مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 1 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی سن‌خوزه 0 - منچستریونایتد 0 (دوستانه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج جی لیگ ژاپن|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ژاپن - جی لیگ

چهارشنبه, 3 مرداد 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
کاشیما انتلرز
جمعه, 5 مرداد 1397
14:30
اف سی توکیو
v
V-Varen Nagasaki
شنبه, 6 مرداد 1397
13:30
ناگویا گرامپاس
v
کنسادول ساپورو
13:30
یوکوهاما مارینوس
v
شیمیزو
14:30
گامبا اوزاکا
v
کاشیما انتلرز
14:30
سگن توسو
v
جوبیلو ایواتا
14:30
سانفرس هیروشیما
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
شونان بلمار
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
وگالتا سندی
v
کرزو اوساکا
14:30
ویزل کوبه
v
کاشیوا ریسول
چهارشنبه, 10 مرداد 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
ویزل کوبه
14:30
جوبیلو ایواتا
v
گامبا اوزاکا
14:30
کاشیما انتلرز
v
اف سی توکیو
14:30
شیمیزو
v
سگن توسو
14:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
V-Varen Nagasaki
v
کنسادول ساپورو
14:30
وگالتا سندی
v
ناگویا گرامپاس
15:00
کاشیوا ریسول
v
شونان بلمار
15:00
یوکوهاما مارینوس
v
سانفرس هیروشیما
یکشنبه, 14 مرداد 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
کاشیوا ریسول
13:30
ناگویا گرامپاس
v
گامبا اوزاکا
14:00
کاشیما انتلرز
v
شیمیزو
14:30
اف سی توکیو
v
ویزل کوبه
14:30
جوبیلو ایواتا
v
وگالتا سندی
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
سگن توسو
v
کرزو اوساکا
14:30
سانفرس هیروشیما
v
شونان بلمار
14:30
اوراوا رد دایموندز
v
V-Varen Nagasaki
جمعه, 19 مرداد 1397
14:30
گامبا اوزاکا
v
اف سی توکیو
شنبه, 20 مرداد 1397
08:30
کنسادول ساپورو
v
کرزو اوساکا
13:30
ناگویا گرامپاس
v
کاشیما انتلرز
13:30
شیمیزو
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
کاشیوا ریسول
v
وگالتا سندی
14:30
سگن توسو
v
اوراوا رد دایموندز
14:30
سانفرس هیروشیما
v
V-Varen Nagasaki
14:30
شونان بلمار
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
ویزل کوبه
v
جوبیلو ایواتا
چهارشنبه, 24 مرداد 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
شیمیزو
14:30
اف سی توکیو
v
کاشیوا ریسول
14:30
گامبا اوزاکا
v
کنسادول ساپورو
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
سگن توسو
14:30
اوراوا رد دایموندز
v
جوبیلو ایواتا
14:30
V-Varen Nagasaki
v
کاشیما انتلرز
14:30
وگالتا سندی
v
شونان بلمار
14:30
ویزل کوبه
v
سانفرس هیروشیما
15:00
یوکوهاما مارینوس
v
ناگویا گرامپاس
یکشنبه, 28 مرداد 1397
08:30
کنسادول ساپورو
v
اف سی توکیو
13:30
ناگویا گرامپاس
v
سگن توسو
13:30
شیمیزو
v
اوراوا رد دایموندز
13:30
V-Varen Nagasaki
v
کرزو اوساکا
14:00
کاشیما انتلرز
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
جوبیلو ایواتا
v
کاشیوا ریسول
14:30
سانفرس هیروشیما
v
کاوازاکی فرانتیل
14:30
شونان بلمار
v
ویزل کوبه
14:30
وگالتا سندی
v
گامبا اوزاکا
جمعه, 2 شهریور 1397
14:30
کاشیما انتلرز
v
جوبیلو ایواتا
شنبه, 3 شهریور 1397
14:30
کرزو اوساکا
v
سانفرس هیروشیما
14:30
کاشیوا ریسول
v
V-Varen Nagasaki
14:30
کاوازاکی فرانتیل
v
وگالتا سندی
14:30
شیمیزو
v
کنسادول ساپورو
یکشنبه, 4 شهریور 1397
13:30
ناگویا گرامپاس
v
اوراوا رد دایموندز
13:30
ویزل کوبه
v
یوکوهاما مارینوس
14:30
سگن توسو
v
گامبا اوزاکا
14:30
شونان بلمار
v
اف سی توکیو
جمعه, 9 شهریور 1397
10:30
V-Varen Nagasaki
v
شونان بلمار
شنبه, 10 شهریور 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
ویزل کوبه
09:30
اف سی توکیو
v
سگن توسو
09:30
گامبا اوزاکا
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
جوبیلو ایواتا
v
ناگویا گرامپاس
09:30
سانفرس هیروشیما
v
کاشیما انتلرز
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
کرزو اوساکا
09:30
وگالتا سندی
v
شیمیزو
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
کاشیوا ریسول
جمعه, 23 شهریور 1397
10:30
کرزو اوساکا
v
جوبیلو ایواتا
10:30
کاشیما انتلرز
v
شونان بلمار
شنبه, 24 شهریور 1397
09:30
کاشیوا ریسول
v
شیمیزو
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
کنسادول ساپورو
09:30
ناگویا گرامپاس
v
V-Varen Nagasaki
09:30
سگن توسو
v
سانفرس هیروشیما
09:30
وگالتا سندی
v
اف سی توکیو
09:30
ویزل کوبه
v
گامبا اوزاکا
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
اوراوا رد دایموندز
جمعه, 30 شهریور 1397
10:30
شیمیزو
v
گامبا اوزاکا
شنبه, 31 شهریور 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
کاشیما انتلرز
09:30
جوبیلو ایواتا
v
یوکوهاما مارینوس
09:30
کاشیوا ریسول
v
سگن توسو
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
ناگویا گرامپاس
09:30
سانفرس هیروشیما
v
اف سی توکیو
09:30
شونان بلمار
v
کرزو اوساکا
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
ویزل کوبه
09:30
V-Varen Nagasaki
v
وگالتا سندی
شنبه, 7 مهر 1397
09:30
کرزو اوساکا
v
ناگویا گرامپاس
09:30
کنسادول ساپورو
v
سگن توسو
09:30
اف سی توکیو
v
شیمیزو
09:30
گامبا اوزاکا
v
سانفرس هیروشیما
09:30
جوبیلو ایواتا
v
شونان بلمار
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاشیوا ریسول
09:30
V-Varen Nagasaki
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
ویزل کوبه
v
کاشیما انتلرز
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
وگالتا سندی
جمعه, 13 مهر 1397
10:30
یوکوهاما مارینوس
v
کنسادول ساپورو
شنبه, 14 مهر 1397
09:30
کرزو اوساکا
v
گامبا اوزاکا
09:30
کاشیما انتلرز
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
ناگویا گرامپاس
v
اف سی توکیو
09:30
سگن توسو
v
شونان بلمار
09:30
سانفرس هیروشیما
v
کاشیوا ریسول
09:30
شیمیزو
v
جوبیلو ایواتا
09:30
وگالتا سندی
v
اوراوا رد دایموندز
09:30
ویزل کوبه
v
V-Varen Nagasaki
جمعه, 27 مهر 1397
10:30
کاشیوا ریسول
v
ناگویا گرامپاس
شنبه, 28 مهر 1397
09:30
اف سی توکیو
v
کرزو اوساکا
09:30
گامبا اوزاکا
v
یوکوهاما مارینوس
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
ویزل کوبه
09:30
شیمیزو
v
سانفرس هیروشیما
09:30
شونان بلمار
v
کنسادول ساپورو
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاشیما انتلرز
09:30
V-Varen Nagasaki
v
جوبیلو ایواتا
09:30
وگالتا سندی
v
سگن توسو
جمعه, 11 آبان 1397
10:30
شونان بلمار
v
شیمیزو
شنبه, 12 آبان 1397
09:30
کنسادول ساپورو
v
وگالتا سندی
09:30
جوبیلو ایواتا
v
سانفرس هیروشیما
09:30
کاشیما انتلرز
v
کرزو اوساکا
09:30
کاوازاکی فرانتیل
v
کاشیوا ریسول
09:30
ناگویا گرامپاس
v
ویزل کوبه
09:30
سگن توسو
v
V-Varen Nagasaki
09:30
اوراوا رد دایموندز
v
گامبا اوزاکا
09:30
یوکوهاما مارینوس
v
اف سی توکیو
شنبه, 19 آبان 1397
10:30
کرزو اوساکا
v
کاوازاکی فرانتیل
10:30
کنسادول ساپورو
v
اوراوا رد دایموندز
10:30
اف سی توکیو
v
جوبیلو ایواتا
10:30
گامبا اوزاکا
v
شونان بلمار
10:30
کاشیوا ریسول
v
کاشیما انتلرز
10:30
سانفرس هیروشیما
v
وگالتا سندی
10:30
شیمیزو
v
ناگویا گرامپاس
10:30
V-Varen Nagasaki
v
یوکوهاما مارینوس
10:30
ویزل کوبه
v
سگن توسو
شنبه, 3 آذر 1397
10:30
کرزو اوساکا
v
کاشیوا ریسول
10:30
اف سی توکیو
v
کاوازاکی فرانتیل
10:30
گامبا اوزاکا
v
V-Varen Nagasaki
10:30
جوبیلو ایواتا
v
کنسادول ساپورو
10:30
سگن توسو
v
یوکوهاما مارینوس
10:30
سانفرس هیروشیما
v
ناگویا گرامپاس
10:30
شیمیزو
v
ویزل کوبه
10:30
شونان بلمار
v
اوراوا رد دایموندز
10:30
وگالتا سندی
v
کاشیما انتلرز
شنبه, 10 آذر 1397
10:30
کنسادول ساپورو
v
سانفرس هیروشیما
10:30
کاشیما انتلرز
v
سگن توسو
10:30
کاشیوا ریسول
v
گامبا اوزاکا
10:30
کاوازاکی فرانتیل
v
جوبیلو ایواتا
10:30
ناگویا گرامپاس
v
شونان بلمار
10:30
اوراوا رد دایموندز
v
اف سی توکیو
10:30
V-Varen Nagasaki
v
شیمیزو
10:30
ویزل کوبه
v
وگالتا سندی
10:30
یوکوهاما مارینوس
v
کرزو اوساکا