مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لالیگا اسپانیا | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم اتلتیک بیلبائو

جدول تحلیلی لیگ

اسپانیا - لالیگا

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1اتلتیک بیلبائو00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2اتلتیکومادرید0000000003-1711-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آلاوز0000000004-2812-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4لگانس0000000008-2004-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5سلتاویگو0000000005-1201-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6اسپانیول0000000003-1011-04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7بارسلونا0000000002-1009-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8ختافه0000000011-2504-07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9خیرونا0000000012-0903-31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10لوانته0000000004-0312-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11رایو وایکانو0000000004-1409-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12رئال بتیس0000000001-2709-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13رئال مادرید0000000009-1604-21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14رئال سوسیداد0000000010-0702-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15وایادولید0000000012-2205-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16ایبار0000000002-2410-21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17هوئسکا0000000008-2702-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18سویا0000000001-1305-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19والنسیا0000000010-2803-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20ویارئال0000000009-2601-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه اتلتیک بیلبائو
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
-
لگانس
1397-05-29
اتلتیک بیلبائو
-
هوئسکا
1397-06-05
رایو وایکانو
-
اتلتیک بیلبائو
1397-06-11
اتلتیک بیلبائو
-
رئال مادرید
1397-06-25
رئال بتیس
-
اتلتیک بیلبائو
1397-07-01
اتلتیک بیلبائو
-
ویارئال
1397-07-04
بارسلونا
-
اتلتیک بیلبائو
1397-07-08
اتلتیک بیلبائو
-
رئال سوسیداد
1397-07-15
ایبار
-
اتلتیک بیلبائو
1397-07-29
اتلتیک بیلبائو
-
والنسیا
1397-08-06
اسپانیول
-
اتلتیک بیلبائو
1397-08-13
اتلتیکومادرید
-
اتلتیک بیلبائو
1397-08-20
اتلتیک بیلبائو
-
ختافه
1397-09-04
لوانته
-
اتلتیک بیلبائو
1397-09-11
اتلتیک بیلبائو
-
خیرونا
1397-09-18
آلاوز
-
اتلتیک بیلبائو
1397-09-25
اتلتیک بیلبائو
-
وایادولید
1397-10-01
سلتاویگو
-
اتلتیک بیلبائو
1397-10-16
اتلتیک بیلبائو
-
سویا
1397-10-23
ویارئال
-
اتلتیک بیلبائو
1397-10-30
اتلتیک بیلبائو
-
رئال بتیس
1397-11-07
رئال سوسیداد
-
اتلتیک بیلبائو
1397-11-14
اتلتیک بیلبائو
-
بارسلونا
1397-11-21
هوئسکا
-
اتلتیک بیلبائو
1397-11-28
اتلتیک بیلبائو
-
ایبار
1397-12-05
والنسیا
-
اتلتیک بیلبائو
1397-12-12
اتلتیک بیلبائو
-
اسپانیول
1397-12-19
اتلتیک بیلبائو
-
اتلتیکومادرید
1397-12-26
خیرونا
-
اتلتیک بیلبائو
1398-01-11
اتلتیک بیلبائو
-
لوانته
1398-01-14
ختافه
-
اتلتیک بیلبائو
1398-01-18
اتلتیک بیلبائو
-
رایو وایکانو
1398-01-25
رئال مادرید
-
اتلتیک بیلبائو
1398-02-01
لگانس
-
اتلتیک بیلبائو
1398-02-04
اتلتیک بیلبائو
-
آلاوز
1398-02-08
وایادولید
-
اتلتیک بیلبائو
1398-02-15
اتلتیک بیلبائو
-
سلتاویگو
1398-02-22
سویا
-
اتلتیک بیلبائو
1398-02-29