مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

سال نو مبارک

سال نو مبارک

گیشـه مطبوعات ورزشی

ایران ورزشی - 28 اسفند 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آث میلان 3 - کیه‌وو 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج جی لیگ ژاپن|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ژاپن - جی لیگ

جمعه, 10 فروردین 1397
15:00
کاشیوا ریسول
v
ویزل کوبه
شنبه, 11 فروردین 1397
09:30
شیمیزو
v
یوکوهاما مارینوس
09:30
وگالتا سندی
v
V-Varen Nagasaki
10:30
اف سی توکیو
v
گامبا اوزاکا
10:30
کاشیما انتلرز
v
کنسادول ساپورو
11:30
کاوازاکی فرانتیل
v
سانفرس هیروشیما
14:30
کرزو اوساکا
v
شونان بلمار
14:30
سگن توسو
v
ناگویا گرامپاس
یکشنبه, 12 فروردین 1397
10:30
جوبیلو ایواتا
v
اوراوا رد دایموندز
شنبه, 18 فروردین 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
ناگویا گرامپاس
10:30
کرزو اوساکا
v
سگن توسو
10:30
جوبیلو ایواتا
v
شیمیزو
11:30
اوراوا رد دایموندز
v
وگالتا سندی
14:30
شونان بلمار
v
کاشیما انتلرز
یکشنبه, 19 فروردین 1397
09:30
V-Varen Nagasaki
v
اف سی توکیو
10:30
گامبا اوزاکا
v
ویزل کوبه
10:30
کاشیوا ریسول
v
سانفرس هیروشیما
11:30
یوکوهاما مارینوس
v
کاوازاکی فرانتیل
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
14:30
کنسادول ساپورو
v
شونان بلمار
14:30
اف سی توکیو
v
کاشیما انتلرز
14:30
گامبا اوزاکا
v
جوبیلو ایواتا
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
کرزو اوساکا
14:30
ناگویا گرامپاس
v
وگالتا سندی
14:30
سانفرس هیروشیما
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
شیمیزو
v
V-Varen Nagasaki
14:30
ویزل کوبه
v
اوراوا رد دایموندز
15:30
سگن توسو
v
کاشیوا ریسول
شنبه, 25 فروردین 1397
09:30
کاشیما انتلرز
v
ناگویا گرامپاس
09:30
کاشیوا ریسول
v
کنسادول ساپورو
09:30
V-Varen Nagasaki
v
گامبا اوزاکا
10:30
کرزو اوساکا
v
اف سی توکیو
14:30
وگالتا سندی
v
کاوازاکی فرانتیل
یکشنبه, 26 فروردین 1397
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
ویزل کوبه
10:30
جوبیلو ایواتا
v
سگن توسو
11:30
شونان بلمار
v
سانفرس هیروشیما
11:30
اوراوا رد دایموندز
v
شیمیزو
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
08:30
شیمیزو
v
اف سی توکیو
09:30
سانفرس هیروشیما
v
سگن توسو
09:30
وگالتا سندی
v
جوبیلو ایواتا
11:30
کاوازاکی فرانتیل
v
کاشیما انتلرز
11:30
اوراوا رد دایموندز
v
کنسادول ساپورو
11:30
ویزل کوبه
v
ناگویا گرامپاس
11:30
یوکوهاما مارینوس
v
شونان بلمار
14:30
گامبا اوزاکا
v
کرزو اوساکا
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
11:30
V-Varen Nagasaki
v
کاشیوا ریسول
چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
وگالتا سندی
14:30
کنسادول ساپورو
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
اف سی توکیو
v
سانفرس هیروشیما
14:30
جوبیلو ایواتا
v
V-Varen Nagasaki
14:30
کاشیما انتلرز
v
ویزل کوبه
14:30
کاشیوا ریسول
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
ناگویا گرامپاس
v
شیمیزو
14:30
سگن توسو
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
شونان بلمار
v
گامبا اوزاکا
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
08:30
V-Varen Nagasaki
v
سانفرس هیروشیما
09:30
شیمیزو
v
کاشیوا ریسول
09:30
وگالتا سندی
v
کنسادول ساپورو
10:30
اف سی توکیو
v
ناگویا گرامپاس
10:30
جوبیلو ایواتا
v
کرزو اوساکا
11:30
اوراوا رد دایموندز
v
شونان بلمار
11:30
ویزل کوبه
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
یوکوهاما مارینوس
v
کاشیما انتلرز
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
11:30
گامبا اوزاکا
v
سگن توسو
چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1397
14:30
گامبا اوزاکا
v
وگالتا سندی
14:30
کاشیما انتلرز
v
V-Varen Nagasaki
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
ناگویا گرامپاس
v
کرزو اوساکا
14:30
شونان بلمار
v
کاشیوا ریسول
14:30
ویزل کوبه
v
اف سی توکیو
14:30
یوکوهاما مارینوس
v
جوبیلو ایواتا
15:00
سانفرس هیروشیما
v
شیمیزو
15:30
سگن توسو
v
کنسادول ساپورو
شنبه, 15 اردیبهشت 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
گامبا اوزاکا
09:30
کاشیوا ریسول
v
جوبیلو ایواتا
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
اف سی توکیو
10:30
کرزو اوساکا
v
V-Varen Nagasaki
12:30
کاشیما انتلرز
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
ناگویا گرامپاس
v
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
10:30
سگن توسو
v
شیمیزو
11:30
شونان بلمار
v
وگالتا سندی
12:30
سانفرس هیروشیما
v
ویزل کوبه
شنبه, 22 اردیبهشت 1397
09:30
جوبیلو ایواتا
v
ویزل کوبه
09:30
شیمیزو
v
شونان بلمار
09:30
V-Varen Nagasaki
v
ناگویا گرامپاس
10:30
کرزو اوساکا
v
کاشیما انتلرز
10:30
کاشیوا ریسول
v
کاوازاکی فرانتیل
11:30
وگالتا سندی
v
سانفرس هیروشیما
14:30
یوکوهاما مارینوس
v
گامبا اوزاکا
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
سگن توسو
11:30
اف سی توکیو
v
کنسادول ساپورو
شنبه, 29 اردیبهشت 1397
09:30
گامبا اوزاکا
v
اوراوا رد دایموندز
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
V-Varen Nagasaki
14:30
شونان بلمار
v
جوبیلو ایواتا
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
09:30
کاشیما انتلرز
v
وگالتا سندی
09:30
ناگویا گرامپاس
v
کاشیوا ریسول
10:30
کاوازاکی فرانتیل
v
شیمیزو
10:30
سگن توسو
v
اف سی توکیو
11:30
سانفرس هیروشیما
v
کرزو اوساکا
12:30
ویزل کوبه
v
کنسادول ساپورو
چهارشنبه, 27 تیر 1397
14:30
کنسادول ساپورو
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
جوبیلو ایواتا
v
کاشیما انتلرز
14:30
کاشیوا ریسول
v
اف سی توکیو
14:30
سانفرس هیروشیما
v
گامبا اوزاکا
14:30
شیمیزو
v
کرزو اوساکا
14:30
شونان بلمار
v
سگن توسو
14:30
V-Varen Nagasaki
v
ویزل کوبه
14:30
وگالتا سندی
v
یوکوهاما مارینوس
15:00
اوراوا رد دایموندز
v
ناگویا گرامپاس
یکشنبه, 31 تیر 1397
13:30
ناگویا گرامپاس
v
سانفرس هیروشیما
13:30
ویزل کوبه
v
شونان بلمار
14:00
کاشیما انتلرز
v
کاشیوا ریسول
14:30
کرزو اوساکا
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
کنسادول ساپورو
v
جوبیلو ایواتا
14:30
اف سی توکیو
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
گامبا اوزاکا
v
شیمیزو
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
V-Varen Nagasaki
14:30
سگن توسو
v
وگالتا سندی
جمعه, 5 مرداد 1397
14:30
اف سی توکیو
v
V-Varen Nagasaki
شنبه, 6 مرداد 1397
13:30
ناگویا گرامپاس
v
کنسادول ساپورو
13:30
یوکوهاما مارینوس
v
شیمیزو
14:30
گامبا اوزاکا
v
کاشیما انتلرز
14:30
سگن توسو
v
جوبیلو ایواتا
14:30
سانفرس هیروشیما
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
شونان بلمار
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
وگالتا سندی
v
کرزو اوساکا
14:30
ویزل کوبه
v
کاشیوا ریسول
چهارشنبه, 10 مرداد 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
ویزل کوبه
14:30
جوبیلو ایواتا
v
گامبا اوزاکا
14:30
کاشیما انتلرز
v
اف سی توکیو
14:30
شیمیزو
v
سگن توسو
14:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
V-Varen Nagasaki
v
کنسادول ساپورو
14:30
وگالتا سندی
v
ناگویا گرامپاس
15:00
کاشیوا ریسول
v
شونان بلمار
15:00
یوکوهاما مارینوس
v
سانفرس هیروشیما
یکشنبه, 14 مرداد 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
کاشیوا ریسول
13:30
ناگویا گرامپاس
v
گامبا اوزاکا
14:00
کاشیما انتلرز
v
شیمیزو
14:30
اف سی توکیو
v
ویزل کوبه
14:30
جوبیلو ایواتا
v
وگالتا سندی
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
سگن توسو
v
کرزو اوساکا
14:30
سانفرس هیروشیما
v
شونان بلمار
14:30
اوراوا رد دایموندز
v
V-Varen Nagasaki
جمعه, 19 مرداد 1397
14:30
گامبا اوزاکا
v
اف سی توکیو
شنبه, 20 مرداد 1397
08:30
کنسادول ساپورو
v
کرزو اوساکا
13:30
ناگویا گرامپاس
v
کاشیما انتلرز
13:30
شیمیزو
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
کاشیوا ریسول
v
وگالتا سندی
14:30
سگن توسو
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
سانفرس هیروشیما
v
V-Varen Nagasaki
14:30
شونان بلمار
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
ویزل کوبه
v
جوبیلو ایواتا
چهارشنبه, 24 مرداد 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
شیمیزو
14:30
اف سی توکیو
v
کاشیوا ریسول
14:30
گامبا اوزاکا
v
کنسادول ساپورو
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
سگن توسو
14:30
اوراوا رد دایموندز
v
جوبیلو ایواتا
14:30
V-Varen Nagasaki
v
کاشیما انتلرز
14:30
وگالتا سندی
v
شونان بلمار
14:30
ویزل کوبه
v
سانفرس هیروشیما
15:00
یوکوهاما مارینوس
v
ناگویا گرامپاس
یکشنبه, 28 مرداد 1397
08:30
کنسادول ساپورو
v
اف سی توکیو
13:30
ناگویا گرامپاس
v
سگن توسو
13:30
شیمیزو
v
اوراوا رد دایموندز
13:30
V-Varen Nagasaki
v
کرزو اوساکا
14:00
کاشیما انتلرز
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
جوبیلو ایواتا
v
کاشیوا ریسول
14:30
سانفرس هیروشیما
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
شونان بلمار
v
ویزل کوبه
14:30
وگالتا سندی
v
گامبا اوزاکا
شنبه, 3 شهریور 1397
14:00
کاشیما انتلرز
v
جوبیلو ایواتا
14:30
کرزو اوساکا
v
سانفرس هیروشیما
14:30
کاشیوا ریسول
v
V-Varen Nagasaki
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
وگالتا سندی
14:30
شیمیزو
v
کنسادول ساپورو
یکشنبه, 4 شهریور 1397
13:30
ناگویا گرامپاس
v
اوراوا رد دایموندز
13:30
ویزل کوبه
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
سگن توسو
v
گامبا اوزاکا
14:30
شونان بلمار
v
اف سی توکیو
جمعه, 9 شهریور 1397
10:30
V-Varen Nagasaki
v
شونان بلمار
شنبه, 10 شهریور 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
ویزل کوبه
09:30
اف سی توکیو
v
سگن توسو
09:30
گامبا اوزاکا
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
جوبیلو ایواتا
v
ناگویا گرامپاس
09:30
سانفرس هیروشیما
v
کاشیما انتلرز
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
کرزو اوساکا
09:30
وگالتا سندی
v
شیمیزو
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
کاشیوا ریسول
جمعه, 23 شهریور 1397
10:30
کرزو اوساکا
v
جوبیلو ایواتا
شنبه, 24 شهریور 1397
09:30
کاشیما انتلرز
v
شونان بلمار
09:30
کاشیوا ریسول
v
شیمیزو
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
کنسادول ساپورو
09:30
ناگویا گرامپاس
v
V-Varen Nagasaki
09:30
سگن توسو
v
سانفرس هیروشیما
09:30
وگالتا سندی
v
اف سی توکیو
09:30
ویزل کوبه
v
گامبا اوزاکا
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
اوراوا رد دایموندز
جمعه, 30 شهریور 1397
10:30
شیمیزو
v
گامبا اوزاکا
شنبه, 31 شهریور 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
کاشیما انتلرز
09:30
جوبیلو ایواتا
v
یوکوهاما مارینوس
09:30
کاشیوا ریسول
v
سگن توسو
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
ناگویا گرامپاس
09:30
سانفرس هیروشیما
v
اف سی توکیو
09:30
شونان بلمار
v
کرزو اوساکا
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
ویزل کوبه
09:30
V-Varen Nagasaki
v
وگالتا سندی
شنبه, 7 مهر 1397
09:30
کرزو اوساکا
v
ناگویا گرامپاس
09:30
کنسادول ساپورو
v
سگن توسو
09:30
اف سی توکیو
v
شیمیزو
09:30
گامبا اوزاکا
v
سانفرس هیروشیما
09:30
جوبیلو ایواتا
v
شونان بلمار
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاشیوا ریسول
09:30
V-Varen Nagasaki
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
ویزل کوبه
v
کاشیما انتلرز
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
وگالتا سندی
جمعه, 13 مهر 1397
10:30
یوکوهاما مارینوس
v
کنسادول ساپورو
شنبه, 14 مهر 1397
09:30
کرزو اوساکا
v
گامبا اوزاکا
09:30
کاشیما انتلرز
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
ناگویا گرامپاس
v
اف سی توکیو
09:30
سگن توسو
v
شونان بلمار
09:30
سانفرس هیروشیما
v
کاشیوا ریسول
09:30
شیمیزو
v
جوبیلو ایواتا
09:30
وگالتا سندی
v
اوراوا رد دایموندز
09:30
ویزل کوبه
v
V-Varen Nagasaki
جمعه, 27 مهر 1397
10:30
کاشیوا ریسول
v
ناگویا گرامپاس
شنبه, 28 مهر 1397
09:30
اف سی توکیو
v
کرزو اوساکا
09:30
گامبا اوزاکا
v
یوکوهاما مارینوس
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
ویزل کوبه
09:30
شیمیزو
v
سانفرس هیروشیما
09:30
شونان بلمار
v
کنسادول ساپورو
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاشیما انتلرز
09:30
V-Varen Nagasaki
v
جوبیلو ایواتا
09:30
وگالتا سندی
v
سگن توسو
جمعه, 11 آبان 1397
10:30
شونان بلمار
v
شیمیزو
شنبه, 12 آبان 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
وگالتا سندی
09:30
جوبیلو ایواتا
v
سانفرس هیروشیما
09:30
کاشیما انتلرز
v
کرزو اوساکا
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
کاشیوا ریسول
09:30
ناگویا گرامپاس
v
ویزل کوبه
09:30
سگن توسو
v
V-Varen Nagasaki
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
گامبا اوزاکا
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
اف سی توکیو
شنبه, 19 آبان 1397
10:30
کرزو اوساکا
v
کاوازاکی فرانتیل
10:30
کنسادول ساپورو
v
اوراوا رد دایموندز
10:30
اف سی توکیو
v
جوبیلو ایواتا
10:30
گامبا اوزاکا
v
شونان بلمار
10:30
کاشیوا ریسول
v
کاشیما انتلرز
10:30
سانفرس هیروشیما
v
وگالتا سندی
10:30
شیمیزو
v
ناگویا گرامپاس
10:30
V-Varen Nagasaki
v
یوکوهاما مارینوس
10:30
ویزل کوبه
v
سگن توسو
شنبه, 3 آذر 1397
10:30
کرزو اوساکا
v
کاشیوا ریسول
10:30
اف سی توکیو
v
کاوازاکی فرانتیل
10:30
گامبا اوزاکا
v
V-Varen Nagasaki
10:30
جوبیلو ایواتا
v
کنسادول ساپورو
10:30
سگن توسو
v
یوکوهاما مارینوس
10:30
سانفرس هیروشیما
v
ناگویا گرامپاس
10:30
شیمیزو
v
ویزل کوبه
10:30
شونان بلمار
v
اوراوا رد دایموندز
10:30
وگالتا سندی
v
کاشیما انتلرز
شنبه, 10 آذر 1397
10:30
کنسادول ساپورو
v
سانفرس هیروشیما
10:30
کاشیما انتلرز
v
سگن توسو
10:30
کاشیوا ریسول
v
گامبا اوزاکا
10:30
کاوازاکی فرانتیل
v
جوبیلو ایواتا
10:30
ناگویا گرامپاس
v
شونان بلمار
10:30
اوراوا رد دایموندز
v
اف سی توکیو
10:30
V-Varen Nagasaki
v
شیمیزو
10:30
ویزل کوبه
v
وگالتا سندی
10:30
یوکوهاما مارینوس
v
کرزو اوساکا