مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه فینال تنیس ویمبلدون 2018 جکوویچ - اندرسون

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

پرسپولیس برانکو مثل پرسپولیس قطبی
پنجشنبه, 12 مرداد 1396 ساعت 21:42
پرسپولیس برانکو مثل پرسپولیس قطبی
پرسپولیس برای پنجمین بار هر 2بازی ابتدایی خود در لیگ برتر را با برد پشت سر گذاشته است .

به گزارش "توپ 90"، پرسپولیس در لیگ دوم ،لیگ سوم، لیگ هفتم ولیگ هشتم در 2بازی ابتدایی 6 امتیاز گرفته بود .

*لیگ اول: 4 امتیاز2 گل زده ویک گل خورده 
*لیگ دوم :6 امتیاز3 گل زده ویک گل خورده 
*لیگ سوم :6 امتیاز9 گل زده و2 گل خورده 
*لیگ چهارم :یک امتیاز 2 گل زده و4 گل خورده 
*لیگ پنجم : 2 امتیاز2 گل زده و2 گل خورده 
*لیگ ششم: 3 امتیاز3 گل زده و3 گل خورده 
*لیگ هفتم:6 امتیاز  4گل زده و2 گل خورده 
*لیگ هشتم   6 امتیاز4 گل زده ویک گل خورده 
*لیگ نهم:2 امتیاز4 گل زده و4 گل خورده 
*لیگ دهم :3 امتیاز2 گل زده و2 گل خورده 
*لیگ یازدهم: یک امتیاز2 گل زده و3 گل خورده 
*لیگ دوازدهم:3 امتیاز 3 گل زده و3 گل خورده 
*لیگ سیزدهم :4 امتیاز یک گل زده وصفر گل خورده 
*لیگ چهاردهم: یک امتیازیک گل زده و3 گل خورده 
*لیگ پانزدهم:یک امتیا ز3 گل زده و4 گل خورده 
*لیگ شانزدهم:4 امتیاز2 گل زده ویک گل خورده 
*لیگ هفدهم:6 امتیاز4 گل زده ویک گل خورده