بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 23 آبان 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه فوتسال بانوان پارس آرا 3 - مس رفسنجان 16

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول نروژ|سایت توپ 90

نتایج بازیها

نروژ - لیگ دسته اول

یکشنبه, 20 آبان 1397
پایان
بادو
1 - 1
والرنگا
پایان
کریستیانساند
3 - 1
بران
پایان
مولده
2 - 0
هاگساند
پایان
اودز بالکلوب
0 - 3
استابک
پایان
Ranheim
1 - 2
ترامسو
پایان
سارپسبورگ 08
1 - 1
سندف جورد
پایان
استارت
0 - 1
روزنبرگ
پایان
استرومگادست
2 - 2
لیل استورم
دوشنبه, 14 آبان 1397
پایان
لیل استورم
1 - 1
بادو
یکشنبه, 13 آبان 1397
پایان
هاگساند
2 - 0
Ranheim
پایان
روزنبرگ
3 - 1
اودز بالکلوب
پایان
سندف جورد
4 - 1
استارت
پایان
ترامسو
2 - 4
مولده
پایان
والرنگا
0 - 0
سارپسبورگ 08
پایان
بران
3 - 1
استرومگادست
شنبه, 12 آبان 1397
پایان
استابک
0 - 1
کریستیانساند
دوشنبه, 7 آبان 1397
پایان
استارت
1 - 3
مولده
یکشنبه, 6 آبان 1397
پایان
بادو
1 - 1
استابک
پایان
کریستیانساند
3 - 2
سندف جورد
پایان
اودز بالکلوب
1 - 0
ترامسو
پایان
Ranheim
3 - 2
لیل استورم
پایان
سارپسبورگ 08
2 - 1
هاگساند
پایان
بران
1 - 2
روزنبرگ
شنبه, 5 آبان 1397
پایان
استرومگادست
2 - 0
والرنگا
یکشنبه, 29 مهر 1397
پایان
هاگساند
2 - 0
اودز بالکلوب
پایان
لیل استورم
0 - 0
روزنبرگ
پایان
Ranheim
0 - 0
بادو
پایان
ترامسو
1 - 2
استارت
پایان
والرنگا
0 - 2
کریستیانساند
پایان
استابک
1 - 2
بران
شنبه, 28 مهر 1397
پایان
مولده
2 - 2
سارپسبورگ 08
پایان
سندف جورد
2 - 1
استرومگادست
یکشنبه, 15 مهر 1397
پایان
بادو
0 - 1
مولده
پایان
کریستیانساند
5 - 1
ترامسو
پایان
اودز بالکلوب
2 - 0
Ranheim
پایان
روزنبرگ
1 - 1
سندف جورد
پایان
استارت
1 - 0
سارپسبورگ 08
پایان
بران
1 - 1
لیل استورم
شنبه, 14 مهر 1397
پایان
استابک
1 - 1
والرنگا
پایان
استرومگادست
0 - 1
هاگساند
دوشنبه, 9 مهر 1397
پایان
ترامسو
2 - 1
بران
یکشنبه, 8 مهر 1397
پایان
هاگساند
1 - 0
بادو
پایان
لیل استورم
3 - 2
استابک
پایان
Ranheim
2 - 1
کریستیانساند
پایان
سارپسبورگ 08
0 - 1
استرومگادست
پایان
والرنگا
3 - 2
استارت
پایان
مولده
1 - 0
روزنبرگ
شنبه, 7 مهر 1397
پایان
سندف جورد
1 - 1
اودز بالکلوب
دوشنبه, 2 مهر 1397
پایان
لیل استورم
1 - 0
ترامسو
یکشنبه, 1 مهر 1397
پایان
بادو
1 - 2
استارت
پایان
بران
1 - 1
سندف جورد
پایان
کریستیانساند
2 - 1
هاگساند
پایان
استابک
3 - 2
Ranheim
پایان
استرومگادست
1 - 2
مولده
پایان
روزنبرگ
3 - 1
سارپسبورگ 08
شنبه, 31 شهریور 1397
پایان
اودز بالکلوب
3 - 2
والرنگا
دوشنبه, 26 شهریور 1397
پایان
مولده
3 - 2
کریستیانساند
یکشنبه, 25 شهریور 1397
پایان
Ranheim
1 - 1
استرومگادست
پایان
سندف جورد
1 - 1
بادو
پایان
سارپسبورگ 08
1 - 2
اودز بالکلوب
پایان
استارت
3 - 0
لیل استورم
پایان
ترامسو
0 - 0
استابک
پایان
والرنگا
2 - 3
روزنبرگ
شنبه, 24 شهریور 1397
پایان
هاگساند
1 - 3
بران
یکشنبه, 11 شهریور 1397
پایان
بادو
3 - 1
سارپسبورگ 08
پایان
بران
1 - 0
Ranheim
پایان
کریستیانساند
1 - 1
استارت
پایان
اودز بالکلوب
1 - 1
مولده
پایان
روزنبرگ
1 - 0
هاگساند
پایان
لیل استورم
0 - 1
والرنگا
شنبه, 10 شهریور 1397
پایان
استرومگادست
2 - 4
ترامسو
پایان
استابک
3 - 3
سندف جورد
دوشنبه, 5 شهریور 1397
پایان
استارت
0 - 1
اودز بالکلوب
یکشنبه, 4 شهریور 1397
پایان
هاگساند
2 - 0
استابک
پایان
مولده
2 - 3
Ranheim
پایان
روزنبرگ
4 - 3
استرومگادست
پایان
سندف جورد
1 - 3
لیل استورم
پایان
سارپسبورگ 08
1 - 2
کریستیانساند
پایان
والرنگا
2 - 0
بران
شنبه, 3 شهریور 1397
پایان
ترامسو
1 - 2
بادو
دوشنبه, 29 مرداد 1397
پایان
بادو
1 - 1
اودز بالکلوب
یکشنبه, 28 مرداد 1397
پایان
بران
2 - 0
سارپسبورگ 08
پایان
کریستیانساند
0 - 2
روزنبرگ
پایان
لیل استورم
1 - 1
هاگساند
پایان
Ranheim
1 - 1
سندف جورد
پایان
استابک
3 - 1
مولده
پایان
استرومگادست
1 - 1
استارت
پایان
والرنگا
3 - 0
ترامسو
دوشنبه, 22 مرداد 1397
پایان
هاگساند
1 - 0
والرنگا
یکشنبه, 21 مرداد 1397
پایان
بادو
3 - 0
کریستیانساند
پایان
مولده
5 - 1
بران
پایان
روزنبرگ
1 - 1
استابک
پایان
سارپسبورگ 08
2 - 0
لیل استورم
پایان
استارت
0 - 0
Ranheim
پایان
اودز بالکلوب
2 - 2
استرومگادست
جمعه, 19 مرداد 1397
پایان
سندف جورد
1 - 0
ترامسو
دوشنبه, 15 مرداد 1397
پایان
بران
4 - 1
استارت
یکشنبه, 14 مرداد 1397
پایان
کریستیانساند
1 - 1
اودز بالکلوب
پایان
استابک
1 - 3
سارپسبورگ 08
پایان
استرومگادست
4 - 0
بادو
پایان
ترامسو
1 - 2
هاگساند
پایان
والرنگا
2 - 2
سندف جورد
پایان
لیل استورم
2 - 2
مولده
شنبه, 13 مرداد 1397
پایان
Ranheim
1 - 3
روزنبرگ
دوشنبه, 18 تیر 1397
پایان
استرومگادست
2 - 3
کریستیانساند
یکشنبه, 17 تیر 1397
پایان
بادو
2 - 2
بران
پایان
هاگساند
4 - 2
سندف جورد
پایان
اودز بالکلوب
3 - 1
لیل استورم
پایان
سارپسبورگ 08
4 - 1
Ranheim
پایان
استارت
2 - 1
استابک
پایان
مولده
5 - 1
والرنگا
شنبه, 16 تیر 1397
پایان
روزنبرگ
2 - 1
ترامسو
دوشنبه, 11 تیر 1397
پایان
لیل استورم
1 - 1
استرومگادست
یکشنبه, 10 تیر 1397
پایان
بران
0 - 4
مولده
پایان
کریستیانساند
1 - 1
سارپسبورگ 08
پایان
Ranheim
2 - 0
استارت
پایان
سندف جورد
0 - 1
روزنبرگ
پایان
ترامسو
2 - 1
اودز بالکلوب
پایان
استابک
2 - 1
هاگساند
شنبه, 9 تیر 1397
پایان
والرنگا
2 - 2
بادو
دوشنبه, 4 تیر 1397
پایان
اودز بالکلوب
0 - 1
بران
یکشنبه, 3 تیر 1397
پایان
بادو
1 - 1
سندف جورد
پایان
هاگساند
2 - 2
لیل استورم
پایان
سارپسبورگ 08
2 - 3
ترامسو
پایان
استارت
2 - 0
کریستیانساند
پایان
استرومگادست
3 - 0
Ranheim
پایان
روزنبرگ
3 - 0
والرنگا
شنبه, 2 تیر 1397
پایان
مولده
3 - 0
استابک
دوشنبه, 21 خرداد 1397
پایان
ترامسو
2 - 1
روزنبرگ
یکشنبه, 20 خرداد 1397
پایان
لیل استورم
0 - 0
اودز بالکلوب
پایان
Ranheim
2 - 1
سارپسبورگ 08
پایان
سندف جورد
0 - 2
هاگساند
پایان
استابک
0 - 0
بادو
پایان
استارت
1 - 1
استرومگادست
پایان
بران
0 - 0
والرنگا
شنبه, 19 خرداد 1397
پایان
کریستیانساند
1 - 0
مولده
دوشنبه, 7 خرداد 1397
پایان
سارپسبورگ 08
4 - 2
استابک
یکشنبه, 6 خرداد 1397
پایان
بادو
4 - 0
Ranheim
پایان
هاگساند
1 - 0
ترامسو
پایان
مولده
3 - 1
استارت
پایان
اودز بالکلوب
1 - 2
کریستیانساند
پایان
استرومگادست
2 - 0
سندف جورد
پایان
روزنبرگ
1 - 2
بران
شنبه, 5 خرداد 1397
پایان
والرنگا
1 - 0
لیل استورم
دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397
پایان
هاگساند
1 - 2
روزنبرگ
پایان
کریستیانساند
4 - 0
استرومگادست
پایان
Ranheim
3 - 1
مولده
پایان
سندف جورد
0 - 1
سارپسبورگ 08
پایان
استابک
2 - 1
اودز بالکلوب
پایان
استارت
1 - 0
بادو
پایان
ترامسو
3 - 0
والرنگا
پایان
لیل استورم
1 - 1
بران
چهارشنبه, 26 اردیبهشت 1397
پایان
بادو
0 - 1
ترامسو
پایان
بران
1 - 1
هاگساند
پایان
کریستیانساند
1 - 3
Ranheim
پایان
مولده
2 - 0
استرومگادست
پایان
اودز بالکلوب
5 - 0
سندف جورد
پایان
روزنبرگ
3 - 0
لیل استورم
پایان
سارپسبورگ 08
4 - 0
استارت
پایان
والرنگا
1 - 0
استابک
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
پایان
هاگساند
3 - 2
کریستیانساند
پایان
مولده
1 - 2
بادو
پایان
Ranheim
3 - 1
اودز بالکلوب
پایان
استرومگادست
1 - 2
سارپسبورگ 08
پایان
ترامسو
1 - 2
لیل استورم
پایان
استابک
0 - 1
روزنبرگ
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
پایان
سندف جورد
0 - 1
والرنگا
پایان
استارت
0 - 1
بران
دوشنبه, 17 اردیبهشت 1397
پایان
سارپسبورگ 08
2 - 2
مولده
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
پایان
بادو
2 - 2
استرومگادست
پایان
کریستیانساند
1 - 0
استابک
پایان
لیل استورم
1 - 0
سندف جورد
پایان
اودز بالکلوب
3 - 0
استارت
پایان
والرنگا
2 - 2
هاگساند
پایان
بران
3 - 0
ترامسو
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
پایان
روزنبرگ
1 - 1
Ranheim
دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
پایان
استابک
3 - 2
لیل استورم
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
مولده
0 - 1
اودز بالکلوب
پایان
سندف جورد
0 - 1
بران
پایان
سارپسبورگ 08
0 - 0
بادو
پایان
استارت
0 - 1
هاگساند
پایان
ترامسو
0 - 0
کریستیانساند
پایان
استرومگادست
0 - 1
روزنبرگ
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
Ranheim
2 - 2
والرنگا
چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
پایان
Ranheim
0 - 2
بران
پایان
استابک
1 - 1
استارت
دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397
پایان
اودز بالکلوب
3 - 1
سارپسبورگ 08
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
پایان
هاگساند
1 - 0
استرومگادست
پایان
کریستیانساند
1 - 1
بادو
پایان
لیل استورم
0 - 1
Ranheim
پایان
روزنبرگ
2 - 0
استارت
پایان
ترامسو
4 - 1
سندف جورد
پایان
والرنگا
0 - 0
مولده
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
بران
3 - 0
استابک
دوشنبه, 27 فروردین 1397
پایان
بادو
0 - 1
روزنبرگ
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
مولده
2 - 1
لیل استورم
پایان
Ranheim
4 - 2
هاگساند
پایان
سندف جورد
3 - 3
کریستیانساند
پایان
استابک
1 - 1
ترامسو
پایان
استرومگادست
3 - 0
اودز بالکلوب
پایان
سارپسبورگ 08
1 - 2
بران
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
استارت
1 - 6
والرنگا
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
پایان
سندف جورد
1 - 2
Ranheim
پایان
ترامسو
3 - 1
استرومگادست
دوشنبه, 20 فروردین 1397
پایان
لیل استورم
1 - 0
استارت
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
بران
1 - 0
کریستیانساند
پایان
هاگساند
1 - 1
سارپسبورگ 08
پایان
اودز بالکلوب
1 - 0
بادو
پایان
سندف جورد
1 - 1
استابک
پایان
ترامسو
4 - 0
Ranheim
پایان
روزنبرگ
4 - 0
مولده
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
والرنگا
1 - 4
استرومگادست
دوشنبه, 13 فروردین 1397
پایان
بادو
0 - 3
هاگساند
پایان
کریستیانساند
2 - 1
لیل استورم
پایان
مولده
2 - 1
ترامسو
پایان
Ranheim
4 - 1
استابک
پایان
سارپسبورگ 08
3 - 0
والرنگا
پایان
استارت
1 - 4
سندف جورد
پایان
استرومگادست
1 - 1
بران
پایان
اودز بالکلوب
1 - 1
روزنبرگ
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
بران
2 - 0
بادو
پایان
هاگساند
0 - 1
مولده
پایان
والرنگا
2 - 1
اودز بالکلوب
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
لیل استورم
2 - 2
سارپسبورگ 08
پایان
روزنبرگ
2 - 2
کریستیانساند
دوشنبه, 21 اسفند 1396
پایان
کریستیانساند
0 - 1
والرنگا
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
بادو
3 - 1
لیل استورم
پایان
مولده
5 - 0
سندف جورد
پایان
اودز بالکلوب
1 - 2
هاگساند
پایان
استارت
4 - 1
ترامسو
پایان
استرومگادست
2 - 2
استابک
پایان
سارپسبورگ 08
1 - 0
روزنبرگ