمو
v
اوربرو
21:30
اوسترساند
v
آیک
یکشنبه, 13 آبان 1397
21:30
آیک
v
ساندسوال
21:30
Dalkurd FF
v
جورگاردن
21:30
الفسبورگ
v
بروما پوجکارنا
21:30
هاماربای
v
هاکن
21:30
گوتنبرگ
v
مالمو
21:30
نورکوپینگ
v
اوربرو
21:30
سیریوس
v
کالمار
21:30
Trelleborgs FF
v
اوسترساند
یکشنبه, 20 آبان 1397
21:30
بروما پوجکارنا
v
Trelleborgs FF
21:30
جورگاردن
v
سیریوس
21:30
ساندسوال
v
Dalkurd FF
21:30
هاکن
v
نورکوپینگ
21:30
کالمار
v
آیک
21:30
مالمو
v
الفسبورگ
21:30
اوربرو
v
گوتنبرگ
21:30
اوسترساند
v
هاماربای