بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 27 شهریور 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی ویارئال 2 - گلاسکو رنجرز 2 ( سوپرگل باکا )

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سری ب ایتالیا|سایت توپ 90

برنامه بازیها

ایتالیا - سری ب

جمعه, 30 شهریور 1397
23:30
بنونتو
v
سالرنیتانا
شنبه, 31 شهریور 1397
17:30
کارپی
v
برشیا
17:30
کروتون
v
ورونا
17:30
لچه
v
ونیز
17:30
پالرمو
v
پروجیا
17:30
پسکارا
v
فوجیا
17:30
اسپزیا
v
سیتادلا
20:30
کوچنزا
v
لیورنو
یکشنبه, 1 مهر 1397
23:30
پادووا
v
کرموننسه
سه شنبه, 3 مهر 1397
23:30
برشیا
v
پالرمو
23:30
سیتادلا
v
بنونتو
23:30
ورونا
v
اسپزیا
23:30
لیورنو
v
لچه
23:30
پروجیا
v
کارپی
23:30
پسکارا
v
کروتون
23:30
سالرنیتانا
v
اسکولی
چهارشنبه, 4 مهر 1397
21:30
کرموننسه
v
کوچنزا
23:30
فوجیا
v
پادووا
جمعه, 6 مهر 1397
23:30
کروتون
v
برشیا
شنبه, 7 مهر 1397
17:30
لچه
v
سیتادلا
17:30
سالرنیتانا
v
ورونا
17:30
اسپزیا
v
کارپی
20:30
ونیز
v
لیورنو
یکشنبه, 8 مهر 1397
17:30
اسکولی
v
کرموننسه
17:30
کوچنزا
v
پروجیا
23:30
بنونتو
v
فوجیا
دوشنبه, 9 مهر 1397
23:30
پادووا
v
پسکارا
جمعه, 13 مهر 1397
23:30
ورونا
v
لچه
شنبه, 14 مهر 1397
17:30
کارپی
v
کوچنزا
17:30
کرموننسه
v
سالرنیتانا
17:30
فوجیا
v
اسکولی
17:30
پسکارا
v
بنونتو
20:30
پروجیا
v
ونیز
یکشنبه, 15 مهر 1397
17:30
برشیا
v
پادووا
17:30
لیورنو
v
اسپزیا
23:30
پالرمو
v
کروتون
جمعه, 27 مهر 1397
23:30
اسپزیا
v
پسکارا
شنبه, 28 مهر 1397
17:30
اسکولی
v
کارپی
17:30
سیتادلا
v
برشیا
17:30
کوچنزا
v
فوجیا
20:30
کروتون
v
پادووا
یکشنبه, 29 مهر 1397
17:30
سالرنیتانا
v
پروجیا
17:30
ونیز
v
ورونا
23:30
لچه
v
پالرمو
دوشنبه, 30 مهر 1397
23:30
بنونتو
v
لیورنو
شنبه, 5 آبان 1397
17:30
بنونتو
v
کرموننسه
17:30
برشیا
v
کوچنزا
17:30
پادووا
v
اسپزیا
17:30
کروتون
v
سالرنیتانا
17:30
فوجیا
v
لچه
17:30
ورونا
v
پروجیا
17:30
لیورنو
v
اسکولی
17:30
پالرمو
v
ونیز
17:30
پسکارا
v
سیتادلا
سه شنبه, 8 آبان 1397
17:30
اسکولی
v
ورونا
17:30
کارپی
v
پالرمو
17:30
سیتادلا
v
فوجیا
17:30
کوچنزا
v
پسکارا
17:30
کرموننسه
v
ونیز
17:30
لچه
v
کروتون
17:30
پروجیا
v
پادووا
17:30
سالرنیتانا
v
لیورنو
17:30
اسپزیا
v
بنونتو
شنبه, 12 آبان 1397
17:30
بنونتو
v
اسکولی
17:30
پادووا
v
سیتادلا
17:30
کروتون
v
کارپی
17:30
فوجیا
v
برشیا
17:30
ورونا
v
کرموننسه
17:30
لیورنو
v
پروجیا
17:30
پالرمو
v
کوچنزا
17:30
پسکارا
v
لچه
17:30
ونیز
v
سالرنیتانا
شنبه, 19 آبان 1397
17:30
اسکولی
v
پادووا
17:30
برشیا
v
ورونا
17:30
کارپی
v
بنونتو
17:30
سیتادلا
v
ونیز
17:30
کوچنزا
v
لچه
17:30
کرموننسه
v
لیورنو
17:30
پالرمو
v
پسکارا
17:30
پروجیا
v
کروتون
17:30
سالرنیتانا
v
اسپزیا
شنبه, 3 آذر 1397
17:30
بنونتو
v
پروجیا
17:30
پادووا
v
کارپی
17:30
کروتون
v
کوچنزا
17:30
ورونا
v
پالرمو
17:30
لچه
v
کرموننسه
17:30
لیورنو
v
سیتادلا
17:30
پسکارا
v
اسکولی
17:30
اسپزیا
v
فوجیا
17:30
ونیز
v
برشیا
شنبه, 10 آذر 1397
17:30
اسکولی
v
اسپزیا
17:30
برشیا
v
لیورنو
17:30
کارپی
v
لچه
17:30
سیتادلا
v
سالرنیتانا
17:30
کوچنزا
v
پادووا
17:30
کرموننسه
v
کروتون
17:30
فوجیا
v
ونیز
17:30
پالرمو
v
بنونتو
17:30
پروجیا
v
پسکارا
شنبه, 17 آذر 1397
17:30
بنونتو
v
ورونا
17:30
پادووا
v
پالرمو
17:30
کرموننسه
v
سیتادلا
17:30
لچه
v
پروجیا
17:30
لیورنو
v
فوجیا
17:30
پسکارا
v
کارپی
17:30
سالرنیتانا
v
برشیا
17:30
اسپزیا
v
کوچنزا
17:30
ونیز
v
اسکولی
شنبه, 24 آذر 1397
17:30
اسکولی
v
سیتادلا
17:30
برشیا
v
لچه
17:30
کارپی
v
سالرنیتانا
17:30
کوچنزا
v
بنونتو
17:30
کروتون
v
ونیز
17:30
فوجیا
v
کرموننسه
17:30
ورونا
v
پسکارا
17:30
پالرمو
v
لیورنو
17:30
پروجیا
v
اسپزیا
شنبه, 1 دی 1397
17:30
اسکولی
v
برشیا
17:30
بنونتو
v
کروتون
17:30
سیتادلا
v
پروجیا
17:30
کرموننسه
v
کارپی
17:30
لچه
v
پادووا
17:30
لیورنو
v
ورونا
17:30
سالرنیتانا
v
فوجیا
17:30
اسپزیا
v
پالرمو
17:30
ونیز
v
کوچنزا
پنجشنبه, 6 دی 1397
17:30
برشیا
v
کرموننسه
17:30
پادووا
v
بنونتو
17:30
کارپی
v
لیورنو
17:30
کوچنزا
v
سالرنیتانا
17:30
کروتون
v
اسپزیا
17:30
ورونا
v
سیتادلا
17:30
پالرمو
v
اسکولی
17:30
پروجیا
v
فوجیا
17:30
پسکارا
v
ونیز
یکشنبه, 9 دی 1397
17:30
اسکولی
v
کروتون
17:30
بنونتو
v
برشیا
17:30
سیتادلا
v
پالرمو
17:30
کرموننسه
v
پروجیا
17:30
فوجیا
v
ورونا
17:30
لیورنو
v
پادووا
17:30
سالرنیتانا
v
پسکارا
17:30
اسپزیا
v
لچه
17:30
ونیز
v
کارپی
شنبه, 29 دی 1397
17:30
پادووا
v
ورونا
17:30
کارپی
v
فوجیا
17:30
کوچنزا
v
اسکولی
17:30
کروتون
v
سیتادلا
17:30
لچه
v
بنونتو
17:30
پالرمو
v
سالرنیتانا
17:30
پروجیا
v
برشیا
17:30
پسکارا
v
کرموننسه
17:30
اسپزیا
v
ونیز
شنبه, 6 بهمن 1397
17:30
اسکولی
v
پروجیا
17:30
برشیا
v
اسپزیا
17:30
سیتادلا
v
کارپی
17:30
کرموننسه
v
پالرمو
17:30
فوجیا
v
کروتون
17:30
ورونا
v
کوچنزا
17:30
لیورنو
v
پسکارا
17:30
سالرنیتانا
v
لچه
17:30
ونیز
v
پادووا
شنبه, 13 بهمن 1397
17:30
بنونتو
v
ونیز
17:30
پادووا
v
سالرنیتانا
17:30
کارپی
v
ورونا
17:30
کوچنزا
v
سیتادلا
17:30
کروتون
v
لیورنو
17:30
لچه
v
اسکولی
17:30
پالرمو
v
فوجیا
17:30
پسکارا
v
برشیا
17:30
اسپزیا
v
کرموننسه
شنبه, 20 بهمن 1397
17:30
برشیا
v
کارپی
17:30
سیتادلا
v
اسپزیا
17:30
کرموننسه
v
پادووا
17:30
فوجیا
v
پسکارا
17:30
ورونا
v
کروتون
17:30
لیورنو
v
کوچنزا
17:30
پروجیا
v
پالرمو
17:30
سالرنیتانا
v
بنونتو
17:30
ونیز
v
لچه
شنبه, 27 بهمن 1397
17:30
اسکولی
v
سالرنیتانا
17:30
بنونتو
v
سیتادلا
17:30
پادووا
v
فوجیا
17:30
کارپی
v
پروجیا
17:30
کوچنزا
v
کرموننسه
17:30
کروتون
v
پسکارا
17:30
لچه
v
لیورنو
17:30
پالرمو
v
برشیا
17:30
اسپزیا
v
ورونا
شنبه, 4 اسفند 1397
17:30
برشیا
v
کروتون
17:30
کارپی
v
اسپزیا
17:30
سیتادلا
v
لچه
17:30
کرموننسه
v
اسکولی
17:30
فوجیا
v
بنونتو
17:30
ورونا
v
سالرنیتانا
17:30
لیورنو
v
ونیز
17:30
پروجیا
v
کوچنزا
17:30
پسکارا
v
پادووا
سه شنبه, 7 اسفند 1397
17:30
اسکولی
v
فوجیا
17:30
بنونتو
v
پسکارا
17:30
پادووا
v
برشیا
17:30
کوچنزا
v
کارپی
17:30
کروتون
v
پالرمو
17:30
لچه
v
ورونا
17:30
سالرنیتانا
v
کرموننسه
17:30
اسپزیا
v
لیورنو
17:30
ونیز
v
پروجیا
شنبه, 11 اسفند 1397
17:30
برشیا
v
سیتادلا
17:30
پادووا
v
کروتون
17:30
کارپی
v
اسکولی
17:30
فوجیا
v
کوچنزا
17:30
ورونا
v
ونیز
17:30
لیورنو
v
بنونتو
17:30
پالرمو
v
لچه
17:30
پروجیا
v
سالرنیتانا
17:30
پسکارا
v
اسپزیا
شنبه, 18 اسفند 1397
17:30
اسکولی
v
لیورنو
17:30
سیتادلا
v
پسکارا
17:30
کوچنزا
v
برشیا
17:30
کرموننسه
v
بنونتو
17:30
لچه
v
فوجیا
17:30
پروجیا
v
ورونا
17:30
سالرنیتانا
v
کروتون
17:30
اسپزیا
v
پادووا
17:30
ونیز
v
پالرمو
شنبه, 25 اسفند 1397
17:30
بنونتو
v
اسپزیا
17:30
پادووا
v
پروجیا
17:30
کروتون
v
لچه
17:30
فوجیا
v
سیتادلا
17:30
ورونا
v
اسکولی
17:30
لیورنو
v
سالرنیتانا
17:30
پالرمو
v
کارپی
17:30
پسکارا
v
کوچنزا
17:30
ونیز
v
کرموننسه
شنبه, 10 فروردین 1398
17:30
اسکولی
v
بنونتو
17:30
برشیا
v
فوجیا
17:30
کارپی
v
کروتون
17:30
سیتادلا
v
پادووا
17:30
کوچنزا
v
پالرمو
17:30
کرموننسه
v
ورونا
17:30
لچه
v
پسکارا
17:30
پروجیا
v
لیورنو
17:30
سالرنیتانا
v
ونیز
سه شنبه, 13 فروردین 1398
17:30
بنونتو
v
کارپی
17:30
پادووا
v
اسکولی
17:30
کروتون
v
پروجیا
17:30
ورونا
v
برشیا
17:30
لچه
v
کوچنزا
17:30
لیورنو
v
کرموننسه
17:30
پسکارا
v
پالرمو
17:30
اسپزیا
v
سالرنیتانا
17:30
ونیز
v
سیتادلا
شنبه, 17 فروردین 1398
17:30
اسکولی
v
پسکارا
17:30
برشیا
v
ونیز
17:30
کارپی
v
پادووا
17:30
سیتادلا
v
لیورنو
17:30
کوچنزا
v
کروتون
17:30
کرموننسه
v
لچه
17:30
فوجیا
v
اسپزیا
17:30
پالرمو
v
ورونا
17:30
پروجیا
v
بنونتو
شنبه, 24 فروردین 1398
17:30
بنونتو
v
پالرمو
17:30
پادووا
v
کوچنزا
17:30
کروتون
v
کرموننسه
17:30
لچه
v
کارپی
17:30
لیورنو
v
برشیا
17:30
پسکارا
v
پروجیا
17:30
سالرنیتانا
v
سیتادلا
17:30
اسپزیا
v
اسکولی
17:30
ونیز
v
فوجیا
دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398
17:30
اسکولی
v
ونیز
17:30
برشیا
v
سالرنیتانا
17:30
کارپی
v
پسکارا
17:30
سیتادلا
v
کرموننسه
17:30
کوچنزا
v
اسپزیا
17:30
فوجیا
v
لیورنو
17:30
ورونا
v
بنونتو
17:30
پالرمو
v
پادووا
17:30
پروجیا
v
لچه
شنبه, 7 اردیبهشت 1398
17:30
بنونتو
v
کوچنزا
17:30
سیتادلا
v
اسکولی
17:30
کرموننسه
v
فوجیا
17:30
لچه
v
برشیا
17:30
لیورنو
v
پالرمو
17:30
پسکارا
v
ورونا
17:30
سالرنیتانا
v
کارپی
17:30
اسپزیا
v
پروجیا
17:30
ونیز
v
کروتون
چهارشنبه, 11 اردیبهشت 1398
17:30
برشیا
v
اسکولی
17:30
پادووا
v
لچه
17:30
کارپی
v
کرموننسه
17:30
کوچنزا
v
ونیز
17:30
کروتون
v
بنونتو
17:30
فوجیا
v
سالرنیتانا
17:30
ورونا
v
لیورنو
17:30
پالرمو
v
اسپزیا
17:30
پروجیا
v
سیتادلا
شنبه, 14 اردیبهشت 1398
17:30
اسکولی
v
پالرمو
17:30
بنونتو
v
پادووا
17:30
سیتادلا
v
ورونا
17:30
کرموننسه
v
برشیا
17:30
فوجیا
v
پروجیا
17:30
لیورنو
v
کارپی
17:30
سالرنیتانا
v
کوچنزا
17:30
اسپزیا
v
کروتون
17:30
ونیز
v
پسکارا
شنبه, 21 اردیبهشت 1398
17:30
برشیا
v
بنونتو
17:30
پادووا
v
لیورنو
17:30
کارپی
v
ونیز
17:30
کروتون
v
اسکولی
17:30
ورونا
v
فوجیا
17:30
لچه
v
اسپزیا
17:30
پالرمو
v
سیتادلا
17:30
پروجیا
v
کرموننسه
17:30
پسکارا
v
سالرنیتانا