مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 28 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی برزیل 1 - سوئیس 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ ستارگان قطر|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

قطر - لیگ ستارگان

یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
الغرافه
3 - 0
قطر اس سی
پایان
الخور
2 - 1
العربی
پایان
الریان
4 - 1
الاهلی
پایان
ام صلال
1 - 1
المارخیا
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
الدحیل
5 - 2
السیلیه
پایان
السد
9 - 1
الخريطيات
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
المارخیا
2 - 4
الدحیل
پایان
الاهلی
0 - 3
السیلیه
پایان
العربی
3 - 1
الغرافه
پایان
الخريطيات
3 - 2
قطر اس سی
پایان
الریان
2 - 2
ام صلال
پایان
السد
0 - 1
الخور
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
الخور
0 - 2
قطر اس سی
پایان
الاهلی
0 - 2
المارخیا
جمعه, 18 اسفند 1396
پایان
السیلیه
0 - 3
الغرافه
پایان
ام صلال
2 - 1
السد
پایان
الخريطيات
0 - 5
الدحیل
پایان
الریان
1 - 3
العربی
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
قطر اس سی
2 - 2
ام صلال
پایان
العربی
3 - 1
المارخیا
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
الاهلی
3 - 2
الخريطيات
پایان
السیلیه
1 - 2
الخور
پنجشنبه, 10 اسفند 1396
پایان
الدحیل
4 - 3
السد
پایان
الغرافه
6 - 1
الریان
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
السد
5 - 0
الاهلی
پایان
قطر اس سی
0 - 4
الریان
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
الدحیل
4 - 0
الخور
A
A
W
المارخیا
0 - 3
الغرافه
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
العربی
2 - 1
الخريطيات
پایان
ام صلال
1 - 0
السیلیه
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
المارخیا
1 - 1
الخور
پایان
السد
5 - 1
العربی
جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
الریان
2 - 2
السیلیه
پایان
الاهلی
0 - 1
قطر اس سی
پایان
الغرافه
2 - 0
الخريطيات
پنجشنبه, 26 بهمن 1396
پایان
الدحیل
5 - 0
ام صلال
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
الخريطيات
3 - 2
المارخیا
پایان
العربی
0 - 4
الاهلی
جمعه, 20 بهمن 1396
پایان
السیلیه
0 - 2
قطر اس سی
پایان
الخور
1 - 2
ام صلال
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
پایان
الغرافه
1 - 5
الدحیل
پایان
الریان
0 - 2
السد
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
الخور
1 - 2
الغرافه
پایان
قطر اس سی
1 - 3
السد
جمعه, 13 بهمن 1396
پایان
المارخیا
1 - 3
الریان
پایان
الاهلی
0 - 4
الدحیل
پایان
العربی
0 - 0
ام صلال
پنجشنبه, 12 بهمن 1396
پایان
الخريطيات
2 - 2
السیلیه
شنبه, 7 بهمن 1396
پایان
الخور
2 - 0
الخريطيات
پایان
ام صلال
1 - 1
الاهلی
پایان
الدحیل
3 - 3
الریان
جمعه, 6 بهمن 1396
پایان
السیلیه
4 - 1
المارخیا
پایان
قطر اس سی
1 - 1
العربی
پنجشنبه, 5 بهمن 1396
پایان
الغرافه
0 - 4
السد
شنبه, 30 دی 1396
پایان
السد
6 - 0
السیلیه
پایان
الریان
4 - 2
الخريطيات
پایان
ام صلال
2 - 4
الغرافه
جمعه, 29 دی 1396
پایان
العربی
0 - 1
الدحیل
پایان
المارخیا
0 - 1
قطر اس سی
پنجشنبه, 28 دی 1396
پایان
الاهلی
2 - 2
الخور
شنبه, 23 دی 1396
پایان
الریان
3 - 0
الخور
پایان
السد
0 - 0
المارخیا
پایان
قطر اس سی
0 - 6
الدحیل
جمعه, 22 دی 1396
پایان
الاهلی
1 - 2
الغرافه
پایان
السیلیه
1 - 1
العربی
پنجشنبه, 21 دی 1396
پایان
الخريطيات
1 - 3
ام صلال
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
العربی
3 - 0
الخور
پایان
المارخیا
1 - 1
ام صلال
پایان
قطر اس سی
1 - 1
الغرافه
پنجشنبه, 16 آذر 1396
پایان
السیلیه
1 - 1
الدحیل
پایان
الاهلی
2 - 0
الریان
پایان
الخريطيات
0 - 4
السد
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
الدحیل
2 - 1
المارخیا
پایان
السیلیه
1 - 2
الاهلی
جمعه, 10 آذر 1396
پایان
قطر اس سی
3 - 2
الخريطيات
پایان
الخور
2 - 3
السد
پنجشنبه, 9 آذر 1396
پایان
الغرافه
3 - 1
العربی
پایان
ام صلال
1 - 1
الریان
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
الخريطيات
1 - 0
الاهلی
پایان
ام صلال
1 - 1
قطر اس سی
پایان
الریان
3 - 2
الغرافه
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
المارخیا
1 - 1
العربی
پایان
الخور
1 - 0
السیلیه
پایان
السد
2 - 4
الدحیل
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
السد
4 - 1
ام صلال
پایان
العربی
2 - 4
الریان
پایان
الدحیل
8 - 2
الخريطيات
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
المارخیا
0 - 1
الاهلی
پایان
الغرافه
2 - 3
السیلیه
پایان
قطر اس سی
1 - 2
الخور
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
السیلیه
3 - 2
ام صلال
پایان
الخريطيات
1 - 1
العربی
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
الغرافه
1 - 1
المارخیا
پایان
الریان
2 - 0
قطر اس سی
پایان
الخور
2 - 4
الدحیل
پنجشنبه, 11 آبان 1396
پایان
الاهلی
1 - 2
السد
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
قطر اس سی
1 - 5
السیلیه
پایان
الدحیل
1 - 1
الغرافه
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
الاهلی
2 - 2
العربی
پایان
ام صلال
1 - 0
الخور
پایان
السد
1 - 2
الریان
پنجشنبه, 4 آبان 1396
پایان
المارخیا
0 - 0
الخريطيات
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
ام صلال
1 - 4
الدحیل
پایان
قطر اس سی
0 - 3
الاهلی
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
الخور
0 - 1
المارخیا
پایان
السیلیه
0 - 1
الریان
پایان
العربی
1 - 3
السد
پنجشنبه, 27 مهر 1396
پایان
الخريطيات
4 - 1
الغرافه
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
الریان
4 - 1
المارخیا
پایان
الدحیل
6 - 1
الاهلی
پایان
السد
3 - 1
قطر اس سی
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
الغرافه
3 - 0
الخور
پایان
السیلیه
2 - 1
الخريطيات
پایان
ام صلال
4 - 1
العربی
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
العربی
2 - 1
قطر اس سی
پایان
الاهلی
0 - 2
ام صلال
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
الریان
3 - 5
الدحیل
پایان
الخريطيات
1 - 1
الخور
پایان
السد
2 - 1
الغرافه
پنجشنبه, 6 مهر 1396
پایان
المارخیا
2 - 5
السیلیه
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
الدحیل
2 - 0
العربی
پایان
الخور
2 - 0
الاهلی
جمعه, 31 شهریور 1396
پایان
الخريطيات
1 - 3
الریان
پایان
السیلیه
2 - 3
السد
پایان
قطر اس سی
1 - 0
المارخیا
پنجشنبه, 30 شهریور 1396
پایان
الغرافه
0 - 0
ام صلال
شنبه, 25 شهریور 1396
A
A
W
المارخیا
0 - 3
السد
پایان
العربی
1 - 3
السیلیه
پایان
الخور
2 - 4
الریان
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
الغرافه
1 - 1
الاهلی
پایان
الدحیل
3 - 2
قطر اس سی
پایان
ام صلال
3 - 1
الخريطيات