مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 2 بهمن 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 5 - رئال بتیس 0

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج دسته اول پرتقال|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

پرتقال - دسته اول

دوشنبه, 9 بهمن 1396
22:30
فری یرا
v
فیرنس
22:30
پورتیموننسه
v
ریو اوه
00:30
بلننسس
v
بنفیکا
سه شنبه, 10 بهمن 1396
22:30
براگا
v
آوز
22:30
استرویل
v
تاندلا
چهارشنبه, 11 بهمن 1396
22:30
بوا ویستا
v
ماریتیمو
22:30
چاوز
v
ویتوریا ستابال
00:30
موری رنز
v
پورتو
00:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ویتوریا گیمارش
شنبه, 14 بهمن 1396
21:45
بنفیکا
v
ریو اوه
00:00
استرویل
v
اسپورتینگ لیبسون
00:00
پورتو
v
براگا
یکشنبه, 15 بهمن 1396
19:30
فیرنس
v
چاوز
19:30
تاندلا
v
موری رنز
23:45
ویتوریا گیمارش
v
فری یرا
دوشنبه, 16 بهمن 1396
22:30
ماریتیمو
v
پورتیموننسه
00:30
ویتوریا ستابال
v
بلننسس
سه شنبه, 17 بهمن 1396
23:30
آوز
v
بوا ویستا
جمعه, 20 بهمن 1396
00:00
فری یرا
v
تاندلا
شنبه, 21 بهمن 1396
19:30
ریو اوه
v
ماریتیمو
21:45
براگا
v
ویتوریا ستابال
00:00
پورتیموننسه
v
بنفیکا
یکشنبه, 22 بهمن 1396
19:30
بلننسس
v
آوز
19:30
چاوز
v
پورتو
21:30
اسپورتینگ لیبسون
v
فیرنس
23:45
بوا ویستا
v
ویتوریا گیمارش
دوشنبه, 23 بهمن 1396
23:30
موری رنز
v
استرویل
جمعه, 27 بهمن 1396
00:00
فیرنس
v
پورتیموننسه
شنبه, 28 بهمن 1396
19:30
آوز
v
ماریتیمو
21:45
بنفیکا
v
بوا ویستا
00:00
استرویل
v
بلننسس
یکشنبه, 29 بهمن 1396
19:30
موری رنز
v
چاوز
19:30
ویتوریا ستابال
v
فری یرا
21:30
پورتو
v
ریو اوه
23:45
ویتوریا گیمارش
v
براگا
دوشنبه, 30 بهمن 1396
23:30
تاندلا
v
اسپورتینگ لیبسون
چهارشنبه, 2 اسفند 1396
T
o
F
i
استرویل
1 - 0
پورتو
جمعه, 4 اسفند 1396
00:00
ریو اوه
v
آوز
شنبه, 5 اسفند 1396
19:30
بلننسس
v
فیرنس
21:45
ماریتیمو
v
ویتوریا گیمارش
00:00
فری یرا
v
بنفیکا
یکشنبه, 6 اسفند 1396
19:30
چاوز
v
استرویل
21:30
بوا ویستا
v
ویتوریا ستابال
23:45
پورتیموننسه
v
پورتو
دوشنبه, 7 اسفند 1396
22:30
براگا
v
تاندلا
00:30
اسپورتینگ لیبسون
v
موری رنز
جمعه, 11 اسفند 1396
00:00
پورتو
v
اسپورتینگ لیبسون
شنبه, 12 اسفند 1396
19:30
فیرنس
v
بوا ویستا
21:45
بنفیکا
v
ماریتیمو
00:00
استرویل
v
براگا
یکشنبه, 13 اسفند 1396
15:15
تاندلا
v
چاوز
19:30
موری رنز
v
فری یرا
21:30
ویتوریا ستابال
v
ریو اوه
23:45
ویتوریا گیمارش
v
بلننسس
دوشنبه, 14 اسفند 1396
23:30
آوز
v
پورتیموننسه
یکشنبه, 20 اسفند 1396
19:30
بلننسس
v
تاندلا
19:30
بنفیکا
v
آوز
19:30
بوا ویستا
v
استرویل
19:30
براگا
v
موری رنز
19:30
چاوز
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
ماریتیمو
v
ویتوریا ستابال
19:30
فری یرا
v
پورتو
19:30
پورتیموننسه
v
ویتوریا گیمارش
19:30
ریو اوه
v
فیرنس
یکشنبه, 27 اسفند 1396
19:30
چاوز
v
براگا
19:30
استرویل
v
فری یرا
19:30
پورتو
v
بوا ویستا
19:30
فیرنس
v
بنفیکا
19:30
موری رنز
v
بلننسس
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ریو اوه
19:30
تاندلا
v
ماریتیمو
19:30
ویتوریا گیمارش
v
آوز
19:30
ویتوریا ستابال
v
پورتیموننسه
شنبه, 11 فروردین 1397
19:30
آوز
v
ویتوریا ستابال
19:30
بلننسس
v
پورتو
19:30
بنفیکا
v
ویتوریا گیمارش
19:30
بوا ویستا
v
تاندلا
19:30
براگا
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
ماریتیمو
v
فیرنس
19:30
فری یرا
v
چاوز
19:30
پورتیموننسه
v
موری رنز
19:30
ریو اوه
v
استرویل
شنبه, 18 فروردین 1397
19:30
چاوز
v
بلننسس
19:30
استرویل
v
ماریتیمو
19:30
پورتو
v
آوز
19:30
فیرنس
v
براگا
19:30
موری رنز
v
بوا ویستا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
فری یرا
19:30
تاندلا
v
پورتیموننسه
19:30
ویتوریا گیمارش
v
ریو اوه
19:30
ویتوریا ستابال
v
بنفیکا
یکشنبه, 26 فروردین 1397
19:30
آوز
v
فیرنس
19:30
بلننسس
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
بنفیکا
v
پورتو
19:30
بوا ویستا
v
چاوز
19:30
ماریتیمو
v
موری رنز
19:30
فری یرا
v
براگا
19:30
پورتیموننسه
v
استرویل
19:30
ریو اوه
v
تاندلا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
ویتوریا ستابال
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
19:30
براگا
v
ماریتیمو
19:30
چاوز
v
پورتیموننسه
19:30
استرویل
v
بنفیکا
19:30
پورتو
v
ویتوریا ستابال
19:30
فیرنس
v
ویتوریا گیمارش
19:30
موری رنز
v
ریو اوه
19:30
فری یرا
v
بلننسس
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
بوا ویستا
19:30
تاندلا
v
آوز
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
19:30
آوز
v
استرویل
19:30
بلننسس
v
براگا
19:30
بنفیکا
v
تاندلا
19:30
بوا ویستا
v
فری یرا
19:30
ماریتیمو
v
پورتو
19:30
پورتیموننسه
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
ریو اوه
v
چاوز
19:30
ویتوریا گیمارش
v
موری رنز
19:30
ویتوریا ستابال
v
فیرنس
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
19:30
بلننسس
v
پورتیموننسه
19:30
براگا
v
بوا ویستا
19:30
چاوز
v
ماریتیمو
19:30
استرویل
v
ویتوریا ستابال
19:30
پورتو
v
فیرنس
19:30
موری رنز
v
آوز
19:30
فری یرا
v
ریو اوه
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
بنفیکا
19:30
تاندلا
v
ویتوریا گیمارش
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
19:30
آوز
v
چاوز
19:30
بنفیکا
v
موری رنز
19:30
بوا ویستا
v
بلننسس
19:30
فیرنس
v
استرویل
19:30
ماریتیمو
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
پورتیموننسه
v
فری یرا
19:30
ریو اوه
v
براگا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
پورتو
19:30
ویتوریا ستابال
v
تاندلا