مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 25 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی پیکان 1 - ماشین سازی تبریز 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج دسته اول پرتقال|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

پرتقال - دسته اول

جمعه, 26 مرداد 1397
00:00
آوز
v
تاندلا
شنبه, 27 مرداد 1397
20:00
چاوز
v
پورتیموننسه
22:30
بوا ویستا
v
بنفیکا
00:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ویتوریا ستابال
یکشنبه, 28 مرداد 1397
19:30
ناسیونال
v
موری رنز
19:30
ریو اوه
v
ماریتیمو
22:00
بلننسس
v
پورتو
00:00
Santa Clara
v
براگا
دوشنبه, 29 مرداد 1397
23:45
ویتوریا گیمارش
v
فیرنس
جمعه, 2 شهریور 1397
00:00
ماریتیمو
v
چاوز
شنبه, 3 شهریور 1397
20:00
پورتیموننسه
v
Santa Clara
22:30
بنفیکا
v
اسپورتینگ لیبسون
00:30
پورتو
v
ویتوریا گیمارش
یکشنبه, 4 شهریور 1397
19:30
فیرنس
v
بوا ویستا
19:30
ویتوریا ستابال
v
ناسیونال
22:00
تاندلا
v
ریو اوه
00:00
براگا
v
آوز
دوشنبه, 5 شهریور 1397
23:45
موری رنز
v
بلننسس
یکشنبه, 11 شهریور 1397
19:30
آوز
v
ماریتیمو
19:30
بلننسس
v
ویتوریا ستابال
19:30
چاوز
v
براگا
19:30
پورتو
v
موری رنز
19:30
ناسیونال
v
بنفیکا
19:30
ریو اوه
v
پورتیموننسه
19:30
Santa Clara
v
بوا ویستا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
فیرنس
19:30
ویتوریا گیمارش
v
تاندلا
یکشنبه, 1 مهر 1397
19:30
بنفیکا
v
آوز
19:30
بوا ویستا
v
چاوز
19:30
براگا
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
فیرنس
v
ناسیونال
19:30
ماریتیمو
v
بلننسس
19:30
پورتیموننسه
v
ویتوریا گیمارش
19:30
Santa Clara
v
ریو اوه
19:30
تاندلا
v
موری رنز
19:30
ویتوریا ستابال
v
پورتو
یکشنبه, 8 مهر 1397
19:30
آوز
v
پورتیموننسه
19:30
بلننسس
v
براگا
19:30
چاوز
v
بنفیکا
19:30
پورتو
v
تاندلا
19:30
موری رنز
v
فیرنس
19:30
ناسیونال
v
Santa Clara
19:30
ریو اوه
v
بوا ویستا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ماریتیمو
19:30
ویتوریا گیمارش
v
ویتوریا ستابال
یکشنبه, 15 مهر 1397
19:30
بنفیکا
v
پورتو
19:30
بوا ویستا
v
آوز
19:30
براگا
v
ریو اوه
19:30
فیرنس
v
بلننسس
19:30
ماریتیمو
v
ویتوریا گیمارش
19:30
پورتیموننسه
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
Santa Clara
v
چاوز
19:30
تاندلا
v
ناسیونال
19:30
ویتوریا ستابال
v
موری رنز
یکشنبه, 6 آبان 1397
19:30
آوز
v
Santa Clara
19:30
بلننسس
v
بنفیکا
19:30
پورتو
v
فیرنس
19:30
موری رنز
v
ماریتیمو
19:30
ناسیونال
v
پورتیموننسه
19:30
ریو اوه
v
چاوز
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
بوا ویستا
19:30
تاندلا
v
ویتوریا ستابال
19:30
ویتوریا گیمارش
v
براگا
یکشنبه, 13 آبان 1397
19:30
بنفیکا
v
موری رنز
19:30
بوا ویستا
v
ویتوریا گیمارش
19:30
براگا
v
ویتوریا ستابال
19:30
چاوز
v
آوز
19:30
فیرنس
v
تاندلا
19:30
ماریتیمو
v
پورتو
19:30
پورتیموننسه
v
بلننسس
19:30
ریو اوه
v
ناسیونال
19:30
Santa Clara
v
اسپورتینگ لیبسون
یکشنبه, 20 آبان 1397
19:30
آوز
v
ریو اوه
19:30
بلننسس
v
بوا ویستا
19:30
پورتو
v
براگا
19:30
موری رنز
v
پورتیموننسه
19:30
ناسیونال
v
ماریتیمو
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
چاوز
19:30
تاندلا
v
بنفیکا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
Santa Clara
19:30
ویتوریا ستابال
v
فیرنس
یکشنبه, 11 آذر 1397
19:30
آوز
v
ناسیونال
19:30
بنفیکا
v
فیرنس
19:30
بوا ویستا
v
پورتو
19:30
براگا
v
موری رنز
19:30
چاوز
v
ویتوریا گیمارش
19:30
ماریتیمو
v
ویتوریا ستابال
19:30
پورتیموننسه
v
تاندلا
19:30
ریو اوه
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
Santa Clara
v
بلننسس
یکشنبه, 18 آذر 1397
19:30
بلننسس
v
چاوز
19:30
پورتو
v
پورتیموننسه
19:30
فیرنس
v
ماریتیمو
19:30
موری رنز
v
Santa Clara
19:30
ناسیونال
v
بوا ویستا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
آوز
19:30
تاندلا
v
براگا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
ریو اوه
19:30
ویتوریا ستابال
v
بنفیکا
یکشنبه, 25 آذر 1397
18:30
Santa Clara
v
پورتو
19:30
آوز
v
ویتوریا گیمارش
19:30
بوا ویستا
v
تاندلا
19:30
براگا
v
فیرنس
19:30
چاوز
v
موری رنز
19:30
ماریتیمو
v
بنفیکا
19:30
پورتیموننسه
v
ویتوریا ستابال
19:30
ریو اوه
v
بلننسس
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ناسیونال
یکشنبه, 2 دی 1397
19:30
بلننسس
v
آوز
19:30
بنفیکا
v
براگا
19:30
پورتو
v
ریو اوه
19:30
فیرنس
v
پورتیموننسه
19:30
موری رنز
v
بوا ویستا
19:30
ناسیونال
v
چاوز
19:30
تاندلا
v
ماریتیمو
19:30
ویتوریا گیمارش
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
ویتوریا ستابال
v
Santa Clara
چهارشنبه, 12 دی 1397
18:30
Santa Clara
v
تاندلا
19:30
آوز
v
پورتو
19:30
بوا ویستا
v
ویتوریا ستابال
19:30
براگا
v
ماریتیمو
19:30
چاوز
v
فیرنس
19:30
ناسیونال
v
ویتوریا گیمارش
19:30
پورتیموننسه
v
بنفیکا
19:30
ریو اوه
v
موری رنز
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
بلننسس
یکشنبه, 16 دی 1397
19:30
بلننسس
v
ویتوریا گیمارش
19:30
بنفیکا
v
ریو اوه
19:30
براگا
v
بوا ویستا
19:30
پورتو
v
ناسیونال
19:30
فیرنس
v
Santa Clara
19:30
ماریتیمو
v
پورتیموننسه
19:30
موری رنز
v
آوز
19:30
تاندلا
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
ویتوریا ستابال
v
چاوز
شنبه, 22 دی 1397
18:30
Santa Clara
v
بنفیکا
19:30
آوز
v
فیرنس
19:30
بوا ویستا
v
ماریتیمو
19:30
چاوز
v
تاندلا
19:30
ناسیونال
v
بلننسس
19:30
پورتیموننسه
v
براگا
19:30
ریو اوه
v
ویتوریا ستابال
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
پورتو
19:30
ویتوریا گیمارش
v
موری رنز
شنبه, 29 دی 1397
18:30
Santa Clara
v
ماریتیمو
19:30
آوز
v
ویتوریا ستابال
19:30
بلننسس
v
تاندلا
19:30
بوا ویستا
v
پورتیموننسه
19:30
چاوز
v
پورتو
19:30
ناسیونال
v
براگا
19:30
ریو اوه
v
فیرنس
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
موری رنز
19:30
ویتوریا گیمارش
v
بنفیکا
چهارشنبه, 10 بهمن 1397
19:30
بنفیکا
v
بوا ویستا
19:30
براگا
v
Santa Clara
19:30
پورتو
v
بلننسس
19:30
فیرنس
v
ویتوریا گیمارش
19:30
ماریتیمو
v
ریو اوه
19:30
موری رنز
v
ناسیونال
19:30
پورتیموننسه
v
چاوز
19:30
تاندلا
v
آوز
19:30
ویتوریا ستابال
v
اسپورتینگ لیبسون
یکشنبه, 14 بهمن 1397
18:30
Santa Clara
v
پورتیموننسه
19:30
آوز
v
براگا
19:30
بلننسس
v
موری رنز
19:30
بوا ویستا
v
فیرنس
19:30
چاوز
v
ماریتیمو
19:30
ناسیونال
v
ویتوریا ستابال
19:30
ریو اوه
v
تاندلا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
بنفیکا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
پورتو
یکشنبه, 21 بهمن 1397
19:30
بنفیکا
v
ناسیونال
19:30
بوا ویستا
v
Santa Clara
19:30
براگا
v
چاوز
19:30
فیرنس
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
ماریتیمو
v
آوز
19:30
موری رنز
v
پورتو
19:30
پورتیموننسه
v
ریو اوه
19:30
تاندلا
v
ویتوریا گیمارش
19:30
ویتوریا ستابال
v
بلننسس
یکشنبه, 28 بهمن 1397
19:30
آوز
v
بنفیکا
19:30
بلننسس
v
ماریتیمو
19:30
چاوز
v
بوا ویستا
19:30
پورتو
v
ویتوریا ستابال
19:30
موری رنز
v
تاندلا
19:30
ناسیونال
v
فیرنس
19:30
ریو اوه
v
Santa Clara
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
براگا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
پورتیموننسه
یکشنبه, 5 اسفند 1397
18:30
Santa Clara
v
ناسیونال
19:30
بنفیکا
v
چاوز
19:30
بوا ویستا
v
ریو اوه
19:30
براگا
v
بلننسس
19:30
فیرنس
v
موری رنز
19:30
ماریتیمو
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
پورتیموننسه
v
آوز
19:30
تاندلا
v
پورتو
19:30
ویتوریا ستابال
v
ویتوریا گیمارش
یکشنبه, 12 اسفند 1397
19:30
آوز
v
بوا ویستا
19:30
بلننسس
v
فیرنس
19:30
چاوز
v
Santa Clara
19:30
پورتو
v
بنفیکا
19:30
موری رنز
v
ویتوریا ستابال
19:30
ناسیونال
v
تاندلا
19:30
ریو اوه
v
براگا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
پورتیموننسه
19:30
ویتوریا گیمارش
v
ماریتیمو
یکشنبه, 19 اسفند 1397
18:30
Santa Clara
v
آوز
19:30
بنفیکا
v
بلننسس
19:30
بوا ویستا
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
براگا
v
ویتوریا گیمارش
19:30
چاوز
v
ریو اوه
19:30
فیرنس
v
پورتو
19:30
ماریتیمو
v
موری رنز
19:30
پورتیموننسه
v
ناسیونال
19:30
ویتوریا ستابال
v
تاندلا
یکشنبه, 26 اسفند 1397
19:30
آوز
v
چاوز
19:30
بلننسس
v
پورتیموننسه
19:30
پورتو
v
ماریتیمو
19:30
موری رنز
v
بنفیکا
19:30
ناسیونال
v
ریو اوه
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
Santa Clara
19:30
تاندلا
v
فیرنس
19:30
ویتوریا گیمارش
v
بوا ویستا
19:30
ویتوریا ستابال
v
براگا
یکشنبه, 11 فروردین 1398
18:30
Santa Clara
v
ویتوریا گیمارش
19:30
بنفیکا
v
تاندلا
19:30
بوا ویستا
v
بلننسس
19:30
براگا
v
پورتو
19:30
چاوز
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
فیرنس
v
ویتوریا ستابال
19:30
ماریتیمو
v
ناسیونال
19:30
پورتیموننسه
v
موری رنز
19:30
ریو اوه
v
آوز
یکشنبه, 18 فروردین 1398
19:30
بلننسس
v
Santa Clara
19:30
پورتو
v
بوا ویستا
19:30
فیرنس
v
بنفیکا
19:30
موری رنز
v
براگا
19:30
ناسیونال
v
آوز
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ریو اوه
19:30
تاندلا
v
پورتیموننسه
19:30
ویتوریا گیمارش
v
چاوز
19:30
ویتوریا ستابال
v
ماریتیمو
یکشنبه, 25 فروردین 1398
18:30
Santa Clara
v
موری رنز
19:30
آوز
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
بنفیکا
v
ویتوریا ستابال
19:30
بوا ویستا
v
ناسیونال
19:30
براگا
v
تاندلا
19:30
چاوز
v
بلننسس
19:30
ماریتیمو
v
فیرنس
19:30
پورتیموننسه
v
پورتو
19:30
ریو اوه
v
ویتوریا گیمارش
شنبه, 31 فروردین 1398
19:30
بلننسس
v
ریو اوه
19:30
بنفیکا
v
ماریتیمو
19:30
پورتو
v
Santa Clara
19:30
فیرنس
v
براگا
19:30
موری رنز
v
چاوز
19:30
ناسیونال
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
تاندلا
v
بوا ویستا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
آوز
19:30
ویتوریا ستابال
v
پورتیموننسه
یکشنبه, 8 اردیبهشت 1398
18:30
Santa Clara
v
ویتوریا ستابال
19:30
آوز
v
بلننسس
19:30
بوا ویستا
v
موری رنز
19:30
براگا
v
بنفیکا
19:30
چاوز
v
ناسیونال
19:30
ماریتیمو
v
تاندلا
19:30
پورتیموننسه
v
فیرنس
19:30
ریو اوه
v
پورتو
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
ویتوریا گیمارش
یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
19:30
بلننسس
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
بنفیکا
v
پورتیموننسه
19:30
پورتو
v
آوز
19:30
فیرنس
v
چاوز
19:30
ماریتیمو
v
براگا
19:30
موری رنز
v
ریو اوه
19:30
تاندلا
v
Santa Clara
19:30
ویتوریا گیمارش
v
ناسیونال
19:30
ویتوریا ستابال
v
بوا ویستا
یکشنبه, 22 اردیبهشت 1398
18:30
Santa Clara
v
فیرنس
19:30
آوز
v
موری رنز
19:30
بوا ویستا
v
براگا
19:30
چاوز
v
ویتوریا ستابال
19:30
ناسیونال
v
پورتو
19:30
پورتیموننسه
v
ماریتیمو
19:30
ریو اوه
v
بنفیکا
19:30
اسپورتینگ لیبسون
v
تاندلا
19:30
ویتوریا گیمارش
v
بلننسس
یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398
19:30
بلننسس
v
ناسیونال
19:30
بنفیکا
v
Santa Clara
19:30
براگا
v
پورتیموننسه
19:30
پورتو
v
اسپورتینگ لیبسون
19:30
فیرنس
v
آوز
19:30
ماریتیمو
v
بوا ویستا
19:30
موری رنز
v
ویتوریا گیمارش
19:30
تاندلا
v
چاوز
19:30
ویتوریا ستابال
v
ریو اوه