بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 27 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 1 - نیم المپیک 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر عربستان|سایت توپ 90

برنامه بازیها

عربستان - لیگ برتر

شنبه, 31 شهریور 1397
19:30
الوحده
v
الرائد
دوشنبه, 2 مهر 1397
18:40
الفتح
v
الهلال
20:40
النصر
v
التعاون
چهارشنبه, 4 مهر 1397
19:25
الاتحاد
v
الوحده
پنجشنبه, 5 مهر 1397
18:40
الاتفاق
v
احد
19:05
Al Hazm
v
الفیسلی
جمعه, 6 مهر 1397
19:00
الفیها
v
القادسیه
19:05
الرائد
v
الشباب
شنبه, 7 مهر 1397
18:55
البتین
v
الاهلی
پنجشنبه, 12 مهر 1397
18:35
الفتح
v
الاتحاد
18:50
الفیها
v
الرائد
20:30
النصر
v
Al Hazm
جمعه, 13 مهر 1397
12:30
احد
v
البتین
18:55
التعاون
v
الشباب
19:20
الاهلی
v
الفیسلی
21:10
الهلال
v
الاتفاق
شنبه, 14 مهر 1397
18:35
القادسیه
v
الوحده
پنجشنبه, 26 مهر 1397
18:45
Al Hazm
v
القادسیه
19:05
الوحده
v
الفیها
جمعه, 27 مهر 1397
18:40
البتین
v
النصر
18:40
الفیسلی
v
التعاون
18:45
الرائد
v
الفتح
20:30
الاتحاد
v
احد
شنبه, 28 مهر 1397
18:20
الاتفاق
v
الاهلی
20:15
الشباب
v
الهلال
پنجشنبه, 3 آبان 1397
18:10
الاتفاق
v
Al Hazm
18:35
الفیها
v
النصر
18:45
الرائد
v
الفیسلی
جمعه, 4 آبان 1397
18:35
الشباب
v
القادسیه
18:40
البتین
v
التعاون
18:55
احد
v
الوحده
20:30
الاهلی
v
الفتح
شنبه, 5 آبان 1397
18:30
الهلال
v
الاتحاد
پنجشنبه, 10 آبان 1397
17:05
الفتح
v
الفیها
17:30
البتین
v
Al Hazm
17:55
الوحده
v
الشباب
جمعه, 11 آبان 1397
15:00
الفیسلی
v
الاتفاق
15:25
احد
v
التعاون
17:05
القادسیه
v
الهلال
20:20
الاتحاد
v
الرائد
شنبه, 12 آبان 1397
17:25
النصر
v
الاهلی
پنجشنبه, 17 آبان 1397
17:15
البتین
v
الفتح
17:20
الفیسلی
v
الشباب
17:45
احد
v
Al Hazm
جمعه, 18 آبان 1397
14:45
الرائد
v
التعاون
14:50
الفیها
v
الاتحاد
17:50
الاهلی
v
القادسیه
شنبه, 19 آبان 1397
17:00
الاتفاق
v
النصر
19:10
الهلال
v
الوحده
پنجشنبه, 1 آذر 1397
17:00
الفتح
v
احد
17:25
Al Hazm
v
الفیها
17:50
الوحده
v
البتین
جمعه, 2 آذر 1397
14:45
التعاون
v
الاتفاق
17:00
القادسیه
v
الرائد
شنبه, 3 آذر 1397
17:20
الفیسلی
v
الهلال
19:10
النصر
v
الشباب
یکشنبه, 4 آذر 1397
19:10
الاتحاد
v
الاهلی
پنجشنبه, 8 آذر 1397
17:25
Al Hazm
v
الاتحاد
19:15
الاتفاق
v
الشباب
جمعه, 9 آذر 1397
14:45
التعاون
v
الفتح
15:05
احد
v
الهلال
16:55
القادسیه
v
الفیسلی
18:00
الاهلی
v
الفیها
شنبه, 10 آذر 1397
14:45
الرائد
v
البتین
17:15
النصر
v
الوحده
پنجشنبه, 15 آذر 1397
16:55
القادسیه
v
الاتفاق
17:20
البتین
v
الفیها
17:50
الاتحاد
v
الفیسلی
جمعه, 16 آذر 1397
14:35
الشباب
v
احد
14:45
الرائد
v
الاهلی
17:00
الفتح
v
Al Hazm
17:50
الوحده
v
التعاون
شنبه, 17 آذر 1397
14:35
الهلال
v
النصر
پنجشنبه, 22 آذر 1397
17:00
الفتح
v
الفیسلی
17:00
الاتفاق
v
الوحده
17:15
الهلال
v
Al Hazm
جمعه, 23 آذر 1397
14:35
النصر
v
الرائد
14:45
التعاون
v
الفیها
17:15
البتین
v
الاتحاد
17:50
احد
v
القادسیه
شنبه, 24 آذر 1397
17:55
الاهلی
v
الشباب
پنجشنبه, 29 آذر 1397
17:00
الفتح
v
الاتفاق
17:00
القادسیه
v
التعاون
17:20
الفیسلی
v
الوحده
جمعه, 30 آذر 1397
14:40
الشباب
v
البتین
14:45
الفیها
v
احد
14:50
الرائد
v
Al Hazm
17:55
الاتحاد
v
النصر
شنبه, 1 دی 1397
14:40
الهلال
v
الاهلی
پنجشنبه, 6 دی 1397
17:15
البتین
v
القادسیه
17:25
الفیسلی
v
الفیها
17:30
التعاون
v
الهلال
جمعه, 7 دی 1397
14:40
النصر
v
الفتح
14:50
Al Hazm
v
الشباب
15:15
احد
v
الرائد
18:00
الوحده
v
الاهلی
شنبه, 8 دی 1397
17:05
الاتفاق
v
الاتحاد
پنجشنبه, 20 دی 1397
17:35
الفیسلی
v
النصر
17:40
التعاون
v
Al Hazm
18:05
الوحده
v
الفتح
جمعه, 21 دی 1397
14:55
الهلال
v
الرائد
17:15
الاتفاق
v
البتین
17:30
الشباب
v
الفیها
18:05
الاهلی
v
احد
شنبه, 22 دی 1397
14:40
القادسیه
v
الاتحاد
پنجشنبه, 27 دی 1397
15:10
الرائد
v
الاتفاق
جمعه, 28 دی 1397
14:45
الفتح
v
القادسیه
15:10
التعاون
v
الاهلی
17:40
النصر
v
احد
شنبه, 29 دی 1397
15:05
البتین
v
الفیسلی
15:10
Al Hazm
v
الوحده
یکشنبه, 30 دی 1397
17:45
الفیها
v
الهلال
19:45
الاتحاد
v
الشباب
پنجشنبه, 4 بهمن 1397
17:25
القادسیه
v
الفیها
17:45
الشباب
v
الرائد
17:45
الفیسلی
v
Al Hazm
جمعه, 5 بهمن 1397
15:05
الهلال
v
الفتح
15:15
التعاون
v
النصر
15:30
احد
v
الاتفاق
18:15
الاهلی
v
البتین
شنبه, 6 بهمن 1397
15:35
الوحده
v
الاتحاد
پنجشنبه, 18 بهمن 1397
17:40
الفتح
v
الشباب
18:00
الفیها
v
الاتفاق
18:05
الرائد
v
الوحده
جمعه, 19 بهمن 1397
15:15
البتین
v
الهلال
15:20
Al Hazm
v
الاهلی
15:40
احد
v
الفیسلی
17:55
النصر
v
القادسیه
شنبه, 20 بهمن 1397
18:30
الاتحاد
v
التعاون
پنجشنبه, 25 بهمن 1397
18:00
الشباب
v
الوحده
18:10
التعاون
v
احد
جمعه, 26 بهمن 1397
15:20
الفیها
v
الفتح
15:25
الرائد
v
الاتحاد
17:40
الاتفاق
v
الفیسلی
18:00
الهلال
v
القادسیه
شنبه, 27 بهمن 1397
15:25
Al Hazm
v
البتین
18:30
الاهلی
v
النصر
پنجشنبه, 2 اسفند 1397
17:45
الفتح
v
الاهلی
18:05
الفیسلی
v
الرائد
18:10
Al Hazm
v
الاتفاق
جمعه, 3 اسفند 1397
15:25
التعاون
v
البتین
17:45
القادسیه
v
الشباب
17:55
النصر
v
الفیها
شنبه, 4 اسفند 1397
15:45
الوحده
v
احد
18:30
الاتحاد
v
الهلال
پنجشنبه, 9 اسفند 1397
17:50
الاتفاق
v
التعاون
18:05
الهلال
v
الفیسلی
18:15
الرائد
v
القادسیه
جمعه, 10 اسفند 1397
15:20
البتین
v
الوحده
15:20
الفیها
v
Al Hazm
15:50
احد
v
الفتح
18:05
الشباب
v
النصر
شنبه, 11 اسفند 1397
18:40
الاهلی
v
الاتحاد
پنجشنبه, 16 اسفند 1397
17:55
القادسیه
v
الاهلی
18:10
الشباب
v
الفیسلی
18:20
Al Hazm
v
احد
جمعه, 17 اسفند 1397
17:55
الفتح
v
البتین
18:10
النصر
v
الاتفاق
18:20
التعاون
v
الرائد
18:40
الاتحاد
v
الفیها
شنبه, 18 اسفند 1397
18:40
الوحده
v
الهلال
پنجشنبه, 23 اسفند 1397
18:15
الشباب
v
الاتفاق
18:20
البتین
v
الرائد
18:20
الفیسلی
v
القادسیه
جمعه, 24 اسفند 1397
18:00
الفتح
v
التعاون
18:15
الهلال
v
احد
18:20
الفیها
v
الاهلی
18:40
الاتحاد
v
Al Hazm
شنبه, 25 اسفند 1397
18:40
الوحده
v
النصر
پنجشنبه, 8 فروردین 1398
18:05
الاتفاق
v
القادسیه
18:25
الفیها
v
البتین
18:30
Al Hazm
v
الفتح
جمعه, 9 فروردین 1398
18:25
الفیسلی
v
الاتحاد
18:30
التعاون
v
الوحده
18:45
احد
v
الشباب
18:50
الاهلی
v
الرائد
شنبه, 10 فروردین 1398
18:20
النصر
v
الهلال
پنجشنبه, 15 فروردین 1398
19:25
الفیسلی
v
الفتح
19:30
Al Hazm
v
الهلال
19:45
الوحده
v
الاتفاق
جمعه, 16 فروردین 1398
19:10
القادسیه
v
احد
19:25
الفیها
v
التعاون
19:30
الرائد
v
النصر
19:45
الاتحاد
v
البتین
شنبه, 17 فروردین 1398
19:20
الشباب
v
الاهلی
پنجشنبه, 22 فروردین 1398
19:30
البتین
v
الشباب
19:35
Al Hazm
v
الرائد
19:45
احد
v
الفیها
جمعه, 23 فروردین 1398
19:10
الاتفاق
v
الفتح
19:25
النصر
v
الاتحاد
19:35
التعاون
v
القادسیه
19:50
الوحده
v
الفیسلی
شنبه, 24 فروردین 1398
19:50
الاهلی
v
الهلال
پنجشنبه, 29 فروردین 1398
19:15
القادسیه
v
البتین
19:30
الهلال
v
التعاون
19:35
الفیها
v
الفیسلی
جمعه, 30 فروردین 1398
19:15
الفتح
v
النصر
19:30
الشباب
v
Al Hazm
19:40
الرائد
v
احد
19:50
الاهلی
v
الوحده
شنبه, 31 فروردین 1398
19:50
الاتحاد
v
الاتفاق
پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398
21:15
الرائد
v
الفیها
جمعه, 6 اردیبهشت 1398
21:15
البتین
v
احد
21:15
Al Hazm
v
النصر
21:15
الاتحاد
v
الفتح
21:15
الشباب
v
التعاون
21:15
الاتفاق
v
الهلال
21:15
الفیسلی
v
الاهلی
21:15
الوحده
v
القادسیه
پنجشنبه, 12 اردیبهشت 1398
21:15
الاهلی
v
الاتفاق
21:15
الفتح
v
الرائد
21:15
الفیها
v
الوحده
21:15
الهلال
v
الشباب
21:15
النصر
v
البتین
21:15
القادسیه
v
Al Hazm
21:15
التعاون
v
الفیسلی
21:15
احد
v
الاتحاد