بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

گل - 31 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی سایپا 2 - نفت مسجد سلیمان 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول نروژ|سایت توپ 90

برنامه بازیها

نروژ - لیگ دسته اول

یکشنبه, 1 مهر 1397
19:30
بادو
v
استارت
19:30
بران
v
سندف جورد
19:30
کریستیانساند
v
هاگساند
19:30
استابک
v
Ranheim
19:30
استرومگادست
v
مولده
21:30
روزنبرگ
v
سارپسبورگ 08
دوشنبه, 2 مهر 1397
20:30
لیل استورم
v
ترامسو
شنبه, 7 مهر 1397
19:30
سندف جورد
v
اودز بالکلوب
یکشنبه, 8 مهر 1397
19:30
هاگساند
v
بادو
19:30
لیل استورم
v
استابک
19:30
Ranheim
v
کریستیانساند
19:30
سارپسبورگ 08
v
استرومگادست
19:30
والرنگا
v
استارت
21:30
مولده
v
روزنبرگ
دوشنبه, 9 مهر 1397
20:30
ترامسو
v
بران
شنبه, 14 مهر 1397
17:00
استابک
v
والرنگا
19:30
استرومگادست
v
هاگساند
یکشنبه, 15 مهر 1397
19:30
بادو
v
مولده
19:30
کریستیانساند
v
ترامسو
19:30
اودز بالکلوب
v
Ranheim
19:30
روزنبرگ
v
سندف جورد
19:30
استارت
v
سارپسبورگ 08
21:30
بران
v
لیل استورم
شنبه, 28 مهر 1397
17:00
مولده
v
سارپسبورگ 08
19:30
سندف جورد
v
استرومگادست
یکشنبه, 29 مهر 1397
19:30
هاگساند
v
اودز بالکلوب
19:30
لیل استورم
v
روزنبرگ
19:30
Ranheim
v
بادو
19:30
ترامسو
v
استارت
19:30
والرنگا
v
کریستیانساند
21:30
استابک
v
بران
شنبه, 5 آبان 1397
19:30
استرومگادست
v
والرنگا
یکشنبه, 6 آبان 1397
19:30
بادو
v
استابک
19:30
کریستیانساند
v
سندف جورد
19:30
اودز بالکلوب
v
ترامسو
19:30
Ranheim
v
لیل استورم
19:30
سارپسبورگ 08
v
هاگساند
21:30
بران
v
روزنبرگ
دوشنبه, 7 آبان 1397
20:30
استارت
v
مولده
شنبه, 12 آبان 1397
19:30
استابک
v
کریستیانساند
یکشنبه, 13 آبان 1397
19:30
هاگساند
v
Ranheim
19:30
روزنبرگ
v
اودز بالکلوب
19:30
سندف جورد
v
استارت
19:30
ترامسو
v
مولده
19:30
والرنگا
v
سارپسبورگ 08
21:30
بران
v
استرومگادست
دوشنبه, 14 آبان 1397
20:30
لیل استورم
v
بادو
یکشنبه, 20 آبان 1397
19:30
بادو
v
والرنگا
19:30
کریستیانساند
v
بران
19:30
مولده
v
هاگساند
19:30
اودز بالکلوب
v
استابک
19:30
Ranheim
v
ترامسو
19:30
سارپسبورگ 08
v
سندف جورد
19:30
استارت
v
روزنبرگ
19:30
استرومگادست
v
لیل استورم
شنبه, 3 آذر 1397
19:30
بران
v
اودز بالکلوب
19:30
هاگساند
v
استارت
19:30
لیل استورم
v
کریستیانساند
19:30
روزنبرگ
v
بادو
19:30
سندف جورد
v
مولده
19:30
استابک
v
استرومگادست
19:30
ترامسو
v
سارپسبورگ 08
19:30
والرنگا
v
Ranheim