مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

استقلال - 30 تیر 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آ.اس.رم 1 - آولینو 1 ( دوستانه )

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر عربستان|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

عربستان - لیگ برتر

پنجشنبه, 23 فروردین 1397
پایان
الاتفاق
3 - 2
التعاون
پایان
النصر
2 - 1
القادسیه
پایان
البتین
1 - 1
الفیها
پایان
الفیسلی
2 - 2
الشباب
پایان
الرائد
3 - 1
الاتحاد
پایان
الاهلی
1 - 0
احد
پایان
الهلال
4 - 1
الفتح
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
الفتح
1 - 1
النصر
پایان
البتین
3 - 1
الفیسلی
پایان
الاهلی
0 - 0
الهلال
جمعه, 17 فروردین 1397
پایان
الفیها
3 - 3
الرائد
پایان
الاتحاد
4 - 2
الاتفاق
پایان
القادسیه
4 - 1
احد
پایان
التعاون
2 - 1
الشباب
جمعه, 25 اسفند 1396
پایان
القادسیه
0 - 1
الهلال
پایان
الرائد
0 - 3
الاهلی
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
الفیسلی
0 - 2
الفتح
پایان
التعاون
1 - 2
البتین
پایان
الشباب
0 - 0
الفیها
پایان
الاتحاد
1 - 3
النصر
جمعه, 18 اسفند 1396
پایان
احد
1 - 3
الرائد
پایان
القادسیه
0 - 1
الاهلی
پایان
الاتفاق
2 - 1
الهلال
چهارشنبه, 16 اسفند 1396
پایان
النصر
1 - 0
الشباب
سه شنبه, 15 اسفند 1396
پایان
الفتح
5 - 2
البتین
پایان
الاتفاق
0 - 0
الفیسلی
پایان
احد
2 - 3
الفیها
دوشنبه, 14 اسفند 1396
پایان
الاتحاد
2 - 5
التعاون
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
النصر
4 - 3
الرائد
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
الاتفاق
3 - 2
احد
پایان
البتین
3 - 4
القادسیه
پایان
الهلال
1 - 0
الفیسلی
پنجشنبه, 10 اسفند 1396
پایان
الفتح
3 - 2
الفیها
پایان
الاهلی
5 - 1
التعاون
پایان
الشباب
3 - 0
الاتحاد
چهارشنبه, 2 اسفند 1396
پایان
القادسیه
1 - 2
الاتفاق
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
الفیسلی
2 - 0
احد
پایان
الاتحاد
0 - 0
الفتح
جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
الرائد
0 - 1
الاتفاق
پایان
الفیها
1 - 1
الاهلی
پایان
الشباب
1 - 2
الهلال
پنجشنبه, 26 بهمن 1396
پایان
التعاون
1 - 1
القادسیه
پایان
النصر
0 - 3
البتین
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
الفتح
1 - 0
الشباب
پایان
الاتفاق
1 - 1
الفیها
جمعه, 20 بهمن 1396
پایان
الرائد
3 - 1
البتین
پایان
احد
1 - 0
التعاون
پایان
القادسیه
0 - 0
الاتحاد
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
پایان
الاهلی
2 - 1
الفیسلی
پایان
الهلال
2 - 2
النصر
یکشنبه, 15 بهمن 1396
پایان
الفیها
2 - 0
القادسیه
پایان
البتین
1 - 5
الهلال
پایان
الشباب
0 - 0
الرائد
پایان
الاتحاد
0 - 0
الاهلی
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
الفیسلی
0 - 1
التعاون
پایان
الاتفاق
2 - 1
الفتح
پایان
النصر
2 - 0
احد
سه شنبه, 10 بهمن 1396
پایان
احد
0 - 1
الاتحاد
پایان
التعاون
1 - 0
النصر
پایان
الاهلی
3 - 2
الشباب
پایان
الهلال
2 - 1
الرائد
دوشنبه, 9 بهمن 1396
پایان
القادسیه
1 - 4
الفتح
پایان
البتین
1 - 1
الاتفاق
پایان
الفیها
2 - 2
الفیسلی
یکشنبه, 24 دی 1396
پایان
الشباب
3 - 1
الاتفاق
شنبه, 23 دی 1396
پایان
الفیسلی
2 - 0
القادسیه
پایان
الهلال
1 - 1
الاتحاد
جمعه, 22 دی 1396
پایان
التعاون
2 - 2
الرائد
پایان
الاهلی
5 - 0
البتین
پنجشنبه, 21 دی 1396
پایان
الفتح
0 - 0
احد
پایان
الفیها
1 - 0
النصر
دوشنبه, 18 دی 1396
پایان
الهلال
1 - 1
الاتفاق
دوشنبه, 11 دی 1396
پایان
الفیسلی
1 - 1
الهلال
جمعه, 8 دی 1396
پایان
التعاون
4 - 0
الفیها
پایان
النصر
3 - 1
الاهلی
پنجشنبه, 7 دی 1396
پایان
الرائد
2 - 2
الفتح
پایان
احد
1 - 4
الهلال
پایان
الاتحاد
3 - 3
الفیسلی
چهارشنبه, 6 دی 1396
پایان
البتین
0 - 1
الشباب
یکشنبه, 3 دی 1396
پایان
الهلال
1 - 0
التعاون
پایان
الاتحاد
0 - 1
الفیها
شنبه, 2 دی 1396
پایان
الفتح
1 - 3
الاهلی
جمعه, 1 دی 1396
پایان
احد
1 - 1
البتین
پایان
الاتفاق
3 - 2
النصر
پنجشنبه, 30 آذر 1396
پایان
الفیسلی
2 - 2
الرائد
پایان
القادسیه
1 - 2
الشباب
یکشنبه, 26 آذر 1396
پایان
الفیها
2 - 1
الهلال
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
التعاون
0 - 0
الفتح
پایان
البتین
1 - 2
الاتحاد
جمعه, 24 آذر 1396
پایان
احد
0 - 2
الشباب
پایان
الاهلی
4 - 1
الاتفاق
پنجشنبه, 23 آذر 1396
پایان
الرائد
1 - 1
القادسیه
پایان
النصر
1 - 1
الفیسلی
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
التعاون
4 - 0
الاتفاق
پایان
الفتح
0 - 0
الهلال
پایان
احد
2 - 2
الاهلی
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
الفیها
2 - 0
البتین
پایان
الاتحاد
2 - 1
الرائد
پایان
القادسیه
3 - 2
النصر
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
الشباب
0 - 1
الفیسلی
سه شنبه, 14 آذر 1396
پایان
الرائد
0 - 3
الهلال
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
البتین
1 - 1
النصر
جمعه, 10 آذر 1396
پایان
احد
2 - 1
القادسیه
پایان
الهلال
2 - 0
الاهلی
پنجشنبه, 9 آذر 1396
پایان
الشباب
2 - 1
التعاون
پایان
الفیسلی
0 - 1
البتین
پایان
الاتفاق
1 - 2
الاتحاد
چهارشنبه, 8 آذر 1396
پایان
الرائد
2 - 0
الفیها
پایان
النصر
3 - 1
الفتح
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
البتین
1 - 1
التعاون
پایان
الفتح
0 - 5
الفیسلی
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
الاهلی
3 - 0
القادسیه
پنجشنبه, 2 آذر 1396
پایان
الفیها
3 - 1
الشباب
پایان
الرائد
2 - 2
احد
پایان
النصر
1 - 0
الاتحاد
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
التعاون
1 - 1
الاهلی
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
الفیها
1 - 3
الفتح
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
الاتحاد
1 - 1
الشباب
پایان
الرائد
0 - 5
النصر
پنجشنبه, 25 آبان 1396
پایان
القادسیه
0 - 0
البتین
پایان
احد
1 - 0
الاتفاق
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
احد
1 - 3
الفیسلی
چهارشنبه, 10 آبان 1396
پایان
القادسیه
1 - 0
التعاون
پایان
الفتح
1 - 2
الاتحاد
پایان
الهلال
1 - 1
الشباب
سه شنبه, 9 آبان 1396
پایان
الاتفاق
2 - 0
الرائد
پایان
الاهلی
1 - 1
الفیها
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
الشباب
1 - 1
الفتح
پایان
التعاون
3 - 1
احد
پنجشنبه, 4 آبان 1396
پایان
البتین
1 - 5
الرائد
پایان
النصر
1 - 2
الهلال
پایان
الفیسلی
1 - 2
الاهلی
چهارشنبه, 3 آبان 1396
پایان
الفیها
1 - 2
الاتفاق
پایان
الاتحاد
0 - 0
القادسیه
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
الاهلی
3 - 0
الاتحاد
پایان
الهلال
2 - 1
البتین
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
الفتح
1 - 1
الاتفاق
پایان
التعاون
1 - 0
الفیسلی
پنجشنبه, 27 مهر 1396
پایان
القادسیه
1 - 1
الفیها
پایان
الرائد
2 - 2
الشباب
پایان
احد
2 - 2
النصر
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
النصر
2 - 1
التعاون
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
الاتفاق
1 - 3
البتین
پایان
الشباب
2 - 5
الاهلی
پایان
الفیسلی
2 - 1
الفیها
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
الفتح
2 - 1
القادسیه
پایان
الاتحاد
2 - 2
احد
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
الفیسلی
3 - 0
الاتفاق
پایان
الاهلی
5 - 3
الرائد
پایان
الهلال
2 - 1
القادسیه
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
الفیها
1 - 0
احد
پایان
الشباب
0 - 1
النصر
پنجشنبه, 6 مهر 1396
پایان
البتین
0 - 0
الفتح
پایان
التعاون
1 - 2
الاتحاد
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
القادسیه
1 - 1
الفیسلی
پایان
الاتفاق
2 - 3
الشباب
پایان
الرائد
2 - 2
التعاون
جمعه, 31 شهریور 1396
پایان
البتین
1 - 2
الاهلی
پایان
احد
0 - 2
الفتح
پایان
النصر
2 - 2
الفیها
پنجشنبه, 30 شهریور 1396
پایان
الاتحاد
1 - 1
الهلال
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
الاهلی
1 - 1
النصر
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
الفیها
1 - 1
التعاون
پایان
الهلال
1 - 0
احد
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
الفتح
1 - 0
الرائد
پایان
الشباب
1 - 2
البتین
پایان
الفیسلی
2 - 1
الاتحاد
پنجشنبه, 23 شهریور 1396
پایان
الاتفاق
1 - 2
القادسیه
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
الشباب
4 - 1
القادسیه
پایان
الفیها
2 - 5
الاتحاد
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
البتین
2 - 0
احد
پایان
النصر
2 - 2
الاتفاق
پنجشنبه, 26 مرداد 1396
پایان
الرائد
2 - 3
الفیسلی
پایان
الاهلی
4 - 0
الفتح
سه شنبه, 24 مرداد 1396
پایان
التعاون
3 - 4
الهلال
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
الشباب
1 - 2
احد
پایان
الفیسلی
1 - 3
النصر
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
القادسیه
2 - 1
الرائد
پایان
الاتحاد
1 - 3
البتین
پایان
الاتفاق
2 - 1
الاهلی
پنجشنبه, 19 مرداد 1396
پایان
الفتح
1 - 4
التعاون
پایان
الهلال
2 - 1
الفیها