مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 31 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی ایران 0 - اسپانیا 1 (جام جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول نروژ|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

نروژ - لیگ دسته اول

شنبه, 2 تیر 1397
20:30
مولده
v
استابک
یکشنبه, 3 تیر 1397
20:30
بادو
v
سندف جورد
20:30
هاگساند
v
لیل استورم
20:30
سارپسبورگ 08
v
ترامسو
20:30
استارت
v
کریستیانساند
20:30
استرومگادست
v
Ranheim
22:30
روزنبرگ
v
والرنگا
دوشنبه, 4 تیر 1397
21:30
اودز بالکلوب
v
بران
شنبه, 9 تیر 1397
20:30
والرنگا
v
بادو
یکشنبه, 10 تیر 1397
20:30
بران
v
مولده
20:30
کریستیانساند
v
سارپسبورگ 08
20:30
Ranheim
v
استارت
20:30
سندف جورد
v
روزنبرگ
20:30
ترامسو
v
اودز بالکلوب
22:30
استابک
v
هاگساند
دوشنبه, 11 تیر 1397
20:30
لیل استورم
v
استرومگادست
شنبه, 16 تیر 1397
20:30
روزنبرگ
v
ترامسو
یکشنبه, 17 تیر 1397
20:30
بادو
v
بران
20:30
هاگساند
v
سندف جورد
20:30
اودز بالکلوب
v
لیل استورم
20:30
سارپسبورگ 08
v
Ranheim
20:30
استارت
v
استابک
22:30
مولده
v
والرنگا
دوشنبه, 18 تیر 1397
21:30
استرومگادست
v
کریستیانساند
شنبه, 13 مرداد 1397
20:30
Ranheim
v
روزنبرگ
یکشنبه, 14 مرداد 1397
20:30
کریستیانساند
v
اودز بالکلوب
20:30
استابک
v
سارپسبورگ 08
20:30
استرومگادست
v
بادو
20:30
ترامسو
v
هاگساند
20:30
والرنگا
v
سندف جورد
22:30
لیل استورم
v
مولده
دوشنبه, 15 مرداد 1397
21:30
بران
v
استارت
جمعه, 19 مرداد 1397
21:30
سندف جورد
v
ترامسو
شنبه, 20 مرداد 1397
20:30
روزنبرگ
v
استابک
یکشنبه, 21 مرداد 1397
20:30
بادو
v
کریستیانساند
20:30
مولده
v
بران
20:30
سارپسبورگ 08
v
لیل استورم
20:30
استارت
v
Ranheim
22:30
اودز بالکلوب
v
استرومگادست
دوشنبه, 22 مرداد 1397
21:30
هاگساند
v
والرنگا
شنبه, 27 مرداد 1397
20:30
کریستیانساند
v
روزنبرگ
یکشنبه, 28 مرداد 1397
20:30
بران
v
سارپسبورگ 08
20:30
لیل استورم
v
هاگساند
20:30
Ranheim
v
سندف جورد
20:30
استابک
v
مولده
20:30
استرومگادست
v
استارت
22:30
والرنگا
v
ترامسو
دوشنبه, 29 مرداد 1397
21:30
بادو
v
اودز بالکلوب
شنبه, 3 شهریور 1397
20:30
روزنبرگ
v
استرومگادست
20:30
ترامسو
v
بادو
یکشنبه, 4 شهریور 1397
20:30
هاگساند
v
استابک
20:30
مولده
v
Ranheim
20:30
سندف جورد
v
لیل استورم
20:30
سارپسبورگ 08
v
کریستیانساند
22:30
والرنگا
v
بران
دوشنبه, 5 شهریور 1397
21:30
استارت
v
اودز بالکلوب
شنبه, 10 شهریور 1397
18:00
استرومگادست
v
ترامسو
20:30
استابک
v
سندف جورد
یکشنبه, 11 شهریور 1397
20:30
بادو
v
سارپسبورگ 08
20:30
بران
v
Ranheim
20:30
کریستیانساند
v
استارت
20:30
اودز بالکلوب
v
مولده
20:30
روزنبرگ
v
هاگساند
22:30
لیل استورم
v
والرنگا
شنبه, 24 شهریور 1397
20:30
هاگساند
v
بران
یکشنبه, 25 شهریور 1397
20:30
Ranheim
v
استرومگادست
20:30
سندف جورد
v
بادو
20:30
سارپسبورگ 08
v
اودز بالکلوب
20:30
استارت
v
لیل استورم
20:30
ترامسو
v
استابک
22:30
والرنگا
v
روزنبرگ
دوشنبه, 26 شهریور 1397
21:30
مولده
v
کریستیانساند
شنبه, 31 شهریور 1397
20:30
اودز بالکلوب
v
والرنگا
یکشنبه, 1 مهر 1397
20:30
بادو
v
استارت
20:30
بران
v
سندف جورد
20:30
کریستیانساند
v
هاگساند
20:30
استابک
v
Ranheim
20:30
استرومگادست
v
مولده
22:30
روزنبرگ
v
سارپسبورگ 08
دوشنبه, 2 مهر 1397
21:30
لیل استورم
v
ترامسو
شنبه, 7 مهر 1397
20:30
سندف جورد
v
اودز بالکلوب
یکشنبه, 8 مهر 1397
20:30
هاگساند
v
بادو
20:30
لیل استورم
v
استابک
20:30
Ranheim
v
کریستیانساند
20:30
ترامسو
v
بران
20:30
والرنگا
v
استارت
22:30
مولده
v
روزنبرگ
دوشنبه, 9 مهر 1397
21:30
سارپسبورگ 08
v
استرومگادست
شنبه, 14 مهر 1397
18:00
استابک
v
والرنگا
20:30
استرومگادست
v
هاگساند
یکشنبه, 15 مهر 1397
20:30
بادو
v
مولده
20:30
کریستیانساند
v
ترامسو
20:30
اودز بالکلوب
v
Ranheim
20:30
روزنبرگ
v
سندف جورد
20:30
استارت
v
سارپسبورگ 08
22:30
بران
v
لیل استورم
شنبه, 28 مهر 1397
20:30
سندف جورد
v
استرومگادست
یکشنبه, 29 مهر 1397
20:30
هاگساند
v
اودز بالکلوب
20:30
لیل استورم
v
روزنبرگ
20:30
Ranheim
v
بادو
20:30
ترامسو
v
استارت
20:30
والرنگا
v
کریستیانساند
22:30
استابک
v
بران
دوشنبه, 30 مهر 1397
21:30
مولده
v
سارپسبورگ 08
شنبه, 5 آبان 1397
20:30
استرومگادست
v
والرنگا
یکشنبه, 6 آبان 1397
20:30
بادو
v
استابک
20:30
کریستیانساند
v
سندف جورد
20:30
اودز بالکلوب
v
ترامسو
20:30
Ranheim
v
لیل استورم
20:30
سارپسبورگ 08
v
هاگساند
22:30
بران
v
روزنبرگ
دوشنبه, 7 آبان 1397
21:30
استارت
v
مولده
شنبه, 12 آبان 1397
20:30
استابک
v
کریستیانساند
یکشنبه, 13 آبان 1397
20:30
هاگساند
v
Ranheim
20:30
لیل استورم
v
بادو
20:30
سندف جورد
v
استارت
20:30
ترامسو
v
مولده
20:30
والرنگا
v
سارپسبورگ 08
22:30
بران
v
استرومگادست
دوشنبه, 14 آبان 1397
21:30
روزنبرگ
v
اودز بالکلوب
یکشنبه, 20 آبان 1397
20:30
بادو
v
والرنگا
20:30
کریستیانساند
v
بران
20:30
مولده
v
هاگساند
20:30
اودز بالکلوب
v
استابک
20:30
Ranheim
v
ترامسو
20:30
سارپسبورگ 08
v
سندف جورد
20:30
استارت
v
روزنبرگ
20:30
استرومگادست
v
لیل استورم
شنبه, 3 آذر 1397
20:30
بران
v
اودز بالکلوب
20:30
هاگساند
v
استارت
20:30
لیل استورم
v
کریستیانساند
20:30
روزنبرگ
v
بادو
20:30
سندف جورد
v
مولده
20:30
استابک
v
استرومگادست
20:30
ترامسو
v
سارپسبورگ 08
20:30
والرنگا
v
Ranheim