مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 25 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی اتلتیکو مادرید 1 - بارسلونا 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج جی لیگ ژاپن|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ژاپن - جی لیگ

شنبه, 29 مهر 1396
08:30
کرزو اوساکا
v
ونتفورت کافو
08:30
اومیا اردیجا
v
کاشیوا ریسول
08:30
سانفرس هیروشیما
v
کاوازاکی فرانتیل
08:30
وگالتا سندی
v
شیمیزو
08:30
ویزل کوبه
v
سگن توسو
09:30
جوبیلو ایواتا
v
آلبیرکس نیگاتا
10:30
اف سی توکیو
v
کنسادول ساپورو
13:30
یوکوهاما مارینوس
v
کاشیما انتلرز
یکشنبه, 30 مهر 1396
11:30
اوراوا رد دایموندز
v
گامبا اوزاکا
یکشنبه, 7 آبان 1396
07:30
آلبیرکس نیگاتا
v
سگن توسو
08:30
جوبیلو ایواتا
v
یوکوهاما مارینوس
09:30
کرزو اوساکا
v
اومیا اردیجا
09:30
کنسادول ساپورو
v
کاشیما انتلرز
09:30
گامبا اوزاکا
v
وگالتا سندی
09:30
کاشیوا ریسول
v
کاوازاکی فرانتیل
09:30
سانفرس هیروشیما
v
اوراوا رد دایموندز
09:30
ونتفورت کافو
v
ویزل کوبه
10:30
اف سی توکیو
v
شیمیزو
شنبه, 27 آبان 1396
07:30
آلبیرکس نیگاتا
v
ونتفورت کافو
07:30
کاشیما انتلرز
v
اوراوا رد دایموندز
07:30
کاشیوا ریسول
v
جوبیلو ایواتا
07:30
کاوازاکی فرانتیل
v
گامبا اوزاکا
07:30
سگن توسو
v
اف سی توکیو
07:30
وگالتا سندی
v
اومیا اردیجا
07:30
ویزل کوبه
v
سانفرس هیروشیما
07:30
یوکوهاما مارینوس
v
کرزو اوساکا
08:30
شیمیزو
v
کنسادول ساپورو
یکشنبه, 5 آذر 1396
06:30
کرزو اوساکا
v
ویزل کوبه
06:30
گامبا اوزاکا
v
کنسادول ساپورو
06:30
کاشیما انتلرز
v
کاشیوا ریسول
06:30
اومیا اردیجا
v
ونتفورت کافو
06:30
سگن توسو
v
جوبیلو ایواتا
06:30
سانفرس هیروشیما
v
اف سی توکیو
06:30
شیمیزو
v
آلبیرکس نیگاتا
06:30
اوراوا رد دایموندز
v
کاوازاکی فرانتیل
06:30
وگالتا سندی
v
یوکوهاما مارینوس
شنبه, 11 آذر 1396
07:30
آلبیرکس نیگاتا
v
کرزو اوساکا
07:30
کنسادول ساپورو
v
سگن توسو
07:30
اف سی توکیو
v
گامبا اوزاکا
07:30
جوبیلو ایواتا
v
کاشیما انتلرز
07:30
کاشیوا ریسول
v
سانفرس هیروشیما
07:30
کاوازاکی فرانتیل
v
اومیا اردیجا
07:30
اوراوا رد دایموندز
v
یوکوهاما مارینوس
07:30
ونتفورت کافو
v
وگالتا سندی
07:30
ویزل کوبه
v
شیمیزو