مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 23 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ برتر لهستان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

لهستان - لیگ برتر

جمعه, 24 آذر 1396
20:30
کرونا کیلتس
v
پیاست
23:00
اسلاسک وروچلاو
v
یاگیلونیا بیالیستوک
شنبه, 25 آذر 1396
18:00
پوگون سزین
v
آرکا گدینا
20:30
نووی شادز
v
لخیا گدانسک
23:00
لژیا ورشو
v
ویسلا پوتسک
یکشنبه, 26 آذر 1396
18:00
لخ پوزنان
v
ترمالیسا
20:30
ویسلا کراکوف
v
زاگلبی لوبین
دوشنبه, 27 آذر 1396
20:30
گورنیک زابژه
v
کراکوویا
جمعه, 20 بهمن 1396
20:30
ویسلا پوتسک
v
گورنیک زابژه
23:00
زاگلبی لوبین
v
لژیا ورشو
شنبه, 21 بهمن 1396
18:00
پوگون سزین
v
نووی شادز
20:30
کراکوویا
v
اسلاسک وروچلاو
23:00
لخیا گدانسک
v
ویسلا کراکوف
یکشنبه, 22 بهمن 1396
18:00
ترمالیسا
v
کرونا کیلتس
20:30
آرکا گدینا
v
لخ پوزنان
دوشنبه, 23 بهمن 1396
20:30
پیاست
v
یاگیلونیا بیالیستوک
شنبه, 28 بهمن 1396
20:30
گورنیک زابژه
v
ترمالیسا
20:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
کراکوویا
20:30
لخ پوزنان
v
پوگون سزین
20:30
لخیا گدانسک
v
پیاست
20:30
لژیا ورشو
v
اسلاسک وروچلاو
20:30
نووی شادز
v
کرونا کیلتس
20:30
ویسلا کراکوف
v
آرکا گدینا
20:30
ویسلا پوتسک
v
زاگلبی لوبین
شنبه, 5 اسفند 1396
20:30
کراکوویا
v
لژیا ورشو
20:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
لخیا گدانسک
20:30
کرونا کیلتس
v
لخ پوزنان
20:30
پیاست
v
ویسلا کراکوف
20:30
پوگون سزین
v
ویسلا پوتسک
20:30
اسلاسک وروچلاو
v
گورنیک زابژه
20:30
ترمالیسا
v
نووی شادز
20:30
زاگلبی لوبین
v
آرکا گدینا
چهارشنبه, 9 اسفند 1396
20:30
آرکا گدینا
v
پیاست
20:30
گورنیک زابژه
v
پوگون سزین
20:30
لخ پوزنان
v
اسلاسک وروچلاو
20:30
لخیا گدانسک
v
ترمالیسا
20:30
لژیا ورشو
v
یاگیلونیا بیالیستوک
20:30
نووی شادز
v
زاگلبی لوبین
20:30
ویسلا کراکوف
v
کرونا کیلتس
20:30
ویسلا پوتسک
v
کراکوویا
شنبه, 12 اسفند 1396
20:30
کراکوویا
v
آرکا گدینا
20:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
ویسلا کراکوف
20:30
کرونا کیلتس
v
پوگون سزین
20:30
لژیا ورشو
v
لخ پوزنان
20:30
پیاست
v
گورنیک زابژه
20:30
اسلاسک وروچلاو
v
نووی شادز
20:30
ترمالیسا
v
ویسلا پوتسک
20:30
زاگلبی لوبین
v
لخیا گدانسک
شنبه, 19 اسفند 1396
20:30
آرکا گدینا
v
ترمالیسا
20:30
گورنیک زابژه
v
زاگلبی لوبین
20:30
لخ پوزنان
v
یاگیلونیا بیالیستوک
20:30
لخیا گدانسک
v
لژیا ورشو
20:30
پوگون سزین
v
کراکوویا
20:30
نووی شادز
v
پیاست
20:30
ویسلا کراکوف
v
اسلاسک وروچلاو
20:30
ویسلا پوتسک
v
کرونا کیلتس
شنبه, 26 اسفند 1396
20:30
کراکوویا
v
نووی شادز
20:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
آرکا گدینا
20:30
کرونا کیلتس
v
گورنیک زابژه
20:30
لخ پوزنان
v
لخیا گدانسک
20:30
لژیا ورشو
v
ویسلا کراکوف
20:30
پیاست
v
زاگلبی لوبین
20:30
اسلاسک وروچلاو
v
ویسلا پوتسک
20:30
ترمالیسا
v
پوگون سزین
شنبه, 11 فروردین 1397
20:30
آرکا گدینا
v
لژیا ورشو
20:30
گورنیک زابژه
v
نووی شادز
20:30
کرونا کیلتس
v
لخیا گدانسک
20:30
پوگون سزین
v
اسلاسک وروچلاو
20:30
ترمالیسا
v
کراکوویا
20:30
ویسلا کراکوف
v
لخ پوزنان
20:30
ویسلا پوتسک
v
پیاست
20:30
زاگلبی لوبین
v
یاگیلونیا بیالیستوک
شنبه, 18 فروردین 1397
20:30
کراکوویا
v
زاگلبی لوبین
20:30
یاگیلونیا بیالیستوک
v
ویسلا پوتسک
20:30
لخ پوزنان
v
گورنیک زابژه
20:30
لخیا گدانسک
v
آرکا گدینا
20:30
لژیا ورشو
v
پوگون سزین
20:30
پیاست
v
ترمالیسا
20:30
نووی شادز
v
ویسلا کراکوف
20:30
اسلاسک وروچلاو
v
کرونا کیلتس