بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 31 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 1 - نیم المپیک 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج دسته دو اسپانیا|سایت توپ 90

برنامه بازیها

اسپانیا - دسته دو

شنبه, 31 شهریور 1397
17:30
اوساسونا
v
خیخون
19:30
Rayo Majadahonda
v
Extremadura
19:30
Real زاراگوزا
v
لوگو
22:00
کوردوبا
v
تنريف
یکشنبه, 1 مهر 1397
13:30
مايورکا
v
الباسته
17:30
رئال اویئدو
v
الچه
19:30
لاس پالماس
v
مالاگا
19:30
نومانسيا
v
المريا
19:30
ریئوس
v
خیمناستیک
21:30
کادیز
v
الکورکون
دوشنبه, 2 مهر 1397
22:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
گرانادا
جمعه, 6 مهر 1397
22:30
الباسته
v
Real زاراگوزا
شنبه, 7 مهر 1397
17:30
لوگو
v
مايورکا
19:30
گرانادا
v
کوردوبا
19:30
خیخون
v
لاس پالماس
22:00
تنريف
v
کادیز
یکشنبه, 8 مهر 1397
13:30
الکورکون
v
رئال اویئدو
17:30
مالاگا
v
Rayo Majadahonda
19:30
المريا
v
ریئوس
19:30
اوساسونا
v
نومانسيا
21:30
Extremadura
v
الچه
22:00
خیمناستیک
v
دپورتیوو لاکرونیا
شنبه, 14 مهر 1397
17:30
مايورکا
v
تنريف
19:30
نومانسيا
v
Extremadura
21:30
کوردوبا
v
المريا
22:00
لاس پالماس
v
الکورکون
یکشنبه, 15 مهر 1397
13:30
ریئوس
v
گرانادا
17:30
رئال اویئدو
v
الباسته
19:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
مالاگا
19:30
الچه
v
لوگو
21:30
کادیز
v
خیمناستیک
دوشنبه, 16 مهر 1397
21:30
Rayo Majadahonda
v
خیخون
22:30
Real زاراگوزا
v
اوساسونا
جمعه, 20 مهر 1397
17:30
مالاگا
v
الباسته
19:30
Extremadura
v
کادیز
22:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
الچه
شنبه, 21 مهر 1397
17:30
اوساسونا
v
کوردوبا
19:30
خیخون
v
ریئوس
22:00
المريا
v
لاس پالماس
22:00
نومانسيا
v
Real زاراگوزا
یکشنبه, 22 مهر 1397
14:30
تنريف
v
لوگو
17:30
Rayo Majadahonda
v
رئال اویئدو
19:30
خیمناستیک
v
الکورکون
22:15
گرانادا
v
مايورکا
جمعه, 27 مهر 1397
22:30
الچه
v
مالاگا
شنبه, 28 مهر 1397
17:30
رئال اویئدو
v
اوساسونا
19:30
الکورکون
v
گرانادا
19:30
لاس پالماس
v
نومانسيا
21:30
کوردوبا
v
دپورتیوو لاکرونیا
یکشنبه, 29 مهر 1397
13:30
مايورکا
v
Extremadura
17:30
لوگو
v
خیمناستیک
19:30
الباسته
v
المريا
19:30
ریئوس
v
Rayo Majadahonda
21:30
Real زاراگوزا
v
تنريف
22:00
کادیز
v
خیخون
یکشنبه, 6 آبان 1397
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
ریئوس
18:30
الچه
v
Real زاراگوزا
18:30
Extremadura
v
الباسته
18:30
خیمناستیک
v
رئال اویئدو
18:30
گرانادا
v
المريا
18:30
لوگو
v
کادیز
18:30
مالاگا
v
نومانسيا
18:30
مايورکا
v
لاس پالماس
18:30
Rayo Majadahonda
v
اوساسونا
18:30
خیخون
v
کوردوبا
18:30
تنريف
v
الکورکون
یکشنبه, 13 آبان 1397
18:30
الباسته
v
خیمناستیک
18:30
الکورکون
v
Rayo Majadahonda
18:30
المريا
v
خیخون
18:30
کادیز
v
الچه
18:30
کوردوبا
v
Extremadura
18:30
لاس پالماس
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
نومانسيا
v
تنريف
18:30
اوساسونا
v
مالاگا
18:30
رئال اویئدو
v
مايورکا
18:30
Real زاراگوزا
v
گرانادا
18:30
ریئوس
v
لوگو
یکشنبه, 20 آبان 1397
18:30
کادیز
v
ریئوس
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
رئال اویئدو
18:30
الچه
v
لاس پالماس
18:30
Extremadura
v
اوساسونا
18:30
خیمناستیک
v
Real زاراگوزا
18:30
گرانادا
v
نومانسيا
18:30
لوگو
v
الکورکون
18:30
مايورکا
v
کوردوبا
18:30
Rayo Majadahonda
v
المريا
18:30
خیخون
v
مالاگا
18:30
تنريف
v
الباسته
یکشنبه, 27 آبان 1397
18:30
الباسته
v
لوگو
18:30
الکورکون
v
الچه
18:30
المريا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
کوردوبا
v
کادیز
18:30
لاس پالماس
v
گرانادا
18:30
مالاگا
v
خیمناستیک
18:30
نومانسيا
v
Rayo Majadahonda
18:30
اوساسونا
v
تنريف
18:30
رئال اویئدو
v
خیخون
18:30
Real زاراگوزا
v
مايورکا
18:30
ریئوس
v
Extremadura
یکشنبه, 4 آذر 1397
18:30
الکورکون
v
Real زاراگوزا
18:30
کادیز
v
لاس پالماس
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
اوساسونا
18:30
الچه
v
الباسته
18:30
Extremadura
v
مالاگا
18:30
خیمناستیک
v
المريا
18:30
گرانادا
v
خیخون
18:30
لوگو
v
کوردوبا
18:30
مايورکا
v
نومانسيا
18:30
رئال اویئدو
v
ریئوس
18:30
تنريف
v
Rayo Majadahonda
یکشنبه, 11 آذر 1397
18:30
الباسته
v
الکورکون
18:30
المريا
v
Extremadura
18:30
کوردوبا
v
الچه
18:30
لاس پالماس
v
رئال اویئدو
18:30
مالاگا
v
گرانادا
18:30
نومانسيا
v
خیمناستیک
18:30
اوساسونا
v
لوگو
18:30
Rayo Majadahonda
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
Real زاراگوزا
v
کادیز
18:30
ریئوس
v
مايورکا
18:30
خیخون
v
تنريف
یکشنبه, 18 آذر 1397
18:30
الباسته
v
اوساسونا
18:30
الکورکون
v
ریئوس
18:30
کادیز
v
Rayo Majadahonda
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
نومانسيا
18:30
الچه
v
خیخون
18:30
خیمناستیک
v
گرانادا
18:30
لوگو
v
لاس پالماس
18:30
مايورکا
v
مالاگا
18:30
رئال اویئدو
v
المريا
18:30
Real زاراگوزا
v
کوردوبا
18:30
تنريف
v
Extremadura
یکشنبه, 25 آذر 1397
18:30
المريا
v
لوگو
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
Real زاراگوزا
18:30
Extremadura
v
خیمناستیک
18:30
گرانادا
v
رئال اویئدو
18:30
لاس پالماس
v
تنريف
18:30
مالاگا
v
کادیز
18:30
نومانسيا
v
الباسته
18:30
اوساسونا
v
الکورکون
18:30
Rayo Majadahonda
v
الچه
18:30
ریئوس
v
کوردوبا
18:30
خیخون
v
مايورکا
شنبه, 1 دی 1397
18:30
الباسته
v
Rayo Majadahonda
18:30
الکورکون
v
نومانسيا
18:30
کادیز
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
کوردوبا
v
لاس پالماس
18:30
الچه
v
المريا
18:30
لوگو
v
خیخون
18:30
مايورکا
v
خیمناستیک
18:30
رئال اویئدو
v
مالاگا
18:30
Real زاراگوزا
v
Extremadura
18:30
ریئوس
v
اوساسونا
18:30
تنريف
v
گرانادا
یکشنبه, 16 دی 1397
18:30
المريا
v
مايورکا
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
لوگو
18:30
Extremadura
v
الکورکون
18:30
خیمناستیک
v
کوردوبا
18:30
گرانادا
v
الباسته
18:30
مالاگا
v
ریئوس
18:30
نومانسيا
v
رئال اویئدو
18:30
اوساسونا
v
کادیز
18:30
Rayo Majadahonda
v
لاس پالماس
18:30
خیخون
v
Real زاراگوزا
18:30
تنريف
v
الچه
یکشنبه, 23 دی 1397
18:30
الباسته
v
خیخون
18:30
الکورکون
v
المريا
18:30
کادیز
v
گرانادا
18:30
کوردوبا
v
Rayo Majadahonda
18:30
الچه
v
خیمناستیک
18:30
لاس پالماس
v
اوساسونا
18:30
لوگو
v
Extremadura
18:30
مايورکا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
رئال اویئدو
v
تنريف
18:30
Real زاراگوزا
v
مالاگا
18:30
ریئوس
v
نومانسيا
یکشنبه, 30 دی 1397
18:30
المريا
v
کادیز
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
الباسته
18:30
Extremadura
v
رئال اویئدو
18:30
گرانادا
v
الچه
18:30
مالاگا
v
لوگو
18:30
نومانسيا
v
کوردوبا
18:30
اوساسونا
v
مايورکا
18:30
Rayo Majadahonda
v
Real زاراگوزا
18:30
ریئوس
v
لاس پالماس
18:30
خیخون
v
الکورکون
18:30
تنريف
v
خیمناستیک
یکشنبه, 7 بهمن 1397
18:30
الباسته
v
ریئوس
18:30
الکورکون
v
کوردوبا
18:30
المريا
v
اوساسونا
18:30
کادیز
v
مايورکا
18:30
الچه
v
نومانسيا
18:30
خیمناستیک
v
لاس پالماس
18:30
گرانادا
v
Extremadura
18:30
لوگو
v
Rayo Majadahonda
18:30
Real زاراگوزا
v
رئال اویئدو
18:30
خیخون
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
تنريف
v
مالاگا
یکشنبه, 14 بهمن 1397
18:30
کوردوبا
v
الباسته
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
تنريف
18:30
Extremadura
v
خیخون
18:30
لاس پالماس
v
Real زاراگوزا
18:30
مالاگا
v
المريا
18:30
مايورکا
v
الکورکون
18:30
نومانسيا
v
لوگو
18:30
اوساسونا
v
گرانادا
18:30
Rayo Majadahonda
v
خیمناستیک
18:30
رئال اویئدو
v
کادیز
18:30
ریئوس
v
الچه
یکشنبه, 21 بهمن 1397
18:30
الباسته
v
مايورکا
18:30
الکورکون
v
کادیز
18:30
المريا
v
نومانسيا
18:30
الچه
v
رئال اویئدو
18:30
Extremadura
v
Rayo Majadahonda
18:30
خیمناستیک
v
ریئوس
18:30
گرانادا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
لوگو
v
Real زاراگوزا
18:30
مالاگا
v
لاس پالماس
18:30
خیخون
v
اوساسونا
18:30
تنريف
v
کوردوبا
یکشنبه, 28 بهمن 1397
18:30
کادیز
v
تنريف
18:30
کوردوبا
v
گرانادا
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
خیمناستیک
18:30
الچه
v
Extremadura
18:30
لاس پالماس
v
خیخون
18:30
مايورکا
v
لوگو
18:30
نومانسيا
v
اوساسونا
18:30
Rayo Majadahonda
v
مالاگا
18:30
رئال اویئدو
v
الکورکون
18:30
Real زاراگوزا
v
الباسته
18:30
ریئوس
v
المريا
یکشنبه, 5 اسفند 1397
18:30
الباسته
v
رئال اویئدو
18:30
الکورکون
v
لاس پالماس
18:30
المريا
v
کوردوبا
18:30
Extremadura
v
نومانسيا
18:30
خیمناستیک
v
کادیز
18:30
گرانادا
v
ریئوس
18:30
لوگو
v
الچه
18:30
مالاگا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
اوساسونا
v
Real زاراگوزا
18:30
خیخون
v
Rayo Majadahonda
18:30
تنريف
v
مايورکا
یکشنبه, 12 اسفند 1397
18:30
کادیز
v
الباسته
18:30
کوردوبا
v
مالاگا
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
الکورکون
18:30
لاس پالماس
v
Extremadura
18:30
مايورکا
v
الچه
18:30
نومانسيا
v
خیخون
18:30
اوساسونا
v
خیمناستیک
18:30
Rayo Majadahonda
v
گرانادا
18:30
رئال اویئدو
v
لوگو
18:30
Real زاراگوزا
v
المريا
18:30
ریئوس
v
تنريف
یکشنبه, 19 اسفند 1397
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
لاس پالماس
18:30
الچه
v
کادیز
18:30
Extremadura
v
کوردوبا
18:30
خیمناستیک
v
الباسته
18:30
گرانادا
v
Real زاراگوزا
18:30
لوگو
v
ریئوس
18:30
مالاگا
v
اوساسونا
18:30
مايورکا
v
رئال اویئدو
18:30
Rayo Majadahonda
v
الکورکون
18:30
خیخون
v
المريا
18:30
تنريف
v
نومانسيا
یکشنبه, 26 اسفند 1397
18:30
الباسته
v
Extremadura
18:30
الکورکون
v
تنريف
18:30
المريا
v
گرانادا
18:30
کادیز
v
لوگو
18:30
کوردوبا
v
خیخون
18:30
لاس پالماس
v
مايورکا
18:30
نومانسيا
v
مالاگا
18:30
اوساسونا
v
Rayo Majadahonda
18:30
رئال اویئدو
v
خیمناستیک
18:30
Real زاراگوزا
v
الچه
18:30
ریئوس
v
دپورتیوو لاکرونیا
یکشنبه, 4 فروردین 1398
18:30
کادیز
v
کوردوبا
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
المريا
18:30
الچه
v
الکورکون
18:30
Extremadura
v
ریئوس
18:30
خیمناستیک
v
مالاگا
18:30
گرانادا
v
لاس پالماس
18:30
لوگو
v
الباسته
18:30
مايورکا
v
Real زاراگوزا
18:30
Rayo Majadahonda
v
نومانسيا
18:30
خیخون
v
رئال اویئدو
18:30
تنريف
v
اوساسونا
یکشنبه, 11 فروردین 1398
18:30
الباسته
v
تنريف
18:30
الکورکون
v
لوگو
18:30
المريا
v
Rayo Majadahonda
18:30
کوردوبا
v
مايورکا
18:30
لاس پالماس
v
الچه
18:30
مالاگا
v
خیخون
18:30
نومانسيا
v
گرانادا
18:30
اوساسونا
v
Extremadura
18:30
رئال اویئدو
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
Real زاراگوزا
v
خیمناستیک
18:30
ریئوس
v
کادیز
یکشنبه, 18 فروردین 1398
18:30
الکورکون
v
الباسته
18:30
کادیز
v
Real زاراگوزا
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
Rayo Majadahonda
18:30
الچه
v
کوردوبا
18:30
Extremadura
v
المريا
18:30
خیمناستیک
v
نومانسيا
18:30
گرانادا
v
مالاگا
18:30
لوگو
v
اوساسونا
18:30
مايورکا
v
ریئوس
18:30
رئال اویئدو
v
لاس پالماس
18:30
تنريف
v
خیخون
یکشنبه, 25 فروردین 1398
18:30
الباسته
v
الچه
18:30
المريا
v
خیمناستیک
18:30
کوردوبا
v
لوگو
18:30
لاس پالماس
v
کادیز
18:30
مالاگا
v
Extremadura
18:30
نومانسيا
v
مايورکا
18:30
اوساسونا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
Rayo Majadahonda
v
تنريف
18:30
Real زاراگوزا
v
الکورکون
18:30
ریئوس
v
رئال اویئدو
18:30
خیخون
v
گرانادا
یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398
18:30
الباسته
v
لاس پالماس
18:30
الکورکون
v
مالاگا
18:30
کادیز
v
نومانسيا
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
Extremadura
18:30
الچه
v
اوساسونا
18:30
خیمناستیک
v
خیخون
18:30
لوگو
v
گرانادا
18:30
مايورکا
v
Rayo Majadahonda
18:30
رئال اویئدو
v
کوردوبا
18:30
Real زاراگوزا
v
ریئوس
18:30
تنريف
v
المريا
یکشنبه, 8 اردیبهشت 1398
18:30
المريا
v
رئال اویئدو
18:30
کوردوبا
v
Real زاراگوزا
18:30
Extremadura
v
تنريف
18:30
گرانادا
v
خیمناستیک
18:30
لاس پالماس
v
لوگو
18:30
مالاگا
v
مايورکا
18:30
نومانسيا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
اوساسونا
v
الباسته
18:30
Rayo Majadahonda
v
کادیز
18:30
ریئوس
v
الکورکون
18:30
خیخون
v
الچه
یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
18:30
الباسته
v
نومانسيا
18:30
الکورکون
v
اوساسونا
18:30
کادیز
v
مالاگا
18:30
کوردوبا
v
ریئوس
18:30
الچه
v
Rayo Majadahonda
18:30
خیمناستیک
v
Extremadura
18:30
لوگو
v
المريا
18:30
مايورکا
v
خیخون
18:30
رئال اویئدو
v
گرانادا
18:30
Real زاراگوزا
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
تنريف
v
لاس پالماس
یکشنبه, 22 اردیبهشت 1398
18:30
المريا
v
الچه
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
کادیز
18:30
Extremadura
v
Real زاراگوزا
18:30
خیمناستیک
v
مايورکا
18:30
گرانادا
v
تنريف
18:30
لاس پالماس
v
کوردوبا
18:30
مالاگا
v
رئال اویئدو
18:30
نومانسيا
v
الکورکون
18:30
اوساسونا
v
ریئوس
18:30
Rayo Majadahonda
v
الباسته
18:30
خیخون
v
لوگو
یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398
18:30
الباسته
v
گرانادا
18:30
الکورکون
v
Extremadura
18:30
کادیز
v
اوساسونا
18:30
کوردوبا
v
خیمناستیک
18:30
الچه
v
تنريف
18:30
لاس پالماس
v
Rayo Majadahonda
18:30
لوگو
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
مايورکا
v
المريا
18:30
رئال اویئدو
v
نومانسيا
18:30
Real زاراگوزا
v
خیخون
18:30
ریئوس
v
مالاگا
یکشنبه, 5 خرداد 1398
18:30
المريا
v
الکورکون
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
مايورکا
18:30
Extremadura
v
لوگو
18:30
خیمناستیک
v
الچه
18:30
گرانادا
v
کادیز
18:30
مالاگا
v
Real زاراگوزا
18:30
نومانسيا
v
ریئوس
18:30
اوساسونا
v
لاس پالماس
18:30
Rayo Majadahonda
v
کوردوبا
18:30
خیخون
v
الباسته
18:30
تنريف
v
رئال اویئدو
یکشنبه, 12 خرداد 1398
18:30
الباسته
v
مالاگا
18:30
الکورکون
v
خیمناستیک
18:30
کادیز
v
Extremadura
18:30
کوردوبا
v
اوساسونا
18:30
الچه
v
دپورتیوو لاکرونیا
18:30
لاس پالماس
v
المريا
18:30
لوگو
v
تنريف
18:30
مايورکا
v
گرانادا
18:30
رئال اویئدو
v
Rayo Majadahonda
18:30
Real زاراگوزا
v
نومانسيا
18:30
ریئوس
v
خیخون
یکشنبه, 19 خرداد 1398
18:30
المريا
v
الباسته
18:30
دپورتیوو لاکرونیا
v
کوردوبا
18:30
Extremadura
v
مايورکا
18:30
خیمناستیک
v
لوگو
18:30
گرانادا
v
الکورکون
18:30
مالاگا
v
الچه
18:30
نومانسيا
v
لاس پالماس
18:30
اوساسونا
v
رئال اویئدو
18:30
Rayo Majadahonda
v
ریئوس
18:30
خیخون
v
کادیز
18:30
تنريف
v
Real زاراگوزا