بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 31 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی موناکو 1 - نیم المپیک 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج جی لیگ ژاپن|سایت توپ 90

نتایج بازیها

ژاپن - جی لیگ

جمعه, 30 شهریور 1397
پایان
شیمیزو
1 - 2
گامبا اوزاکا
یکشنبه, 25 شهریور 1397
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 2
اوراوا رد دایموندز
شنبه, 24 شهریور 1397
پایان
وگالتا سندی
1 - 0
اف سی توکیو
پایان
سگن توسو
1 - 0
سانفرس هیروشیما
پایان
ناگویا گرامپاس
3 - 4
V-Varen Nagasaki
پایان
کاشیوا ریسول
2 - 3
شیمیزو
پایان
کاوازاکی فرانتیل
7 - 0
کنسادول ساپورو
پایان
ویزل کوبه
1 - 2
گامبا اوزاکا
جمعه, 23 شهریور 1397
پایان
کرزو اوساکا
1 - 1
جوبیلو ایواتا
پایان
کاشیما انتلرز
2 - 1
شونان بلمار
یکشنبه, 11 شهریور 1397
پایان
اف سی توکیو
0 - 0
سگن توسو
شنبه, 10 شهریور 1397
پایان
کنسادول ساپورو
3 - 1
ویزل کوبه
پایان
یوکوهاما مارینوس
3 - 1
کاشیوا ریسول
پایان
گامبا اوزاکا
2 - 0
کاوازاکی فرانتیل
پایان
جوبیلو ایواتا
1 - 6
ناگویا گرامپاس
پایان
سانفرس هیروشیما
3 - 1
کاشیما انتلرز
پایان
وگالتا سندی
2 - 1
شیمیزو
پایان
اوراوا رد دایموندز
1 - 2
کرزو اوساکا
جمعه, 9 شهریور 1397
پایان
V-Varen Nagasaki
1 - 3
شونان بلمار
چهارشنبه, 7 شهریور 1397
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 2
شیمیزو
یکشنبه, 4 شهریور 1397
پایان
ناگویا گرامپاس
4 - 1
اوراوا رد دایموندز
پایان
ویزل کوبه
0 - 2
یوکوهاما مارینوس
پایان
سگن توسو
3 - 0
گامبا اوزاکا
پایان
شونان بلمار
0 - 0
اف سی توکیو
شنبه, 3 شهریور 1397
پایان
کرزو اوساکا
0 - 1
سانفرس هیروشیما
پایان
کاشیوا ریسول
5 - 1
V-Varen Nagasaki
پایان
کاوازاکی فرانتیل
1 - 0
وگالتا سندی
پایان
شیمیزو
1 - 2
کنسادول ساپورو
جمعه, 2 شهریور 1397
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 1
جوبیلو ایواتا
یکشنبه, 28 مرداد 1397
پایان
کنسادول ساپورو
3 - 2
اف سی توکیو
پایان
ناگویا گرامپاس
3 - 0
سگن توسو
پایان
شیمیزو
3 - 3
اوراوا رد دایموندز
پایان
V-Varen Nagasaki
0 - 2
کرزو اوساکا
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 0
یوکوهاما مارینوس
پایان
جوبیلو ایواتا
2 - 0
کاشیوا ریسول
پایان
سانفرس هیروشیما
1 - 2
کاوازاکی فرانتیل
پایان
شونان بلمار
0 - 2
ویزل کوبه
پایان
وگالتا سندی
2 - 1
گامبا اوزاکا
چهارشنبه, 24 مرداد 1397
پایان
کرزو اوساکا
3 - 1
شیمیزو
پایان
وگالتا سندی
4 - 1
شونان بلمار
پایان
اف سی توکیو
0 - 1
کاشیوا ریسول
پایان
گامبا اوزاکا
1 - 1
کنسادول ساپورو
پایان
کاوازاکی فرانتیل
0 - 0
سگن توسو
پایان
اوراوا رد دایموندز
4 - 0
جوبیلو ایواتا
پایان
V-Varen Nagasaki
1 - 2
کاشیما انتلرز
پایان
ویزل کوبه
1 - 1
سانفرس هیروشیما
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 2
ناگویا گرامپاس
شنبه, 20 مرداد 1397
پایان
کنسادول ساپورو
1 - 1
کرزو اوساکا
پایان
ناگویا گرامپاس
4 - 2
کاشیما انتلرز
پایان
شیمیزو
1 - 2
کاوازاکی فرانتیل
پایان
کاشیوا ریسول
0 - 2
وگالتا سندی
پایان
سگن توسو
1 - 0
اوراوا رد دایموندز
پایان
شونان بلمار
0 - 1
یوکوهاما مارینوس
پایان
ویزل کوبه
2 - 1
جوبیلو ایواتا
پایان
سانفرس هیروشیما
2 - 0
V-Varen Nagasaki
جمعه, 19 مرداد 1397
پایان
گامبا اوزاکا
2 - 1
اف سی توکیو
یکشنبه, 14 مرداد 1397
پایان
کنسادول ساپورو
1 - 2
کاشیوا ریسول
پایان
ناگویا گرامپاس
3 - 2
گامبا اوزاکا
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 0
شیمیزو
پایان
اف سی توکیو
1 - 0
ویزل کوبه
پایان
جوبیلو ایواتا
3 - 2
وگالتا سندی
پایان
کاوازاکی فرانتیل
2 - 0
یوکوهاما مارینوس
پایان
اوراوا رد دایموندز
0 - 0
V-Varen Nagasaki
پایان
سگن توسو
1 - 0
کرزو اوساکا
پایان
سانفرس هیروشیما
2 - 2
شونان بلمار
چهارشنبه, 10 مرداد 1397
پایان
کرزو اوساکا
1 - 1
ویزل کوبه
پایان
جوبیلو ایواتا
1 - 1
گامبا اوزاکا
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 2
اف سی توکیو
پایان
شیمیزو
1 - 0
سگن توسو
پایان
اوراوا رد دایموندز
2 - 0
کاوازاکی فرانتیل
پایان
V-Varen Nagasaki
2 - 3
کنسادول ساپورو
پایان
وگالتا سندی
1 - 2
ناگویا گرامپاس
پایان
کاشیوا ریسول
0 - 2
شونان بلمار
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 4
سانفرس هیروشیما
شنبه, 6 مرداد 1397
پایان
گامبا اوزاکا
1 - 1
کاشیما انتلرز
پایان
سگن توسو
0 - 0
جوبیلو ایواتا
پایان
سانفرس هیروشیما
1 - 4
اوراوا رد دایموندز
پایان
وگالتا سندی
2 - 2
کرزو اوساکا
پایان
ویزل کوبه
1 - 0
کاشیوا ریسول
جمعه, 5 مرداد 1397
پایان
اف سی توکیو
0 - 1
V-Varen Nagasaki
چهارشنبه, 3 مرداد 1397
پایان
کرزو اوساکا
0 - 2
کاشیما انتلرز
یکشنبه, 31 تیر 1397
پایان
ناگویا گرامپاس
0 - 0
سانفرس هیروشیما
پایان
ویزل کوبه
0 - 3
شونان بلمار
پایان
کاشیما انتلرز
6 - 2
کاشیوا ریسول
پایان
گامبا اوزاکا
1 - 2
شیمیزو
پایان
کرزو اوساکا
1 - 1
اوراوا رد دایموندز
پایان
کنسادول ساپورو
0 - 0
جوبیلو ایواتا
پایان
اف سی توکیو
5 - 2
یوکوهاما مارینوس
پایان
کاوازاکی فرانتیل
1 - 0
V-Varen Nagasaki
پایان
سگن توسو
0 - 1
وگالتا سندی
چهارشنبه, 27 تیر 1397
پایان
جوبیلو ایواتا
3 - 3
کاشیما انتلرز
پایان
سانفرس هیروشیما
4 - 0
گامبا اوزاکا
پایان
شیمیزو
3 - 0
کرزو اوساکا
پایان
V-Varen Nagasaki
0 - 1
ویزل کوبه
پایان
کنسادول ساپورو
1 - 2
کاوازاکی فرانتیل
پایان
کاشیوا ریسول
0 - 1
اف سی توکیو
پایان
شونان بلمار
1 - 1
سگن توسو
پایان
وگالتا سندی
2 - 8
یوکوهاما مارینوس
پایان
اوراوا رد دایموندز
3 - 1
ناگویا گرامپاس
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 2
وگالتا سندی
پایان
ناگویا گرامپاس
2 - 3
کاشیوا ریسول
پایان
کاوازاکی فرانتیل
3 - 0
شیمیزو
پایان
سگن توسو
0 - 0
اف سی توکیو
پایان
سانفرس هیروشیما
0 - 2
کرزو اوساکا
پایان
ویزل کوبه
4 - 0
کنسادول ساپورو
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
پایان
گامبا اوزاکا
0 - 0
اوراوا رد دایموندز
پایان
یوکوهاما مارینوس
5 - 2
V-Varen Nagasaki
پایان
شونان بلمار
1 - 0
جوبیلو ایواتا
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
پایان
اوراوا رد دایموندز
0 - 0
سگن توسو
پایان
اف سی توکیو
0 - 0
کنسادول ساپورو
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
پایان
جوبیلو ایواتا
0 - 2
ویزل کوبه
پایان
شیمیزو
4 - 2
شونان بلمار
پایان
V-Varen Nagasaki
3 - 0
ناگویا گرامپاس
پایان
کاشیوا ریسول
1 - 2
کاوازاکی فرانتیل
پایان
وگالتا سندی
1 - 3
سانفرس هیروشیما
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 1
گامبا اوزاکا
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
پایان
سگن توسو
3 - 1
شیمیزو
پایان
شونان بلمار
1 - 3
وگالتا سندی
پایان
سانفرس هیروشیما
2 - 0
ویزل کوبه
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
پایان
کنسادول ساپورو
2 - 0
گامبا اوزاکا
پایان
کاشیوا ریسول
1 - 2
جوبیلو ایواتا
پایان
کاوازاکی فرانتیل
0 - 2
اف سی توکیو
پایان
کرزو اوساکا
3 - 1
V-Varen Nagasaki
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 0
اوراوا رد دایموندز
پایان
ناگویا گرامپاس
1 - 1
یوکوهاما مارینوس
چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1397
پایان
گامبا اوزاکا
1 - 0
وگالتا سندی
پایان
کاشیما انتلرز
2 - 1
V-Varen Nagasaki
پایان
کاوازاکی فرانتیل
0 - 2
اوراوا رد دایموندز
پایان
ناگویا گرامپاس
0 - 0
کرزو اوساکا
پایان
شونان بلمار
1 - 2
کاشیوا ریسول
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 3
جوبیلو ایواتا
پایان
ویزل کوبه
0 - 0
اف سی توکیو
پایان
سانفرس هیروشیما
2 - 0
شیمیزو
پایان
سگن توسو
1 - 2
کنسادول ساپورو
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
گامبا اوزاکا
3 - 0
سگن توسو
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
V-Varen Nagasaki
0 - 2
سانفرس هیروشیما
پایان
شیمیزو
2 - 1
کاشیوا ریسول
پایان
وگالتا سندی
2 - 2
کنسادول ساپورو
پایان
اف سی توکیو
3 - 2
ناگویا گرامپاس
پایان
جوبیلو ایواتا
1 - 1
کرزو اوساکا
پایان
اوراوا رد دایموندز
0 - 1
شونان بلمار
پایان
ویزل کوبه
1 - 2
کاوازاکی فرانتیل
پایان
یوکوهاما مارینوس
3 - 0
کاشیما انتلرز
چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
پایان
کرزو اوساکا
2 - 1
وگالتا سندی
پایان
کنسادول ساپورو
2 - 1
یوکوهاما مارینوس
پایان
جوبیلو ایواتا
1 - 2
V-Varen Nagasaki
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 1
ویزل کوبه
پایان
کاشیوا ریسول
1 - 0
اوراوا رد دایموندز
پایان
ناگویا گرامپاس
1 - 3
شیمیزو
پایان
سگن توسو
0 - 2
کاوازاکی فرانتیل
پایان
اف سی توکیو
3 - 1
سانفرس هیروشیما
پایان
شونان بلمار
1 - 0
گامبا اوزاکا
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
پایان
V-Varen Nagasaki
1 - 0
کاشیوا ریسول
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
شیمیزو
0 - 1
اف سی توکیو
پایان
سانفرس هیروشیما
1 - 0
سگن توسو
پایان
وگالتا سندی
0 - 3
جوبیلو ایواتا
پایان
کاوازاکی فرانتیل
4 - 1
کاشیما انتلرز
پایان
اوراوا رد دایموندز
0 - 0
کنسادول ساپورو
پایان
ویزل کوبه
3 - 0
ناگویا گرامپاس
پایان
یوکوهاما مارینوس
4 - 4
شونان بلمار
پایان
گامبا اوزاکا
1 - 0
کرزو اوساکا
یکشنبه, 26 فروردین 1397
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 2
ویزل کوبه
پایان
جوبیلو ایواتا
1 - 0
سگن توسو
پایان
شونان بلمار
0 - 2
سانفرس هیروشیما
پایان
اوراوا رد دایموندز
2 - 1
شیمیزو
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
کاشیما انتلرز
2 - 0
ناگویا گرامپاس
پایان
کاشیوا ریسول
1 - 2
کنسادول ساپورو
پایان
V-Varen Nagasaki
3 - 0
گامبا اوزاکا
پایان
کرزو اوساکا
1 - 0
اف سی توکیو
پایان
وگالتا سندی
0 - 0
کاوازاکی فرانتیل
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
پایان
کنسادول ساپورو
1 - 0
شونان بلمار
پایان
اف سی توکیو
2 - 1
کاشیما انتلرز
پایان
گامبا اوزاکا
2 - 0
جوبیلو ایواتا
پایان
کاوازاکی فرانتیل
1 - 2
کرزو اوساکا
پایان
ناگویا گرامپاس
2 - 3
وگالتا سندی
پایان
سانفرس هیروشیما
3 - 1
یوکوهاما مارینوس
پایان
شیمیزو
0 - 1
V-Varen Nagasaki
پایان
ویزل کوبه
2 - 3
اوراوا رد دایموندز
پایان
سگن توسو
1 - 2
کاشیوا ریسول
یکشنبه, 19 فروردین 1397
پایان
V-Varen Nagasaki
2 - 5
اف سی توکیو
پایان
گامبا اوزاکا
0 - 1
ویزل کوبه
پایان
کاشیوا ریسول
0 - 1
سانفرس هیروشیما
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 1
کاوازاکی فرانتیل
شنبه, 18 فروردین 1397
پایان
کنسادول ساپورو
3 - 0
ناگویا گرامپاس
پایان
کرزو اوساکا
2 - 1
سگن توسو
پایان
جوبیلو ایواتا
0 - 0
شیمیزو
پایان
اوراوا رد دایموندز
1 - 0
وگالتا سندی
پایان
شونان بلمار
2 - 1
کاشیما انتلرز
یکشنبه, 12 فروردین 1397
پایان
جوبیلو ایواتا
2 - 1
اوراوا رد دایموندز
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
شیمیزو
0 - 1
یوکوهاما مارینوس
پایان
وگالتا سندی
1 - 0
V-Varen Nagasaki
پایان
اف سی توکیو
3 - 2
گامبا اوزاکا
پایان
کاشیما انتلرز
0 - 0
کنسادول ساپورو
پایان
کاوازاکی فرانتیل
0 - 1
سانفرس هیروشیما
پایان
کرزو اوساکا
2 - 1
شونان بلمار
پایان
سگن توسو
3 - 2
ناگویا گرامپاس
جمعه, 10 فروردین 1397
پایان
کاشیوا ریسول
2 - 1
ویزل کوبه
یکشنبه, 27 اسفند 1396
پایان
کنسادول ساپورو
2 - 1
V-Varen Nagasaki
پایان
شیمیزو
1 - 1
وگالتا سندی
پایان
اف سی توکیو
1 - 0
شونان بلمار
پایان
گامبا اوزاکا
2 - 2
کاشیوا ریسول
پایان
سگن توسو
0 - 1
کاشیما انتلرز
پایان
سانفرس هیروشیما
0 - 0
جوبیلو ایواتا
پایان
اوراوا رد دایموندز
0 - 1
یوکوهاما مارینوس
پایان
ویزل کوبه
2 - 0
کرزو اوساکا
پایان
ناگویا گرامپاس
0 - 1
کاوازاکی فرانتیل
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
شونان بلمار
0 - 0
ناگویا گرامپاس
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
کاوازاکی فرانتیل
2 - 0
گامبا اوزاکا
پایان
یوکوهاما مارینوس
1 - 2
سگن توسو
پایان
V-Varen Nagasaki
1 - 1
اوراوا رد دایموندز
پایان
وگالتا سندی
1 - 1
ویزل کوبه
پایان
جوبیلو ایواتا
2 - 0
اف سی توکیو
پایان
کاشیما انتلرز
0 - 1
سانفرس هیروشیما
پایان
کاشیوا ریسول
1 - 1
کرزو اوساکا
پایان
کنسادول ساپورو
1 - 3
شیمیزو
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
اوراوا رد دایموندز
1 - 2
سانفرس هیروشیما
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
ناگویا گرامپاس
1 - 0
جوبیلو ایواتا
پایان
اف سی توکیو
0 - 1
وگالتا سندی
پایان
کاشیما انتلرز
1 - 0
گامبا اوزاکا
پایان
ویزل کوبه
2 - 4
شیمیزو
پایان
V-Varen Nagasaki
2 - 2
سگن توسو
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
کرزو اوساکا
3 - 3
کنسادول ساپورو
پایان
کاوازاکی فرانتیل
1 - 1
شونان بلمار
پایان
کاشیوا ریسول
2 - 0
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
شیمیزو
0 - 0
کاشیما انتلرز
پایان
وگالتا سندی
1 - 0
کاشیوا ریسول
پایان
جوبیلو ایواتا
0 - 3
کاوازاکی فرانتیل
پایان
کرزو اوساکا
1 - 1
یوکوهاما مارینوس
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
اف سی توکیو
1 - 1
اوراوا رد دایموندز
پایان
سانفرس هیروشیما
1 - 0
کنسادول ساپورو
پایان
گامبا اوزاکا
2 - 3
ناگویا گرامپاس
پایان
شونان بلمار
2 - 1
V-Varen Nagasaki
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
سگن توسو
1 - 1
ویزل کوبه